Byla 2-34-538/2007

1

2Klaipėdos apygardos teismo teisėjas A. Padvelskis, sekretoriaujant J. Mickevičienei, dalyvaujant ieškovo AB Turto banko atstovui advokatui S. Čepui, atsakovės atstovei advokatei V. Žukienei, trečiojo asmens atstovui P. Puidokui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą ieškovės AB Turto banko netiesioginį ieškinį LAB „Argovegas“ interesais atsakovei UAB konsultacinei įmonei „Sėnoja“, trečiajam asmeniui LAB „Argovegas“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti likviduojamai AB „Argovegas“ iš UAB konsultacinės įmonės „Sėnoja“ 636 133 Lt pagrindinės skolos ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismas 2001-10-22 nutartimi iškėlė bankroto bylą AB „Argovegas“ ir administratoriumi paskyrė atsakovę. 2002-07-19 nutartimi BUAB „Argovegas“ paskelbta likviduojama dėl bankroto. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-09-27 nutarties pagrindu LAB „Argovegas“ buvo grąžinta 636 139 Lt mokestinės permokos, tačiau atsakovė šios sumos nepaskirstė kreditoriams, o pasiėmė sau kaip premijinį atlyginimą. Sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos nebuvo priimtas, nes nebuvo išspręstas šių lėšų paskirstymo klausimas. Mano, kad atsakovė nepagrįstai praturtėjo, todėl turi grąžinti šią sumą LAB „Argovegas“. Taip pat mano, kad LAB „Argovegas“ kreditorių komiteto nutarimai nesuteikė teisės atsakovei pasiimti 636 133 Lt, nes: 1) kreditorių komitetui 2003-02-17 ir 2003-04-14 priimant nutarimus nurodyta suma dar nebuvo išieškota ir ši suma išieškota tik 2004-10-25, todėl nesant tokio debitorinio įsiskolinimo negalima buvo spręsti jo paskirstymo klausimo; 2) kreditorių komitetas nenustatė atsakovei 634 953 Lt atlyginimo ir nenustatė tokios premijos, todėl atsakovė pasiėmė daugiau lėšų, negu jai priklausė; 3) nors Klaipėdos apygardos teismas 2004-11-29 nutartimi įpareigojo atsakovę perduoti svarstyti 636 139 Lt premijinio atlyginimo išmokėjimo klausimą kreditorių susirinkimui, tačiau atsakovė šio įpareigojimo nevykdo, todėl reiškia netiesioginį ieškinį likviduojamos įmonės interesais;

44) kreditorių komiteto 2003-02-17 ir 2003-04-14 nutarimai negalioja, nes AB Vilniaus bankui atstovavo 3 komiteto nariai ir 1 - darbuotojus, tačiau likviduojama įmonė su darbuotojais ir AB Vilniaus banku buvo atsiskaičiusi, todėl jie negalėjo spręsti kreditoriams priskirtų klausimų, nes jau nebuvo byloje dalyvaujantys asmenys.

5Trečiasis asmuo LAB „Argovegas“ palaiko ieškinio reikalavimus ieškovės nurodytais motyvais.

6Atsakovė prašo ieškinį atmesti ir nurodo, kad 2001-10-22 iškėlus bankroto bylą AB „Argovegas“, 2002-02-12 buvo pasirašyta pavedimo sutartis, pagal kurią už įmonės administravimo paslaugas buvo nustatytas 8 000 Lt plius PVM administratoriaus atlyginimas. 2002-07-19 pripažinus BAB „Argovegas“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, kreditorių komitetas 2003-02-17 posėdyje nutarė įpareigoti administratorių kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos ir 2003-04-14 posėdyje nutarė gautas iš turto ir debitorinių įsiskolinimų pardavimo, įskaitant išieškotas iš įmonės debitorių, lėšas naudoti likvidavimo išlaidoms, reikalingoms iki bankroto proceso pabaigos (įmonės išregistravimo), o lėšų likutį ir neparduotus debitorius skirti administratoriaus atlyginimui. Ieškovo nurodyta suma - 636 133 Lt - buvo debitorinis įsiskolinimas, apie kurį buvo žinoma kreditorių komiteto nariams. Ši suma buvo išieškota ir turi atitekti administratoriui, nes kreditorių komiteto nutarimas skirti debitorinius įsiskolinimus administratoriui kaip atlyginimą nėra panaikintas, nebuvo apskųstas, todėl yra galiojantis ir teisėtas bei juo turi būti vadovaujamasi. Atsižvelgdama į tai, mano, kad ieškinys nepagrįstas ir atmestinas.

7Ieškinys tenkintinas.

8Byloje nustatyta, kad AB „Argovegas“ bankroto byla iškelta Klaipėdos apygardos teismo 2001 m. spalio 22 d. nutartimi (b.l. 5-6) ir nuo 2001 m. gruodžio 17 d. bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta atsakovė UAB „Sėnoja“ (b.l. 101-104). 2002 m. vasario 7 d. įvykęs BAB „Argovegas“ kreditorių susirinkimas išrinko kreditorių komitetą ir jam perdavė visas kreditorių susirinkimo teises, išskyrus kreditorių susirinkimo pirmininko ir kreditorių komiteto rinkimus (b.l. 101-104). 2002 m. vasario 7 d. nutarimu kreditorių komitetas nustatė 8 000 Lt plius PVM administratoriaus mėnesinį atlyginimą iki 2002 m. liepos 1 d. (b. l. 70-73) ir 2002 m. vasario 12 d. BAB „Argovegas“ ir atsakovė UAB „Sėnoja“ sudarė pavedimo sutartį, kurios 3.1 p. nustatė 8 000 Lt plius PVM atsakovės UAB „Sėnoja“ atlyginimą už bankrutuojančios įmonės administravimą (b.l. 30-32). 2002 m. balandžio 22 d., 2002 m. liepos 29 d. nutarimais kreditorių komitetas nustatė tokio paties dydžio administratoriaus UAB „Sėnoja“ atlyginimą iki metų pabaigos (b.l. 74-78, 79-86) ir 2002 m. rugsėjo 29 d. nutarimu nuo 2003 m. sausio 1 d. iki įmonės likvidavimo pabaigos nustatė 20 000 Lt (įskaitant PVM) administratoriaus UAB „Sėnoja“ atlyginimą (b.l. 87-91). 2003 m. vasario 17 d. nutarimu LAB „Argovegas“ kreditorių komitetas nutarė įpareigoti administratorių, atlikus visus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatytus ir privalomus veiksmus, kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą dėl įmonės veiklos pabaigos (b.l. 36-37) ir 2003 m. balandžio 14 d. nutarimu nutarė gautas iš turto ir debitorinių įsiskolinimų pardavimo, įskaitant išieškotas iš įmonės debitorių, lėšas naudoti likvidavimo išlaidoms, reikalingoms iki bankroto proceso pabaigos (įmonės išregistravimo), o lėšų likutį ir neparduotus debitorius skirti administratoriaus atlyginimui (b.l. 43-49). Remiantis šiuo kreditorių komiteto nutarimu, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2004 m. rugsėjo 27 d. nutartimi įpareigojus Klaipėdos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti LAB „Argovegas“ 636 139 Lt dydžio mokestinę permoką (b.l. 125-129), atsakovės reikalavimu ši suma buvo jai pervesta kaip administratoriaus atlyginimo įsiskolinimas ir išieškotas debitorinis įsiskolinimas (b. l. 7, 168-169). Tačiau Klaipėdos apygardos teismas 2004 m. lapkričio 29 d. nutartimi įpareigojo LAB „Argovegas“ kreditorių susirinkimą svarstyti klausimą dėl atsakovei UAB „Sėnoja“ 636 139 Lt premijinio atlyginimo išmokėjimo, atsižvelgdamas į tai, kad bankroto administratorius šios gautos sumos nepaskirstė nė vienam iš kreditorių (b.l. 8-9), o 2006 m. vasario 23 d. nutartimi atsakovę UAB „Sėnoja“ atstatydino iš administratoriaus pareigų LAB „Argovegas“ bankroto byloje (b.l. 144-145, 146-148) ir 2006 m. spalio 27 d. nutarimu LAB „Argovegas“ kreditorių susirinkimas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka ir eiliškumu nutarė iš Klaipėdos AVMI išieškotą 636 139 Lt sumą paskirstyti kreditoriams (b.l. 154-157). Atsižvelgdamas į tokias aplinkybes, ieškovas mano, kad atsakovė be pagrindo ir nepagrįstai paėmė 636 133 Lt, todėl remiantis LR CK 6.237 str. šią sumą turi grąžinti LAB „Argovegas“.

9Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23 str. 5 p., 9 p., 36 str. 2 d. nustato, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, o šiuo atveju - kreditorių komitetas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 25 str. 3 d., b.l. 101-104). Iš bylos medžiagos matyti, kad LAB „Argovegas“ kreditorių komitetas nuo 2001 m. gruodžio 17 d. iki 2003 m. sausio 1 d. nustatė atsakovei 8 000 Lt (neįskaitant PVM) mėnesinį atlyginimą už įmonės administravimą, iš viso už šį laikotarpį -

10118 000 Lt, o nuo 2003 m. sausio 1 d. iki įmonės veiklos pabaigos - 20 000 Lt atlyginimą. Taigi kreditorių komitetas pagal nurodytas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatas turėjo teisę pakeisti administratoriaus UAB „Sėnoja“ atlyginimo dydį, mokėjimo tvarką, šio nutarimo atsakovė neskundė, o tai duoda pagrindą daryti išvadą, kad ji sutiko su tokiu atlyginimo dydžiu, todėl tokiu pakeitimu faktiškai buvo pakeista 2002 m. vasario 12 d. pavedimo sutarties dalis dėl administratoriaus atlyginimo ir jo mokėjimo tvarkos. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad atsakovė nepagrįstai priskaičiavo atlyginimą nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. balandžio 19 d. remdamasi pavedimo sutartimi po 8 000 Lt (neįskaitant PVM) kas mėnesį, todėl vadovautis jos pateikta pažyma dėl LAB „Argovegas“ atsiskaitymo su UAB „Sėnoja“ pagal pavedimo sutartį negalima (b.l. 212-213). Iš LAB „Argovegas“ pateiktos pažymos matyti, kad atsakovei pagal LAB „Argovegas“ kreditorių komiteto nutarimus buvo paskirta ir ji panaudojo 328 116,13 Lt bendrosioms administravimo išlaidoms ir dėl šios sumos šioje byloje ginčo nėra, taip pat pagal tuos pačius kreditorių komiteto nutarimus atsakovei priklausytų 138 000 Lt atlyginimo, iš viso -

11466 116,13 Lt, o faktiškai buvo išmokėta iš LAB „Argovegas“ sąskaitų bankuose 499 313,08 Lt (b.l. 180).

12Tačiau, kaip jau buvo nurodyta, LAB „Argovegas“ kreditorių komitetas 2003 m. balandžio 14 d. nutarimu nutarė gautas iš turto ir debitorinių įsiskolinimų pardavimo lėšas naudoti likvidavimo išlaidoms, o lėšų likutį ir neparduotus debitorinius įsiskolinimus skirti administratorės, t.y. atsakovės, atlyginimui (b.l. 43, 44-49). Šio nutarimo pagrindu atsakovei papildomai buvo pervesta 636 139 Lt iš Valstybinės mokesčių inspekcijos išieškotų lėšų. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatas, kreditorių komitetas turėjo teisę keisti administratoriaus atlyginimą, perleisti reikalavimo teisę administratoriui kaip atlyginimą, taip pat apmokėti administravimo išlaidas iš kitų bankroto proceso metu gautų lėšų (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 23 str. 5 p., 9 p., 36 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai ir esant tokiam kreditorių komiteto nutarimui galima pripažinti, kad tuo metu atsakovė turėjo pagrindą gauti lėšas, išieškotas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos kaip atlyginimą už įmonės administravimą. Tačiau bankroto byloje Klaipėdos apygardos teismas 2004 m. lapkričio 29 d. nutartimi nagrinėdamas klausimą dėl įmonės veiklos pabaigos perdavė LAB „Argovegas“ kreditorių susirinkimui svarstyti klausimą dėl bankroto administratoriui UAB KĮ „Sėnoja“ 636 139 Lt premijinio atlyginimo išmokėjimo, bankroto administratoriui šios gautos sumos nepaskirsčius nė vienam iš kreditorių (b.l. 8-9). Tokia teismo nutartis reiškia, kad šio teismo sprendimo pagrindu turėjo būti sušauktas kreditorių susirinkimas ir jame turėjo būti pakartotinai sprendžiamas klausimas dėl 636 139 Lt atlyginimo išmokėjimo atsakovei klausimas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 22 str. 3 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad 2006 m. spalio 27 d. buvo sušauktas LAB „Argovegas“ kreditorių susirinkimas ir kreditoriai nutarė iš Klaipėdos AVMI išieškotą 636 139 Lt sumą paskirstyti AB „Argovegas“ kreditoriams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka ir eiliškumu (b.l. 155-157). Šis kreditorių susirinkimo nutarimas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka nebuvo apskųstas ir yra galiojantis, o jo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas galėtų būti svarstomas bankroto byloje įstatymo nustatyta tvarka, todėl šioje nagrinėjamoje byloje teismas pasisakyti dėl šio nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimo neturi pagrindo.

13Toks kreditorių susirinkimo nutarimas reiškia, kad yra pakeičiamas anksčiau priimtas 2003 m. balandžio 14 d. kreditorių komiteto nutarimas dėl visų gautų lėšų, t.y. 636 139 Lt, skyrimo atsakovės atlyginimui. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad išnyko pagrindas, kuriuo remdamasi atsakovė gavo atitinkamas lėšas, todėl ji privalo šias lėšas grąžinti LAB „Argovegas“ (CK 6.237 str. 1 d., 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad tik 2006 m. spalio 27 d. kreditorių susirinkimui priėmus atitinkamą nutarimą atsakovė turėjo sužinoti apie nepagrįstą pinigų gavimą, remiantis LR CK 6.240 str. 1 d. palūkanos nuo grąžintinos sumos skaičiuotinos nuo 2006 m. spalio 27 d. 5 proc. dydžio, kaip numato nurodyta įstatymo norma.

14Atsižvelgiant į tokias byloje nustatytas aplinkybes bei į ieškovės nurodytą prašomą priteisti sumą, ieškinys tenkintinas visiškai (CK 6.237 str. 1 d., 2 d., 6.240 str. 1 d.), taip pat iš atsakovės priteistinas žyminis mokestis į valstybės pajamas, nes ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal įstatymą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 5 p., 8p., 96 str. 1 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš UAB konsultacinės įmonės „Sėnoja“ 636 133 Lt skolos bei 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo šios sumos, skaičiuojant nuo 2006 m. spalio 27 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo LAB „Argovegas“, bei 10 361,33 Lt žyminio mokesčio į valstybės pajamas.

18Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai