Byla 2A-209

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Čekanauskaitės (pranešėja), kolegijos teisėjų: Konstantino Gurino ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Remigijui Ilevičiui, atsakovui F. R. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės ,,Turto bankas” apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2005 m. vasario 9 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-88-71/2005 pagal ieškovo akcinės bendrovės ,,Turto bankas” ieškinį atsakovui F. R. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas likviduojama akcinė bendrovė ,,Šiaulių autotransportas” kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui F. R. , prašydamas priteisti 3 429 044 Lt žalos atlyginimą (b. l. 2). Nurodė, kad ieškovas 1994 metais iš Lietuvos Valstybinio komercinio banko su valstybės garantija gavo paskolą vilkikų ir puspriekabių pirkimui. Už gautą paskolą buvo nupirktos transporto priemonės, kurios buvo įkeistos AB ,,Turto bankas”. Šiaulių apygardos teismas 2000 m. gegužės 5 d. nutartimi šiai bendrovei buvo iškelta bankroto byla ir administratoriui perimant bendrovės turtą nustatytas 3 868 068 Lt vertės devyniolikos automobilių bei devyniolikos priekabų trūkumas. Šiaulių miesto Vyriausiojo policijos komisariato nurodymu LR Revizijų departamento prie Finansų ministerijos Šiaulių skyrius bendrovėje atliko dokumentų patikrinimą ir nustatė, jog buvęs bendrovės administracijos vadovas atsakovas F. R. 1999 m., laikinai eidamas direktoriaus pareigas, sudarė Bendro kooperuoto darbo sutartį su Vokietijos bendrove ,,R&Z” (b. l. 44), pagal kurią AB ,,Šiaulių autotransportas” įsipareigojo suteikti šiai bendrovei darbui transporto priemones ir vykdant šią sutartį 1999 m. birželio - gruodžio mėnesiais ginčo turtas buvo perduotos Vokietijos bendrovės žinion.

5Valstybės kontrolės 2000 m. spalio 17 d. nutarimu buvo iškelta baudžiamoji byla Nr.01-1-0008-00 pagal BK 316 straipsnio pirmojoje dalyje numatytus nusikalstamos veikos požymius, tai yra dėl skolininko AB ,,Šiaulių autotransportas” vadovo nesąžiningumo ir apgaulės šios bendrovės kreditorių atžvilgiu. Tačiau Tardymo valdybos prie Šiaulių miesto VPK tardytojo 2002 m. spalio 17 d. nutarimu minėta byla nutraukta neįrodžius, kad F. R. padarė šį nusikaltimą (b. l. 8).

6Vykdant bankroto procedūras trys transporto priemonės buvo surastos ir parduotos, o kitos, kurių balansinė vertė yra 3 429 044 Lt, bendrovės administratoriui neperduoti.

7Ieškovas prašė priteisti minėtąją sumą iš F. R. kaip žalos atlyginimą. Savo prašymą motyvavo tuo, jog atsakovas, sudarydamas minėtąją bendro kooperuoto darbo sutartį, viršijo normalią gamybinę – ūkinę riziką ir tuo padarė bendrovei žalą (Akcinių bendrovių įstatymo 29 str. 11 d.). Ieškovo teigimu, minėtoji sutartis atitiko visas nuomos sutarties sąlygas, tačiau bendrovei nebuvo mokamas nuomos mokestis. Be to atsakovas, būdamas administracijos vadovu, pažeidė Akcinių bendrovių įstatymo (toliau ABĮ) 27 straipsnio septintąją dalį ir bendrovės įstatus (b. l. 208), nes sudarė sandorį be visuotinio akcininkų susitarimo nutarimo, kuris nagrinėjamu atveju buvo būtinas. Neužtikrino, kad Vokietijos bendrovei patikėtas turtas būtų tinkamai naudojamas, todėl dalis jų prarado vertę, dalis dingo, dalis buvo areštuota šios bendrovės skoloms padengti.

8Šiaulių apygardos teismas 2003 m. lapkričio 3 d. nutartimi patvirtino reikalavimo teisės perleido sutartį tarp likviduojamos AB ,,Šiaulių autotransportas” ir AB ,,Turto bankas” (b. l. 84), o teismo 2004 m. kovo 18 d. nutartimi pakeitė byloje ieškovą į AB ,,Turto bankas” (b. l. 163).

9Atsakovas F. R. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog bendrą sutartį su Vokietijos įmone sudarė siekdamas naudos AB ,,Šiaulių autotransportas”, kuri buvo ties bankroto riba, o įstatymų bei bendrovės įstatų reikalavimų nepažeidė (b. l. 17).

10Šiaulių apygardos teismas 2005 m. vasario 9 d. sprendimu ieškinį atmetė (b. l. 250). Savo sprendimą grindė tokiais argumentais:

11- Teismas nustatė, kad bendra kooperuota darbo sutartis turėjo būti naudinga AB ,,Šiaulių autotransportas”, nes Vokietijos partneris įsipareigojo mokėti tvirtą 2 900 Vokietijos markių atlyginimą už kiekvieną transporto priemonę. Tuo tarpu pati bendrovė turėjo finansinių sunkumų, dirbo nuostolingai, todėl, siekiant gauti didesnį pelną, ir buvo įkurta Vokietijos bendrovė, kurios vardu laikinai buvo įregistruotos transporto priemonės (tik taip registruotoms transporto priemonėms buvo suteikiama galimybė dirbti Europos Sąjungoje).

12- Teismas nustatė, jog išgabenus šias transporto priemones į Vokietiją įmonė patyrė 3 429 044 Lt žalą. Tačiau, norint taikyti civilinė atsakomybę atsakovui, būtina konstatuoti, jog atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, kurie ir lėmė minėtosios žalos atsiradimą. Šiuo atveju būtina įrodyti, jog atsakovas veikė priešingai įmonės interesams, priėmė akivaizdžiai nuostolingą bendrovei sprendimą ir akivaizdžiai viršijo normalią gamybinę – ūkinę riziką (ABĮ 29 str. 11 d.). Nurodė, kad ieškovas nepaneigė atsakovo teiginių, jog jis veikė išimtinai įmonės interesais bei siekė išvengti įmonei gresiančio bankroto. Konstatavo, kad teiginius ieškovas grindė tik prielaidomis. Todėl laikė, jog ieškovas neįrodė ieškinio pagrindą sudarančių aplinkybių. Be to, neįrodžius atsakovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio, atsakovas, kaip administracijos vadovas, negali būti laikomas skolininku dėl žalos atlyginimo materialiniame teisiniame santykyje.

13- Teismas nurodė, kad ieškovo AB ,,Turto bankas” veiksmai prieštarauja civilinės atsakomybės paskirčiai kompensuoti nukentėjusiojo patirtą žalą bei CK 6.251 straipsnyje įtvirtintam visiškam žalos atlyginimo principui, nes banko patirti nuostoliai dėl minimų neteisėtų veiksmų buvo išspręsti Vilniaus apygardos teismo 1999 m. gruodžio 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.235-1056/1999. Todėl ieškovas negali antrą kartą reikalauti atlyginti patirtus nuostolius.

14Apeliaciniu skundu ieškovas AB ,,Turto bankas” prašo panaikinti šį teismo sprendimą, priimti naują sprendimą bei ieškinį pilnai patenkinti. Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

151. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog byloje nėra įrodymų apie atsakovo atliktus neteisėtus veiksmus. Baudžiamosios atsakomybės nebuvimas nereiškia, kad nekyla civilinė atsakomybė. Siekiant nustatyti, ar atsakovo konkretūs veiksmai buvo teisėti ar ne civilinės atsakomybės prasme, reikia išanalizuoti įmonės veiklos dokumentus, galiojusius įstatymus, atsakovo sudarytas sutartis ir pan. Teigia, jog atsakovas veikė neteisėtai bei pažeidė savo, kaip įmonės vadovo pareigas:

16- atsakovas viršijo įstatyme ir bendrovės įstatuose jam nustatytą kompetenciją, nes galiojusio ABĮ bei bendrovės įstatų analizė leidžia teigti, jog atsakovas, prieš sudarydamas Bendro kooperuoto darbo sutartį, privalėjo gauti valdybos bei visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, tačiau byloje nėra duomenų, jog toks pritarimas buvo gautas. Taigi atsakovas, sudarydamas šią sutartį pažeidė įstatymų bei įstatų nuostatas, tai yra elgėsi neteisėtai.

17- atsakovas elgėsi aplaidžiai, nerūpestingai bei viršijo gamybinę - ūkinę riziką. Nepakanka nustatyti, jog atsakovas veikė įmonės interesais, siekė išvengti bankroto, nes įmonės vadovas privalo veikti maksimaliai apdairiai ir rūpestingai. Sutarties analizė rodo, jog atsakovas šią sutartį sudarė labai nepalankiomis jo atstovaujamai bendrovei sąlygomis, nepakankamai įvertino sutarties sąlygas, neįsitikino Vokietijos įmonės patikimumu bei pajėgumu vykdyti įsipareigojimus ir pan. Atsakovas savo atstovaujamai bendrovei užkrovė įsipareigojimus tinkamai neįvertinęs jos finansinių galimybių. Dėl tokio atsakovo neapdairumo ir nerūpestingumo, bendrovė ne tik negavo atlyginimo, priklausančio pagal sutartį, bet ir prarado savo turtą. Be to, liudytojų parodymai leidžia spręsti, jog atsakovas neužtikrino sutarties vykdymo kontrolės, tai yra netinkamai atstovavo įmonę.

182. Nepagrįsta teismo išvada, kad tarp atsakovo veiksmų ir atsiradusių pasekmių nėra priežastinio ryšio, nes atsakovo veiksmai, pasireiškę sutarties sudarymu ir netinkama jo vykdymo kontrole, buvo vieninteliai faktoriai, sąlygoję žalos atsiradimą.

193. Nepagrįsta teismo išvada, jog atsakovas veikė iškimtinai įmonės interesais. Byloje nustatyta, kad šią sutartį, atstovaudamas AB ,,Šiaulių autotransportas”, atsakovas sudarė su Vokietijos įmone, kurs vienu iš pagrindinių akcininkų buvo jis pats (baudž. bylos t. 5, b. l. 73). Todėl yra pagrindo teigti, kad buvo atsakovo asmeninių ir įmonės interesų konfliktas.

204. Teismas neteisingai konstatavo, jog yra pareikštas tapatus ieškinys, nes šioje byloje AB ,,Turto bankas”, kaip ieškovo AB ,,Šiaulių autotransportas” kreditorius, tik perėmė iš pastarosios reikalavimo teisę. Tuo tarpu Vilniaus apygardos teismas yra išnagrinėjęs bylą pagal, ieškovo AB ,,Turto bankas” ieškinį atsakovui AB ,,Šiaulių autotransportas” dėl negrąžintos skolos. Šiuo atveju pareikštas reikalavimas atlyginti žalą, kurią įmonei padarė atsakovas, neteisėtai sudarydamas sutartį bei viršydamas normalią gamybinę-ūkinę riziką. Taigi, šios bylos tarp kitų šalių, ieškinio dalykas bei pagrindas taip pat skirtingi.

215. Teigė, kad sudaryta minėtoji sutartis, atsižvelgiant į jos esmę, turėtų būti laikoma nuomos sutartimi, nes pagal ją įmonės ilgalaikis turtas už atlyginimą buvo perduotas naudotis kitai įmonei.

