Byla A2.11.-123-763/2014
Dėl įvykdyto pažeidimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Rimvydas Petrauskas, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. K., išnagrinėjęs R. K., gimusio ( - ), a.k. ( - ) duomenų apie teistumą ir patraukimą administracinėn atsakomybėn nepateikta, gyvenančio ( - ), Ignalinos r., deklaruota gyv. vieta ( - ) Švenčionių r., dirbančio – ūkininko administracinio teisės pažeidimo bylą, ir

Nustatė

2R. K., būdamas ( - ) narys, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatyta tvarka ir laiku nedeklaravo privačių interesų – nepateikė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai Privačių interesų deklaracijos (ir/ar jos priedų). Tokiais savo veiksmais R. K. pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 str., 7 str. ir tuo padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 2021 str. 1 d.

3R. K. kaltę padarius teisės pažeidimą pripažino visiškai, gailisi dėl įvykdyto pažeidimo.

4Be R. K. kaltės pripažinimo, jo kaltė visiškai įrodyta ir bylos medžiaga, o būtent: administracinio teisės pažeidimo protokolu, administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo aktu, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2013-07-31 raštu „Dėl prievolės deklaruoti privačius interesus“, iš kurio nustatyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo R. K. buvo informuotas apie tai, jog jis privalėjo per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos pateikti privačių interesų deklaraciją, bei buvo prašomas savo deklaraciją nedelsiant papildyti, patikslinti ir iki 2013-08-16 pateikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, taip pat rašte nurodyta kokia asmeniui kyla atsakomybė už privačių interesų deklaravimo įpareigojančių nuostatų pažeidimus (b.l. 9); 2013-12-17 Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimu Nr. KS-123 „Dėl R. K.“, iš kurio nustatyta, jog 2011-02-27 savivaldybių tarybų rinkimuose R. K. buvo išrinktas į ( - ) tarybą, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2013-07-30 nustatė, kad R. K. nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos, 2013-07-31 Vyriausioji tarnybinės etikos komisija priminė R. K. apie pareigą deklaruoti privačius interesus, tačiau R. K. į priminimą nereagavo ir deklaracijos nepateikė (b.l. 7-8).

5Skiriant R. K. administracinę nuobaudą atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad prisipažino padaręs teisės pažeidimą, gailisi, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, duomenų apie tai, kad būtų baustas administracine tvarka, byloje negauta, todėl skiriama straipsnio sankcijoje numatyta nuobauda bauda, kurios dydis mažinamas nuo vidurkio ribos iki minimumo.

6Vadovaudamasis LR ATPK 302 str., 2021 str. 1 d., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

7Pripažinti, kad R. K. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 2021 str. 1 d., ir nubausti jį 500 (penkių šimtų) Lt dydžio bauda.

8Paskirta bauda per 40 dienų turi būti sumokėta į valstybės biudžetą (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (VMI prie FM), įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT247300010112394300, esanti banke „Swedbank“, AB, Banko kodas 73000, įmokos kodas 6460).

9Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai