Byla 2-148/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Artūro Driuko ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo G. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 27 d. nutarties Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr.2-832-661/2010 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriaus ieškinį atsakovams A. D. ir G. P. , dalyvaujant tretiesiems asmenims E. D. , R. P. ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Kameta“, dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Ieškovas AB „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrius kreipėsi į teismą dėl atsakovų A. D. ir G. P. solidariai negrąžinto kredito ir nesumokėtų palūkanų priteisimo. Nurodė, kad atsakovai su ieškovu buvo sudarę laidavimo sutartis, kuriomis laidavo trečiojo asmens UAB „Kameta“ tinkamą prievolių įvykdymą pagal trečiojo asmens ir ieškovo sudarytas kredito sutartis ir įsipareigojo atsakyti ieškovui ta pačia apimtimi kaip ir trečiasis asmuo.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 20 d. sprendimu AB „Nordea Bank Finland Plc“ ieškinį patenkino, ieškovui iš atsakovų solidariai priteisė 1 933 034,52 EUR negrąžinto kredito ir nesumokėtų palūkanų bei mokesčių, 41 377,66 Lt bylinėjimosi išlaidų, 76 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

7Atsakovas G. P. pateikė apeliacinį skundą dėl šio teismo sprendimo.

8Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartimi G. P. nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, t. y. šis atsakovas buvo įpareigotas iki 2010 m. liepos 1 d. sumokėti 19 815 Lt žyminio mokesčio.

9Atsakovas G. P. iki nustatyto termino minėtų trūkumų nepašalino.

10Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 8 d. nutartimi atsakovo G. P. apeliacinį skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

11Vilniaus apygardos teisme 2010 m. liepos 20 d. gautas atsakovo (apelianto) G. P. prašymas priimti minėtą apeliacinį skundą ir atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki Lietuvos apeliacinis teismas priims nutartį.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 27 d. nutartimi, remdamasis CPK 315 straipsnio 2 dalimi, apelianto G. P. apeliacinį skundą atsisakė priimti. Teismas taip pat nurodė, kad teismo nesaisto priimti procesiniai sprendimai dėl žyminio mokesčio atidėjimo kitoje byloje.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Atskiruoju skundu atsakovas G. P. prašo priimti apeliacinį skundą bei atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki Lietuvos apeliacinis teismas priims nutartį dėl pateikto apeliacinio skundo. Atskirasis skundas grindžiamas šiomis aplinkybėmis: 1. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 24 d. nutartimi patenkino atsakovo prašymą civilinėje byloje Nr. 2-3721-661/10 atidėti žyminio mokesčio mokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo. Kadangi atsakovas skirtingose bylose ginasi be advokato, todėl suklydo galvodamas, kad teismas atidėjo žyminio mokesčio mokėjimą byloje Nr. 2-832-661/10. Atsakovą suklaidino ir tai, jog abi bylos nagrinėjamos Vilniaus apygardos teisme, to paties teisėjo A. Barkausko. Jeigu atsakovas būtų supratęs, kad būtent byloje Nr. 2-832-661/10 neišspręstas žyminio mokesčio sumokėjimo klausimas, būtų laiku padavęs prašymą dėl žyminio mokesčio atidėjimo. 2. Atsakovo turtinė padėtis yra sunki (G. P. yra bedarbis, be to, negali disponuoti turtu, nes Vilniaus apygardos teismas nutartimis civilinėse bylose Nr. 2-2079-431/2010 ir Nr. 2-832-661/2010 areštavo atsakovui priklausantį turtą 7 302 560,78 Lt sumai), dėl to sumokėti žyminio mokesčio už pateiktą apeliacinį skundą negali. 3. Nors Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 8 d. nurodyta, kad yra atmestinas prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio, tačiau sprendžiant šį klausimą galimas teigiamas sprendimas. 4. Ta aplinkybė, kad tas pats teisėjas priima nutartį, kuria atsisakoma priimti apeliacinį skundą dėl jo paties priimto sprendimo, kelia pagrįstų abejonių dėl teisėjo suinteresuotumo išspręsti G. P. prašymą.

17IV.

18Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Nagrinėjamoje byloje Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 23 d. nutartimi iš dalies tenkino atsakovo G. P. prašymą, vietoje mokėtino 39 630 Lt dydžio žyminio mokesčio įpareigojo iki 2010 m. kovo 15 d. sumokėti 19 815 Lt žyminį mokestį. Kaip minėta, Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo G. P. atskirąjį skundą dėl šios pirmosios instancijos teismo nutarties, 2010 m. birželio 8 d. nutartimi atsakovui G. P. nustatė terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, t. y. atsakovas buvo įpareigotas iki 2010 m. liepos 1 d. sumokėti žyminį mokestį. Iki nustatytos dienos atsakovas žyminio mokesčio (19 815 Lt) nesumokėjo, ir, jau po to, kai Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 8 d. nutartimi jo (G. P. ) apeliacinį skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui, šis atsakovas 2010 m. liepos 20 d. pakartotinai padavė apeliacinį skundą ir prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki Lietuvos apeliacinis teismas priims nutartį.

21Proceso koncentracijos ir ekonomiškumo tikslais civilinio proceso įstatymas įvairiems procesiniams veiksmams atlikti nustato procesinius terminus. CPK 75 straipsnyje yra nurodyta, jog teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam terminui jiems atlikti. Pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundimas apeliacine tvarka yra procesinis veiksmas, kuris turi būti atliktas per CPK 307 straipsnyje ar teismo nustatytus procesinius terminus, kuriuos praleidus, teisė paduoti apeliacinį skundą išnyksta (CPK 75 str. 1 d.) ir gali būti realizuojama tik tuo atveju, jeigu šis praleistas procesinis terminas yra atnaujinamas CPK 78, 307 straipsniuose nustatyta tvarka. Sistemiškai aiškinant minėtas procesines teisės normas darytina išvada, jog prašymą atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą atsakovas turėjo pateikti dar nepasibaigus apeliacinio skundo pateikimo terminui. Apeliantas neginčija, kad pakartotinai paduodamas apeliacinį skundą praleido terminą jam paduoti, taip pat neneigia, jog prašymo atnaujinti šį terminą pirmosios instancijos teismui nepateikė. Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą taikyti CPK 315 straipsnio 2 dalies 1 punktą, kuriame nurodyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jei jis paduotas praleidus terminą, nustatytą jam paduoti. Taigi teismas turėjo teisę iš esmės nenagrinėjęs atsakovo prašyme nurodytų aplinkybių, susijusių su žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimu, apelianto G. P. apeliacinį skundą atsisakyti priimti.

22Apelianto nurodyta aplinkybė, jog atsakovas suklydo galvodamas, kad teismas atidėjo žyminio mokesčio mokėjimą nagrinėjamoje byloje Nr. 2-832-661/2010, o ne kitoje civilinėje byloje (civ. bylos Nr. 2-3721-661/2010), negali būti pakankamu pagrindu naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas G. P. nagrinėjamoje byloje buvo aktyvus, dalyvavo teismo posėdžiuose pirmosios instancijos teisme, teikė prašymus dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo bei skundus tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismams (b. l. 11, 15-19, 20, 77-78, 85-86), todėl turėjo žinoti, jog nagrinėjamoje byloje buvo sprendžiamas klausimas ne dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, o dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Atkreiptinas dėmesys, jog apeliantui, nagrinėjamoje byloje pateikusiam prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo, nebuvo užkirstas kelias tuo pat metu prašyti CPK 84 straipsnio tvarka atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki Lietuvos apeliacinis teismas priims procesinį sprendimą. Kad apeliantas apie tokią galimybę žinojo, patvirtina teismo patenkintas G. P. prašymas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-3721-661/2010 (b. l. 97).

23Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti pareiškėjo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 20 d. sprendimo.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Ieškovas AB „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrius kreipėsi į... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 20 d. sprendimu AB „Nordea Bank... 7. Atsakovas G. P. pateikė apeliacinį skundą dėl šio teismo sprendimo.... 8. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartimi G. P. nustatytas... 9. Atsakovas G. P. iki nustatyto termino minėtų trūkumų nepašalino.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 8 d. nutartimi atsakovo G. P.... 11. Vilniaus apygardos teisme 2010 m. liepos 20 d. gautas atsakovo (apelianto) G.... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 27 d. nutartimi, remdamasis CPK 315... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Atskiruoju skundu atsakovas G. P. prašo priimti apeliacinį skundą bei... 17. IV.... 18. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Nagrinėjamoje byloje Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 23 d.... 21. Proceso koncentracijos ir ekonomiškumo tikslais civilinio proceso įstatymas... 22. Apelianto nurodyta aplinkybė, jog atsakovas suklydo galvodamas, kad teismas... 23. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 25. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą....