Byla 2A-1063-392/2007

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Virginijaus Kairevičiaus, teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Tatjanos Žukauskienės,

2Sekretoriaujant L.Jaiulionienei,

3dalyvaujant ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ atstovams V. B. ir V. V. , AB „Spauda“ atstovei S. D. , UAB „Vilniaus energija“ atstovui G. G. ,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo AB ,,Spauda” apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. liepos 24 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ (toliau - Bendrija) ieškinį atsakovams AB ,,Spauda” ir UAB ,,Speisuva” dėl pažeistų teisių gynimo, tretysis asmuo UAB „Vilniaus energija“.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams AB ,,Spauda” ir UAB „Speisuva“, kuriuo prašė pripažinti, kad atsakovų veiksmai, kurie užkerta galimybę šilumos energijai patekti į daugiaaukščio pastato, esančio Laisvės pr. 60, Vilniuje, šilumos punktą ir patį pastatą, yra neteisėti ir uždrausti UAB ,,Speisuva” bei AB ,,Spauda” ateityje atlikti bet kokius veiksmus, dėl kurių į daugiaaukščio pastato, esančio Laisvės pr. 60, Vilniuje, šilumos punktą ir patį pastatą negalėtų patekti šilumos energiją. Nurodė, kad išskirtinė atsakovo UAB ,,Speisuva” padėtis ir techninės galimybės (jis valdo šilumos vamzdyną, sklendes, kuriuo šilumos energija patenka iš šilumos energijos tiekėjo - UAB „Vilniaus energija“ iki daugiaaukščio pastato) leidžia jam savavališkai ir neteisėtai nutraukti šilumos patekimą į daugiaaukštį pastatą. Tai jis buvo padaręs iki 2005-11-17. UAB ,,Speisuva” valdo vamzdyną ir sklendes. AB ,,Spauda” yra šio vamzdyno, sklendžių savininkė. Jos veiksmai nutraukiant šilumos energijos patekimą į daugiaaukštį pastatą ir įsipareigojimas tik laikinai (iki 2005-12-01) leisti šilumos energijai tekėti į minėtą pastatą, ateityje gali padaryti realią žalą daugiaaukščio pastato patalpų savininkų turtui (gali užšalti ir susproginėti visa pastato šilumos ūkio sistema, pastato negalima bus naudoti pagal paskirtį, nuo šalčio gali sugesti patalpose laikomas kilnojamas turtas ir kt.) ir bendram daugiaaukščio pastato patalpų savininkų turtui (bendro naudojimo objektams, bendrom pastato konstrukcijoms, bendrai pastato inžinierinei įrangai, pastato bendrojo naudojimo patalpoms). Taip pat tokie veiksmai trukdo ieškovui mažiausiais kaštais įgyvendinti daugiaaukščio pastato šilumos ūkio eksploatavimą ir tokiu būdu yra pažeidžiami ne tik patalpų savininkų interesai, bet ir trukdoma ieškovui atlikti jo pagrindines funkcijas - tinkamai eksploatuoti pastatą. Atsakovas UAB ,,Speisuva” neturi šilumos tiekimo licencijos, todėl jis neturi teisės nutraukti šilumos energijos tiekimo.

7Atsakovas AB ,,Spauda” su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad yra administracinių patalpų, esančių Laisvės pr. 60, Vilniuje, pastate, pažymėtame indeksu 4B22b, savininkas. Atsakovas AB ,,Spauda” buvo visų šilumos punktų įrenginių ir tinklų, per kuriuos tiekiamas termofikacinis vanduo į visus pastatų komplekso, esančio Laisvės pr. 60, Vilniuje, pastatus, savininkas, įgijo šią nuosavybę pastatų komplekso statybos metu ir nuo šio komplekso statybos nei vienam turto įgijėjui, įskaitant ir dabartinius pastato 4b22b savininkus nėra kokiu nors būdu jų perdavęs. 2003-07-29 AB ,,Spauda” sprendimu visus jai priklausančius pastatų komplekso, esančio Laisvės pr. 60, Vilniuje, inžinierinius tinklus ir įrenginius (įskaitant ginčo šilumos punkto įrenginius) yra perdavęs savo dukterinei bendrovei UAB ,,Speisuva” nuosavybėn, kaip įstatinio kapitalo padidinimą. Todėl AB ,,Spauda” negali įtakoti šilumos tiekimo. Taip pat nurodė, kad atsakovas neatliko jokių veiksmų, dėl kurių būtų varžomas šilumos energijos tiekimas į pastatą, todėl jis negali būti atsakovu šioje byloje, o pati byla AB ,,Spauda” atžvilgiu turi būti nutraukta. Be to, ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių realios žalos atsiradimo galimybę ateityje.

8Atsakovas UAB ,,Speisuva” prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovo teiginys, jog išskirtinė UAB ,,Speisuva” padėtis ir techninės galimybės leidžia jai savavališkai ir neteisėtai nutraukti šilumos patekimą į aukštuminį pastatą, neatitinka tikrovės. Ieškovas atsisakė galimybės pastatą prisijungti prie miesto šilumos tiekimo tinklų, nurodydami, jog tam nėra būtinumo, nes esami tinklai turi pakankamus pajėgumo rezultatus. Tai parodo, kad bendriją tenkino esama situacija bei jų visišką nenorą ieškoti kitų šilumos energijos tiekimo būdų. Be to ieškovas formaliai pagrindais vilkino UAB ,,Speisuva” paruoštos Aukštuminio pastato infrastruktūros eksploatavimo perdavimo preliminariosios sutarties projekto derinimą ir pasirašymą. Atsakovas taip pat nurodė, jog nesutinka, kad UAB ,,Speisuva” ateityje gali padaryti realią žalą aukštuminio pastato savininkų turtui. Šiluma aukštuminiam pastatui yra tiekiama ir nė vieno karto nebuvo nutraukta ar pristabdyta. Šalims nepažeidžiant sutarties sąlygų, šiuo metu galioja Laikinosios šilumos energijos tiekimo sutarties nuostatos, pagal kurias UAB ,,Speisuva” tiekia šilumos energiją aukštutiniam pastatui. Be to šiuo metu susidarė situacija, kad dalis bendrijos narių neatsiskaito arba nepilnai atsiskaito už UAB ,,Speisuva” tiekiamas elektros, vandens, liftų, šiukšlių išvežimo bei kitas paslaugas. Todėl, patenkinus ieškovo ieškinį, būtų pažeista atsakovo teisė pristabdyti šilumos pristatymą įsiskolinusiems šilumos vartotojams, numatyta Šilumos ūkio įstatymo 14 str.

9Tretysis asmuo UAB „Vilniaus energija“ prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad ieškovas yra šilumos energijos, kuria tiekia tretysis asmuo, vartotojas. Tarp trečiojo asmens ir atsakovo UAB ,,Speisuva” 2002-10-01 buvo sudaryta Šilumos ir šilumnešio tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutartis Nr. 20003, pagal kurią UAB ,,Speisuva” tik perduoda šilumos energiją ieškovui, o šilumos energijos tiekimą gali nutraukti tik UAB „Vilniaus energija“.

10Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2006-09-25 sprendimu ieškovo ieškinį patenkino. Pripažino, kad atsakovo UAB ,,Speisuva” veiksmai, kurie užkerta galimybę šilumos energijai patekti į daugiaaukščio pastato, esančio Laisvės pr. 60, Vilniuje, šilumos punktą ir patį pastatą, yra neteisėti, ir uždraudė atsakovui UAB ,,Speisuva” ateityje atlikti bet kokius veiksmus, dėl kurių į daugiaaukščio pastato, esančio Laisvės pr. 60, Vilniuje, šilumos punktą ir patį pastatą negalėtų patekti šilumos energija. Civilinę byla Nr. 2-638-110/2006 atsakovo AB ,,Spauda” atžvilgiu nutraukė. Teismas konstatavo, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai bei šalių atstovų paaiškinimai patvirtina, kad kelis kartus buvo nutrauktas šilumos energijos tiekimas. 2005-11-16 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos nurodyme konstatuota, kad UAB ,,Speisuva” šildymo sezono metu nesuderinusi su šilumos vartotoju, nepranešusi šilumos vartotojui ir savivaldybei nutraukė šilumos tiekimą bendrijos „Spaudos rūmai“ aukštuminiam pastatui. Atsakovai nepateikė teismui įrodymų, kad šilumos tiekimas 2005 m. lapkritį ir 2006 m. balandžio mėnesį buvo nutrauktas būtent dėl avarijos, t.y. dėl termofikacinio vandens nutekėjimo, kurio negalima buvo valdyti. Priešingai, trečiojo asmens UAB „Vilniaus energija“ atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad jokie pranešimai apie avariją nebuvo gauti. Atsakovas UAB ,,Speisuva” 2005-11-16 buvo įspėtas pašalinti pažeidimus. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo (2003-05-20 Nr. IX-1565) 17 str., nurodė, kad ši teisės norma garantuoja, jog šilumos energija privalo būti tiekiama vartotojui, o jei tik dėl techninių gedimų, gresiant avarijai jos tiekti negalima, būtina surasti ir įgyvendinti kitą pastatų šildymo būdą. Teismas padarė išvadą, kad šilumos energijos tiekimas į aukštuminį pastatą buvo nutrauktas neteisėtai. Be to, atsakovas UAB ,,Speisuva” negali būti laikomas šilumos energijos tiekėju, nes jis gauną ją iš trečiojo asmens ir perduoda aukštuminio pastato patalpų savininkams, t.y. veikia kaip tarpininkas, todėl neturi teisės nutraukti energijos tiekimo. Šildymo sezono metu tokie veiksmai gali padaryti žalą. Atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad AB ,,Spauda” negali įtakoti šilumos energijos tiekimo nepertraukiamumo, nes šilumos tinklus valdo UAB „Speisuva“, ir ši bendrovė neatliko jokių veiksmų susijusių su šilumos tiekimo nutraukimu, todėl bylą AB ,,Spauda” atžvilgiu nutraukė, motyvuodamas tuo, kad šis asmuo nėra tinkamas atsakovas byloje (CPK 293 str. 9 p.).

11Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija “Spaudos rūmai” apeliaciniu skundu nesutiko su teismo sprendimo dalimi, kuria nutraukta byla prieš atsakovą AB “Spauda”, prašė šioje dalyje teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

12Skundas 2007-02-05 Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo dalinai patenkintas. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2006-09-25 sprendimas dalyje, kurioje byla nutraukta atsakovo AB ,,Spauda” atžvilgiu, panaikintas, o reikalavimai šioje dalyje perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam teismui. Kita sprendimo dalis palikta nepakeista. Vilniaus apygardos teismas nutartyje nurodė, kad ieškinio pagrindu atsakovo AB ,,Spauda” atžvilgiu buvo nurodyta tai, kad atsakovas AB ,,Spauda” yra vamzdyno, sklendžių, savininkė, o kitas atsakovas – UAB ,,Speisuva” savavališkai buvo nutraukusi šilumos energijos patekimą nurodytu vamzdynu į daugiaaukštį pastatą. Iš to matyti, kad ieškovas nebuvo nurodęs, kokie atsakovo AB ,,Spauda” veiksmai užkirto galimybę šilumos energijai patekti į pastatą. Kolegija darė išvadą, kad ieškovo pareiškime teismui nebuvo nurodytos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo nustatyti terminą šiam ieškininio pareiškimo trūkumui pašalinti. Tai, kad AB ,,Spauda” yra vamzdyno, sklendžių savininkė, nėra ieškinio pagrindu, reikalaujant pripažinti šios atsakovės tam tikrus veiksmus neteisėtais, nes buvimas savininku nėra veiksmai. Ieškovas, reikalaudamas pripažinti atsakovo veiksmus neteisėtais, turėtų nurodyti, kokie šio atsakovo veiksmai, jo nuomone, buvo neteisėti, tik tuomet teismas galėtų daryti išvadą, ar šių veiksmų neteisėtumas buvo įrodytas byloje.

132007-07-24 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas išnagrinėjo bylą iš naujo dalyje dėl atsakovo AB „Spauda“. Sprendimu nuspręsta ieškinį tenkinti. Pripažinti, kad atsakovo AB „Spauda“, kodas 1212008154, Laisvės pr. 60, Vilnius, veiksmai, kurie užkerta galimybę šilumos energijai patekti į daugiaaukščio pastato Laisvės pr. 60, Vilniuje, šilumos punktą ir patį pastatą, yra neteisėti, ir uždrausti atsakovui AB „Spauda“, ateityje atlikti bet kokius veiksmus, dėl kurių į daugiaaukščio pastato Laisvės pr. 60, Vilniuje, šilumos punktą ir patį pastatą negalėtų patekti šilumos energija.

14Teismas sprendime konstatavo, jog šilumos energijos tiekimas buvo kelis kartus nutrauktas, nes tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai (I tomas, b.l. 172,173,177,178, II t., b.l. 44-46) bei šalių atstovų paaiškinimai (II tomas, protokolas). 2005-11-16 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos nurodyme konstatuota, kad UAB ,,Speisuva” šildymo sezono metu nesuderinusi su šilumos vartotoju, nepranešusi šilumos vartotojui ir savivaldybei nutraukė šilumos tiekimą bendrijos „Spaudos rūmai“ aukštutiniam pastatui (I tomas, b.l. 180). Atsakovai nepateikė teismui įrodymų, kad šilumos tiekimas 2005 m. lapkritį ir 2006 m. balandžio mėnesį buvo nutrauktas būtent dėl avarijos, t.y. būtent dėl termofikacinio vandens nutekėjimo, kurio negalima buvo valdyti, nors pareigą tokius įrodymus pateikti jiems nustato įstatymas (CPK 178 str.). Priešingai, trečiojo asmens UAB „Vilniaus energija“ atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad jokie pranešimai apie avariją nebuvo gauti (II tomas, protokolas). Atsakovas UAB "Speisuva" 2005-11-16 buvo įspėtas pašalinti pažeidimus (I tomas, b.l. 180).

15Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo (2003-05-20 Nr. IX-1565) 17 str., nurodė, kad ši teisės norma garantuoja, jog šilumos energija privalo būti tiekiama vartotojui, o jei tik dėl techninių gedimų, gresiant avarijai jos tiekti negalima, būtina surasti ir įgyvendinti kitą pastatų šildymo būdą.

16Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teismas padarė išvadą, kad šilumos energijos tiekimas į aukštuminį pastatą buvo nutraukiamas neteisėtai. Be to, atsakovas UAB "Speisuva" negali būti laikomas šilumos energijos tiekėju, nes jis gauną ją iš trečiojo asmens ir perduoda aukštuminio pastato patalpų savininkams, t.y. veikia kaip tarpininkas, todėl neturi teisės nutraukti energijos tiekimo. Šildymo sezono metu tokie veiksmai gali padaryti žalą. Kadangi AB ,,Spauda” yra šio vamzdyno, sklendžių savininkė, tai atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir remiantis LR CK 6.255 str. nuostatomis teismas atsakovui AB "Spauda" uždraudė atlikti veiksmus, dėl kurių į daugiaaukščio pastato Laisvės pr. 60, Vilniuje, šilumos punktą ir patį pastatą negalėtų patekti šilumos energija.

17Atsakovas AB ,,Spauda“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame nurodo, jog teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas. Skundas grindžiamas sekančiais argumentais:

18Atsakovas buvo pateikęs prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl atsakovo atstovo ligos, tačiau teismas per daug formaliai pažiūrėjo į civilinio proceso kodekso 246 str. normas ir nepagrįstai pripažino nesvarbiomis atsakovo atstovo neatvykimo į posėdį priežastis, nes atstovas susirgo prieš pat posėdį ir nebuvo galimybės skirti kitą atstovą.

19Apeliantas nurodo, jog AB ,,Spauda“ sprendimu visi inžineriniai tinklai buvo perduoti UAB ,,Speisuva“ nuosavybėn, kiti pastato savininkai neturi nuosavybės teisės į inžinerinius tinklus, todėl teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog AB ,,Spauda“ yra inžinerinių tinklų savininkė ir tai dėl jos kaltės buvo nutrauktas šilumos tiekimas. Teigia, jog AB ,,Spauda“ negali jokiais būdais įtakoti šilumos tiekimo.

20Apeliantas nurodo, jog teismas neatsižvelgė į Vilniaus apygardos teismo nutartį, kurioje aiškiai nurodoma, kad pagal ieškinio dalyką AB ,,Spauda“ negali atsakyti už ieškovo keliamus reikalavimus. Ieškovas nenurodė kokie AB ,,Spauda“ veiksmai užkirto galimybę šilumos energijai patekti į pastatą. Ieškovas nepateikė teismui patikslinto ieškinio, o teismas pažeisdamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 138 str. neįpareigojo ieškovą pašalinti ieškinio trūkumų.

