Byla 2A-232-372/2016
Dėl pažeistų teisių gynimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Burbulienės, Vytauto Kursevičiaus, Birutės Simonaitienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. Ž. apeliacinį skundą dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-989-237/2015 pagal ieškovo M. Ž. ieškinį atsakovui UAB „Intractus“, tretiesiems asmenims D. V. ir R. V. dėl pažeistų teisių gynimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5I. M. Ž. kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašė jam perkelti pirkėjų D. V. ir R. V. teises pirkimo - pardavimo sutartyje, 2015-04-29 patvirtintoje Vilniaus m. 27-ajame notarų biure tarp atsakovo UAB „Intractus“ ir trečiųjų asmenų D. V. bei R. V., notarinio registro Nr. ( - ).

6Nurodė, kad atsakovas UAB „Intractus“ pagal turto pardavimo iš varžytinių 2011-05-13 aktą įsigijo 20,77 ha žemės sklypą, esantį ( - ), bei jame esančius pastatus. Šis žemės sklypas ir jame esantys pastatai, iki atsakovas nupirko šį turtą varžytinėse, priklausė ieškovo tėvui Z. V. Ž.. 2015 m. atsakovas nusprendė minėtą turtą parduoti ir kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos Rasinių skyrių su pranešimu apie parduodamą žemės ūkio paskirties žemę už 52 420 Eur, bei nustatydamas sąlygas, kad pirkėjas visą kainą turi sumokėti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo, bei kad žemės sklypas parduodamas tik kartu su bendrovei nuosavybes teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu. Kadangi ieškovui priklausantys žemės sklypai ribojasi su atsakovo parduodamu žemės sklypu, ieškovas buvo informuotas apie pirmumo teisę įsigyti šį žemės sklypą su pastatais. Pageidavimą įsigyti šį turtą norą pareiškė ieškovo tėvas, ieškovas, o taip pat D. V. ir R. V., su kurių valdomais žemės sklypais parduodama žemė taip pat ribojasi. Atsakovas raštu pranešė ieškovo tėvui, kad šis neturi pirmenybės teisės pirkti parduodamą turtą, o ieškovui raštu pranešė, kad sutikimus pirkti žemės ūkio paskirties sklypą su priklausiniais pateikė ir kiti asmenys, ir įspėjo, jog turtas bus parduodamas kitam UAB „Intractus“ spendimu pasirinktam asmeniui. 2015-04-29 pirkimo-pardavimo sutartimi minėtą žemės sklypą bei jame esančius pastatus įsigijo D. V. ir R. V. bendrojon jungtinėn sutuoktinių nuosavybėn. Ieškovą su minėtu žemės sklypu, pastatais sieja ypatingas ryšys, nes ten jis gimė ir augo, jo tėvas Z. V. Ž. paveldėjo žemės sklypą ir pastatus, ir juos valdė nuosavybės teisėmis iki tol, kol nepavykus atsiskaityti su banku, turtas buvo parduotas iš varžytynių. Ieškovas yra jaunasis ūkininkas, jo žemės sklypas ribojasi su atsakovo D. R. V. parduotu žemės sklypu. Matydamas, kad tėvai labai išgyvena dėl prarasto turto, bei turėdamas ketinimų plėsti ūkį, puoselėti senelių palikimą, turėjo lūkesčių įsigyti parduodamą žemės sklypą su pastatais. Atsakovui ši situacija buvo žinoma, tačiau jis, nepaisydamas moralinių nuostatų, pasirinko kitą pirkėją, ir šiais savo veiksmais pažeidė ieškovo teises. Ieškovas turi draugą, kuris paskolintų reikiamą pinigų sumą.

7Atsakovas UAB „Intractus“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

8Nurodė, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja perkelti jam pirkėjo teises dėl parduoto žemės sklypo su pastatais, nes ieškovo reikalavimas, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu žemės ūkio paskirties žemės sklypas būtų buvęs parduotas pažeidžiant pirmumo teisę jį pirkti. Šiuo atveju pirmumo teisė įsigyti parduodamą žemės sklypą nebuvo pažeista.

9Tretieji asmenys D. V. ir R. V. su ieškiniu nesutiko.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Raseinių rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 4 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo M. Ž. 968,00 Eur advokato teisinių paslaugų išlaidų atsakovui UAB „Intractus“.

12Teismas nurodė, kad iš byloje esančios antstolės V. Š. pažymos matyti, kad areštuotos ne tik ieškovo sąskaitos, bet ir visas jo turtas, skolos kreditoriams šiuo metu yra apie 250 974,00 Eur. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis turėtų finansinių galimybių atsikaityti su pardavėju, todėl teismas sprendė, kad ieškovas neturėjo ir šiuo metu neturi finansinių galimybių įsigyti žemės sklypą su pastatais. Ieškovo išdėstyti moraliniai motyvai pasirenkant pirkėją, negali būti svarbūs, kadangi ieškovo pirmumo teisė nebuvo pažeista, o atsakovas buvo laisvas apsispręsti, kokios sutarties sąlygos yra jam palankesnės, kokį pirkėją pasirinkti.

13Teismas sprendė, kad atskiras pagrindas ieškinį atmesti yra ir tai, kad ieškovas ieškinį pareiškė UAB „Intractus“, buvusiam žemės sklypo ir jame esančių pastatų savininkui, kuris yra netinkamas atsakovas byloje. Pažymėjo, kad ieškovui proceso metu buvo pasiūlyta tikslinti ieškinio reikalavimus, nurodant, kad byloje yra netinkamas atsakovas, tačiau ieškovas tikslinti ieškinį ir keisti atsakovą atsisakė, prašė nagrinėti jo pateiktą ieškinį. Konstatavo, kad nesant tinkamo atsakovo, teismas negali spręsti dėl ieškovo teisių, ieškovo ieškinys nepagrįstas ir atmestinas, kaip pareikštas ir netinkamam atsakovui, nes jis nėra nei ginčo turto savininkas, nei valdytojas. Nekilnojamojo turto registro duomenimis ginčo turtas registruotas R. V. ir D. V. vardu.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

15Apeliaciniu skundu ieškovas M. Ž. prašo panaikinti Raseinių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

16Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Pranešime apie parduodamą žemės sklypą su pastatais nebuvo nurodytos tokios sąlygos, kaip apmokėjimo garanto pateikimas ar pinigų šaltinio nurodymas. Prieš išreikšdamas ketinimą pirkti žemės sklypą su pastatais, ieškovas buvo pasirūpinęs tuo, kad už perkamą daiktą būtų atsiskaityta, jį būtų finansavęs fizinis asmuo. Tai ieškovas taip pat nurodė duodamas parodymus teismo posėdyje, tai nurodė ir ieškovo mama G. Ž..

182. Teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad parduodamuose pastatuose faktiškai gyveno ieškovas su tėvais. Nors tiek atsakovas, tiek tretieji asmenys patvirtino, kad pastatuose faktiškai gyveno bei žemės sklype gyvulius ganė ieškovo tėvų šeima, kurioje yra ir ieškovas. Mano, kad vis tik atsakovas, puikiai žinodamas, kad pastatuose gyvenama, ir kad juose gyvenantys žmonės jau sulaukę garbingo amžiaus labai išgyvena dėl tokio sandorio sudarymo, prieš sudarydamas sutartį su D. R. V. turėjo bent pasidomėti apie ieškovo galimybes atsiskaityti už parduodamą turtą. D. ir R. V. patvirtino, kad jiems teko surinkti daug dokumentų, įrodančių mokumą. Ieškovui toks pasiūlymas net nebuvo duotas, todėl nurodo, kad pardavimo sąlygų negali laikyti lygiomis, ir tuo ieškovo teisės yra pažeistos.

