Byla Ik-1762-644/2012

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Audrius Grauželis, susipažinęs su pareiškėjos UAB „AUTO ABC“ skundu,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme gautas UAB „AUTO ABC“ skundas atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kauno miesto žemėtvarkos skyriui ir K. S. , kuriame pareiškėja prašo teismą panaikinti atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. A-3887.

3UAB „AUTO ABC“ skundą atsisakytina priimti.

4Kaip matyti iš skundo turinio bei prie skundo pateiktų dokumentų, skundžiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. A-3887 yra priimtas nuosavybės teisių atkūrimo į T. ir N. S. iki 1940 m. buvusią žemę proceso metu, juo yra patvirtintas 2485 kv.m. laisvos žemės sklypo VII-7-50 A dalies prie Islandijos pl. planas bei pasiūlyta Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos remiantis patvirtintu planu spręsti žemės grąžinimo klausimą.

5Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 - 4 d. tokio pobūdžio ginčams spręsti įtvirtinta išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka.

6Skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemės sklypų tinkamumo, žemės privatizavimui, nuomai ir perdavimui neatlygintinai naudotis parengtų dokumentų ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų neatitikties iki sprendimo dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis priėmimo nagrinėja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniai padaliniai (Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d.).

7Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka (Žemės reformos įstatymo 18 str. 3 d.).

8Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovo priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Žemės reformos įstatymo 18 str. 4 d.).

9Pareiškėja nesilaikė įstatymų nustatytos ginčo išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos, todėl jos skundą atsisakoma priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 3 p.).

10UAB „AUTO ABC“ turi teisę apskųsti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. A-3887 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyriui.

11Atsisakius priimti pareiškėjos skundą, jai grąžinamas 2012 m. lapkričio 8 d. AB Ūkio banko Kauno filialui sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis (2012 m. lapkričio 8 d. mokėjimo nurodymas Nr. 537)(ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p. )

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjas

Nutarė

13Atsisakyti priimti UAB „AUTO ABC“ skundą.

14Grąžinti UAB „AUTO ABC“ 2012 m. lapkričio 8 d. AB Ūkio banko Kauno filialui sumokėtą100 Lt (šimtą litų) žyminį mokestį (2012 m. lapkričio 8 d. mokėjimo nurodymas Nr. 537)

15Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai