Byla 2A-463-123/2010
Dėl skolos priteisimo bei atsakovo UAB „Klairesta“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 14 d. sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės, Alvydo Žerlausko, sekretoriaujant J. Ušakovai, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Rimvydui Paulauskui, atsakovo atstovui A. R. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Silberauto“ ieškinį atsakovei UAB „Klairesta“ dėl skolos priteisimo bei atsakovo UAB „Klairesta“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 14 d. sprendimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Silberauto“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Klairesta“ 915,16 Lt skolą, 109,82 Lt delspinigių, 12,83 procentų metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 64 Lt žyminio mokesčio. Ieškovė nurodė, kad skola yra susidariusi už 2008-02-06 atliktus atsakovės automobilio remonto darbus bei detales pagal PVM sąskaitą-faktūra ser. 703 Nr. MA019165. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, jog neužsakinėjo automobilio darbų, minėti darbai atlikti nebuvo ir laiko ieškinį nepagrįstu.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-10-14 sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovės 15,60 Lt pašto išlaidų valstybei. Teismas nurodė, kad ieškovė, bylos aplinkybes įrodinėdama 2003-11-21 ilgailaike Autoserviso paslaugų bei autodetalių tiekimo sutartimi su atsakove, 2008-02-06 nesilaikant sutartyje numatytos tvarkos surašytu, atsakovės nepasirašytu užsakymu-sutartimi, 2008-02-07 išrašyta PVM saskaita-faktūra atsakovei dėl 915,16 Lt sumokėjimo, liudytojų T. D. ir E. B. parodymais, neįrodė, jog buvo suteiktos paslaugos.

4Atsakovė, apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-10-14 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Nurodo, kad teismas netinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus ir nepagrįstai nustatė, jog atsakovės automobilis nebuvo remontuojamas ieškovės autoservise. Teigia, jog teismas nevertino prieštaringos atsakovės atstovo pozicijos dėl automobilio remonto fakto, kurį atsakovė atsiliepime į ieškinį neigia, o pasiūlyme dėl taikaus ginčo išsprendimo siūlė mažinti ieškinio kainą. Taip pat teismas, vertindamas liudytojų T. D. ir E. B. parodymus, neatsižvelgė į kitus byloje pateiktus įrodymus ir aplinkybes, kurie patvirtina liudytojų parodymus.

5Apeliacinis skundas tenkintinas.

6CPK 320 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas, tačiau, neatsižvelgdamas į skundo ribas, teismas patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

7Bylos duomenimis, 2003-11-21 UAB „Embervesta“ (2005-06-22 ir 2005-09-26 vienintelio akcininko sprendimais reorganizuotos į UAB „Silberauto“) ir UAB „Klairesta“ sudarė ilgalaikę Autoserviso paslaugų ir autodetalių tiekimo sutartį, pagal kurią atsakovei buvo teikiamos transporto priemonių remonto, techninio aptarnavimo ir kitos paslaugos. Ieškovė teigia, kad 2008-02-06 teikė atsakovei automobilio remonto paslaugas, už kurias atsakovė nemoka. Remonto paslaugas ieškovė įrodinėja pateikdama 2008-02-06 užsakymą-sutartį, 2008-02-07 PVM sąskaitą-faktūrą atsakovei dėl 915,16 Lt apmokėjimo, liudytojų T. D. ir E. B. parodymais. Atsakovė neigė automobilio remonto faktą, tačiau 2009-09-24 teikė ieškovei pasiūlymą dėl taikaus išsprendimo, sutikdama sumažinti ieškovės reikalaujamą sumą 181,72 Lt su PVM.

8Klaipėdos miesto apylinkės teismas nurodytų aplinkybių, kurios galėjo įtakoti pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą, nenagrinėjo, nevertino atsakovės 2009-09-24 teiktą pasiūlymą dėl taikaus išsprendimo, prieštaraujantį padarytoms išvadoms, nors galiojančio CPK 270 str. 4 d. 3 p. numato, jog teismas sprendimo motyvuojamoje dalyje turi nurodyti argumentus, kuriais yra atmetami kurie nors įrodymai. Pirmosios instancijos teismas sprendimą motyvavo, kad ant 2008-02-06 užsakymo – sutarties nėra atsakovo atstovo parašo, tačiau parašo nebuvimas negali būti pagrindu neigiančiu ginčijamų paslaugų suteikimą. Be to, vertinant byloje surinktus įrodymus, atsižvelgiant į šalių tarpusavio santykius, susiformavusio bendravimo ypatumus, darytina išvada, kad dėl darbų vykdymo šalys buvo sudariusios ir žodinius susitarimus. Dėl išdėstytų priežasčių nustatyta, kad byloje nepakankamai ištirtos bei įvertintos faktinės aplinkybės, turinčios reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

9CPK 185 straipsnyje įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas, pagal kurį bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, pagal kurią tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo buvimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Šiuo atveju, pirmosios instancijos teismas nevertino byloje esančių įrodymų visumos, kadangi neatsižvelgė į prieštaringus atsakovės parodymus teismo posėdžių metu bei taikaus susitarimo siūlymo turinio.

10Šalys ir tretieji asmenys yra suinteresuoti bylos baigtimi, todėl teismas privalo jų paaiškinimus kruopščiai tikrinti, lyginti su kitais bylos duomenimis. Jie turi būti patikrinami ir įvertinami kartu su kitais surinktais byloje įrodymais (CPK 66 str.). Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu teismo posėdyje (CPK 65 str.). Kadangi iš atsakovės pateikto pasiūlymo taikiam susitarimui matyti, jog atsakovė pripažįsta ieškovę atlikus automobilio remonto darbus ir siūlo apmokėti detalių kainą, bei įvertinus kitus byloje pateiktus įrodymus (kompiuterinės programos užsakymo-sutarties lapas, PVM sąskaita-faktūra, liudytojų parodymai), darytina išvada, jog atsakovės automobilis 2008-02-06 buvo remontuojamas ieškovės autoservise ir atsakovei atsirado prievolė atsiskaityti su ieškove.

11Kadangi bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje surinktų įrodymų visumą, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas nepagrįstas ir naikintinas, ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas (LR CPK 326 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.).

12Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 14 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą.

14Ieškovės UAB „Silberauto“ ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovės UAB „Klairesta“ ieškovei UAB „Silberauto“ 915,16 Lt skolos ir 109,82 Lt delspinigių.

16Priteisti iš atsakovės UAB „Klairesta“ ieškovei UAB „Silberauto“ 12,83 procentų metinių palūkanų nuo 2008-10-27.

17Priteisti iš atsakovės UAB „Klairesta“ ieškovei UAB „Silberauto“ 64 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą bei 64 Lt žyminį mokestį už ieškinį ir 800 Lt išlaidas advokato pagalbai.

Proceso dalyviai