Byla 2S-657-56/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Dalios Višinskienės,

3teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Halsas“ ieškinį atsakovams Druskininkų savivaldybės tarybai, Druskininkų miesto savivaldybei ir UAB ,,Easy 2 Invest“ dėl savivaldybės tarybos sprendimo panaikinimo ir nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Ieškovas UAB ,,Halsas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino ir prašė panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-04-22 sprendimą Nr. T1-126 ,,Dėl mineralinio vandens biuvetės Druskininkuose, Vilniaus al. 9, nuomos“; pripažinti negaliojančia 2008-05-10 nuomos sutartį Nr. 26-08-181 sudarytą tarp Druskininkų savivaldybės ir UAB ,,EASY 2 Invest“ dėl mineralinio vandens biuvetės Druskininkuose, Vilniaus al. 9, nuomos. Panaikinti sutarties priedą, turto perdavimo-priėmimo aktą, taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovą perduoti mineralinio vandens biuvetę, Druskininkuose, Vilniaus al. 9, Druskininkų savivaldybei; priteisti iš atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškinyje nurodoma, kad ieškovas teikdamas investicinį pasiūlymą savivaldybei buvo suplanavęs investicijų mastą į nuomojamą objektą bei pateikė jų sąmatą sudarančią 153610,68 Lt. Atsakovas UAB ,,Easy 2 Invest“ ginčijamo sprendimo priėmimo, 2008 metų balandžio 22 dieną dar nebuvo pateikęs įrodymų kad yra pajėgus įvykdyti investicinį projektą, be to atsakovo pateiktas pasiūlymas buvo neapdraustas. Ieškovo pasiūlytų investicijų vertė buvo didesnė nei siūlė laimėtojas UAB ,,Easy 2 Invest“, todėl ieškovo pasiūlymas buvo ekonomiškai naudingesnis atsakovui.

8Druskininkų savivaldybės taryba skundžiamu sprendimu ne konkurso būdu sudarydama nuomos sutartį su atsakovu UAB ,,Easy 2 Invest“ išmuomojo savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, mineralinio vandens biuvetę, Druskininkuose, Vilniaus al. 9 (unikalus ( - ) informaciniam reklaminiam centrui, bilietų į ekskursijas laivu pardavimo vietai bei kavinei įrengti. Biuvetė išnuomota iki 2018 metų. Savivaldybės taryba priimdama ginčijamą sprendimą nepagrįstai išplėtė įstatyme bei norminiuose aktuose numatytą turto nuomos ne konkurso tvarka sąrašą, tuo pažeisdama imperatyvias įstatymo bei norminių aktų nuostatas. Kadangi sprendimas ir sudaryta nuomos sutartis prieštarauja imperatyviems įstatymo bei norminių aktų reglamentuojančių Valstybės ir savivaldybių turto nuomą reikalavimams jie turi būti panaikinti, panaikinant 2008-05-10 tarp atsakovų sudarytą nuomos sutartį bei Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-04-22 sprendimą Nr. T1-126 ,,Dėl mineralinio vandens biuvetės Druskininkuose, Vilniaus al. 9, nuomos“.

9Atsakovas Druskininkų savivaldybė atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovo argumentai dėl nuomos konkurso metu pažeistų imperatyvių įstatymo normų nepagrįsti, kadangi savivaldybės taryba turi teisę priimti sprendimus dėl jos nuosavybės teise valdomo turto. Sprendimas priimtas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pagrindais yra teisėtas ir pagrįstas. Atmetė kaip nepagrįstus ieškovo arumentus dėl to, kad laimėtojas neįvykdė Druskininkų savivaldybės tarybos sprendime Nr. T-1-126 ir 2008-05-10 nuomos sutartyje Nr. 26-08-181 nustatytos salygos, pateikti draudimo bendrovės garantinį raštą, nes šis reikalavimas yra įvykdytas.

10Atsakovas UAB ,,Easy 2 invest“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti kaip nepagrįstą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

11Atsiliepime nurodyta, kad ieškovas netinkamai interpretuoja LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, bei jį lydinčius norminius aktus. Atsakovo išsinuomotas turtas savivaldybei priklausė nuosavybės teise ir ji turėjo teisinį pagrindą turtą išnuomoti. Savivaldybės tarybos sprendimas priimtas remiantis Druskininkų savivaldybės tarybos 2002-09-30 sprendimu Nr. 744 ,,Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialinio turto nuomos tvarkos patvirtinimo ir yra teisėtas. Atsakovas laiku, 2008-04-07 pateikė tinkamą pasiūlymą, nurodydamas, kad investicijų suma 250 000 Lt, todėl atmetė ieškovo argumentą dėl jo siūlytos palankesnės investicijų sumos. Kadangi ginčijamas 2008-04-22 Druskininkų savivaldybės sprendimas Nr. T1-126 teisėtas, nėra pagrindo naikinti ir 2008-05-10 sudarytos nuomos sutarties.

12Druskininkų miesto apylinkės teisme 2009-02-24 buvo gautas atsakovo UAB ,,Easy 2 invest“ prašymas dėl žyminio mokesčio perskaičiavimo.

13Prašyme nurodoma, kad nepagrįstas ieškovo argumentas, jog ieškinys nėra turtinis. Ginčijamu sandoriu, nuomos sutartimi, ieškovas siekia turtinės naudos, todėl sandoris yra turtinio pobūdžio. Ieškovo reikalavimas kildinamas iš turtinio ginčo ir žyminis mokestis turi būti nustatytas pagal ginčijamo sandorio vertę. Nuomos sutarties vertę sudaro nuompinigiai mokami periodiškai kas mėnesį, bei nuomojamo turto pagerinimai, investicijos į turtą. Kadangi bendras nuompinigių dydis per visą nuomos laikotarpį sudaro 272 752,28 Lt, ieškinys turi būti apmokėtas ir atitinkamo dydžio žyminiu mokesčių sudarančiu 6 328 Lt (CPK 81 str. 1 d.)

14II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

15Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-03-06 nutartimi atsakovo UAB ,,Easy 2 invest“ prašymas buvo patenkintas. Ieškovui UAB ,,Halsas“ nustatytas terminas iki 2008-03-16 sumokėti 6328,04 Lt žyminį mokestį.

16Teismas pažymėjo, kad ieškovas reiškia vieną neturtinio pobūdžio ir vieną turtinio pobūdžio reikalavimą. Už reikalavimą panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimą ieškovas jau sumokėjo 123 Lt žyminio mokesčio, tačiau už turtinį reikalavimą pripažinti negaliojančia nuomos sutartį, panaikinti sutarties priedą turto priėmimo-perdavimo aktą ir taikyti restituciją, įpareigojant atsakovą perduoti mineralinio vandens biuvetę Druskininkų savivaldybei, sumokėtas tik 127 LT žyminis mokestis. Kadangi ieškovas reiškia turtinį reikalavimą susijusi su nuompinigių mokėjimu, investicijomis į nuomojamą turtą ir bendra nuomos sutarties kaina yra 272 752,28 Lt, teismas sprendė, kad atsižvelgiant į tai, kad ieškovas jau sumokėjo 127 Lt žyminio mokesčio, jis privalo sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį 6 328, 04 Lt žyminio mokesčio (CPK 81 str.1 d.).

17 III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

18Ieškovas UAB ,,Halsas atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti.

19Nurodo, kad skundžiama nutartis nepagrįsta ir neteisėta. Įstatymas nustato, kad ieškinyje keliant kelis savarankiškus reikalavimus jis žyminiu mokesčiu apmokestinamas pagal bendrą visų reikalavimų sumą (CPK 85 str. 1 d., 10 p.). Reikalavimas pripažinti negaliojančia 2008-05-10 nuomos sutartį ir jos priedą bei taikyti restituciją yra išvestinis iš reikalavimo panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2008-04-22 sprendimą Nr. T1-126 ,,Dėl mineralinio vandens biuvetės Druskininkuose, Vilniaus al. 9, kurio nuomos pagrindu ir buvo išnuomotas aukščiau nurodytas turtas, todėl būdamas išvestiniu reikalavimu jis negali būti apmokestinamas žyminiu mokesčiu. Ieškovo patikslintas ieškinys žyminiu mokesčiu yra apmokėtas tinkamai, todėl ieškinio šalinimų institutas negali būti taikomas šioje proceso stadijoje, o ieškinys kurio vertė 272 752,28 Lt turėjo būti perduotas Vilniaus apygardos teismui.

20Atsiliepimai į atskirąjį skundą įstaymo nustatyta tvarka pateikti nebuvo.

21 Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

22Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad ieškovo ieškinio reikalavimas yra neturtinio pobūdžio ir teismo padaryta išvada, kad ieškinio vertė yra 272 752, 28 Lt yra nepagrįsta ir už teikiamą ieškinį negali būti mokama 6 328,04 Lt dydžio žyminio mokesčio suma, o pakanka sumokėti kaip už neturtinį reikalavimą 127, 00 Lt sumą, o ieškiniai kurių vertė viršija 100 000 Lt nagrinėjami apygardos teismuose.

23Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus konstatuoja, kad pirmos instancijos teismo nutartis yra pagrįsta iš dalies (CPK 263 str.) ir naikinti jos atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

24Kaip nustatyta CK 4.20 straipsnyje daiktinė teisė tai absoliuti teisė, pasireiškianti teisės turėtojo galimybe įgyvendinti valdymo, naudojimo ir disponavimo teises ar tik kai kurias iš jų. Viena iš daiktinių teisių yra ilgalaikė nuoma (emphyteusis), kuri kvalifikuojama pagal susitarimo sudaromo tarp turto savininko ir nuomininko turinį ( CK 4.165 str. 2 d., 4.167 str.). Kaip matyti iš byloje esančio rašytinio įrodymo, tarp nuomininko ir nuomotojo sudarytos nuomos sutarties Nr. 26-08-181 (CPK 177 str., 178 str.) šalys susitarė, kad nuomos objektas, mineralinio vandens biuvetė, Druskininkuose, Vilniaus al. 9 (unikalus Nr. 1595-2000-3100, bendras plotas 34,23 kv.m.), atsakovui išnuomojamas nuo 2008-05-10 iki 2018-10-01 (b.l. 72-79), todėl darytina išvada, kad tarp nuomininko ir nuomotojo sudaryta ilgalaikės nuomos sutartis, ir ginčas byloje iš esmės kilo dėl daiktinių teisių į ginčo objektą, o iš nuomos sutarties kylančių teisių ir pareigų sekimas paskui nuomojamą daiktą yra daiktinės teisės požymis.

25Nuomos sutartimi nuomininkas įsipareigojo mokėti 183,47 Lt dydžio nuomos mokestį per mėnesį (sutarties 1.4.2 p., b.l. 72) ir į nuomojamą objektą investuoti ne mažiau kaip 250 000 Lt (sutarties 25.1 p., b.l. 74 p.). Atsakovas pateikdamas prašymą perskaičiuoti už ieškinį mokėtiną žyminį mokestį rėmėsi nuompinigių ir sutartimi numatytų investicijų suma, nurodydamas 272 752, 28 Lt dydžio sumą, nuo kurios turi būti apskaičiuotas žyminio mokesčio dydis ir atskaičius ieškovo sumokėtą 127 Lt sumą žyminio mokesčio dydį sudarytų 6 328 Lt (b.l. 151-153). Pirmos instancijos teismas prašymą tenkino ir 2009-03-06 nutartimi pagrįstai konstatavo, kad ieškinys yra turtinis ir nustatė ieškovui terminą sumokėti trūkstamą 6 328, 04 lt žyminio mokesčio sumą.

26Teisėjų kolegija nesutinka su teismo išvada, kad ieškovui nustatytinas mokėtinas 6 328, 04 Lt dydžio žyminis mokestis. Pažymėtina, kad turtinis ginčas yra suprantamas kaip ginčas dėl turto arba ginčas tiesiogiai susijęs su turtu, tuo tarpu neįkainuotini ieškiniai tie kuriuose turtinis interesas negali būti išreikštas pinigų suma. CPK 85 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad bylose dėl daiktinių teisių į turtą ieškinio suma nustatoma pagal turto rinkos vertę. Kaip matyti iš byloje esančio rašytinio įrodymo, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2008-12-02 išrašo (CPK 197 str.), biuvetės (unikalus ( - ), bendras plotas 34,23 kv.m.), esančios adresu Druskininkai Vilniaus al. 9, vidutinė rinkos vertė 20252 Lt (b.l. 113). Nurodytos vertės nekintamumą patvirtina ir 2009-05-25 Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašas. Nagrinėjamoje byloje keliamas teisinis ginčas dėl pačio sutarties dalyko, išnuomotos biuvetės Druskininkuose, Vilniaus al. 9 (unikalus ( - ), bendras plotas 34,23 kv.m.) ir patenkinus ieškovo reikalavimą nuomininkas prarastų sutartimi sulygtas ilgalaikes teises į nuomos objektą.

27Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju sprendžiant ginčą dėl 2008-05-10 sandorio pripažinimo negaliojančiu, ieškinio suma turi būti nustatyta pagal CPK 85 straipsnio 1 dalies 9 punkto taisyklę ir apskaičiuojama pagal nuomos objekto vidutinę rinkos vertę, kuri beje lemia ir rūšinį civilinės bylos teismingumą. Apskaičiuojant mokėtiną ieškinio sumą pagal turto rinkos vertę, 20 252 Lt, ji sudarytų 608,00 Lt, o ne 6 328, 04 Lt, kaip nepagrįstai nutartyje konstatavo pirmosios instancijos teismas.

28Nurodytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija atmeta atskirojo skundo argumentą, kad reiškiamas ieškinys yra neturtinio pobūdžio ir jis tinkamai apmokėtas 127 Lt dydžio žyminiu mokesčiu.

29Atmestinas kaip nepagrįstas ir atskirojo skundo argumentas dėl rūšinio bylos teismingumo. Įstatyme nustatyta, kad bylos kuriose ieškinio suma didesnė kaip 100 000 Lt kaip pirmos instancijos teismai nagrinėja apygardos teismai (CPK 27 str.). Byloje nustatyta, kad ginčo dalyko vertė skaičiuojama nuo vidutinės turto rinkos kainos kurią sudaro 20 252 Lt, o turtiniai ginčai, kurių suma neviršija 100 000 Lt teismingos apylinkės teismams.

30Esant nurodytiems argumentams atskirasis skundas atmestinas.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str.4 p., kolegija

Nutarė

32Druskininkų miesto 2009-03-06 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-12-418/2009, pakeisti iš dalies. Nustatyti ieškovui UAB ,,Halsas“ (kodas 300019594) terminą iki 2009-06-15 sumokėti trūkstamą 481 Lt žyminio mokesčio dalį. Kitoje dalyje ieškovo UAB ,,Halsas“ (kodas 300019594) atskirąjį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės, Dalios Višinskienės,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Ieškovas UAB ,,Halsas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau... 7. Ieškinyje nurodoma, kad ieškovas teikdamas investicinį pasiūlymą... 8. Druskininkų savivaldybės taryba skundžiamu sprendimu ne konkurso būdu... 9. Atsakovas Druskininkų savivaldybė atsiliepime į ieškinį prašė jį... 10. Atsakovas UAB ,,Easy 2 invest“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti... 11. Atsiliepime nurodyta, kad ieškovas netinkamai interpretuoja LR Valstybės ir... 12. Druskininkų miesto apylinkės teisme 2009-02-24 buvo gautas atsakovo UAB... 13. Prašyme nurodoma, kad nepagrįstas ieškovo argumentas, jog ieškinys nėra... 14. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė ... 15. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-03-06 nutartimi atsakovo UAB ,,Easy... 16. Teismas pažymėjo, kad ieškovas reiškia vieną neturtinio pobūdžio ir... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 18. Ieškovas UAB ,,Halsas atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį... 19. Nurodo, kad skundžiama nutartis nepagrįsta ir neteisėta. Įstatymas nustato,... 20. Atsiliepimai į atskirąjį skundą įstaymo nustatyta tvarka pateikti nebuvo.... 21. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 22. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad ieškovo ieškinio reikalavimas yra... 23. Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo... 24. Kaip nustatyta CK 4.20 straipsnyje daiktinė teisė tai absoliuti teisė,... 25. Nuomos sutartimi nuomininkas įsipareigojo mokėti 183,47 Lt dydžio nuomos... 26. Teisėjų kolegija nesutinka su teismo išvada, kad ieškovui nustatytinas... 27. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju sprendžiant ginčą... 28. Nurodytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija atmeta atskirojo skundo... 29. Atmestinas kaip nepagrįstas ir atskirojo skundo argumentas dėl rūšinio... 30. Esant nurodytiems argumentams atskirasis skundas atmestinas.... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str.4 p., kolegija... 32. Druskininkų miesto 2009-03-06 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-12-418/2009,...