193. Keisti atsakovą teismo posėdžio metu atsisakė, nes šios bylos esmę ir sudaro tai, kad pardavėjas, o būtent UAB „Intractus“ taikydamas nevienodas sąlygas parduodamo žemės sklypo su pastatais pirkėjams, t. y. ieškovui ir D. R. V., pirkėjais pasirinko D. R. V.. D. R. V. yra įvykdę prievolę sumokėti už perkamą daiktą būtent UAB „Intractus“ naudai, todėl juos įtraukė į procesą trečiaisiais asmenimis.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Intractus“ prašo apeliacinį procesą nutraukti, o teismui apeliacinio proceso nenutraukus ir nutarus civilinę bylą nagrinėti – atmesti apeliacinį skundą. Skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Priteisti iš apelianto atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

21Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

221. Pirmosios instancijos teismas iš viso neturėjo priimti apelianto apeliacinio skundo, kadangi yra praleistas terminas apeliaciniam skundui paduoti. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas apeliacinį skundą priėmė, apeliacinis procesas turi būti nutrauktas CPK 315 str. 2 d. 1 p. nustatytu pagrindu.

232. Apeliantas pirmosios instancijos teismui pateikė 2015-12-03 prašymą pratęsti terminą apeliaciniam skundui paduoti ir pirmosios instancijos teismas tokį apelianto prašymą tenkino ir pratęsė terminą 14 dienų apeliaciniam skundui pateikti. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino apelianto prašymą ir pratęsė terminą apeliaciniam skundui pateikti. Vadovaujantis CPK 77 str. 1 d., teismo paskirti ir nepasibaigę procesiniai terminai teismo gali būti pratęsiami priimant rezoliuciją. Šiuo atveju apeliacinio skundo padavimo terminas yra nustatytas ne teismo, o civilinio proceso įstatymo (CPK 307 str.). Todėl apelianto prašymas dėl termino apeliaciniam skundui paduoti pratęsimo negalėjo būti tenkinamas. Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje (pvz. Vilniaus apygardos teismo 2011-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-798-611/2011). Teismo sprendimo apskundimas apeliacine tvarka yra procesinis veiksmas, kuris turi būti atliktas per CPK 307 str. 1 d. nustatytą terminą - per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Praleidus nurodytą terminą, teisė paduoti apeliacinį skundą išnyksta, tačiau ši teisė gali būti realizuojama, jeigu terminas praleistas dėl svarbių priežasčių ir yra atnaujinamas CPK 78 str. nustatyta tvarka. Tačiau nagrinėjamu atveju prašymas atnaujinti praleistą terminą nebuvo pateiktas, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo priimti apelianto apeliacinį skundą, o pratęsdamas terminą apeliaciniam skundui paduoti ir vėliau tokį apeliacinį skundą priėmęs padarė procesinį pažeidimą.

243. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo (toliau - ŽŪPŽĮĮ) 5 str. 8 d. nustato, kad suinteresuoto asmens reikalavimas, kad jam būtu perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu žemės ūkio paskirties žemės sklypas parduotas pažeidžiant pirmumo teisę jį pirkti. Šiuo atveju pirmumo teisė įsigyti parduodamą žemės sklypą nebuvo pažeista, ko neginčija ir pats ieškovas, todėl nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti ieškovo ieškinio.

254. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Raseinių skyrius, laikydamasis ŽŪPŽĮĮ 5 str. 5 d. reikalavimų, pateikė atsakovui 2015-04-15 pažymą „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui“, kurioje nurodyta, kad atsakovas žemės sklypą turi parduoti M. Ž. arba R. V. ir D. V., pažymint, kad atsakovas pats nusprendžia, kam iš nurodytų asmenų parduoti žemės sklypą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes atsakovas neturėjo pareigos parduoti žemės sklypą tik M. Ž., t. y. tiek M. Ž., tiek R. V. ir D. V. priklauso tai pačiai pirmumo įsigyti žemės sklypą eilei ir parduodamas žemės sklypą R. V. ir D. V., atsakovas nepažeidė teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių pirmumo teisę įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą.

265. Atsakovo manymu, reikalavimas perkelti ieškovui pirkėjo teises pažeidžia sutarčių sudarymo laisvės principą. Ieškovo nurodomi argumentai, kad atsakovas pardavė anksčiau jo tėvams priklausiusį paveldėtą žemės sklypą, nesudaro pagrindo nesilaikyti sutarčių sudarymo laisvės principo, juo labiau, nesuteikia pirmumo teisės įsigyti šį žemės sklypą.

276. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino ieškovo galimybes sumokėti žemės sklypo kainą. Jeigu ieškovui M. Ž. būtų perkeltos pirkėjo teisės, M. Ž. privalėtų sumokėti sumą, kurią D. V. ir R. V. sumokėjo įsigydami žemės sklypą, t. y. 52420 Eur. Į bylą yra pateiktas antstolės V. Š. raštas, iš kurio turinio matyti, kad ieškovas M. Ž. yra skolingas kreditoriams daugiau nei 250000 Eur. Tai, kad posėdžio metu ieškovas nurodė, jog jis šiuo metu (t. y. bylos nagrinėjimo teisme metu) turi finansuotoją, tačiau nepateikė tai patvirtinančių duomenų, juolab, ginčo sutarties sudarymo metu tokio finansuotojo ieškovas neturėjo, ką patvirtino liudytoja G. Ž.. Ieškovas M. Ž. nepateikė įrodymų, kad turėjo ir turi 52420 Eur sumą, reikalingą žemės sklypo įsigijimui, ką konstatavo ir pirmosios instancijos teismas. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovui yra suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba, kas taip pat suponuoja išvadą apie sunkią ieškovo finansinę padėtį.

287. Tokie duomenys leidžia daryti išvadą, kad ieškovas M. Ž. nedisponuoja lėšomis, už kurias jis galėtų įsigyti žemės sklypą. Todėl tokio ieškinio pareiškimas, neturint lėšų įsigyti žemės sklypą, turėtų būti vertintinas kaip ieškovo piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis ir ieškovui M. Ž. turėtų būti paskirta bauda (CPK 95 str.).

298. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai kaip vieną iš ieškinio atmetimo pagrindų nurodė, kad ieškinys yra pareikštas netinkamam atsakovui. Ieškovas ieškiniu prašo perkelti jam pirkėjo teises, pirkimo-pardavimo sutarties šalimis būtų UAB „Intractus“ ir vietoje D. V. bei R. V. - M. Ž.. Pagal teisės į tinkamą procesą principą asmenų procesinė padėtis byloje turi atitikti jų materialųjį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Atsakovas civiliniame procese yra asmuo, kuriam pateikiami materialieji teisiniai reikalavimai. Būtent atsakovui, kaip materialiojo teisinio santykio subjektui, teismas gali priimti sprendimą, sukeliantį teisinius padarinius. Nagrinėjamu atveju byloje buvo reiškiamas reikalavimas perkelti pirkėjo teises. Tiek atsakovą, tiek D. V. ir R. V., su kuriais sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, su ginčo dalyku sieja materialusis teisinis ryšys. Ieškinio tenkinimo atveju turėtų pasikeisti tik viena pirkimo-pardavimo sutarties šalių - pirkėjas, o pardavėjas liktų tas pats - atsakovas. Kadangi žemės sklypo pirkėjai yra D. V. ir R. V., todėl šioje byloje D. V. ir R. V. turėjo būti patraukti atsakovais, o ne trečiaisiais asmenimis, nes ieškinio reikalavimų tenkinimas realius teisinius padarinius sukeltų tik D. V. ir R. V..

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Apeliacinis skundas netenkintinas.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.).

33Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

34Teisėjų kolegija nurodo, kad ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas ne atnaujino apeliantui terminą apeliaciniam skundui paduoti, o jį pratęsė, negali būti pagrindu nutraukti apeliacinį procesą. Apelianto prašymas dėl termino apeliaciniam skundui pateikti pratęsimo (atnaujinimo) buvo gautas 2015-12-03 (t. 1, b. l. 171), t. y. nepasibaigus Raseinių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 4 d. sprendimo apskundimui terminui, todėl prašymą patenkinus, apeliacinis skundas buvo priimtas, nepažeidžiant CPK 307 str., 315 str. nuostatų.

35Pažymėtina, kad Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 str. yra reglamentuota pirmumo teisė įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę. Minėto įstatymo 5 str. 1 d. nurodyta, kad pirmumo teisę įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę už tą kainą, už kurią ji parduodama, ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis, išskyrus atvejus, kai parduodama iš viešųjų varžytynių, šia eilės tvarka turi: 1) žemės sklypo bendraturčiai – Civilinio kodekso 4.79 straipsnyje nustatyta tvarka; 2) parduodamo žemės sklypo naudotojas, pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį (sutartis) naudojęs šią žemę žemės ūkio veiklai ne mažiau kaip vienus metus, – jeigu jis atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus. Šiame punkte nustatyta juridinio asmens, kuris pats negali įsigyti žemės dėl šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyto įsigyjamos žemės ūkio paskirties žemės ploto ribojimo, pirmumo teise jo pasirinkimu ir laikantis šio įstatymo reikalavimų turi teisę pasinaudoti šio juridinio asmens dalyvis, jeigu šis juridinis asmuo parduodamą žemę pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį naudojo ir žemės ūkio naudmenas ir pasėlius joje deklaravo ne mažiau kaip 5 metus; 3) asmuo, nuosavybės teise turintis žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuris ribojasi su parduodamu žemės ūkio paskirties žemės sklypu, – jeigu jis atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus.

36Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 str. 5 d. nurodyta, kad kai pirkti parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą pirmumo teise pageidauja keli vienodą pirmumo teisę turintys asmenys, pažymoje išvardijami visi vienodą pirmumo teisę turintys asmenys ir žemės savininkas pats nusprendžia, kuriam asmeniui arba asmenims, kai parduodama keliems asmenims bendrosios nuosavybės teise, pasiūlytomis sąlygomis parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą.

37Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 2 str. 1 d. nurodyta, kad teisę įsigyti žemės ūkio paskirties žemės turi: 1) fizinis asmuo, turintis profesinių įgūdžių ir kompetencijos. Tokiu asmeniu laikomas ne mažiau kaip 3 metus per paskutinius dešimt metų iki žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo sandorio sudarymo dienos žemės ūkio veiklą vykdęs (įskaitant studijų ir (ar) mokymosi įgyjant žemės ūkio išsimokslinimą laiką) ir žemės ūkio naudmenas ir pasėlius deklaravęs fizinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka yra įregistravęs ūkininko ūkį arba turi žemės ūkio išsimokslinimo diplomą. Šio punkto nuostatos netaikomos jauniesiems ūkininkams iki 40 metų, gavusiems Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) padalinio pagal žemės buvimo vietą leidimą įsigyti žemės ūkio paskirties žemę; 2) juridinis asmuo ar kita organizacija (toliau – juridinis asmuo), ne mažiau kaip 3 metus per paskutinius dešimt metų iki žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo sandorio sudarymo dienos žemės ūkio veiklą vykdęs ir žemės ūkio naudmenas ir pasėlius deklaravęs, jeigu jo pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų ir jeigu jo ekonominis gyvybingumas gali būti įrodytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žemės ūkio ministerija) nustatyta tvarka įvertinus šio asmens perspektyvas.

38Iš byloje esančios Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Raseinių skyriaus pažymos matyti, kad tiek ieškovas M. Ž., tiek tretieji asmenys R. V. ir D. V. atitinka Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 str. 1 d. 3 p. reikalavimus, ieškovas ir tretieji asmenys yra vienodą pirmumo teisę turintys asmenys (t. 1, b. l. 43). Aplinkybė, kad žemės sklypas anksčiau paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo pagrindu priklausė ieškovo tėvui Zenonui V. Ž. (t. 1, b. l. 13, 19), nesuteikia ieškovui pirmumo teisės įsigyti šį žemės sklypą, nes toks pirmumo teisės pagrindas nėra numatytas įstatyme. Todėl, vadovaujantis Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 str. 5 d., žemės sklypo pardavėjas (atsakovas) UAB „Intarctus“ turėjo teisę pasirinkti, kuriam iš vienodą pirmumo teisę turinčių asmenų parduoti žemės sklypą. Svarbus aspektas byloje yra tai, kad pardavėjas (atsakovas) UAB „Intarctus“ minėtą žemės sklypą su ant jo esančiais pastatais buvo įsigijęs, dalyvaudamas antstolės skelbtose varžytinėse, kuomet minėtas nekilnojamasis turtas dar priklausė ieškovo tėvui. Todėl pripažinti pagrįstais atsakovo argumentai, kad jam pasirenkant parduodamo nekilnojamojo turto pirkėją iš vienodą pirmumo teisę turinčių asmenų, lemiamą reikšmę turėjo aplinkybė, kad tretieji asmenys R. V. ir D. V. be jokių apribojimų ir trukdžių nedelsiant galėjo atsiskaityti su pardavėju, kas, beje, ir buvo padaryta (t. 1, b. l. 63). Tačiau ieškovas M. Ž., teigdamas, jog ir jis buvo finansiškai pajėgus atsiskaityti su pardavėju, jokių savo argumentus pagrindžiančių įrodymų nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė. Tai, kad ieškovas M. Ž. yra skolingas kreditoriams, kad jis nebuvo finansiškai pajėgus sumokėti sandorio 52420,00 Eur kainą, patvirtina antstolės V. Š. teismui pateikta pažyma, kurioje nurodyta, kad yra areštuotas M. Ž. priklausantis žemės sklypas, esantis ( - ), taip pat yra areštuotos skolininkui priklausančios sąskaitos, esančios bankuose, bei piniginės lėšos, esančios Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos, o skolos likutis pagal vykdomąsias bylas 2015-07-27 dienai yra 250974 Eur (t. 1, b. l. 56). Ieškovas teigdamas, kad turi finansuotoją, kuris jam paskolintų reikiamą pinigų sumą įsigyti žemės sklypą su pastatais, tokio asmens nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nenurodė (t. 2, b. l. 1-3).

39Svarbus aspektas byloje yra ir tai, kad net ir padarius prielaidą, jog ieškovas būtų radęs finansuotoją, kuris jam paskolintų reikiamą pinigų sumą įsigyti žemės sklypą su pastatais, labai tikėtina, kad įsigytas nekilnojamasis turtas būtų areštuotas, siekiant išieškoti ieškovo skolas kreditoriams, juolab, kad skolos yra labai didelės – apie 250974 Eur (t. 1, b. l. 56). Tai, kad ginčo turto adresu dar vis gyvena ieškovo tėvai, nepaneigia atsakovo teisės, esant Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 str. 5 d. numatytam pagrindui, pasirinkti pirkėjais trečiuosius asmenis R. V. ir D. V..

40Dėl išdėstyto, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškinys atsakovo UAB „Intractus“ atžvilgiu pagrįstai buvo atmestas, nenustačius įstatymų pažeidimų parduodant žemės ūkio paskirties žemės sklypą pasirinktam vienodą pirmumo teisę turinčių pirkėjui.

41Teisėjų kolegija iš dalies nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad ieškinys buvo pareikštas netinkamam atsakovui UAB „Intractus“, o atsakovais byloje turėjo būti tretieji asmenys R. V. ir D. V.. Nagrinėjmu atveju ne tik UAB „Intractus“, bet ir tretieji asmenys R. V. ir D. V. turėjo būti įtraukti į bylą atsakovais, nes tokiu atveju, jei ieškinys būtų buvęs patenkintas, priimtas teismo spendimas būtų turėjęs įtakos tiek UAB „Intractus“, tiek ir R. V. bei D. V. materialinėms teisėms ir pareigoms. Tokiu atveju tretieji asmenys būtų netekę nuosavybės teisės į pagal pirkimo-pardavimo sandorį įsigytą nekilnojamąjį turtą, o atsakovas UAB „Intractus“, kaip tokio sandorio šalis, tokiu būdu būtų nepagrįstai praturtėjęs trečiųjų asmenų sąskaita. Todėl ieškinio patenkinimo atveju ieškovui, kaip pirkėjui ir sandorio šaliai, tektų pareiga atsiskaityti su UAB „Intractus“, o UAB „Intractus“ atsirastų pareiga grąžinti R. V. bei D. V. jų sumokėtą sandorio sumą.

42Tačiau nagrinėjamu atveju konstatavus, jog ieškinys pagrįstai atmestas, nenustačius įstatymų pažeidimų parduodant žemės ūkio paskirties žemės sklypą pasirinktam vienodą pirmumo teisę turinčių pirkėjui, nustatytas procesinių teisės normų pažeidimas nesudaro pagrindo keisti ar naikinti skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo.

43Dėl išdėstyto, Raseinių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 4 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

44Pagal CPK 95 str. nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. balandžio 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005, pažymėjo, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, jog apeliantas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Tai, kad ieškovas, naudodamasis savo procesinėmis teisėmis, pateikė apeliacinį skundą, negali būti vienareikšmiškai vertinama kaip piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis. Nenustačius apelianto nesąžiningumo, nėra pagrindo taikyti CPK 95 straipsnį ir skirti apeliantui baudą.

45Atsakovas UAB „Intractus“ yra pateikęs įrodymus, jog turėjo 484,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme, kurias prašo priteisti iš apelianto (t. 2, b. l. 23-25). Šios išlaidos pripažintinos pagrįstomis, todėl apeliacinį skundą atmetus, priteistinos atsakovui UAB „Intractus“ iš ieškovo M. Ž. (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

46Apeliacinį skundą atmetus, ieškovui teiktos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d., 961 str. 2 d.).

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Raseinių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

49Priteisti iš ieškovo M. Ž. (a. k. ( - ) atsakovui UAB „Intractus“ (juridinio asmens kodas 302424698) 484,00 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus) teisinės pagalbos išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. I. M. Ž. kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašė jam perkelti pirkėjų... 6. Nurodė, kad atsakovas UAB „Intractus“ pagal turto pardavimo iš... 7. Atsakovas UAB „Intractus“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 8. Nurodė, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja perkelti jam pirkėjo teises... 9. Tretieji asmenys D. V. ir R. V. su ieškiniu nesutiko.... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Raseinių rajono apylinkės teismas 2015 m. lapkričio 4 d. sprendimu ieškinį... 12. Teismas nurodė, kad iš byloje esančios antstolės V. Š. pažymos matyti,... 13. Teismas sprendė, kad atskiras pagrindas ieškinį atmesti yra ir tai, kad... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 15. Apeliaciniu skundu ieškovas M. Ž. prašo panaikinti Raseinių rajono... 16. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 17. 1. Pranešime apie parduodamą žemės sklypą su pastatais nebuvo nurodytos... 18. 2. Teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad parduodamuose pastatuose... 19. 3. Keisti atsakovą teismo posėdžio metu atsisakė, nes šios bylos esmę ir... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Intractus“ prašo... 21. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 22. 1. Pirmosios instancijos teismas iš viso neturėjo priimti apelianto... 23. 2. Apeliantas pirmosios instancijos teismui pateikė 2015-12-03 prašymą... 24. 3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo... 25. 4. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Raseinių... 26. 5. Atsakovo manymu, reikalavimas perkelti ieškovui pirkėjo teises pažeidžia... 27. 6. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino ieškovo galimybes... 28. 7. Tokie duomenys leidžia daryti išvadą, kad ieškovas M. Ž. nedisponuoja... 29. 8. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai kaip vieną iš ieškinio atmetimo... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 33. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 34. Teisėjų kolegija nurodo, kad ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas... 35. Pažymėtina, kad Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 str.... 36. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 str. 5 d. nurodyta, kad... 37. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 2 str. 1 d. nurodyta, kad... 38. Iš byloje esančios Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio... 39. Svarbus aspektas byloje yra ir tai, kad net ir padarius prielaidą, jog... 40. Dėl išdėstyto, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškinys atsakovo UAB... 41. Teisėjų kolegija iš dalies nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 42. Tačiau nagrinėjamu atveju konstatavus, jog ieškinys pagrįstai atmestas,... 43. Dėl išdėstyto, Raseinių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 4 d.... 44. Pagal CPK 95 str. nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis... 45. Atsakovas UAB „Intractus“ yra pateikęs įrodymus, jog turėjo 484,00 Eur... 46. Apeliacinį skundą atmetus, ieškovui teiktos valstybės garantuojamos... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 48. Raseinių rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 4 d. sprendimą palikti... 49. Priteisti iš ieškovo M. Ž. (a. k. ( - ) atsakovui UAB „Intractus“...