21Teismas neatsižvelgė į tai, jog UAB ,,Vilniaus energija“, AB ,,Spauda“ ir Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ 2006-11-10 sudarė sutartį, kurioje nustatyta, kad UAB ,,Vilniaus energija“ nuo 2006-11-10 perima šilumos tiekimo tinklų techninę priežiūrą ir eksploataciją. Tokiu būdu ginčytini klausimai faktiškai išspręsti ir AB ,,Spauda“ negali atlikti veiksmų, kurie įtakotų šilumos tiekimą.

22Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodo, jog skundas nepagrįstas ir prašo jo netenkinti.

23Atsiliepime nurodoma, jog atsakovo teiginys apie formalų civilinio proceso kodekso 246 str. taikymą yra nepagrįstas, nes teismas bylą išnagrinėjo įvertinęs byloje esančių įrodymų visetą. Visi įrodymai byloje buvo pateikti, atsakovas yra juridinis asmuo, turintis juridinį skyrių ir galimybę paskirti kitą atstovą.

24Ieškovas nurodo, jog teismui buvo pateikta pakankamai įrodymų, jog dėl atsakovo veiksmų buvo nutrauktas šildymas, be to atsakovas yra patalpų, kuriose yra svarbiausi šilumos tiekimui mazgai, savininkas ir teismas dėl to padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovas gali įtakoti šilumos tiekimą.

25Tretysis asmuo UAB „Vilniaus energija“ pateikė atsiliepimą, kuriuo palaikė ieškovo poziciją. Atsiliepime nurodė kad AB ,,Spauda” nuosavybės teise priklausančiose patalpose (unikalus Nr. ( - )) yra šilumos punktas, sklendės bei pastato vidaus šilumos tinklai, kuriais šilumos energija patenka į Spaudos rūmų aukštuminio pastato Savininkų bendrijos narių - atskirų savininkų bei nuomininkų patalpas. Pagal 2004-09-13 VĮ „Registrų centras" pažymėjimą, minėtose patalpose yra patalpa (plane pažymėta indeksu 1-5), kurioje yra šilumos punktas Nr. 4, iš kurio tiekiamas termofikacinis vanduo į aukštuminį pastatą (pažymėtą 4B22b). Atsakovas UAB ,,Speisuva” pagal 2002-04-02 Turto patikėjimo sutartį patikėjimo teise valdė AB ,,Spauda” turtą. Kaip nustatė Vilniaus l apylinkės teismas 2006-09-25 sprendimu civ. byloj e Nr. 2-638-110/2006, dėl UAB ,,Speisuva” veiksmų šilumos energija iki 2005-11-16 bei 2006 m. balandžio mėn. nebuvo tiekiama į aukštuminį pastatą. Todėl teismas 2006-09-25 sprendimu pagrįstai uždraudė UAB ,,Speisuva” atlikti bet kokius veiksmus, dėl kurių į aukštuminį pastatą negalėtų patekti šilumos energija. Tačiau UAB ,,Speisuva” turtas vėl buvo perduotas AB „Spauda", ir AB ,,Spauda” atliko veiksmus, analogiškus tiems, kuriuos atliko UAB ,,Speisuva” - Valstybinė energetikos inspekcija, tirdama bendrijos „Spaudos rūmai" skundą dėl šilumos nepraleidimo, 2006-11-06 nurodymu Nr. 435 nurodė AB ,,Spauda” nedelsiant pašalinti nurodyme konstatuotus pažeidimus - nebuvo vykdomas Vilniaus m. l apylinkės teismo 2006-09-25 sprendimas, kuriame nurodyta atlikti veiksmus, kad į daugiaaukščio pastato Laisvės pr. 60, Vilniuje, šilumos punktą ir į patį pastatą galėtų patekti šilumos energija; nebuvo vykdomas 2006-10-25 Vilniaus m. savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamento direktoriaus įsakymas Nr. 1300-123-(1.3 EUDO) įjungti šildymą visuomeniniams pastatams (aukštutinis ir kiti) Laisvės pr. 60, Vilniuje. Be to, buvo pažeisti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 35 ir 111, 16 punktai - nevykdoma savivaldybės sprendimu numatyta pastatų šildymo pradžia bei nepalaikomi šilumnešio parametrai pastato Laisvės pr. 60 aukštuminio pastato šilumos punkto įvade, taip pat pažeistas Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros taisyklių 20.1 punktas - netiekiamas nustatyto slėgio ir temperatūros šilumnešis šilumos vartojimo įrenginiams Laisvės pr. 60 aukštuminiam pastatui, (minėti dokumentai yra civilinėje byloje Nr. 2-5218-131/2007). Šie konstatuoti faktai aiškiai rodo, kad šilumos energijos tiekimą AB ,,Spauda” nutraukė neteisėtai, todėl, įvertinęs atsakovo AB ,,Spauda” neteisėtus veiksmus 2006-11-06, Vilniaus m. l apylinkės teismas 2007-07-24 sprendimu pagrįstai uždraudė atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, dėl kurių į daugiaaukščio pastato Laisvės pr, 60, Vilniuje, šilumos punktą ir patį pastatą negalėtų patekti šilumos energija.

26Apeliacinis skundas atmestinas.

27Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, yra patikrinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės ir procesinės teisės normas.

28Byloje nustatyta, kad 2002-10-01 tarp UAB ,,Speisuva“ ir trečiojo asmens UAB ,,Vilniaus energija“ buvo sudaryta Šilumos ir šilumnešio tiekimo, vartojimo, atsiskaitymo sutartis Nr. 20003 (1t. b.l. 161-163), kuria tretysis asmuo įsipareigojo tiekti šilumos energiją pastatams, esantiems Laisvės pr. 60, Vilniuje, tarp kurių yra ir aukštuminis pastatas, plane pažymėtas indeksu 4B22b. Atsakovas AB “Spauda” yra patalpų (pastato plane pažymėta 1-5), kuriose yra įrengtas šilumos mazgas (ŠM Nr 4) daugiaaukščiame pastate Laisvės pr. 60, Vilniuje (pastato indeksas 4B22b, kurio unikalus Nr. ( - )) savininkas (T.1 b.l. 155-157). Iš šio šilumos punkto šiluma patenka ir į kitus pastatus esančius bendrame žemės sklype Laisvės pr. 60 – į pastatus kurių indeksai 6B3b bei 7M2p. (t.1 b.l. 174). Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ 2005-12-12 kreipėsi į teismą su ieškiniu, siekdama užtikrinti savo teisėtų interesų apsaugą, nes, kaip nustatyta ir iš bylos medžiagos, šilumos energijos tiekimas šiai bendrijai buvo kelis kartus nutrauktas. Tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai (1t. b.l. 172,173,177,178, 2t., b.l. 44-46) bei šalių atstovų paaiškinimai (2t. protokolas, b.l.54-60). 2005-11-16 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos nurodyme konstatuota, kad UAB ,,Speisuva” šildymo sezono metu nesuderinusi su šilumos vartotoju, nepranešusi šilumos vartotojui ir savivaldybei nutraukė šilumos tiekimą bendrijos „Spaudos rūmai“ aukštuminiam pastatui (1t., b.l. 180). Atsakovai nepateikė teismui įrodymų, kad šilumos tiekimas 2005 m. lapkritį ir 2006 m. balandžio mėnesį buvo nutrauktas būtent dėl avarijos, t.y. būtent dėl termofikacinio vandens nutekėjimo, kurio negalima buvo valdyti, nors pareigą tokius įrodymus pateikti jiems nustato įstatymas (CPK 178 str.). Priešingai, trečiojo asmens UAB „Vilniaus energija“ atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad jokie pranešimai apie avariją nebuvo gauti (2 t., protokolas). Atsakovas UAB ,,Speisuva“ 2005-11-16 Valstybinės energetikos inspekcijos nurodymu Nr.468 buvo įspėtas pašalinti pažeidimus (1t. b.l. 180).

29Įsiteisėjusiu 2006-09-25 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu pripažinta, kad atsakovo UAB ,,Speisuva” veiksmai, kurie užkerta galimybę šilumos energijai patekti į daugiaaukščio pastato, esančio Laisvės pr. 60, Vilniuje, šilumos punktą ir patį pastatą, yra neteisėti, ir uždrausta atsakovui UAB ,,Speisuva” ateityje atlikti bet kokius veiksmus, dėl kurių į daugiaaukščio pastato, esančio Laisvės pr. 60, Vilniuje, šilumos punktą ir patį pastatą negalėtų patekti šilumos energija.

30Ginčijamu 2007-07-24 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu pripažinta, kad atsakovo AB ,,Spauda” veiksmai, kurie užkerta galimybę šilumos energijai patekti į daugiaaukščio pastato Laisvės pr. 60, Vilniuje, šilumos punktą ir patį pastatą, yra neteisėti, ir uždrausta atsakovui AB ,,Spauda” ateityje atlikti bet kokius veiksmus, dėl kurių į daugiaaukščio pastato Laisvės pr. 60, Vilniuje, šilumos punktą ir patį pastatą negalėtų patekti šilumos energija. Šis sprendimas apskųstas apeliaciniu skundu.

31Apelianto teiginys, jog pirmos instancijos teismas per daug formaliai pažiūrėjo į civilinio proceso kodekso 246 str. normas ir nepagrįstai pripažino nesvarbiomis atsakovo atstovo neatvykimo į posėdį priežastis yra nepagrįstas ir neteisingas. Atsakovui buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką. Teismo posėdis prasidėjo 2007-07-24 d. 9.00 val. (t.2 b.l.196), atsakovo AB ,,Spauda“ atstovo prašymas dėl teismo posėdžio atidėjimo teisme užregistruotas 2007-07-24 d. 10.56 val. (t.2 b.l.191) Taigi teismas šio prašymo nevertino, nes dėl pavėluoto prašymo pateikimo neturėjo tokios galimybės ir nėra pagrindo teismo kaltinti formaliu teisės normų taikymu.

32Apelianto teiginys, jog teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, jog UAB ,,Vilniaus energija“, AB ,,Spauda“ ir Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ 2006-11-10 sudarė sutartį, kurioje nustatyta, kad UAB ,,Vilniaus energija“ nuo 2006-11-10 perima šilumos tiekimo tinklų techninę priežiūrą ir eksploataciją ir tokiu būdu ginčytini klausimai faktiškai išspręsti, yra nepagrįstas. Teismas pagrįstai neatsižvelgė į šią sutartį. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, jog sutartis yra įsigaliojusi ir įvykdyta, priešingai – byloje yra 2007-05-28 UAB ,,Vilniaus energija raštas Nr.008-08-3492 ,,Dėl 2006-11-10 sutarties Nr. 707 įsipareigojimų nevykdymo“ (t.2 b.l.180), iš kurio aišku, jog sutartis yra nevykdoma ir ginčytini klausimai nėra išspręsti.

33Apelianto teiginiai, jog teismas neteisingai nurodė, jog AB ,,Spauda“ yra inžinerinių tinklų savininkė, nes visi inžineriniai tinklai buvo perduoti UAB ,,Speisuva“ nuosavybėn bei, kad teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad dėl AB ,,Spauda“ kaltės buvo nutrauktas šilumos tiekimas, yra nepagrįsti. Atkreiptinas dėmesys, kad skundžiamame teismo sprendime niekur nėra padaryta išvados, jog dėl AB ,,Spauda“ kaltės buvo nutrauktas šilumos tiekimas. Iš pateiktų į bylą duomenų matyti, kad pastatas 4B22b yra 11.032,63 kv.m. ploto (t.2, b.l. 160-165). AB “Spauda” jame nuosavybės teise valdo 1.267,10 kv.m., Bendrijos (ieškovo) nariai nuosavybės teise valdo patalpas, kurių bendras plotas yra 8.462,67 kv.m., o likęs 1.302,86 kv.m. plotas nuosavybės teise priklauso kitiems asmenims. Visam pastatui 4B22b apšildyti šilumos energija patenka per šilumos energijos tiekimo tinklus, kurie eina ir per greta esantį pastatą 1P/3b, kuris priklauso AB “Spauda” (t.1 b.l. 174).

34Apeliantas pateikė įrodymų, kuriais bandė įrodyti, jog inžineriniai tinklai buvo perduoti UAB ,,Speisuva“ nuosavybėn (2003-07-29 AB ,,Spauda“ valdybos posėdžio protokolas (t.1 b.l.110), 2003-08-29 Turto priėmimo perdavimo aktas (t.2 b.l.17)). Šią aplinkybę atsakovas pakartojo ir savo apeliaciniame skunde. Apeliacinio proceso metu AB „Spauda“ atstovė nurodė, jog šilumos energijos tiekimo tinklai nuosavybės teise vėl perėjo AB „Spauda“. Tačiau akivaizdu, jog apeliantas minėtų aplinkybių neįrodė. LR Statybos įstatymo 2 str. 9 d. numatyta, kad inžinieriniais statiniais yra susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kanalai, taip pat visi kiti statiniai, kurie nėra pastatai. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 str. 1 d. 2 p. yra numatyta, kad nekilnojamojo turto kadastro objektais yra nekilnojamieji daiktai – statiniai, o šio įstatymo 3 str. 2 d. numatyta, kad nuosavybės teisės ir kitos daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą atsiranda įregistravus jas Nekilnojamojo turto registre. Tai reiškia, kad vienintelis dokumentas, kuriuo įrodoma šilumos energijos tiekimo tinklų nuosavybės teisė vienam ar kitam asmeniui yra šių tinklų įregistravimas Nekilnojamojo turto registre. Tik įregistravus nurodytame registre šiuos daiktus, galima įrodinėti, kad jie priklauso konkrečiam asmeniui. Tačiau AB ,,Spauda“ nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jog inžineriniai tinklai priklauso jai vienai, o ne, tarkime, kitiems pastatų dalių bendrasavininkiams, kad inžineriniai tinklai, esantys pastatų viduje ir išorėje, buvo išskirti į atskirus nekilnojamojo turto vienetus, o nėra laikytini tik statinių sudedamosiomis dalimis, jog viešame registre įregistruotos AB ,,Spauda“ nuosavybės teisės į šiuos inžinerinius tinklus ir kad šiuo metu inžineriniai tinklai registruoti UAB ,,Speisuva”, ar AB „Spauda“ vardu. Akivaizdu, kad iš byloje esančios medžiagos negalima padaryti išvados kam nuosavybės teise priklauso minėti šilumos energijos tiekimo tinklai.

35Apeliaciniame skunde taipogi nurodyta, kad 2003-07-29 (akcijų pasirašymo sutartimi t.1 b.l. 110-111) šilumos energijos tiekimo tinklus AB “Spauda” perdavė savo dukterinei bendrovei UAB “Speisuva” nuosavybėn kaip įstatinio kapitalo padidinimą, todėl kiti patalpų savininkai neįgijo jokių teisių į šilumos energijos tiekimo tinklus, o atsakovas AB „Spauda“ dėl šios priežasties negali būti atsakingu už nepertraukiamą šilumos tiekimą.

36Toks atsakovo teiginys yra nepagrįstas. LR CK 4.27 str. 2 d. yra imperatyviai numatyta, kad nekilnojamojo daikto valdymas atsiranda nuo valdymo įregistravimo viešame registre momento. Tokio registravimo dokumento atsakovas į bylą nepateikė. Iš to seka, kad atsakovo teiginiai apie tinkamą šilumos energijos tiekimo tinklų kaip nekilnojamąjį daiktą perdavimą kito asmens – UAB “Speisuva” nuosavybėn ir vėlesnį susigrąžinimą, yra nepagrįsti. Be to, LR CK 6.393 str. 3 d. numatyta, kad prieš trečiuosius asmenis (šiuo atveju ieškovą) nekilnojamojo daikto perleidimo sutartis gali būti panaudota tik tuo atveju, jei ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. Kaip minėta, tokio įregistravimo dokumento ieškovas nepateikė. Nors sprendžiant šią civilinę bylą šilumos energijos tiekimo tinklų priklausomybė nėra teisiškai reikšminga, nes ieškovas prašo pripažinti atsakovo veiksmus neteisėtais ir uždrausti ateityje juos atlikti. Neteisėti veiksmai gali būti padaryti ir svetimo turto atžvilgiu.

37Be to, AB ,,Spauda“ net ir teismo proceso metu, akivaizdžiai pademonstravo, jog gali sutrikdyti šilumos tiekimą. Byloje yra 2006-09-18 AB ,,Spauda“ raštas Nr.1-13-151, adresuotas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“ (t.2 b.l.71-72), kuriame, be kita ko, nurodoma: ,,Todėl, jeigu, aukštuminio pastato savininkai nori, kad šiluma būtų teikiama per AB ,,Spauda“ tinklus, savininkai arba jų pasirinktas pastato administratorius turi avansu apmokėti šilumos trasos remonto ar rekonstrukcijos darbus bei sudaryti sutartį dėl šilumos tiekimo“ (t.2 b.l.72). Šis AB ,,Spauda“ raštas ir iš jo pacituotas sakinys akivaizdžiai paneigia atsakovo tvirtinimą, jog AB ,,Spauda“ negali jokiais būdais įtakoti šilumos tiekimo. Akivaizdu, jog AB ,,Spauda“ gali įtakoti šilumos tiekimą ir net grasina tokia galimybe. AB ,,Spauda” priklausančiuose patalpose yra šilumos tiekimą užtikrinantys inžineriniai tinklai, jai priklauso visos UAB ,,Speisuva” akcijos, todėl atsakovas, be jokios abejonės, turi galimybes riboti šilumos energijos patekimą ieškovui.

38Apelianto teiginiai, kad teismas neatsižvelgė į Vilniaus apygardos teismo nutartį, kurioje nurodoma, kad pagal ieškinio dalyką AB ,,Spauda“ negali atsakyti už ieškovo keliamus reikalavimus, kad ieškovas nenurodė kokie AB ,,Spauda“ veiksmai užkirto galimybę šilumos energijai patekti į pastatą, kad ieškovas nepateikė teismui patikslinto ieškinio, o teismas pažeisdamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 138 str. neįpareigojo ieškovą pašalinti ieškinio trūkumų yra nepagrįsti.

39AB “Spauda” yra patalpos pastato 4B22b plane pažymėtos indeksu 1-5, kurioje įrengtas šilumos punktas (ŠM Nr 4) savininkė. Per šilumos energijos tiekimo tinklus šilumos energija patenka į šilumos punktą ŠM Nr 4 iš kurio per atitinkamus įrenginius ir vamzdynus šilumos energija patenka į patį pastatą 4B22b ir į kitus du šalimai esančius pastatus, kurių indeksai yra atitinkamai 6B3b bei 7M2p. AB “Spauda” kaip šilumos punkto patalpos 1-5 savininkė, įtakojo ir gali įtakoti ateityje šilumos energijos patekimą į patį pastatą 4B22b ir į kitus paminėtus pastatus, nes faktiškai valdo ŠM 4 šilumos energijos tiekimo įrenginių sklendes.

40Ieškinyje, buvo nurodytos aplinkybės, jog yra trukdoma 2005-2006 m. šildymo sezono metu patekti šilumos energijai į pastatą 4B22b, nes iš šilumos punkto šilumos energija nepraleidžiama į pastato šilumos energijos tekėjimo vamzdyną ir radiatorius. Ieškinyje prašoma pripažinti AB “Spauda” veiksmus užkertančius galimybę šilumos energijai patekti į pastatą neteisėtais ir uždrausti AB “Spauda” ateityje atlikti bet kokius veiksmus, dėl kurių į pastato šilumos punktą ir patį pastatą negalėtų patekti šilumos energija.

41Savo esme šis ieškinys yra prevencinio pobūdžio (LR CK 6.255 str.), nes juo siekiama sureguliuoti santykius taip, kad ateityje nebūtų dėl to padaryta žala. Šilumos išjungimas šaltu metų laikotarpiu visais atvejai daro žalą šilumos vartotojui, nes jo patalpos lieka nešildomos. Būtent šių santykių atitinkamo sureguliavimo ir siekia ieškovas prašydamas uždrausti AB “Spauda” imtis bet kokių veiksmų, dėl kurių pastatas negalėtų būti šildomas. Sprendžiant tokį ieškinį būtina nustatyti, ar atsakovas atliko veiksmus, dėl kurių šilumos energija buvo nepraleista į pastatą. Jau nagrinėjant bylą teisme, 2006-11-06 Valstybinės energetikos inspekcijos atstovai surašė būtent AB “Spauda” generalinio direktoriaus pavaduotojui A.Sapiegai nurodymą Nr. 435 (t.2, b.l. 111-112), įpareigojantį nedelsiant pašalinti pažeidimus, susijusius su šilumos energijos tiekimu į pastatą 4B22b, kartu nurodant kokius pažeidimus AB “Spauda” padarė: nevykdomas įsakymas įjungti šildymą visuomeniniams pastatams Laisvės pr. 60, Vilniuje, nevykdoma savivaldybės numatyta pastatų šildymo pradžia, nepalaikomi šilumnešio parametrai pastato Laisvės pr. 60 aukštuminio pastato šilumos punkto įvade, neteikiamas šilumnešis (šilumos energija) šilumos vartojimo įrenginiams Laisvės pr. 60. Šiuo dokumentu buvo nustatytas kas yra atsakingas už pažeidimus – AB “Spauda”. Tik po tokio nurodymo buvo įjungtas šildymas. Tai įrodo, jog nuo AB “Spauda” veiksmų priklauso atitinkamas šilumos energijos tiekimas ar netiekimas į aukštuminį ir kitus pastatus esančius adresu Laisvės pr. 60, Vilniuje. Tą patį įrodo ir 2006-11-28 Vilniaus m. apylinkės prokuratūros rašte Nr 5.2-2589 ir 2006-11-29 Vilniaus m. VPK 7-to PK rašte Nr 18-4-S-1510 nurodytos aplinkybės, kad pagal Bendrijos 2006-11-09 skundą Nr. 110 (jame Bendrija nurodo, kad ir dėl AB “Spauda” darbuotojų veiksmų į pastatus nebuvo tiekiama šilumos energiją) pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 294 str. 1 d. (savivaldžiavimas) (t.2, b.l. 113-114). Šiomis aplinkybėmis ieškovas ir grindė savo ieškinį.

42Šie įrodymai pagrindžia ieškovų reikalavimus pripažinti, kad atsakovo AB „Spauda“ veiksmai, kurie užkerta galimybę šilumos energijai patekti į daugiaaukščio pastato Laisvės pr. 60, Vilniuje, šilumos punktą ir patį pastatą, yra neteisėti, ir uždrausti atsakovui AB „Spauda“, ateityje atlikti bet kokius veiksmus, dėl kurių į daugiaaukščio pastato Laisvės pr. 60, Vilniuje, šilumos punktą ir patį pastatą negalėtų patekti šilumos energija, nes šildymo sezonas prasideda kiekvienais metais ir AB “Spauda” atstovų veiksmai gali įtakoti šilumos energijos netiekimą į pastatus, esančius Laisvės pr. 60, Vilnius. Apie AB “Spauda” atstovų veiksmų neteisėtumą yra konstatuota minėtame Valstybinės energetikos inspekcijos nurodyme, AB “Spauda” darbuotojams nepraleidus per šilumos punktą šilumos energijos į pastatus buvo pažeisti: 2006-10-25 Vilniaus m savivaldybės administracijos įsakymas Nr 1300-123-(1.3 EUDO); Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 35 p., 111.16 p.; Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros taisyklių 20.1 p..

43Šilumos tiekimo svarba pastatui analizuota ankstesniuose teismų sprendimuose šioje byloje ir yra neabejotina, todėl kolegija plačiau nepasisako dėl svarbos uždrausti veiksmus, dėl kurių galėtų būti netiekiama šiluma. Kolegija pažymi, jog uždraudimas atlikti veiksmus, kurių, kaip teigia atsakovas, ir nesiruošiama atlikti, neapriboja ir nepažeidžia jokių teisėtų atsakovo interesų, tai tik prevencinė priemonė, taikoma ieškovo teisėtų interesų apsaugai, atsižvelgiant į atsakovo veiklą praeityje.

44Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai negali būti pagrindu pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas. Materialinės ir procesinės teisės normos iš esmės pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais.

45Atmetant apeliacinį skundą iš apelianto ieškovui priteistinos jo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Ieškovas sumokėjo advokatui 1600 Lt. Tačiau ieškovui priteistina suma, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 nustatytas rekomendacijas, mažintina iki 1000 Lt.

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

47Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. liepos 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

48Priteisti iš AB „Spauda“ (į.k. ( - )) 1000 litų bylinėjimosi išlaidų Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“ (į.k. ( - )).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti... 2. Sekretoriaujant L.Jaiulionienei,... 3. dalyvaujant ieškovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo AB... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos... 7. Atsakovas AB ,,Spauda” su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 8. Atsakovas UAB ,,Speisuva” prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovo... 9. Tretysis asmuo UAB „Vilniaus energija“ prašė ieškinį tenkinti. Nurodė,... 10. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2006-09-25 sprendimu ieškovo... 11. Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija “Spaudos... 12. Skundas 2007-02-05 Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo dalinai... 13. 2007-07-24 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas išnagrinėjo bylą iš naujo... 14. Teismas sprendime konstatavo, jog šilumos energijos tiekimas buvo kelis kartus... 15. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo (2003-05-20 Nr.... 16. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teismas padarė išvadą, kad šilumos... 17. Atsakovas AB ,,Spauda“ pateikė apeliacinį skundą, kuriame nurodo, jog... 18. Atsakovas buvo pateikęs prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl atsakovo... 19. Apeliantas nurodo, jog AB ,,Spauda“ sprendimu visi inžineriniai tinklai buvo... 20. Apeliantas nurodo, jog teismas neatsižvelgė į Vilniaus apygardos teismo... 21. Teismas neatsižvelgė į tai, jog UAB ,,Vilniaus energija“, AB ,,Spauda“... 22. Ieškovas Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrija „Spaudos... 23. Atsiliepime nurodoma, jog atsakovo teiginys apie formalų civilinio proceso... 24. Ieškovas nurodo, jog teismui buvo pateikta pakankamai įrodymų, jog dėl... 25. Tretysis asmuo UAB „Vilniaus energija“ pateikė atsiliepimą, kuriuo... 26. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 27. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Byloje nustatyta, kad 2002-10-01 tarp UAB ,,Speisuva“ ir trečiojo asmens UAB... 29. Įsiteisėjusiu 2006-09-25 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu... 30. Ginčijamu 2007-07-24 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu... 31. Apelianto teiginys, jog pirmos instancijos teismas per daug formaliai... 32. Apelianto teiginys, jog teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, jog... 33. Apelianto teiginiai, jog teismas neteisingai nurodė, jog AB ,,Spauda“... 34. Apeliantas pateikė įrodymų, kuriais bandė įrodyti, jog inžineriniai... 35. Apeliaciniame skunde taipogi nurodyta, kad 2003-07-29 (akcijų... 36. Toks atsakovo teiginys yra nepagrįstas. LR CK 4.27 str. 2 d. yra imperatyviai... 37. Be to, AB ,,Spauda“ net ir teismo proceso metu, akivaizdžiai pademonstravo,... 38. Apelianto teiginiai, kad teismas neatsižvelgė į Vilniaus apygardos... 39. AB “Spauda” yra patalpos pastato 4B22b plane pažymėtos indeksu 1-5,... 40. Ieškinyje, buvo nurodytos aplinkybės, jog yra trukdoma 2005-2006 m. šildymo... 41. Savo esme šis ieškinys yra prevencinio pobūdžio (LR CK 6.255 str.), nes juo... 42. Šie įrodymai pagrindžia ieškovų reikalavimus pripažinti, kad atsakovo AB... 43. Šilumos tiekimo svarba pastatui analizuota ankstesniuose teismų sprendimuose... 44. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo... 45. Atmetant apeliacinį skundą iš apelianto ieškovui priteistinos jo turėtos... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str.... 47. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. liepos 24 d. sprendimą palikti... 48. Priteisti iš AB „Spauda“ (į.k. ( - )) 1000 litų bylinėjimosi...