22Atsiliepimo į apeliacinį skundą CPK 318 straipsnio nustatyta tvarka negauta.

23Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies

24Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir nepilnai ištyrė aplinkybes, svarbias nagrinėjamam ginčui išspręsti, neteisingai įvertino surinktus įrodymus ir dėl šios priežasties galėjo būti neteisingai išspręsta ši civilinė byla, todėl skundžiamas teismo sprendimas naikinamas..

25Taip, pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė dėl materialinės teisės, taikomos nagrinėjant šį ginčą, teisingai atskleidė bendrąsias civilinės (deliktinės) atsakomybės sąlygas, o taip pat atsakovo, kaip bendrovės vadovo, atsakomybės sąlygas ir konstatavo, jog nenustatyti neteisėti atsakovo veiksmai ir priežastinis ryšys tarp atsakovo veiksmų (neveikimo) bei prašomos priteisti žalos atsiradimo.

26Teisėjų kolegija nesutinka su šia teismo išvada. Nesant pakankamo pagrindo teismas laikė, jog byloje yra paneigti ieškovo argumentai, kad atsakovas, sudarydamas minimos bendro kooperuoto darbo sutartį su Vokietijos firma R & Z bei perduodamas šiai bendrovei AB ,,Šiaulių autotransportas” priklausančias autotransporto priemones 1999 m. birželio - gruodžio mėnesiais, pažeidė įmonės interesus, viršijo įstatyme bei bendrovės įstatuose nustatytą kompetenciją, elgėsi aplaidžiai ir nerūpestingai, dėl ko įmonė patyrė žalą.

27Pirmosios instancijos eismas, prieš darydamas tokią išvadą, privalėjo nustatyti, kokio civilinio sandorio požymius atitiko nurodyta, taip vadinama, kooperuoto darbo sutartis bei automobilių perdavimas, kas yra minėto turto savininkas ir tik tuomet spręsti, ar atsakovas kaip įmonės vadovas neviršijo ABĮ bei bendrovės įstatuose nustatytas kompetencijos ribas, ar tinkamai vykdė administracijos vadovo pareigas. Be to, teismo sprendime nurodyta, kad ginčo turtą bendrovė įsigijo valstybei garantavus, jis buvo įkeistas, taigi buvo būtina ištirti ir nustatyti ar bendrovės valdymo organų veiksmus šio turto atžvilgiu nereglamentavo taip pat ir Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo bei kitos imperatyvios įstatymo nuostatos.

28Pirmosios instancijos teismas apsiribojo išvada, kad atsakovas veikė ne savanaudiškai, o bendrovės interesais. Tačiau teismas nenagrinėjo ar atsakovo veiksmai neperžengė protingos rizikos ribas, tai yra, ar nepažeidė fiduciariniams teisiniams santykiams keliamų rūpestingumo, atidumo, apdairumo reikalavimų. Teismas visiškai neanalizavo šių esminių bendrovės administracijos vadovo civilinės atsakomybės sąlygų, apsiribojęs konstatavimu, kad ikiteisminio tyrimo organai atsakovo atžvilgiu nutraukė baudžiamąją bylą pagal BK 316 straipsnio pirmąją dalį, tai yra neįrodžius jo dalyvavimo nusikaltime. Tačiau, kaip teisingai savo apeliaciniame skunde teigia ieškovas, ši aplinkybė pati savaime nepaneigia tokio asmens civilinės atsakomybės. Šios atsakomybės nepaneigia ir kita aplinkybė, kuria teismas parėmė savo išvadą, - kad bendrovė buvo nemoki ir jau grėsė bankrotas, nes ši aplinkybė neatleidžia bendrovės valdymo organų veikti apdairiai ir protingai. Teismas visiškai netyrė ir neįvertino aplinkybių, kuriomis ieškovas įrodinėjo atsakovo nerūpestingumą, neapdairumą: Vokietijoje įkurtos bendrovės akcininku (50 procentų akcijų) buvo pats atsakovas, sutartis sudaryta nepalankiomis AB ,,Šiaulių autotransportas" sąlygomis ir kt.

29Be to, teismas visiškai netyrė žalos dydžio klausimo. Kaip žinoma, nagrinėjant ginčus dėl žalos atlyginimo, bendrovės turto vertė, nustatyta pagal bendrovės finansinės apskaitos dokumentus, negali būti neginčijamu įrodymu, patvirtinančiu atlygintinos žalos dydį. Be to, tik nustačius, kas yra šio turto savininkas, ar yra išlikęs šis turtas natūroje, gali būti nustatomas ir padarytos žalos pobūdis (CPK 6.281 str.) (tiesioginė žala, nuostoliai).

30Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais dėl ieškovo teisės reikalauti šios žalos atlyginimo, nes šios reikalavimo teisės perleidimo sutartis, kurią 2003 m. spalio 24 d. sudarė LAB ,,Šiaulių autotransportas" bei AB ,,Turto bankas", nėra nuginčyta.

31Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija skundžiamą sprendimą naikina, o bylą perduoda nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui, nes neatskleista šios bylos esmė, o apeliacinės instancijos teismas negali pašalinti šio trūkumo (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies ketvirtuoju punktu,

Nutarė

33Šiaulių apygardos teismo 2005 m. vasario 9 d. sprendimą panaikinti, bylą perduoti tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas likviduojama akcinė bendrovė ,,Šiaulių autotransportas”... 5. Valstybės kontrolės 2000 m. spalio 17 d. nutarimu buvo iškelta baudžiamoji... 6. Vykdant bankroto procedūras trys transporto priemonės buvo surastos ir... 7. Ieškovas prašė priteisti minėtąją sumą iš F. R. kaip žalos... 8. Šiaulių apygardos teismas 2003 m. lapkričio 3 d. nutartimi patvirtino... 9. Atsakovas F. R. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog... 10. Šiaulių apygardos teismas 2005 m. vasario 9 d. sprendimu ieškinį atmetė... 11. - Teismas nustatė, kad bendra kooperuota darbo sutartis turėjo būti naudinga... 12. - Teismas nustatė, jog išgabenus šias transporto priemones į Vokietiją... 13. - Teismas nurodė, kad ieškovo AB ,,Turto bankas” veiksmai prieštarauja... 14. Apeliaciniu skundu ieškovas AB ,,Turto bankas” prašo panaikinti šį teismo... 15. 1. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog byloje nėra įrodymų apie... 16. - atsakovas viršijo įstatyme ir bendrovės įstatuose jam nustatytą... 17. - atsakovas elgėsi aplaidžiai, nerūpestingai bei viršijo gamybinę -... 18. 2. Nepagrįsta teismo išvada, kad tarp atsakovo veiksmų ir atsiradusių... 19. 3. Nepagrįsta teismo išvada, jog atsakovas veikė iškimtinai įmonės... 20. 4. Teismas neteisingai konstatavo, jog yra pareikštas tapatus ieškinys, nes... 21. 5. Teigė, kad sudaryta minėtoji sutartis, atsižvelgiant į jos esmę,... 22. Atsiliepimo į apeliacinį skundą CPK 318 straipsnio nustatyta tvarka negauta.... 23. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies... 24. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 25. Taip, pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė dėl materialinės... 26. Teisėjų kolegija nesutinka su šia teismo išvada. Nesant pakankamo pagrindo... 27. Pirmosios instancijos eismas, prieš darydamas tokią išvadą, privalėjo... 28. Pirmosios instancijos teismas apsiribojo išvada, kad atsakovas veikė ne... 29. Be to, teismas visiškai netyrė žalos dydžio klausimo. Kaip žinoma,... 30. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais... 31. Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija skundžiamą sprendimą... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 33. Šiaulių apygardos teismo 2005 m. vasario 9 d. sprendimą panaikinti, bylą...