Byla I-913-0189/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, susipažinęs su K. J. skundu,

Nustatė

3K. J. padavė teismui skundą, kartu pateikė prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Gautas pareiškėjo skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų, todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-01-15 nutartimi buvo įpareigojęs pareiškėją iki 2009-01-28 pašalinti skundo trūkumus. 2009-01-30 teisme gautas K. J. patikslintas skundas, raštai, 2009-02-02 pareiškėjas pateikė teismui vieną iš skundžiamų aktų, perrašytą ranka. Išnagrinėjus K. J. pateiktus dokumentus, darytina išvada, kad 2009-01-15 nutartyje nurodytų trūkumų jis nepašalino.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 1 d., jei per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5Kadangi K. J. teismo nutartimi nurodytų prašymo trūkumų nepašalino, jo skundas laikytinas nepaduotu.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.,

Nutarė

8K. J. skundą laikyti nepaduotu.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai