Byla 1-342-239/2011

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant prokurorei Jūratei Žvironienei, civilinio ieškovo atstovui A. R., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2A.V. , gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs, nusikalstamos veikos padarymo metu dirbo ( - ) darbininku, aukštesniojo išsilavinimo, deklaruota gyvenamoji vieta adresu: ( - ), neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 178 str. 1 d.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą:

Nustatė

5A.V. pasikėsino pagrobti svetimą turtą, o būtent:

6kaltinamasis 2011m. balandžio 8 d., apie 08.00 val., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, dirbdamas ( - ), esančioje ( - ) , tyčia nuo bendrovės pastato sienos nuplėšė 90 m, 48 kg, varinio nenaudojamo elektros kabelio - 670 litų vertės, kurį sukrovęs į jam priklausantį automobilį CHRYSLER GRAND VOYAGER, valst.Nr. ( - ), bandė išvežti iš įmonės teritorijos, tai yra pasikėsino pagrobti UAB „Malsena Plius“ priklausantį turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė daryti dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi buvo pastebėtas ir sulaikytas apsaugos darbuotojo. Tokiu būdu A. V. pasikėsino pagrobti UAB “Malsena Plius” priklausantį turtą – 670 litų sumai, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR baudžiamojo kodekso 22 str. 1 d. ir 178 str. 1 d.

7Kaltinamasis A. V. kaltu prisipažino pilnai ir parodė, kad 2011-04-08 dirbo ( - ) Kažkuris iš UAB „Malsena Plius“ darbuotojų pasakė, kad jei trukdys elektros laidai, esantys ant pastato sienos, tai gali juos nupjauti, nes jie yra seni ir nebenaudojami. Todėl kaltinamasis nuo sienos nulupo elektros kabelį. Kabelis kaip nereikalingas gulėjo kelias dienas šiukšlių krūvoje. Bendrovė buvo atsakinga už šiukšlių išvežimą ir tvarkymą. A. V. pamanė, kad tą kabelį gali pasiimti sau, nes jis veltui būtų išmestas kaip šiukšlė. A. V. žinojo, kad UAB „Malsena Plius“ teritorija yra stebima vaizdo kameromis. Nieko blogo neįtardamas kaltinamasis paėmęs elektros kabelį, jį supjaustė į gabalus ir susikrovė į savo automobilio . CHRYSLER VOJAGER v/n. ( - ) bagažinę ir pastatė aikštelėje, UAB „Malsena Plius“ teritorijoje. Po kelių minučių jam apsaugos darbuotojas pasakė, kad atvažiuotų prie perėjimo posto. A. V. atvykus, paprašė atidaryti bagažinę. Netrukus buvo iškviesta policija. Kaltinamasis kaltu prisipažįsta, sutinka, kad neturėjo teisės imti elektros kabelio.

8Byla nagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 273 str.).

9Be kaltinamojo A. V. pilno savo kaltės pripažinimo, kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką pilnai įrodyta sekančiais įrodymais:

10Civilinio ieškovo UAB Malsena plius“ atstovas A. R. parodė, kad dirba ( - ) eksploatacijos skyriaus vadovu. 2011-04-08 buvo bandyta iš įmonės teritorijos pavogti nenaudojamą varinį kabelį, kurio ilgis 90m., kurio vertė 670 litų. Kabelis buvo sukapotas gabalais. Tuo metu kabelis buvo nenaudojamas, tačiau bendrovė ateityje būtų jį naudojusi pagal savo reikmes. Sulaikytas buvo ( - ) darbuotojas, kuris savo automobiliu pasikėsino pagrobti bendrovės turtą. Niekas iš bendrovės darbuotojų ar įgaliotų asmenų jokio leidimo savavališkai nuimti nuo sienos kabelį UAB „Neris“ darbuotojams nedavė Kadangi kabelis yra sukapotas, netinkamas naudoti, prašo priteisti iš kaltinamojo 670 litų žalos atlyginimo. Be to, nurodė, jog teisminio bylos nagrinėjimo metu susitaikė su kaltinamuoju A. V., susitarė su juo dėl 670,00 Lt žalos atlyginimo ir prašo bylą nutraukti kaltinamajam susitaikius su civiliniu ieškovu.

11Sutinkamai su 2011-04-08 apžiūros protokolu, ( - ) UAB „Malsena plius“ priklausančioje teritorijoje atliekami paruošiamieji apdailos darbai. Per visą gamybinio pastato perimetrą išilgai jo, matosi einantys elektros kabeliai. Ties įėjimu į gamybines patalpas vienas elektros kabelis nukristas, matosi kirtimo žymės. Nukirsto kabelio ilgis 90 m. (b.l. 4-8 )

12Iš 2011-04-08 apžiūros protokolo matyti, kad UAB „Malsena plius“ teritorijoje prie administracinio pastato sienos ant asfalto guli elektros kabelio, supjaustyto į 96 vnt., dalys. Juodos spalvos plastiko paviršius, viduje geltonos spalvos metalo, dalių ilgis nuo 0,9-1m. Bendras dalių svoris 48 kg. (b.l. 21-25 )

13Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju A. B. parodė, kad dirba ( - ) 2011-04-08 dieną taip pat dirbo. Bendrovė UAB „Neris“ atlikinėjo įvairius statybos darbus jų bendrovėje. Ryte apie 8 val., stebėdamas apsaugos vaizdo kameras, pamatė kaip vienas iš UAB „Neris“ darbuotojų susikrovė į savo automobilį elektros kabelio sukapotus laidus. Paskui jis savo automobiliu privažiavo prie posto ir norėjo išvažiuoti iš bendrovės teritorijos, tačiau A. B. patikrino tą automobilį ir bagažinėje aptiko tuos sukapotus kabelius. Bendrovės teritorija yra aptverta tvora ir saugoma apsaugos darbuotojų bei stebima vaizdo kameromis. Dėl šio įvykio buvo surašytas materialinių vertybių sulaikymo aktas. Tie sukapoti kabeliai buvo iškrauti ir palikti bendrovėje. (b.l. 28 )

14Liudytojas, S. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ( - ) Tuo metu bendrovėje dirbo A. V., kuris atlikinėjo pastatų išorės darbus. Nuo pastato sienų buvo demontuojamos įvairios konstrukcijos. Kurie elektros kabeliai buvo veikiantys, UAB „Malsena plius“ paliko naudojimui. Kiti nereikalingi kabeliai buvo demontuoti. Apie kabelių demontavimą buvo gautas leidimas iš UAB „Malsena plius“ atsakingų asmenų. Kas iš UAB „Neris“ darbuotojų demontavo kabelius, S. M. nežino. Demontuoti laidai gulėjo ant žemės. Vėliau jie buvo išvežti į vietinį sąvartyną kaip nereikalingi. Vienu metu A. V. sukapojo tą kabelį ir pasiėmė sau. Bevežant jis buvo sulaikytas apsaugos darbuotojo. (b.l. 30 )

15Liudytojas, M. J. parodė, kad 2011 metų kovo pabaigoje pradėjo dirbti ( - ) 2011-04-08 dirbo ( - ). A. V. pažįsta nes kartu dirbo. M. J. matė, kad ant UAB „Malsena plius“ sandėlio sienos buvo pritvirtintas senas nenaudojamas kabelis. Iš darbuotojo kuris buvo atsakingas už energetiką buvo gautas leidimas demontuoti kabelį. Šis demontuotas kabelis gulėjo prie pastato sienos ant žemės. M. J. nežino, kas sukapojo kabelį. 2011-04-08 apie 07.30 val., į UAB „Malsena plius“ teritoriją įvažiavo automobilis vairuojamas A. V., tikslu paimti iš UAB „Neris“ kopėčių. Tuo pačiu A. V. į automobilį įsidėjo sukapotą kabelį, bet prie teritorijos išvažiavimo vartų buvo sustabdytas apsaugos darbuotojų ir buvo surastas kabelis. Dėl šio įvykio buvo iškviesti policijos pareigūnai. (b.l. 33-34)

16Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju Gintaras A. M. parodė, kad 2011-04-08 dirbo ( - ). Dirbo kartu su kaltinamuoju A. V.. Teritorijoje mėtėsi kabelis, todėl trukdė dirbti. Bendrovės viršininkas S. M. minėtą kabelį leido nukirsti, kad netrukdytų darbams. Kabelį kirto visa brigada, tiksliai su kuo tuo metu nepamena. Kabelį išmetė į šiukšlyną. Jokios vagystės nebuvo. A. V. kabelį vežė į šiukšlyną. (b.l. 37-38).

17Nors kaltinamasis A. V. ikiteisminio tyrimo metu iš dalies, o teisminio bylos nagrinėjimo metu pilnai pripažino savo kaltę, t. y. kad jis 2011m. balandžio 8 d., apie 08.00 val., dirbdamas ( - ) darbininku ir atlikdamas darbus ( - ), esančioje ( - ) , tyčia nuo bendrovės pastato sienos nuplėšė 90 m, 48 kg, varinio nenaudojamo elektros kabelio - 670 litų vertės, kurį sukrovęs į jam priklausantį automobilį CHRYSLER GRAND VOYAGER, valst.Nr. ( - ), bandė išvežti iš įmonės teritorijos, tai yra pasikėsino pagrobti UAB „Malsena Plius“ priklausantį turtą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė daryti dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi buvo pastebėtas ir sulaikytas apsaugos darbuotojo. Tokiu būdu A. V. pasikėsino pagrobti ( - ) priklausantį turtą 670 litų sumai. A. V. kaltė pilnai įrodyta liudytojų: A. B., S. M., M. J., G. A. M. parodymais, civilinio ieškovo atstovo A. R. parodymais, apžiūros protokolais bei kitais surinktais ir ištirtais įrodymais. Be to, ir pats kaltinamasis neneigia padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Todėl teismas laiko, kad A. V. kaltė, padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d.,178 str. 1 d. pilnai įrodyta.

18Visi aukščiau paminėti įrodymai yra įstatymų nustatyta tvarka gauti duomenys ir teismas jais vadovaujasi priimdamas nuosprendį.

19Kaltinamojo A. V. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką ir gailisi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

20Bylos nagrinėjimo teisme metu civilinio ieškovo atstovas A. R. ir kaltinamasis A. V. pareiškė, kad jie susitarė dėl žalos atlyginimo ir susitaikė, kaltinamasis prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką ir yra pagrindo manyti, kad nedarys naujų nusikaltimų, todėl prašo atleisti kaltinamąjį A. V. nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltinamajam ir nukentėjusiajam susitaikius. Taigi, kaltinamojo padaryta nusikalstama veika įstatymo priskiriama prie nesunkių nusikaltimų, nusikaltimas baigtas pasikėsinimo stadijoje, kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, susitaikė su civilinio ieškovo UAB „Malsena Plius“ ir susitarė dėl žalos atlyginimo, todėl yra pagrindo manyti, kad nedarys nusikalstamų veikų, neteistas. Vadovaudamasis išdėstytu, teismas laiko, kad kliūčių atleisti kaltinamąjį A. V. nuo baudžiamosios atsakomybės kaltinamajam susitaikius su civilinio ieškovo UAB „Malsena Plius“ atstovu (BK 38 str.) nėra.

21Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 297-298, 301, 303 str. 4 d., 305 str. 4 d., 307 str. 5 d. ir 308 str.,

Nutarė

22

  1. V. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už jo padarytą nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 1 d. kaltininkui susitaikius su civiliniu ieškovu UAB „Malsena Plius“ ir baudžiamąją bylą nutraukti.

23Kardomąją priemonę iki įsiteisės nuosprendis palikti tą pačią-rašytinį pasižadėjimą neišvykti, o nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

24Patvirtinti A. V. ir UAB „Malsena plius“ sudarytą sutartį dėl žalos atlyginimo tokiomis sąlygomis:

25A. V. per tris mėnesius, t. y. iki 2012 m. vasario 21 d. sumoka UAB „Malsena Plius“ 670 (šešis šimtus septyniasdešimt) litų turtinės žalos atlyginimo.

26Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. A.V. , gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vedęs,... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 178 str. 1 d. ... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą:... 5. A.V. pasikėsino pagrobti svetimą turtą, o būtent:... 6. kaltinamasis 2011m. balandžio 8 d., apie 08.00 val., turėdamas tikslą... 7. Kaltinamasis A. V. kaltu prisipažino pilnai ir parodė, kad 2011-04-08 dirbo (... 8. Byla nagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (Lietuvos Respublikos... 9. Be kaltinamojo A. V. pilno savo kaltės pripažinimo, kaltinamojo kaltė... 10. Civilinio ieškovo UAB Malsena plius“ atstovas A. R. parodė, kad dirba ( - )... 11. Sutinkamai su 2011-04-08 apžiūros protokolu, ( - ) UAB „Malsena plius“... 12. Iš 2011-04-08 apžiūros protokolo matyti, kad UAB „Malsena plius“... 13. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju A. B. parodė, kad dirba ( - )... 14. Liudytojas, S. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad ( - ) Tuo metu... 15. Liudytojas, M. J. parodė, kad 2011 metų kovo pabaigoje pradėjo dirbti ( - )... 16. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoju Gintaras A. M. parodė, kad... 17. Nors kaltinamasis A. V. ikiteisminio tyrimo metu iš dalies, o teisminio bylos... 18. Visi aukščiau paminėti įrodymai yra įstatymų nustatyta tvarka gauti... 19. Kaltinamojo A. V. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis... 20. Bylos nagrinėjimo teisme metu civilinio ieškovo atstovas A. R. ir... 21. Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 297-298, 301, 303 str. 4 d.,... 22.
  1. V. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už jo padarytą... 23. Kardomąją priemonę iki įsiteisės nuosprendis palikti tą... 24. Patvirtinti A. V. ir UAB „Malsena plius“ sudarytą sutartį dėl žalos... 25. A. V. per tris mėnesius, t. y. iki 2012 m. vasario 21 d. sumoka UAB „Malsena... 26. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...