Byla B2-1568-601/2016
Dėl 2013 m. lapkričio 21 d. kreditorių komiteto posėdžio 1-uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo pripažinimo negaliojančiu BUAB ,,Senjorų rezidencija“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos A. B. skundą dėl 2013 m. lapkričio 21 d. kreditorių komiteto posėdžio 1-uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo pripažinimo negaliojančiu BUAB ,,Senjorų rezidencija“ bankroto byloje.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama – pripažinti neteisėtu ir panaikinti BUAB „Senjorų rezidencija“ 2013-11-21 kreditorių komiteto posėdžio 1-uoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo nutarta nutraukti terminuotą darbo sutartį su vyr. buhaltere A. B.. Taip pat prašė pripažinti neteisėta ir negaliojančia 2013 m. lapkričio 6 d. apskaitos paslaugų teikimo sutartį Nr. M-109.

4Skunde nurodė, kad tik 2016 m. vasario 22 d. sužinojo apie LAT 2015 m. kovo 4 d. nutartį, kuri turi lemiamos įtakos 2013-11-21 BUAB ,,Senjorų rezidencija“ kreditorių komiteto posėdžių nutarimui. Bankroto administratorius pagal jam priklausančias pareigas nesiėmė jokių veiksmų, kylančių iš LAT nutarties. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes laikė, kad terminas skundui paduoti nėra praleistas. Pripažinus neteisėtais bei panaikinus BUAB ,,Senjorų rezidencija“ 2013-10-14 kreditorių komiteto posėdžio 1, 2, 3 darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus, naujasis viešbučio valdytojas neturėjo teisinio pagrindo teikti nuomonę bei išvadas dėl vyr. buhalterio darbo sutarties nutraukimo, o bankroto administratorius neturėjo teisinio pagrindo nutraukti darbo sutarties. 2013-11-21 kreditorių komiteto nutarimas laikytinas išvestiniu iš 2013-10-14 nutarimo, kuris pripažintas neteisėtu ir negaliojančiu. Bankroto administratorius, sudarydamas naują sutartį, siekia toliau vykdyti ūkinę komercinę veiklą ir jos užtikrinimui sudaryti naujus sandorius. Sudarius naują sutartį išlaidos ne tik kad nesumažintos, o gerokai padidintos, kas neužtikrina kreditorių teisių bei interesų apsaugos. Siekiant sudaryti minėtą sutartį buvo vadovaujamasi asmeniais interesais, o ne BUAB ,,Senjorų rezidencija“ kreditorių interesais. 2013-11-06 sutartis buvo sudaryta tada, kai dar nebuvo įvykęs kreditorių komiteto susirinkimas dėl šio klausimo. Sutartis sudaryta tą dieną, kai pareiškėja dar dirbo.

5Atsakovė UAB ,,Algoritmas“ atsiliepimu prašo taikyti senatį A. B. skunde nurodytam reikalavimui dėl BUAB ,,Senjorų rezidencija“ 2013-11-21 kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo. Atmesti A. B. skundą. Priteisti iš A. B. bylinėjimosi išlaidas atsakovo UAB ,,Algoritmas“ naudai (b. l. 48-51).

6Motyvuose nurodė, kad skundžiamas kreditorių komiteto nutarimas priimtas 2013-11-21, tuo tarpu pareiškėja skundą dėl šio nutarimo padavė tik 2016-03-02, praėjus beveik 2 metams. 2013-11-06 apskaitos paslaugų teikimo sutartis Nr. M-109 sudaryta tarp UAB ,,Senjorų rezidencija“ ir UAB ,,Algoritmas“, pareiškėja nėra šios sutarties šalis, jos pripažinimas neteisėta nesukels jai teisinių pasekmių, todėl ji neturi teisės jos ginčyti. Kreditorių komitetas sprendimą nutraukti su pareiškėja darbo sutartį priėmė atsižvelgęs į tai, kad yra galimybė patirti mažesnes išlaidas, susijusias su buhalterinės apskaitos tvarkymu. Bankroto administratoriui nereikia gauti teismo leidimo, norint sudaryti ginčijamą sutartį, kadangi šia sutartimi nebuvo plečiama įmonės ūkinė komercinė veikla ir prisiimti nauji įsipareigojimai. Pareiškėja nuo 2013-11-06 iki 2014-03-20 buvo nedarbinga, kai tuo tarpu įmonei buvo nepertraukiamas buhalterinės apskaitos vedimas.

7Atsakovė UAB ,,Sanitex“ atsiliepimu prašo atmesti pareiškėjos A. B. 2016-03-02 skundą visa apimtimi kaip nepagrįstą (b. l. 54-58).

8Motyvuose nurodė, kad pareiškėja ženkliai praleido ĮBĮ nustatytą 14 dienų kreditorinių susirinkimo/komiteto nutarimo apskundimo terminą, todėl skundas atmestinas. Pareiškėja piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir prašo dar kartą nagrinėti tą pačią bylą, kadangi klausimą dėl jos atleidimo iš darbo yra išnagrinėjęs Prienų rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-735-939/2014, kurioje konstatuota, kad darbo sutartis nutraukta pagrįstai. 2013-10-14 kreditorių komiteto sprendimai neturi jokio ryšio su ginčijamu 2013-11-21 kreditorių komiteto sprendimu. Nėra pagrįsti teiginiai, kad bendrovė, sudarydama buhalterinių paslaugų sutartį su trečiuoju asmeniui, padarė žalos kreditoriams, kadangi įmonė paslaugas teikė už 1 334 Eur sumą, o pareiškėjos darbo vietos kaina buvo 1 393 Eur. Paslaugų sutarties sudarymas nesukėlė bendrovei papildomų išlaidų.

9Atsakovės BUAB ,,Senjorų rezidencija“ administratorius atsiliepimu prašo civilinę bylą nutraukti CPK 293 str. 1 dalies pagrindu; bylos nenutraukus – taikyti senatį skundui dėl BUAB ,,Senjorų rezidencija“ 2013-11-21 kreditorių komiteto nutarimo teisėtumo paduoti ir skundą atmesti; teismui laikant, kad terminas nepraleistas – atmesti pareiškėjos A. B. skundą dėl BUAB ,,Senjorų rezidencija“ 2013-11-21 kreditorių komiteto nutarimo bei apskaitos apsaugų teikimo sutarties Nr. M-109 pripažinimo negaliojančiais. Priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 59-65).

10Motyvuose nurodė, kad pareiškėja neturi teisės skųsti kreditorių komiteto nutarimo, kadangi su pareiškėja 2016-03-01 atsiskaityta ir jos kaip kreditorės finansinės reikalavimas tenkintas, ji nėra UAB ,,Senjorų rezidencija“ kreditorė. Kadangi jo kreditorinis reikalavimas patenkintas, ji jau nebeturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Pareiškėja praleido terminą 2013-11-21 kreditorių komiteto nutarimui panaikinimo paduoti. Apie kreditorių komiteto susirinkimo nutarimą buvo pranešta visiems kreditoriams raštu. Tai patvirtina tai, kad Prienų rajono apylinkės teisme nagrinėjant bylą dėl jos atleisimo iš darbo teisėtumo, pati pareiškėja nurodė, kad apie 2013-11-21 priimtus kreditorinių komiteto nutarimus sužinojo 2013-12-19, tačiau neskundė. Pareiškėja nenurodė jokių pateisinamų aplinkybių, dėl kurių būtų galima atnaujinti praleistą terminą. Pareiškėjos minėta LAT nutartis priimti 2015-03-04, tačiau skundą padavė tik 2016-03-02. Negalima laikyti, kad 2013-11-21 kreditorių komiteto posėdžio nutarimas yra išvestinis iš 2013-10-14 kreditorių komiteto nutarimo. Pareiškėjos darbo sutartyje buvo nurodyta, kad klausimą su darbo sutarties nutraukimu sprendžia BUAB ,,Senjorų rezidencija“ kreditorinių komitetas. Be to, jos atleidimo teisėtumo klausimą vertino Prienų rajono apylinkės teismas 2014-07-28 sprendimu ir konstatavo, kad ji iš darbo atleista pagrįstai. 2013-10-14 kreditorių komiteto nutarimų panaikinimas neturi jokios reikšmės sprendžiant dėl skundžiamo nutarimo teistumo. Likviduojama dėl bankroto įmonė gali sudaryti sandorius, kurie yra susiję su įmonės veiklos nutraukimu, kurie yra nurodyti teismo nutartyje likviduoti įmonė dėl bankroto, ir sandorius, kurie nurodyti teismo nutartyje, priimtoje tenkinant administratoriaus prašymą leisti sudaryti sandorius. 2013-11-06 sutartis yra susijusi su įmonės veiklos nutraukimu, todėl nepagrįsta, kad privalėjo kreiptis į teismą su prašymu leisti sudaryti tokį sandorį. Tiek bankrutuojančiai, tiek likviduojamai įmonei reikalingos buhalterinės paslaugos.

11Atsakovas VĮ ,,Turto bankas“ atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėja piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, kadangi nutarimą skundžia praėjus daugiau nei 2 metams nuo kreditorių komiteto, kai nutarimas gali būti apskųstas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kuria kreditorius sužinojo ar turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Pareiškėja yra praleidusi terminą skundui paduoti (b. l. 86-87).

12Atsakovas Viktoras G. G., atstovaujamas advokato A. Ž., atsiliepime prašo atmesti pareiškėjos skundą. Taip pat priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Jis iš esmės atkartojo UAB ,,Sanitex“ atsiliepime nurodytus argumentus. Prašė skirti pareiškėjai 1 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškiant skundą, pusę šios sumos paskiriant po lygiai visiems atsakovams (b. l. 110-113).

13Skundas atmestinas.

14Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra ĮBĮ, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. CPK 153 straipsnyje numatyta, kad nagrinėjant bylą iš esmės rašytinio proceso tvarka byloje dalyvaujantys asmenys apie teismo posėdį informuojami pranešimais. Tačiau tam tikrais atvejais, kai sprendžiami tarpinio pobūdžio procesiniai klausimai arba nagrinėjamos tam tikrų kategorijų bylos, rašytinis posėdis gali vykti ir nepranešus byloje dalyvaujantiems asmenims. Kreditorių reikalavimai bei skundai sprendžiami bankroto byloje, ir yra tarpinis procesinis veiksmas, kuriuo patikrinama bankroto proceso eiga, ar tikslinami kreditorių reikalavimai, naikinamos laikinosios apsaugos priemonės, nustatoma bankrutuojančios įmonės bankroto administravimo sąmata ir kt. Šiais klausimais nėra išsprendžiama bankroto byla iš esmės, todėl klausimas dėl kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų panaikinimo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka.

