Byla eB2-1262-730/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Rasai Laurinėnienei,

3dalyvaujant ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus atstovei D. I., atsakovės mažosios bendrijos „Teisininkas LT“ atstovei E. T.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovei mažajai bendrijai „Teisininkas LT“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo reiškia reikalavimą iškelti atsakovei mažajai bendrijai „Teisininkas LT“ bankroto bylą, paskirti administratorių, prisiimantį riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, jog atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018 m. gegužės 8 d. sudarė 2008,96 EUR, iš jų 1390,23 EUR savarankiškai dirbančio asmens valstybinio socialinio draudimo įmokų, apskaičuotų už 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpį, 46,84 EUR delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą savarankiškai dirbančio asmens valstybinio socialinio draudimo įmokų pervedimą už 2016 m. sausio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpį, 0,69 EUR palūkanų, apskaičiuotų už laiku nesumokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų skolos sumokėjimo atidėjimą už 2016 m. vasario 29 d. – 2016 m. balandžio 8 d. laikotarpį; 554,40 EUR savarankiškai dirbančio asmens privalomojo sveikatos draudimo įmokų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2016 m. spalio mėn. iki 2018 m. balandžio mėn.; 16,80 EUR delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą valstybinio socialinio draudimo įmokų už apdraustuosius pervedimą už 2016 m. lapkričio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpį. Remiantis valstybės įmonės Regitra, valstybės įmonės Registrų centro, Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2018 m. gegužės 8 d. duomenimis bendrovė turto neturi. Remiantis 2016 metų balansu, bendrovės ilgalaikis ir trumpalaikis turtas sudarė 820 EUR, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 0 EUR, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 0 EUR. Ieškovas teigia, kad atsakovės 2016 m. balanso duomenys neatitinka realios mažosios bendrijos finansinės padėties. Nuo 2017 m. vasario 9 d. per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus mokėjimo nėra įvykdyti. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2018 m. gegužės 8 d. duomenimis, mažojoje bendrijoje „Teisininkas LT“ apdraustųjų nėra. Remiantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija 2018 m. gegužės 8 d. duomenimis, mažosios bendrijos „Teisininkas LT“ vadovė nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. yra E. T.. Atsakovė į ieškovo siunčiamus pranešimus apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, neatsiliepė. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo nuomone, atsakovė yra nemoki.

7Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė D. I. ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.

82018 m. birželio 22 d. teisme gautas atsakovės vadovės E. T. prašymas dėl termino atnaujinimo procesinių dokumentų pateikimo. E. T. nurodė, kad mažoji bendrija „Teisininkas LT“ turto ir įsiskolinimų neturi.

9Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė E. T. nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Nurodo, kad įmonė yra skolinga ir šiuo metu skolos negali padengti. Teigia, kad įmonė turto neturi.

10Ieškinys tenkintinas.

11Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Įmonių bankroto įstatymas. Šis įstatymas taikomas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas (Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio 2 dalis).

12Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

13Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

14Remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, atsakovė Juridinių asmenų registre įregistruota 2014 m. lapkričio 5 d. Atsakovės įsiskolinimas ieškovei 2018 m. gegužės 8 d. duomenimis sudarė 1944,63 EUR skolos, 63,64 EUR delspinigių ir 0,69 EUR palūkanų. Remiantis valstybės įmonės Regitra, valstybės įmonės Registrų centro, Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis, atsakovės turto neturi. Byloje duomenų apie atsakovės vykdomą veiklą nėra. Kadangi byloje nėra duomenų apie kitus atsakovės pradelstus įsipareigojimus, nuosavybės teise turimą turtą, todėl pripažįstama, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 2008,96 EUR, tai yra, skola ieškovei.

15Iš teismui pateikto Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro 2018 m. gegužės 8 d. balanso matyti, kad atsakovė yra pateikusi finansinę ataskaitą už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.. Iš šios ataskaitos matyti, kad per vienerius metus nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso sudarė 820 EUR . Balanso duomenų už laikotarpį nuo 2017 metų iki 2018 metų atsakovė nėra pateikusi, skolos ieškovui nesumoka, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl nėra pagrindo išvadai padaryti, jog atsakovės finansiniai sunkumai yra laikini. Be to pažymėtina, kad atsakovės atstovė su skola sutiko ir ieškinį pripažino. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, jog duomenų, kad atsakovė turto, iš kurio galėtų būti vykdomas išieškojimas, nėra, atsakovės įsiskolinimas kreditoriams, tai yra, ieškovei sudaro 2008,96 EUR, duomenų apie atsakovės vykdomą ūkinę – komercinę veiklą nėra, darytina išvada, kad tokia atsakovės uždarosios mažosios bendrijos „Teisininkas LT“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei mažajai bendrijai „Teisininkas LT“ bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

16Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015 m. sausio 1 d., bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsakovės bankroto administratoriumi skirtina uždaroji akcinė bendrovė „Ultima optio“, sąrašo eilės Nr.: B-JA341.

17Duomenų apie nagrinėjamas civilines bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus atsakovės atžvilgiu, nėra.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

191. iškelti atsakovei mažajai bendrijai „Teisininkas LT“, įmonės kodas 303447867, registruotos buveinės adresas ( - ), bankroto bylą.

202. Paskirti bankrutuojančios atsakovės mažosios bendrijos „Teisininkas LT“ bankroto administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Ultima optio“, sąrašo eilės Nr.: B-JA341, ( - ).

213. Įpareigoti bankroto administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka paskirti savo įgaliotą asmenį ir apie tai informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

224. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, byloje dalyvaujantiems asmenims, paskirtam bankroto administratoriui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

235. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

246. Įpareigoti bankroto administratorių, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

257. Areštuoti atsakovei mažajai bendrijai „Teisininkas LT“, įmonės kodas 303447867, registruotos buveinės adresas ( - ), nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš atsakovės mažosios bendrijos „Teisininkas LT“ vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovei mažajai bendrijai „Teisininkas LT“ bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovės pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

268. Nustatyti, kad atsakovės mažosios bendrijos „Teisininkas LT“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

279. Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Asmeniui už nustatyto nurodymo nevykdymą gali būti skirta bauda iki 2896 eurų.

28Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija... 2. sekretoriaujant Rasai Laurinėnienei,... 3. dalyvaujant ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 5. Teismas... 6. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo reiškia reikalavimą... 7. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė D. I. ieškinį palaikė ir prašė... 8. 2018 m. birželio 22 d. teisme gautas atsakovės vadovės E. T. prašymas dėl... 9. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė E. T. nurodė, kad su ieškiniu... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 12. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto... 13. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės... 14. Remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, atsakovė Juridinių asmenų... 15. Iš teismui pateikto Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro 2018 m.... 16. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įmonės... 17. Duomenų apie nagrinėjamas civilines bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 19. 1. iškelti atsakovei mažajai bendrijai „Teisininkas LT“, įmonės kodas... 20. 2. Paskirti bankrutuojančios atsakovės mažosios bendrijos „Teisininkas... 21. 3. Įpareigoti bankroto administratorių Įmonių bankroto įstatymo nustatyta... 22. 4. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną,... 23. 5. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių... 24. 6. Įpareigoti bankroto administratorių, gavus duomenis apie antstoliams... 25. 7. Areštuoti atsakovei mažajai bendrijai „Teisininkas LT“, įmonės kodas... 26. 8. Nustatyti, kad atsakovės mažosios bendrijos „Teisininkas LT“... 27. 9. Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės valdymo organai... 28. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos...