Byla 2S-383-194/2010

2Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

3kolegijos pirmininkės Jolantos Badaugienės, kolegijos teisėjų: Danutės Matiukienės, Egidijaus Mockevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. P. atskirąjį skundą dėl Joniškio rajono apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-165-645/2009 pagal pareiškėjo J. P. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys- antstolė V. Š., akcinė bendrovė „Rytų skirstomieji tinklai“.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

5Pareiškėjas J. P. su skundu dėl antstolio veiksmų kreipėsi į Joniškio rajono apylinkės teismą ir prašė pripažinti neteisėtais antstolės V. Š. veiksmus ir panaikinti 2008-10-10 turto arešto aktą, kuriuo areštuotas 2,7800 ha žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), įvertintas 10 000 Lt; nutraukti dvigubą išieškojimą pagal Pasvalio rajono apylinkės teismo 2000-05-24 vykdomąjį dokumentą Nr. 2-2-456; sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0071/07/03922 iki skundo išnagrinėjimo; nušalinti antstolę V. Š. nuo vykdomosios bylos Nr. 0071/07/03922 vykdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad priteistos sumos išieškojimą vykdo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyrius, todėl antstolė V. Š. vykdo dvigubą išieškojimą. Pareiškėjas nesutinka su antstolės V. Š. nustatytu žemės sklypo įvertinimu, nes sumažinta reali sklypo vertė, be to, pažeista ir išieškojimo iš fizinio asmens turto eilė. Pareiškėjas nurodė, kad antstolė V. Š. yra šališka pareiškėjo atžvilgiu, nes palaiko tik išieškotoją, be to, pareiškėjo sveikatos būklė yra labai bloga.

6Suinteresuotas asmuo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepime į skundą

7su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas neįvardino faktinių jo teisių pažeidimo aplinkybių, todėl naikinti 2008-10-10 turto arešto aktą nėra jokio juridinio pagrindo. Skolininkas gauna pastovias pajamas, tačiau teismo sprendimo nevykdo, todėl antstolės veiksmai yra teisėti. Skolininkas siekia vilkinti vykdomosios bylos procesą, trukdo ir klaidiną teismą nepagrįstais skundais nuo pat vykdomosios bylos pradžios.

8Joniškio rajono apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi pareiškėjo J. P. skundą atmetė. Teismas nurodė, kad 2009-03-03 Pasvalio rajono apylinkės teismo 2000-05-24 vykdomasis dokumentas Nr.2-456/2000 buvo išsiųstas į VSGFV Pasvalio skyrių dėl skolos išieškojimo iš skolininko gaunamų pajamų. Tačiau 2009-04-09 Pasvalio rajono apylinkės teismo nutartimi Nr. 2-368-500/2009 vykdymo veiksmai buvo sustabdyti (b. l. 251 vykdomoji byla). 2009-04-28 antstolė V. Š. surašė patvarkymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo Nr.71-3922/07MJ (b. l. 250 vykdomoji byla). Todėl pareiškėjo atstovo argumentas, kad antstolė vykdo dvigubą išieškojimą skolininko atžvilgiu yra nepagrįstas. Dėl turto arešto panaikinimo pareiškėjo argumentai yra nepagrįsti. Siekiant apsaugoti skolininko ir išieškotojo interesus, areštuotas turtas turi būti įkainojamas. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui, arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Šiuo tiriamuoju atveju, skolininkas turėjo teisę siūlyti savo įkainojimą, kviesti ekspertus turto vertei nustatyti arba prašyti tai padaryti antstolį, tačiau to nedarė. Taip pat, nepateikė antstolei jokio prieštaravimo, ginčo dėl turto vidutinės rinkos vertės nustatymo, todėl nėra pagrindo pripažinti antstolės nustatytą areštuoto žemės sklypo įvertinimą nepagrįstu.

9Atskiruoju skundu pareiškėjas J. P. prašo panaikinti Joniškio rajono apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais.

101.

11Teismas neteisingai aiškino imperatyvias vykdymo proceso normas. Kadangi CPK VI dalyje „Vykdymo procesas" dispozityvumo metodas akivaizdžiai siaurinamas imperatyvaus metodo naudai, todėl antstolis turi ne tik teisę, kad jo reikalavimai būtų privalomai vykdomi ( CPK 585 str.), bet ir pareigas. Išieškojimo vykdymas iš turto, kuriam aiškiai nustatyta sumažinta rinkos kaina, reiškia ir tai, kad yra ignoruojamas teisėtumo principas, todėl nepriklausomai nuo to, kokioje stadijoje yra išieškojimas, yra pagrindas naikinti neteisėtus antstolio veiksmus pilnumoje.

122.

13Teismo išvada, kad prašymas panaikinti antstolės 2008-10-10 turto arešto aktą ir sustabdyti vykdymo veiksmus yra neteisėtas, prieštarauja logikos dėsniams. Veiksmai gali būti teisėti arba ne, tuo tarpu prašymas, pagal savo prigimtį gali būti, pagrįstas ir tenkintinas arba nepagrįstas ir atmestinas.

143.

15Antstolė, kaip asmuo vykdanti konkrečias valstybės perduotas funkcijas, privalo, analogiškai, kaip ir valstybes tarnautojas, griežtai laikytis tų pačių principų, privalomų laikytis valstybės tarnyboje. Vienas iš pagrindinių principų -antstolio nešališkumas. Pakankamai aktyvių veiksmų atlikimas iš karto, kai skolininkas kreipėsi į teismą, išieškojimo eiliškumo nesilaikymas ir t.t., patvirtina šio principo pažeidimą, todėl yra teisinis pagrindas nuo tolesnio vykdymo proceso tokį antstolį nušalinti.

16Suinteresuotas asmuo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti,o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pilnai ir visapusiškai ištyrė ir įvertino visas aplinkybes, priėmė motyvuotą ir teisėtą procesinį sprendimą, todėl naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties nėra pagrindo.

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

19Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolės V. Š. neteisėtų veiksmų. Tačiau iš esmės visi pareiškėjo atskirojo skundo argumentai yra susiję su byloje surinktų įrodymų vertinimu.

20Bylos duomenimis nustatyta, kad Joniškio rajono apylinkės teisme 2008-10-28 priimtas pareiškėjo J. P. skundas dėl neteisėtų antstolės V. Š. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0071/07/03922 (b.l. 1 t. 1-2). Šį skundą Joniškio rajono apylinkės teismas 2009-08-06 nutartimi atmetė LR Civilinio proceso kodekso 510 str., 512-513 str. pagrindu, nesant CPK 625-628 straipsniuose numatytų pagrindų ir taip pat vertino, kaip pažeidžiančius išieškotojo teises, nes pareiškėjo veiksmais yra vilkinamas vykdymo procesas byloje ( b.l. 2 t. 17-19). Skundų dėl antstolių veiksmų dalyką ir teismingumą reglamentuoja CPK XXXI skyriaus „Bylos dėl antstolių ir notarinių veiksmų“ (CPK 510-513 straipsniai) normos.

21Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu yra realizuojamas teismo sprendimas, o išieškotojai ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius teismo sprendimo padarinius. Šioje civilinio proceso stadijoje privalu griežtai laikytis CPK nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo ir skolininko teisės ir teisėti interesai. Įstatymo normos, reguliuojančios vykdymo procesą yra imperatyvaus pobūdžio, jų pažeidimas gali iš esmės pažeisti vykdymo proceso šalių teises ir teisėtus interesus. CPK 662, 664, 665 straipsniuose nustatyta išieškojimo iš skolininko turto eilės tvarka. Jei išieškotojas nenurodė, iš kokio turto išieškoti, antstolis, laikydamasis CPK 664 ir 665 straipsniuose nustatytos tvarkos, pats nustato, iš kokio turto išieškoti pirmiausia. Iš paskesnės eilės turto gali būti išieškoma tik tuo atveju, jeigu antstoliui nėra žinomo pirmesnės eilės turto. Iš paskesnės eilės turto gali būti išieškoma kai pirmesnės eilės turto neužtenka išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, todėl apelianto atskirojo skundo argumentas, kad išieškojimo vykdymas iš turto, kuriam aiškiai nustatyta sumažintą rinkos kaina, neteisėtas ir nepagrįstas.

22Apelianto atskirojo skundo argumentas dėl prašymo panaikinti antstolės 2008-10-10 turto arešto aktą ir sustabdyti vykdymo veiksmus yra neteisėtas, prieštaraujantis logikos dėsniams, atmestinas kaip nepagrįstas. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad turto arešto aktas buvo išsiųstas skolininkui (vykdomoji byla, b. l. 188-189), todėl konstatuotina, kad skolininkas J. P. buvo tinkamai informuotas apie šį vykdymo veiksmą (CPK 679 str.). Pažymėtina ir tai, kad antstolis tik apribojo disponavimą areštuotu turtu, tačiau nepradėjo priverstinio realizavimo veiksmų. Teisėjų kolegija nurodo, kad pareiškėjas, gavęs pranešimą dėl areštuoto turto, turi teisę kreiptis į antstolį su prašymu panaikinti areštą skolininko turto daliai, kuri viršija reikalingą išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Antstolio pasirinktas išieškomos skolos užtikrinimo būdas - areštas turtui- atitinka CPK 663 str. nuostatas, neprieštarauja CPK 667 str. bei 675 str. reikalavimams. Konstatuotina, kad antstolio veiksmai, surašant turto arešto aktą, yra teisėti ir pagrįsti.

23Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog antstolis nustato iš kurio turto išieškoma pirmiausia. CPK 662, 664, 665 straipsniuose nustatyta išieškojimo iš skolininko turto eilės tvarka. Jei išieškotojas nenurodė, iš kokio turto išieškoti, antstolis, laikydamasis CPK 664 ir 665 straipsniuose nustatytos tvarkos, pats nustato, iš kokio turto išieškoti pirmiausia. Iš paskesnės eilės turto gali būti išieškoma tik tuo atveju, jei antstoliui nėra žinomo pirmesnės eilės turto. Iš paskesnės eilės turto gali būti išieškoma, kai pirmesnės eilės turto neužtenka išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Pareiškėjo atstovo motyvai dėl to, kad nebuvo atsižvelgta į skolininko pasiūlymus, į kurį turtą nukreipti išieškojimą pirmiausiai, atmestini kaip nepagrįsti, nes per devynerius metus skolininkas taip ir nenurodė, į kokį jo turimą turtą nukreipti išieškojimą. Kadangi priteista suma iš skolininko nėra iki šiol išieškota, o areštuotas 2,7800 ha žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), nėra vienintelis nekilnojamasis turtas, kuris priklauso skolininkui, todėl antstolės pasirinktas išieškomos skolos užtikrinimo būdas – areštas turtui,- atitinka CPK 663 straipsnio nuostatas. Nenustatyti imperatyvių CPK reikalavimų dėl pareiškėjo turto arešto pažeidimai, kurie gali būti pagrindu antstolio veiksmus, areštuojant pareiškėjo turtą, pripažinti neteisėtais.

24Iki šiol priteista suma iš skolininko nėra išieškota. Pasvalio r. apylinkės teismo 2006-01-16 nutartimi yra nustatyta, jog pareiškėjas teismo sprendimo dėl žalos atlyginimo nėra pradėjęs vykdyti, nors gauna pastovias pajamas, t.y. pensiją bei pajamas iš žemės nuomos, taip pat turi didelės vertės turtą (civilinė byla Nr.2S-128-278/2006). Ieškovo duomenimis, 2,78 ha žemės sklypas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ) nėra vienintelis nekilnojamasis turtas, kuris priklauso skolininkui. Skolininkui nuosavybės teise priklauso 2 butai Pasvalio mieste, keli žemės sklypai. Antstolė, V. Š., atlikdama savo funkcijas šioje vykdomojoje byloje, vadovaujasi antstolių veiklos teisėtumo, civilinio proceso principais, gina teisėtus išieškotojo interesus, ir nepažeidė kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Antstolio veiksmai yra teisėti ir pagristi, todėl naikinti 2009-03-03 patvarkymą nėra jokio teisinio pagrindo.

25Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstolė nevykdė dvigubo išieškojimo skolininko atžvilgiu. 2009-03-03 Pasvalio rajono apylinkės teismo 2000-05-24 vykdomasis dokumentas Nr.2-456/2000 buvo išsiųstas į VSGFV Pasvalio skyrių dėl skolos išieškojimo iš skolininko gaunamų pajamų. 2009-04-09 Pasvalio rajono apylinkės teismo nutartimi Nr. 2-368-500/2009 vykdymo veiksmai buvo sustabdyti (b. l. 251 vykdomoji byla). 2009-04-28 antstolė V. Š. surašė patvarkymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo Nr.71-3922/07MJ (b. l. 250 vykdomoji byla). Apelianto argumentas, jog antstolė vykdė dvigubą išieškojimą skolininko atžvilgiu, yra niekuo nepagrįstas, todėl atmestinas.

26Kolegija, remdamasis išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, ir atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo ją naikinti. (LR CPK 263 str.).

27Absoliučių Joniškio rajono apylinkės teismo nutarties negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta (LR CPK 329 str.).

28Atskirąjį skundą atmetus, valstybei iš pareiškėjo J. P. priteistinos 3,40 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

30

31Joniškio rajono apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Priteisti iš J. P. 3,40 Lt valstybei išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
2. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. kolegijos pirmininkės Jolantos Badaugienės, kolegijos teisėjų: Danutės... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 5. Pareiškėjas J. P. su skundu dėl antstolio veiksmų... 6. Suinteresuotas asmuo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepime į skundą... 7. su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas... 8. Joniškio rajono apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi... 9. Atskiruoju skundu pareiškėjas J. P. prašo panaikinti... 10. 1.... 11. Teismas neteisingai aiškino imperatyvias vykdymo proceso normas. Kadangi CPK... 12. 2.... 13. Teismo išvada, kad prašymas panaikinti antstolės 2008-10-10 turto arešto... 14. 3.... 15. Antstolė, kaip asmuo vykdanti konkrečias valstybės perduotas funkcijas,... 16. Suinteresuotas asmuo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepimu į... 17. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolės V. Š.... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad Joniškio rajono apylinkės teisme 2008-10-28... 21. Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios... 22. Apelianto atskirojo skundo argumentas dėl prašymo panaikinti antstolės... 23. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada,... 24. Iki šiol priteista suma iš skolininko nėra išieškota. Pasvalio r.... 25. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos... 26. Kolegija, remdamasis išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad pirmosios... 27. Absoliučių Joniškio rajono apylinkės teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 28. Atskirąjį skundą atmetus, valstybei iš pareiškėjo J. P.... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. ... 31. Joniškio rajono apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti... 32. Priteisti iš J. P. 3,40 Lt valstybei išlaidų, susijusių...