Byla e2-10743-955/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Kristina Imbrasienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Elektros darbai“ ieškinį atsakovei UAB „Linatė sistemos“, dėl skolos priteisimo.

2Teismas,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Elektros darbai“, po prieštaravimų dėl teismo įsakymo, kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su ieškiniu prašydama dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės 14294,14 Eur skolą, 516,38 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinys tenkintinas.

5Ieškovės ieškinio dalykas yra leistinais rašytiniais įrodymais pagrįsti piniginiai reikalavimai, todėl ieškovės prašymu ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 str. 1 d.).

6Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: 2016-02-22 pažyma apie paskaičiuotus delspinigius, 2016-02-22 neapmokėtų skolų suvestinė, 2016-01-18 pretenzija, Rangos darbų sutartis Nr. 415-11-175, Statybos subrangos sutartis Nr. 415-11-128, atliktų darbų aktai Nr. 09-128-222, Nr. 09-175-239, PVM sąskaitos-faktūros Nr. 215306, Nr. 5017, Nr. 5014, Nr. 215377, Nr. 5021 (pareiškimo dok. reg. Nr. CBP-3599, ieškinio dok. reg. Nr. DOK-7607 priedai), iš kurių matyti, kad ieškovė su atsakove, 2015-09-02 sudarė sutartį Nr. 415-11-128 dėl VRF kondicionavimo sistemos K-1 montavimo ir paleidimo darbų atlikimo objekte – mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos statyboje Jonučių g. 13, Vilniuje, o 2015-10-23 sudarė sutartį Nr. 415-11-175 dėl ventiliatorių koloriferių elektrinio pajungimo ir ortakių skardinimo darbų atlikimo tame pačiame objekte. Ieškovė savo įsipareigojimus pagal sutartį atliko, o atsakovė už ieškovės suteiktas paslaugas ir panaudotą įrangą turėjo sumokėti 15617,14 Eur pagal atliktų darbų priėmimo aktus ir išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, tačiau sumokėjo tik dalį reikalaujamos sumos ir liko skolinga ieškovei 14294,14 Eur.

7Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Rangovas turi teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis (subrangovus), jeigu įstatymai ar rangos sutartis nenustato, kad užduotį privalo įvykdyti pats rangovas (CK 6.650 str. 1 d.).

8CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 str. 1 d., 6.205 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas ir į šalių sutartimis sutartas sąlygas bei ieškovės pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškove neįvykdė, todėl iš jos ieškovės naudai priteistina skola – 14294,14 Eur, bei 516,38 Eur delspinigių.

9Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovei įstatyme numatytas 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-02-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

10Visiškai patenkinus ieškinį bylinėjimosi išlaidos – 167 Eur žyminis mokestis, bei 700 Eur advokato pagalbai apmokėti priteistinos iš atsakovės ieškovei (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 7 p., 82 str., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 424, 428 straipsniais,

Nutarė

12Ieškinį patenkinti.

13Priteisti iš atsakovės UAB „Linatė sistemos“, į. k. 302521663, buveinės adresas Raudondvario pl. 78, Kaunas, a. s. Nr. ( - ), AB DNB bankas, ieškovės UAB „Elektros darbai“, į. k. 133619018, buveinės adresas Jonavos g. 62A, Kaunas, a. s. Nr. ( - ), AB „SEB bankas, naudai: 14294,14 Eur (keturiolikos tūkstančių dviejų šimtų devyniasdešimt keturių eurų 14 ct) skolą, 516,38 Eur (penkių šimtų šešiolikos eurų 38 ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (14810,52 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-02-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 167 Eur (vieno šimto šešiasdešimt septynių eurų) žyminį mokestį bei 700 Eur (septynis šimtus eurų) advokato pagalbai apmokėti.

14Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 str.), būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis;

15Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas;

16Nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

17Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (20 dienų) atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

18Preliminarus teismo sprendimas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu neskundžiamas.

Proceso dalyviai