Byla B2-446-252/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Velseka“, bendraieškio VSDFV Panevėžio skyriaus pareiškimus atsakovui ŽŪK „Evertos maistas“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir,

Nustatė

2ieškovė UAB „Velseka“ prašo atsakovui ŽŪK „Evertos maistas“ iškelti bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Inovestus“. Nurodo, kad pagal 2012-10-01 pirkimo-pardavimo ir paslaugų sutartį atsakovas iš jo nupirko įvairias automobilių detales bendrai 6944,59 Lt. sumai ir laiku neatsiskaitė. Po keleto priminimų dalį skolos sumokėjo, tačiau liko skolinga 3234,59 Lt. 2014-01-23 raštu atsakovas įspėtas dėl 3234,59 Lt. skolos ir 1825,78 Lt delspinigių sumokėjimo ir ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Mano, kad atsakovas yra nemokus ir nesugebės atsiskaityti.

3Ieškovas VSDFV Panevėžio skyrius taip pat nurodė, kad atsakovas nemoka įmokų į DODROS biudžetą ir yra skolingas 41875,15 Lt privalomų sumokėti įmokų. Administratoriumi siūlo paskirti V. P..

4Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į pareikštą ieškovės ieškinį, nurodydamas, kad įmonė yra moki, nes turimas turtas sudaro 1 372 725 Lt, o mokėtinos sumos per vienerius metus sudaro 648 030 Lt. Taip pat pateikė balansus už 2012 ir 2013 metus, bei balansą sudarytą 2014-02-28 dienai; ilgalaikio turto kartoteką; duomenis apie vykdomus išieškojimus per antstolius; didžiosios knygos nuorašą už laikotarpį nuo 2014-02-01 iki 2014-02-28; įmonės debitorių sąrašą.

5ŽŪK „Evertos maistas“ atsisakytina kelti bankroto byla.

6LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. įmonės nemokumą apibrėžia, kaip įmonės būseną, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, o 2 p. nustato, kad kai įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

7Nagrinėjamojoje byloje atsakovo ŽŪK „Evertos maistas“ pateikti duomenys apie įmonę patvirtina, kad įmonė 2012 metais turėjo turto už 1 459 405 litus, o mokėtinų sumų ir įsipareigojimų už 1 243 259 litus, per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 1 005 630 litų, t.y. daugiau nei pusė turimo turto. Iš pateikto balanso už 2013 metus matyti, kad įmonė ilgalaikio ir trumpalaikio turto turėjo už 1 372 795 litus, mokėtinas sumas už 973 495 Lt, o per vienerius metus skolos sudarė 694 200 Lt, t.y. taip pat daugiau nei pusė turimo turto vertės. Pagal pateikto balanso duomenis 2014 metų vasario 28 dienai matyti, kad įmonė ilgalaikio ir trumpalaikio turto turi už 1 372 725 Lt, mokėtinų sumų iš viso turi už 997 018 litus, o per vienerius metus mokėtinas sumas sudaro 648 030 litai, kas sudaro 37 000 litų mažiau nei turimo viso turto pusė vertės. Įmonės vardu registruotas vienas žemės sklypas registro Nr. 66/8716. Įmonės vardu taip pat yra registruota 12 transporto priemonių, kurių pagaminimo metai yra 1982 -2001. Įmonė taip pat pateikė pažymą, kuri patvirtina, kad yra daromi išieškojimai iš įmonės priverstine tvarka. Pažyma iš VMI patvirtinama, kad įmonė 2014-03-01 dienai turėjo įsiskolinimą valstybei sumoje 130 547,27 Lt, kuris iš dalies atsispindi įmonės pateiktoje Didžiojoje knygoje ir yra įtrauktas į bendrą skolų sumą. Įmonė nepateikė teismui duomenų kada baigėsi debitoriams terminai sumokėti įmonei skolas. Iš pateikto debitorių sąrašo ir nurodytų sumų 232 741,38 Lt darytina išvada, kad įmonei pradėjus išsiieškoti skolas iš debitorių, ženkliai sumažėtų jos pačios skolos kreditoriams. Nors įmonė atsiliepime nurodo, kad ji prideda sutartis su pagrindiniais įmonės produkcijos pirkėjais, tačiau jų nepridėjo ir teismas negali įvertinti kokio mąsto ir kiek plačiai yra vykdoma įmonės veikla. Tačiau iš balanso duomenų matyti, kad kasmet įmonės skolos mažėja ir palyginus su ankstesniais metais, skolos 2013-03-01 yra sumažėję keliais šimtais tūkstančių. Todėl teigti, kad įmonė yra bankrutuojanti, nevykdo veiklos ir negali atsiskaityti su kreditoriais nėra pagrindo.

8Iš nurodytų aplinkybių nustatyta, kad ŽŪK „Evertos maistas“ turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau nėra tokioje padėtyje, kad būtų pagrindas jai kelti bankroto bylą.

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d., Civilinio proceso kodekso 290-291 str. str.,

Nutarė

10atsisakyti iškelti bankroto bylą ŽŪK „Evertos maistas“.

11Nutartis per 10 d. nuo priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant skundą Panevėžio apygardos teismui.

Proceso dalyviai