15Iš bylos rašytinių duomenų bei LITEKO sistemos nustatyta, kad 2011-05-30 Kauno apygardos teismo nutartimi UAB ,,Senjorų rezidencija“ iškelta bankroto byla. 2011-07-08 darbo sutartimi A. B. priimta dirbti į BUAB ,,Senjorų rezidencija“ vyr. buhaltere, terminuota darbo sutartis – iki atskiro kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimo nutraukti darbo sutartį, numatytas 1 650 Lt fiksuoto darbo užmokesčio dalis, bei kintama darbo užmokesčio dalis, priklausomai nuo darbo rezultatų, sudarančia iki 1 650 Lt. 2013-10-14 kreditorių komiteto posėdžio protokole Nr. 5 darbotvarkėje buvo svarstoma dėl terminuotų darbo sutarčių nutraukimo – nutarta nutraukti darbo sutartį su vykdančiuoju direktoriumi ir sudaryti sutartį su naujuoju valdytoju, klausimą dėl vyr. buhalterės darbo sutarties nutraukimo spręsti gavus naujo viešbučio komplekso valdytojo nuomonę ir išvadas. 2013-11-21 kreditorių komiteto posėdžio protokole Nr. 6 darbotvarkėje buvo svarstoma dėl terminuotų darbo sutarčių nutraukimo, nutarta nutraukti terminuotą darbo sutartį su vyr. buhaltere A. B., nutarimas priimtas vienbalsiai. 2014-03-21 įsakymu dėl darbo sutarties nutraukimo, nutraukta terminuota darbo sutartis su A. B. nuo 2014-04-16 pagal DK 126 straipsnio 1 dalį. Iš 2013-11-06 apskaitos paslaugų teikimo sutarties Nr. 109 matyti, kad UAB ,,Algoritmas“ ir BUAB ,,Senjorų rezidencija“ sudarė sutartį dėl apskaitos paslaugų teikimo. Sutartis įsigaliojo kitą dieną po jos sudarymo dienos. Už paslaugas sutarta mokėti 2 500 Lt, nuo 2014-02-01 užsakovas BUAB ,,Senjorų rezidencija“ įsipareigojo mokėti vykdytojui UAB ,,Algoritmas“ po 4 800 Lt.

16Dėl termino skundui paduoti

17Kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų apskundimas teismui reglamentuotas ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje, kurioje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šio termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą ir apskųsti nutarimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010; 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013). Ieškinio senatį teismas taiko tuo atveju, kai to reikalauja ginčo šalis (CK 1.126 str. 2 d.), o esant svarbioms ieškinio senaties termino praleidimo priežastims, gali šį terminą atnaujinti ir ginti asmens pažeistą teisę (CK 1.131 str. 2 d.). Sprendžiant šį klausimą, turi būti vertinama, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai ir aplaidžiai. Pagal bendrą įrodinėjimo taisyklę priežasčių svarbumą turi įrodyti ieškinio senatį praleidęs asmuo (CPK 12 str., 42 str. 5 d., 178 str.).

18Iš A. B. skundo turinio suprastina, kad ji mano, jog nėra praleidusi termino skundui paduoti, kadangi apie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, kuria pripažinti neteisėtais 2013-10-14 kreditorių komiteto nutarimai, sužinojo tik 2016-02-22, todėl skundą teikia nepraleidusi termino. Teismo vertinimu tam, kad nustatyti, ar pareiškėja yra praleidusi terminą skundui paduoti, svarbu nustatyti, kada pareiškėja sužinojo apie 2013-11-21 kreditorių komiteto nutarimą.

19Iš LITEKO duomenų matyti, kad Prienų rajono apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-735-939/2014 pagal ieškovės A. B. ieškinį atsakovei BUAB ,,Senjorų rezidencija“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą ir kitų išmokų priteisimo. Ieškinys atmestas, sprendimas įsiteisėjęs. Teismas sprendime pažymėjo, kad, užtikrinant 2013-11-21 BUAB ,,Senjorų rezidencija“ kreditorių komiteto posėdžio įpareigojimą nutraukti terminuotą darbo sutartį, 2014-03-21 įsakymu dėl darbo sutarties nutraukimo, nutraukta terminuota darbo sutartis su A. B. nuo 2014-04-16 pagal DK 126 str. 1 d. Teismas pažymėjo, kad šis kreditorių komiteto nutarimas yra įsigaliojęs, ieškovė teismo posėdžio metu patvirtino, kad ji 2013-12-19 sužinojo apie šį kreditorių sprendimą, tačiau jo neskundė, nes sirgo. Taigi, Prienų rajono apylinkės teisme išnagrinėtoje byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėja apie ginčijamą 2013-11-21 kreditorių komiteto nutarimą žinojo gerokai anksčiau nei 2016 m. vasario mėn. ir galėjo skųsti iki 2014 m. sausio 2 d. (įskaitytinai). Pati atsakovė aiškiai nurodydama sužinojimo apie kreditorių komiteto nutarimą momentą (2013-12-19) pažymėjo, kad jo neskundė dėl ligos (sirgo). Tačiau pažymėtina, kad galimybę skųsti 2013-11-21 kreditorių komiteto nutarimą (prašant atnaujinti terminą skundui paduoti) pareiškėja turėjo išnykus ligos aplinkybei, tačiau tokia teise nepasinaudojo. Nagrinėjamos bylos ir LITEKO duomenys patvirtina, kad pareiškėją atleidus iš darbo, ji siekė, jog būtų grąžinta į BUAB ,,Senjorų rezidencija“ vyr. buhalterės pareigas, tačiau, žinodama apie 2013-11-21 kreditorių komiteto nutarimą (kuris buvo darbo sutarties nutraukimo pagrindas), jo neginčijo, nes pasirinko kitą galimai pažeistų teisių gynimo būdą ir kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl neteisėto atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą, darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą ir kitų išmokų priteisimo.

20Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad pareiškėjai dar 2013 m. gruodžio mėn. žinodama apie ginčijamą kreditorių komiteto nutarimą jo neginčijo. Reikšdama ši skundą neprašo atnaujinti termino skundui paduoti ir nenurodo jokių objektyvių termino praleidimo priežasčių, o teismas tokių priežasčių nenustatė, todėl laikytina, kad ji yra praleidusi terminą skundui paduoti.

21Dėl 2013-11-21 kreditorių komiteto 1-uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo ir sutarties pripažinimo negaliojančia

22Nors nustatyta, kad praleistas terminas skundui paduoti ir tai yra pagrindas skundą atmesti, teismas sprendžia, kad tikslinga pasisyti ir dėl skundžiamo 2013-11-21 kreditorių komiteto nutarimo bei 2013-11-16 apskaitos paslaugų teikimo sutarties Nr. M-109 teisėtumo.

23Pareiškėja ginčija, kad su nauja buhalterines paslaugas teikiančia įmone sudaryta anksčiau nei su ja nutraukta. Nurodo, kad naujasis viešbučio komplekso valdytojas neturėjo teisinio pagrindo teikti nuomonę ir išvadas dėl vyr. buhalterio darbo sutarties nutraukimo, o bankroto administratorius neturėjo teisinio pagrindo nutraukti darbo sutartį.

24Pažymėtina, kad finansinės atsiskaitomybės vedimas bankrutuojančiai įmonei yra privalomas, buhalterinės apskaitos vedimas ir kitų nurodytų veiksmų atlikimas reikalauja specialių žinių, kurias turi samdomas buhalteris. Būtent administratorius privalo tai užtikrinti, todėl tam tikslui gali įmonės vardu sudaryti darbo sutartį su kvalifikuota buhaltere, arba įmonės ar savo vardu sudaryti atlygintinų paslaugų teikimo sutartį su buhalterinės apskaitos vedimo paslaugas teikiančiu verslo subjektu, arba pavesti atlikti papildomas darbines funkcijas savo samdomai buhalterei. Teismo vertinimu, sutarties sudarydamas su buhalterines paslaugas teikiančia įmone anksčiau nei įvyko kreditorių komiteto nutarimu nusprendė atleisti A. B. iš buhalterės paslaugų iš esmės neturi tarpusavio ryšio, nes įmonės kreditorių komitete toks klausimas nebuvo ir neturėjo būti svarstomas. Atlygintinų paslaugų teikimo sutarties su buhalterinės apskaitos vedimo paslaugas teikiančia įmone sudarymas iš esmės yra administratoriaus pareigos užtikrinti įmonės finansinės apskaitos vedimą, vykdymas ir jam suteikta teise pasirinkti ar keisti buhalterines paslaugas teikiantį subjektą (us). Nagrinėjamu atveju įmonės vyr. buhalterė (pareiškėja) nuo 2013 m. gruodžio mėnesio iki 2014 m. kovo mėnesio buvo nedarbinga, todėl administratorius, įgyvendindamas aukščiau nurodytą pareigą, atsižvelgdamas į bankroto bylos tikslą ir vyraujantį viešąjį interesą, turėjo savarankišką teisę spręsti dėl buhalterines paslaugas teikiančio subjekto keitimo, t. y. sudaryti sutartį dėl buhalterinių paslaugų teikimo ir teikti kreditorių komitetui svarstyti dėl darbo sutarčių, tame tarpe ir su vyr. buhaltere, nutraukimo. Be to, tokį pasiūlymą kreditorių komitetui administratorius teikė įvertinęs tai, kad A. B. darbo vieta (darbo užmokestis ir kitos darbdavio mokamos įmokų sumos) yra net didesnės nei UAB ,,Algoritmas“ buhalterinių paslaugų teikimo kaina. Nurodytą aplinkybę patvirtina byloje esantys bei iš SODROS duomenų bazių gauti duomenys. Teismo vertinimu sutarties su UAB ,,Algoritmas“ sudarymas ir darbo sutarties nutraukimas su A. B. galimai mažino bankrutuojančios įmonės išlaidų apimtį, kas paneigia pareiškėjos argumentus, kad pažeidžiami kreditorių interesai ir jiems daroma žala. Be to, pažymėtina, kad 2013-11-21 kreditorių komiteto darbotvarkės klausimu nutarta nutraukti darbo sutartį ne tik su A. B., bet ir su kitais įmonės darbuotojais (kasininke ir kt.).

25Pareiškėja 2013-11-21 kreditorių komiteto nutarimo neteisėtumo aspektu nurodo tai, kad jis yra išvestinis iš 2013-10-14 kreditorių komiteto nutarimo, kuris Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pripažintas neteisėtu. Pažymėjo, kad nuo įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įmonės turtui vykdyti ūkinės komercinės veiklos ir sudaryti sandorius, ir tai galėjo tik teismo leidimu. Pareiškėjos vertinimu, sudarant naują buhalterinių paslaugų sutartį, akivaizdžiai deklaruojamas siekis vykdyti ūkinę komercinę veiklą.

26Teismas nurodytus pareiškėjos argumentus laiko nepagrįstais. 2013-10-14 posėdžio metu svarstyti klausimai – dėl tolesnės ūkinės – komercinės veiklos vykdymo; terminuotų darbo sutarčių nutraukimo ir viešbučio valdymo sutarties sudarymo. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2015-03-04 nutartimi pripažino nurodytus kreditorinių komiteto nutarimus negaliojančiais, pažymėdamas, kad kreditorių komitetas pagal ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalį neturi teisės savarankiškai spręsti dėl bankrutavusio kasatoriaus ūkinės komercinės veiklos tęsimo. Šiuo atveju, 2013-11-21 ginčijamas nutarimas yra savarankiškas, priimtas klausimu – dėl terminuotų darbo sutarčių nutraukimo – kreditorių komiteto posėdžio protokole Nr. 6 darbotvarkėje buvo nutarta nutraukti terminuotą darbo sutartį su vyr. buhaltere A. B., nutarimas priimtas vienbalsiai, neperžengiant kreditorių komiteto kompetencijos ribų, procedūrinių pažeidimų nenustatyta, dėl darbo sutarties su A. B. nutraukimo teisėtumo yra priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, todėl, esant nurodytų aplinkybių visetui nėra jokio pagrindo 2013-11-21 kreditorinių komiteto 1-uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu. Be to, teismo vertinimu, tai, kad administratorius nutarimo projektą kreditorių komitetui teikė vadovaujantis naujojo valdytojo UAB ,,( - )“ pasiūlymu yra nereikšminga, kadangi tam tikrų faktinių aplinkybių vertinimas ir galutinis nutarimo priėmimas konkrečiu darbotvarkės klausimu yra išimtinai kreditorių komiteto narių valios rezultatas (gali nepritarti administratoriaus pasiūlytam nutarimo projektui ir balsuoti ,,prieš“).

27Nesutinkama su pareiškėjos argumentais, kad administratorius 2013-11-06 sudarydamas apskaitos paslaugų teikimo sutartį Nr. M-109 sutartį turėjo kreiptis į teismą leidimo. Teismo vertinimu, administratorius neprivalėjo kreiptis į teismą su prašymu leisti sudaryti tokio pobūdžio sandorį, kadangi nėra byloje jokių įrodymų, kad įmonė aktyviai vykdo ūkinę komercinę veiklą ir apskaitos paslaugų sutarties sudarymas susijęs su konkrečios ūkinės komercinės veiklos vykdymu. Priešingai, bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad buhalterinių paslaugų sutartis sudaryta tikslu, kad įmonės veiklos nutraukimo procese įmonės finansinė atskaitomybės dokumentacija būtų vedama bei operatyviai tvarkoma specialių žinių turinčio subjekto.

28Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą administratoriaus teisę bei pareigą užtikrinti įmonės finansinės atskaitomybės tinkamą vedimą, sprendžia, jog nėra jokio pagrindo sutartį pripažinti neteisėta ir negaliojančia. Jokių kitų nurodytos sutarties negaliojimo pagrindų pareiškėja nenurodė. Be to, teismo vertinimu, net ir sutarties pripažinimas negaliojančia pareiškėjai nesukeltų jokių teisinių pasekmių, kadangi ne šios sutarties sudarymas, o atleidimo iš darbo aspektas – kreditorių komiteto 1 –juo darbotvarkės klausimus priimtas nutarimas ir 2014-03-21 įsakymas dėl darbo sutarties nutraukimo, nutraukta terminuota darbo sutartis su A. B. nuo 2014-04-16 pagal DK 126 straipsnio 1 dalį, dėl kurio teisėtumo yra pasisakęs Prienų rajono apylinkės teismas, pareiškėjai sukėlė teisines pasekmes. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas sprendžia, kad nėra pagrindo kreditorių komiteto nutarimą ir paslaugų sutartį pripažinti negaliojančia remiantis pareiškėjos skunde pateiktais argumentais.

29Dėl piktnaudžiavimo procesu.

30Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia naudojimąsi procesine teise ne pagal jos paskirtį. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį piktnaudžiavimu procesine teise pripažįstamas šalies nesąžiningumas ir ieškinio nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Nagrinėjamu atveju matyti, kad ieškovė ginčija kreditorių komiteto nutarimą, tačiau teismo vertinimu, skundo padavimas, siekiant apginti jos manymu pažeistas teises, savaime negali būti laikomi piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Tokių veiksmų negalima laikyti akivaizdžiu procesinių teisių naudojimu ne pagal jos paskirtį.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų.

32Pažymėtina, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra priteisiamos esant šalies rašytiniam prašymui su šių išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (CPK 98 str. 1 d.). Jų dydis priklauso nuo konkrečios bylos sudėtingumo, advokato darbo ir laiko sąnaudų ir priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (toliau – rekomendacijos) (CPK 98 str. 2 d.).

33Atsakovė BUAB ,,Senjorų rezidencija“ už atsiliepimo į skundą parengimą patyrė 630,82 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė UAB ,,Sanitex“ už atsiliepimo į skundą parengimą patyrė 600 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas, įvertinęs bylos sudėtingumą (byla nesudėtinga), darbo ir laiko sąnaudas, į aplinkybę, kad UAB ,,Sanitex“ atstovavo advokato padėjėjas, sprendžia, kad atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos mažintinos, t. y. iš pareiškėjos UAB ,,Senjorų rezidencija“ naudai priteistina 300 Eur, UAB ,,Sanitex“ naudai priteistina 250 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimų į skundą parengimą.

34Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalimi, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

35Atmesti pareiškėjos A. B. skundą.

36Priteisti iš pareiškėjos A. B. (a. k. ( - ) atsakovei BUAB ,,Senjorų rezidencija“ (į. k. ( - )) 300 Eur (tris šimtus Eur) bylinėjimosi išlaidų.

37Priteisti iš pareiškėjos A. B. (a. k. ( - ) atsakovei UAB ,,Sanitex“ (į. k. ( - )) 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt Eur) bylinėjimosi išlaidų.

38Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama – pripažinti neteisėtu ir... 4. Skunde nurodė, kad tik 2016 m. vasario 22 d. sužinojo apie LAT 2015 m. kovo 4... 5. Atsakovė UAB ,,Algoritmas“ atsiliepimu prašo taikyti senatį A. B. skunde... 6. Motyvuose nurodė, kad skundžiamas kreditorių komiteto nutarimas priimtas... 7. Atsakovė UAB ,,Sanitex“ atsiliepimu prašo atmesti pareiškėjos A. B.... 8. Motyvuose nurodė, kad pareiškėja ženkliai praleido ĮBĮ nustatytą 14... 9. Atsakovės BUAB ,,Senjorų rezidencija“ administratorius atsiliepimu prašo... 10. Motyvuose nurodė, kad pareiškėja neturi teisės skųsti kreditorių komiteto... 11. Atsakovas VĮ ,,Turto bankas“ atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodė,... 12. Atsakovas Viktoras G. G., atstovaujamas advokato A. Ž., atsiliepime prašo... 13. Skundas atmestinas.... 14. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 15. Iš bylos rašytinių duomenų bei LITEKO sistemos nustatyta, kad 2011-05-30... 16. Dėl termino skundui paduoti... 17. Kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų apskundimas teismui reglamentuotas... 18. Iš A. B. skundo turinio suprastina, kad ji mano, jog nėra praleidusi termino... 19. Iš LITEKO duomenų matyti, kad Prienų rajono apylinkės teisme buvo... 20. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad pareiškėjai... 21. Dėl 2013-11-21 kreditorių komiteto 1-uoju darbotvarkės klausimu priimto... 22. Nors nustatyta, kad praleistas terminas skundui paduoti ir tai yra pagrindas... 23. Pareiškėja ginčija, kad su nauja buhalterines paslaugas teikiančia įmone... 24. Pažymėtina, kad finansinės atsiskaitomybės vedimas bankrutuojančiai... 25. Pareiškėja 2013-11-21 kreditorių komiteto nutarimo neteisėtumo aspektu... 26. Teismas nurodytus pareiškėjos argumentus laiko nepagrįstais. 2013-10-14... 27. Nesutinkama su pareiškėjos argumentais, kad administratorius 2013-11-06... 28. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą administratoriaus teisę bei pareigą... 29. Dėl piktnaudžiavimo procesu. ... 30. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia naudojimąsi procesine teise... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 32. Pažymėtina, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra priteisiamos esant... 33. Atsakovė BUAB ,,Senjorų rezidencija“ už atsiliepimo į skundą parengimą... 34. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalimi, CPK 291 straipsniu,... 35. Atmesti pareiškėjos A. B. skundą.... 36. Priteisti iš pareiškėjos A. B. (a. k. ( - ) atsakovei BUAB ,,Senjorų... 37. Priteisti iš pareiškėjos A. B. (a. k. ( - ) atsakovei UAB ,,Sanitex“ (į.... 38. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...