Byla 2A-369-492/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Dalios Višinskienės, Henricho Jaglinskio,

3sekretoriaujant Deimantei Šernaitei,

4dalyvaujant P. V. atstovei pagal įstatymą L. V. ,

5viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo apelianto P. V. atstovės pagal įstatymą L. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-7821-545/2007 pagal P. V. atstovės pagal įstatymą L. V. pareiškimą, suinteresuotieji asmenys Valstybės įmonės Registrų centras Vilniaus filialas, V. V. , dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7pareiškėjo P. V. atstovė pagal įstatymą prašė nustatyti, kad jos vyras P. V. nuosavybės teisę į butą, esantį Vilniuje, ( - ) , įgijo pagal įgyjamąją senatį. Nurodė, kad AB „Vingriai“ 1982 m. skyrė P. V. gyvenamąją vietą bendrabutyje Vilniuje, ( - ) . Jokios daiktinės teisės į šį butą nėra įregistruotos, Vilniaus miesto savivaldybė taip pat nurodė, jog šis butas jai nepriklauso. Šio buto patikėjimo teise nevaldo ir VĮ Valstybės turto fondas. Nurodė, kad bute iki kreipimosi į teismą dienos yra priregistruotas V. V. , tačiau realiai nuo 2000 m. jis bute negyvena, jo neprižiūri, mokesčių nemoka. Pareiškėjai mano, kad nėra kliūčių, numatytų CK 4.69 straipsnio 3 dalyje įgyti butą pagal įgyjamąją senatį, nes jie yra teisėti ir sąžiningi buto valdytojai ir įgijėjai, nepertraukiamai ir viešai valdo butą daugiau nei 10 metų, niekas kitas į šį teisių neturi.

8Suinteresuotasis asmuo VĮ Registrų centras Vilniaus filialas nurodė, kad daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos. Nesant CK 4.69 straipsnyje numatytų kliūčių įgyti nuosavybės teisę pagal įgyjamąją senatį, suinteresuotasis asmuo neprieštarauja, jei buto nuosavybės teisės bus pripažintos pareiškėjams.

9Suinteresuotasis asmuo V. V. prašė pareiškimą atmesti. Nurodė, kad AB „Vingiriai“ nuo 1984 m. buvo skyrusi suinteresuotajam asmeniui gyvenamąją vietą bendrabutyje Vilniuje, ( - ) . Suinteresuotasis asmuo šiame bute gyveno iki 2000 m., o vėliau iš jo išsikraustė dėl netoleruotino pareiškėjo elgesio. Nurodė, kad pareiškėjai elgėsi nesąžiningai nurodydami, kad neva kiti asmenys neturi teisių į šį nekilnojamąjį turtą, nes V. V. niekada nebuvo atsisakęs savo teisių į butą, pareiškėjai užvaldė jį nesąžiningai, suinteresuotasis asmuo turi teisę įgyti dalį nekilnojamojo turto pagal įgyjamąją senatį.

10Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 27 d. sprendimu pareiškimą atsisakė tenkinti. Nurodė, kad iš AB „Vingiriai“ rašto matyti, jog privatizuojant „Šlifavimo staklių“ ir „Komunaro“ gamyklas, bendrabutis, kuriame yra butas, nebuvo įtrauktas į privatizuojamus nekilnojamojo turto sąrašus, nes butai buvo atiduoti privatizuoti gyventojams. Bendrabutis, esantis Vilniuje, liko neprivatizuotas. Nors pareiškėjas ir valdo butą sąžiningai, teisėtai, tačiau jis neturi pagrindo manyti, jog buto savininkas yra jis, nes valdo butą nuomos pagrindu. O tai reiškia, kad pareiškėjas neatitinka CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų. Tai, kad niekas neįregistravo nuosavybės teisių į gyvenamąją patalpą nereiškia, kad buto nuomininkas P. V. po 10 metų gali šia aplinkybe pasinaudoti ir įteisinti nuosavybės teises į jam nepriklausančią patalpą, suprasdamas, jog bet kuriuo metu gali atsirasti teisėtas buto savininkas.

11Pareiškėjo P. V. atstovė pagal įstatymą L. V. prašė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti: nustatyti, kad pareiškėjas P. V. pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teise ½ dalį buto, esančio Vilniuje, ( - ) . Nurodė, kad teismas priėmė nepagrįstą sprendimą. Nuomos santykiai dėl buto nėra susiklostę, nes pareiškėjas niekada nemokėjo nuomos mokesčio. Teismas nenurodė buto savininko, todėl akivaizdu, kad nesat nuomotojo, nuomos santykiai neįmanomi. Teigė, kad pareiškėjas ir jo atstovė nekilnojamąjį turtą valdė kaip savą, jį remontavo, mokėjo mokesčius, todėl teismo išvada, jog pareiškėjai neatitinka CK 4.68 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos (daikto valdymo kaip savo ir suvokimo, jog kiti asmenys neturi teisių į šį daiktą) yra nepagrįsta.

12Pareiškėjo P. V. atstovės pagal įstatymą L. V. apeliacinį skundą atsisakytina tenkinti.

13Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 1982 m. AB „Vingriai“ darbuotojams pareiškėjui P. V. ir suinteresuotajam asmeniui V. V. buvo suteiktas gyventi kambarys bendrabutyje Vilniuje, kuris priklausė „Šlifavimo staklių“ ir „Komunaro“ gamykloms. Privatizuojant šias gamyklas, bendrabučiai nebuvo įtraukti į privatizuojamus nekilnojamojo turto sąrašus, nes buvo parduodami (privatizuojami) gyventojams. Patalpos Geležinio Vilko 27-17, Vilniuje, liko neprivatizuotos, nes jose gyvenę asmenys nesusitarė (l. 105). Šių aplinkybių apeliantė neginčijo. Daiktinės teisės į butą, esantį ( - ) , Vilniuje, nėra įregistruotos, atlikti tik kadastriniai matavimai (l. 8-9).

14Remiantis LR Butų privatizavimo įstatymo 2 str., kambariai bendrabučiuose, esantys valstybinio ir visuomeninio butų fondo gyvenamuosiuose namuose, buvo pirkimo – pardavimo objektu. Pagal šį įstatymą (4 str.) buvo numatyta, kad savivaldybės parduoda joms priklausančius, o įmonės, įstaigos, organizacijos – jų balanse esančius gyvenamuosius namus, butus. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugpjūčio 16 d. nutarimu Nr. 335 buvo nustatyta, kad valstybinio turto pirminio privatizavimo programose ir informaciniuose biuleteniuose į įmonių įstatinį kapitalą neįtraukiamas žinybinį butų fondą sudarantis valstybinis kapitalas. LR Vyriausybės 1992-05-29 nutarimu Nr. 410 (su vėlesniais pakeitimais) buvo numatyta, kad valstybinės įmonės, įstaigos ir organizacijos gali perduoti, o miestų, rajonų valdybos privalo priimti į savo balansą neprivatizuotus bendrabučius. Remiantis galiojusiu teisiniu reglamentavimu, patalpa, į kurią siekia įgyjamosios senaties būdu įgyti nuosavybės teises pareiškėjas, laikytina valstybės (savivaldybės) nuosavybe. CK 4.69 straipsnio 3 dalis numato, kad įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama nuosavybės teisė į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus. Tai, kad pagal VĮ Registrų centro duomenis šios patalpos ir teisės į jas neįregistruotos valstybės ar savivaldybės vardu, nėra pagrindas priešingai vertinti, nes taip būtų paneigta imperatyvioji CK 4.69 straipsnio 3 dalies nuostata (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2007, kategorija 30.8). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad pareiškėjo naudojimasis kambariu kildintinas iš nuomos teisinių santykių, ir nuosavybės teisė nepriklausomai nuo naudojimosi trukmės šiuo pagrindu į valstybei (savivaldybei) priklausančią gyvenamąją patalpą įgyjamąja senatimi negali atsirasti. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pirmosios instancijos teismo sprendimą keisti ar naikinti (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai