Byla N2-1715-804/2012
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės globos, nuolatinio globėjo skyrimo, vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, sekretoriaujant Elenai Plyševskajai, dalyvaujant ieškovės Elektrėnų savivaldybės administracijos atsakovėms Živilei Dastikienei ir Lilijai Alimienei, trečiojo asmens ( - ) vaikų globos namų atstovui V. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos ieškinį atsakovams D. Ž. ir G. Ž., trečiajam asmeniui ( - ) vaikų globos namams dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės globos, nuolatinio globėjo skyrimo, vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo ir

Nustatė

2ieškovė Elektrėnų savivaldybės administracija prašo neterminuotai apriboti tėvų valdžią D. Ž., a. k. ( - ) ir G. Ž., a. k. ( - ) jų nepilnamečio sūnaus A. Ž., a. k. ( - ) atžvilgiu, nustatyti nuolatinę globą A. Ž., nuolatiniu globėju skiriant ( - ) vaikų globos namus (globa institucijoje), nustatyti A. Ž. nuolatinę gyvenamąją vietą ( - ) vaikų globos namuose, ( - ), priteisti išlaikymą nepilnamečiam A. Ž. kas mėnesį mokant periodinę išmoką po 400 litų iki vaiko pilnametystės iš jo tėvų D. Ž. ir G. Ž. darbo užmokesčio, taip pat iš visų kitų jų pajamų rūšių, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, pavedant nepilnamečiam A. Ž. tenkantį išlaikymą uzufrukto teise tvarkyti ( - ) vaikų globos namams.

3Ieškovė nurodė, kad atsakovai gyvena D. Ž. nuosavybės teise priklausančioje namo dalyje (priklauso 2/3 namo ir jam priklausančių statinių), žemės sklypui yra uždėtas areštas (antstolis Darius Jonaitis) dėl įsiskolinimo už elektrą. Namuose atjungta elektra nuo 2006 m. balandžio. Atsakovai nuolatinio darbo neturi, D. Ž. 2011-11-10 išbraukta iš darbo biržos už neatvykimą, G. Ž. išbrauktas iš darbo biržos 2012-01-18. Darbo biržoje atsakovai galės registruotis tik po pusės metų. Atsakovai negauna jokių išmokų, pasak D. Ž., jos vyras dirba privačiai (uždirba apie 10 litų per dieną). Pasak socialinės darbuotojos darbui su socialinės rizikos šeimomis Neringos Janušonytės, D. ir G. Ž. gyvenimo būdo nekeičia. Jie žada, kad negirtaus, pradės dirbti, mokės skolas, tačiau pažadų nevykdo. Su atsakovais ne kartą kalbėta apie gydymą nuo alkoholizmo, tačiau jie neigia priklausomybę nuo alkoholio, sako, kad gali negerti. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-10-28 įsakymu Nr. ( - ) atsakovų nepilnamečiam vaikui A. Ž. buvo nustatyta laikinoji globa ( - ) vaikų globos namuose, nes tėvai vaiku nesirūpino (b.l. 7). Ieškovė nurodė, kad atsakovai buvo supažindinti su 2011-11-23 planu dėl vaiko laikinosios globos sprendimų sudarymo, laikinosios globos tikslu – pasikeitus situacijai šeimoje, dėl kurios jų sūnui buvo nustatyta laikinoji globa, grąžinti vaiką tėvams. Tėvai buvo įpareigoti savarankiškai ieškotis darbo, laiku atvykti į darbo biržą, negirtauti, lankyti sūnų. Laikinoji globa buvo nustatyta pusei metų. 2012-04-24 į laikinosios globos peržiūrą atvyko tik D. Ž.. Su atsakovais iki laikinosios globos jų sūnui nustatymo buvo ne kartą kalbėta apie jų gyvenimo būdą, jie Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo buvo ne kartą žodžiu ir raštu įspėti dėl girtavimo, netinkamo gyvenimo būdo, dėl vaiko nepriežiūros, tačiau situacija nesikeitė. Net ir nustačius A. Ž. laikinąją globą ir jį įkurdinus globos namuose, tėvų gyvenimo būdas nepasikeitė. Atsakovai vaiko ( - ) vaikų globos namuose nelanko (neturi pinigų kelionei). Per pusę metų vaiką matė du kartus, kai globos namų direktorius vaiką trumpam (kelioms valandoms) buvo atvežęs pas tėvus, tačiau kartais bendrauja telefonu. 2012-05-07 ( - ) vaikų globos namai kreipėsi į Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių prašydami skirti juos A. Ž. nuolatiniu globėju, nustatyti vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą ( - ) vaikų globos namuose.

4Atsakovams procesiniai dokumentas įteikti įstatymo nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu. Atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

5Nepilnametis A. Ž. nurodė, kad gyvena ( - ) vaikų globos namuose, čia jam gyventi patinka. Nurodė, kad savo tėvus pažįsta, o kodėl jie jo neaugina – nežino. Vaikas nurodė, kad globos namų direktorius kartais nuveža pas tėvus, kartais jis su tėvais bendrauja telefonu.

6Trečiasis asmuo ( - ) vaikų globos namai su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad A. Ž. globos namuose turi visas sąlygas, kurių reikia normaliam vaiko gyvenimui.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Vienas iš šeimos santykių teisinio reguliavimo principų, numatytų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, yra prioritetinis vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reiškiantis, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma, turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Šis principas taip pat įtvirtintas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

9CPK 402 str. numatyta, kad tėvų valdžią vaikams teismas turi teisę apriboti tik CK trečiojoje knygoje nustatytais pagrindais. CK 3.180 straipsnio 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų, turi būti taikytinas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Taigi, esminis dalykas ribojant tėvų valdžią yra nustatyti tėvų veiksmus, kuriais dėl jų kaltės neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia, ir įvertinti jų pobūdį. Šio klausimo išsprendimas priklauso nuo faktinių bylos aplinkybių, pažeidžiamų konkrečių vaiko teisių ir interesų bei pažeidimų pobūdžio, o taip pat galimybės panaikinti vaiko teisių ir interesų pažeidimus. Pažymėtina, kad Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gėrove. Jeigu tėvai nesirūpina vaiku, neužtikrina būtiniausių vaiko poreikių tenkinimo, reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą.

10Byloje esantys Asmens duomenys patvirtina, kad atsakovai D. Ž. ir G. Ž., yra A. Ž., gim. ( - ), tėvai (b.l. 5,6).

11Remiantis byloje esančiais duomenimis (Elektrėnų savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės paramos skyriaus Vaiko ir jaunimo teisių apsaugos tarnybos įspėjimai, 2006-06-22 išvada Nr. ( - ), Elektrėnų savivaldybės Vievio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ pranešimas, socialinių darbuotojų lankymo aktai, buities tyrimo aktai, šeimos aplankymo aktai (b.l. 11-31), nustatyta, kad atsakovų šeima 2006-06-22 įrašyta į socialinės rizikos grupės šeimų sąrašą, šeimoje dažnai girtaujama, neužtikrinama tinkama nepilnamečio vaiko priežiūra, jo saugumas, socialinių ir emocinių poreikių tenkinimas. Atsakovai socialinių darbuotojų apsilankymų metu randami neblaivūs, nežino, kur tuo metu yra jų nepilnametis vaikas, dažnai neįsileidžia, bendrauja nenoriai, žada keistis, bet pažadų niekada nevykdo. Iš buities tyrimo aktų matyti, kad namuose nesitvarkoma, egzistuoja antisanitarinės sąlygos, nėra elektros, tik vandentiekis.

12Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, ieškovės, trečiojo asmens, nepilnamečio vaiko paaiškinimus, daro išvadą, kad nepilnamečio A. Ž. teisės ir interesai yra pažeisti, o būtent: atsakovai D. ir G. Ž. vengia pareigos auklėti savo vaiką ir visiškai juo nesirūpina, t.y. nesuteikia vaikui būtinų gyvenimo sąlygų.

13CK 3.180 str. 2 d. numatyta, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

14Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovai tinkamai nesirūpino savo nepilnamečiu vaiku, girtavo, nedirbo, padėtis nepasikeitė ir po to, kai atsakovų nepilnamečiam vaikui buvo nustatyta laikinoji globa ir jis buvo įkurdintas globos namuose, atsakovai ir toliau savo gyvenimo būdo nekeitė, per pusę metų patys nė karto nebuvo atvažiavę pasimatyti su vaiku, nesiėmė jokių veiksmų (nesigydo nuo priklausomybės nuo alkoholio, neieško darbo), kad situacija pasikeistų ir vaikas galėtų būti grąžintas tėvams. Duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, nėra, todėl teismas daro išvadą, kad tikslinga atsakovams neterminuotai apriboti tėvų valdžią jų nepilnamečio vaiko A. Ž. atžvilgiu.

15CPK 407 str., CK 3.183 str. 4 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu nustato vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir nuolatinę jo gyvenamąją vietą.

16Remiantis į bylą pateiktu ( - ) vaikų globos namų prašymu dėl nuolatinio globėjo skyrimo, raštišku A. Ž. sutikimu, žodiniais vaiko parodymais teismo posėdyje, Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2011-10-25 Vaiko padėties įvertinimo akte pateikta informacija, jog nepilnamečio vaiko močiutė sutinka globoti vaikaitį, bet A. Ž. nusprendė gyventi globos namuose, atsižvelgiant į tai, kad vaikas nuo 2011-10-28 gyvena ( - ) vaikų globos namuose, A. Ž. nuolatiniu globėju skirtini ( - ) vaikų globos namai. A. Ž. nuolatinė gyvenamoji vieta taip pat nustatytina ( - ) vaikų globos namuose, ( - ).

17CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams (CK 3.192 str. 2 d.). Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas (CK 3.195 str.). Ši tėvų pareiga rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikus iki jiems sulaukiant pilnametystės. CK 3.194 str. 1 d. numato, kad jeigu nepilnamečio vaiko tėvai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Sprendžiant išlaikymo klausimus, prioritetinis yra vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.).

18Atsakovai yra darbingo amžiaus, gali laisvai pasirinkti darbą ar verslą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 str. 1 d.) ir vykdyti savo pareigą išlaikyti savo nepilnametį vaiką. Byloje duomenų, patvirtinančių, kad atsakovai yra nedarbingi ir tokiu būdu dėl objektyvių priežasčių negali teikti vaikui reikalingo išlaikymo, nėra. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, iš atsakovų solidariai priteistinas išlaikymas – po 400 Lt kiekvieną mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo ieškinio padavimo teismui dienos, įpareigojant pinigines lėšas mokėti į nepilnamečio A. Ž. vardu atidarytą sąskaitą, pavedant ( - ) globos namams uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečiui tenkantį išlaikymą.

19Patenkinus ieškinį iš atsakovų priteistinos 143,00 Lt bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) valstybei (CPK 80 str. 1 d. 5 p., 96 str. 1 d).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 96, 268, 270, 282, 400-407 str., teismas

Nutarė

21ieškinį patenkinti visiškai.

22Neterminuotai apriboti tėvų D. Ž. ir G. Ž. valdžią A. Ž., gim. ( - ), a/k ( - ) atžvilgiu.

23Nustatyti A. Ž., gim. ( - ), a/k ( - ) nuolatinę globą globos institucijoje.

24Paskirti ( - ) vaikų globos namus, i/k ( - ), buveinė ( - )., A. Ž., gim. ( - ), a/k ( - ) nuolatiniu globėju.

25Nustatyti A. Ž., gim. ( - ), a/k ( - ) gyvenamąją vietą ( - ) vaikų globos namuose, ( - ),

26Priteisti solidariai iš D. Ž., a/k ( - ) ir G. Ž., a/k ( - ) nepilnamečio sūnaus A. Ž., gim. ( - ), a/k ( - ) išlaikymui 400 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų iki sūnaus pilnametystės ar emancipacijos, mokant juos į A. Ž., gim. ( - ), a/k ( - ) atsiskaitomąją sąskaitą. Pavesti ( - ) vaikų globos namams uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečiui A. Ž. tenkantį išlaikymą.

27Mokamą periodinę išmoką pradėti mokėti nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t.y. nuo 2012-06-04, iki vaiko pilnametystės.

28Priteisti iš kiekvieno: D. Ž., a/k ( - ) ir G. Ž., a/k ( - ) po 71,50 L Lt žyminio mokesčio valstybės naudai.

29Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo ir globos nustatymo vykdyti skubiai.

30Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas... 2. ieškovė Elektrėnų savivaldybės administracija prašo neterminuotai... 3. Ieškovė nurodė, kad atsakovai gyvena D. Ž. nuosavybės teise... 4. Atsakovams procesiniai dokumentas įteikti įstatymo nustatyta tvarka –... 5. Nepilnametis A. Ž. nurodė, kad gyvena ( - ) vaikų globos namuose, čia jam... 6. Trečiasis asmuo ( - ) vaikų globos namai su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad A.... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Vienas iš šeimos santykių teisinio reguliavimo principų, numatytų CK 3.3... 9. CPK 402 str. numatyta, kad tėvų valdžią vaikams teismas turi teisę... 10. Byloje esantys Asmens duomenys patvirtina, kad atsakovai D. Ž. ir G. Ž., yra... 11. Remiantis byloje esančiais duomenimis (Elektrėnų savivaldybės... 12. Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, ieškovės,... 13. CK 3.180 str. 2 d. numatyta, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas... 14. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovai tinkamai nesirūpino savo... 15. CPK 407 str., CK 3.183 str. 4 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą apriboti... 16. Remiantis į bylą pateiktu ( - ) vaikų globos namų prašymu dėl nuolatinio... 17. CK 3.192 str. 1 d. numato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo... 18. Atsakovai yra darbingo amžiaus, gali laisvai pasirinkti darbą ar verslą... 19. Patenkinus ieškinį iš atsakovų priteistinos 143,00 Lt bylinėjimosi... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 96, 268, 270, 282, 400-407 str.,... 21. ieškinį patenkinti visiškai.... 22. Neterminuotai apriboti tėvų D. Ž. ir G. Ž. valdžią A. Ž., gim. ( - ),... 23. Nustatyti A. Ž., gim. ( - ), a/k ( - ) nuolatinę globą globos institucijoje.... 24. Paskirti ( - ) vaikų globos namus, i/k ( - ), buveinė ( - )., A. Ž., gim. (... 25. Nustatyti A. Ž., gim. ( - ), a/k ( - ) gyvenamąją vietą ( - ) vaikų globos... 26. Priteisti solidariai iš D. Ž., a/k ( - ) ir G. Ž., a/k ( - ) nepilnamečio... 27. Mokamą periodinę išmoką pradėti mokėti nuo ieškinio padavimo teismui... 28. Priteisti iš kiekvieno: D. Ž., a/k ( - ) ir G. Ž., a/k ( - ) po 71,50 L Lt... 29. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo ir globos nustatymo vykdyti... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...