Byla e2-4745-314/2019
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėjas Antanas Šeštokas, sekretoriaujant Loretai Žukevičiūtei, dalyvaujant ieškovės viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuras atstovei advokatei Natalijai Beketovai, atsakovės Druskininkų savivaldybės įgaliotai atstovei Dovilei Račienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Nemuno euroregiono Marijampolės biuras ieškinį atsakovei Druskininkų savivaldybei dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 20 243 Eur nesumokėtą dalininko nario mokesčio skolą už 2007 – 2018 metus, 4 055 Eur palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2000 m. spalio 10 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu suteiktos dalininkės teisės Druskininkų savivaldybės tarybai (toliau – Taryba), kurios teises ir pareigas pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-421 1.1 punktą įgyvendina atsakovė. Visuotinis dalininkų susirinkimas kasmet nustatydavo dalininkų ieškovės vykdomai veiklai mokamų įnašų (dalininko nario mokesčio) dydžius bei jų mokėjimo tvarką, atsakovė apie tokius įnašus žinojo ir juos mokėjo iki 2006 metų. Taryba 2007 m. birželio 4 d. priėmė sprendimą nedalyvauti ieškovės veikloje ir šiuo sprendimu motyvavo atsisakymą mokėti įnašus, tačiau ir toliau liko ieškovės dalininke, todėl už laikotarpį nuo 2007 m. iki 2018 m. susidarė 20 183 Eur nesumokėto dalininko nario mokesčio skola. Atsakovė laiku nesumokėjusi dalininkės mokesčio, taip pat privalo sumokėti palūkanas, kurios sudaro 4 055 Eur.

5Teismo posėdyje ieškovės atstovė ieškinį palaikė ir prašė tenkinti. Papildomai paaiškino, kad ieškovės steigimo sutarties 1 dalies 3 punkte ieškovės steigėjai susitarė ieškovės įkūrimui ir išlaikymui skirti steigėjų visuotinio susirinkimo nustatytus įnašus. Dalininkų įnašų dydžiai į ieškovės kapitalą buvo nustatyti steigimo sutarties 3 dalies 1 ir 2 punktuose. Ieškovės įstatų redakcijose, galiojusiose nuo 2006 m. rugsėjo 26 d. ir nuo 2015 m. vasario 2 d., buvo nustatyta, kad ieškovė turi teisę iš asmenų gauti negrąžintinas lėšas, todėl ieškovės visuotinis dalininkų susirinkimas turėjo teisę nustatyti dalininkams įnašus, t .y. dalininko nario mokestį.

6Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kurio prašo ieškinį atmesti, taikyti ieškinio senatį, priimti atskirąją nutartį dėl ieškovės veiklos ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad Taryba 2007 m. birželio 4 d. priėmė sprendimą nedalyvauti ieškovės veikloje ir nutraukė piniginių lėšų skyrimą ieškovei. Mano, kad nėra sudariusi jokio sandorio, kuriuo prisiimtų pareigą mokėti kokius nors „dalininko nario mokesčius“, o ypač – savavališkai po tapimo dalininku nustatytus kitų VšĮ narių sprendimu, be to, neegzistuoja jokio įstatymo norma, kuri sukurtų pareigą ieškovei mokėti VšĮ, kurios narė ji yra, kitų dalininkų sprendimu nustatytus mokesčius. Ieškovės dalininko turtines ir neturtines teises 2017 m. birželio 5 d. perdavė Lazdijų rajono savivaldybei, todėl prarado ieškovės dalininko statusą. Atsiliepime taip pat nurodo, kad ieškovė pareiškė reikalavimą dėl „dalininko mokesčio priteisimo“ už laikotarpį nuo 2007 metų, todėl daliai reikalavimų yra praleistas 10 metų ieškinio senaties terminas.

7Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes ir jų pagrindu ieškinį prašė atmesti.

8Ieškinys atmestinas.

9Ieškovės atstovės, atsakovės atstovės paaiškinimais, bylos duomenimis nustatyta, kad 1998 m. birželio 30 d. Nemuno euroregiono Marijampolės biuro steigimo sutartimi (toliau – Sutartis) įsteigta ieškovė. Druskininkų savivaldybės taryba 2000 m. m. birželio 30 d. priėmė sprendimą Nr. 83 dalyvauti Pasienio regionų sąjungos „Euroregionas NEMUNAS“ veikloje tampant ieškovės dalininke bei 2000 m. rugsėjo 12 d. kreipėsi į ieškovę dėl priėmimo dalininke. Ieškovės visuotinio susirinkimo 2000 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 6, be kita ko, nuspręsta Druskininkų savivaldybės tarybai suteikti ieškovės dalininkės teises, nustatant 2 000 Lt dydžio dalininko įnašą ieškovės vykdomai Euroregiono sekretoriavimo veiklai 2000 metais. Ieškovės atstovas ir Druskininkų savivaldybės tarybos atstovas 2000 m. spalio 10 d. sudarė Sutarties priedą Nr. 3, kuriuo Druskininkų savivaldybės taryba įgijo ieškovės dalininkės teises.

10Ieškovės 2007 m. vasario 12 d., 2008 m. vasario 29 d., 2010 m. birželio 3 d., 2011 m. vasario 2 d., 2012 m. birželio 18 d., 2013 m. gegužės 16 d., 2014 m. birželio 11 d., 2014 m. gruodžio 12 d., 2016 m. birželio 16 d., 2017 m. gegužės 4 d. ir 2018 m. gegužės 31 d. vykusių visuotinių dalininkų susirinkimų metu buvo svarstyti klausimai dėl dalininko mokesčio dydžio nustatymo ir nutarta (t1, p. b. l. 17-75;):

11- patvirtinti 2007 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų dalių: I dalis po 4 000 Lt nuo dalininko; II dalis: 1. po 0,067 Lt nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu toje teritorijoje gyvena mažiau nei 50 tūkstančių žmonių arba 2. po 0,052 Lt nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu teritorijoje gyvena 50 tūkstančių ir daugiau žmonių, dalininko nario mokestį pervedant į ieškovės sąskaitą iki 2007 m. kovo 30 d.;

12- patvirtinti 2008 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų dalių: I dalis po 4 000 Lt nuo dalininko; II dalis: 1. po 0,067 Lt nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu toje teritorijoje gyvena mažiau nei 50 tūkstančių žmonių arba 2. po 0,052 Lt nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu teritorijoje gyvena 50 tūkstančių ir daugiau žmonių, dalininko nario mokestį pervedant į ieškovės sąskaitą iki 2008 m. kovo 20 d.;

13- patvirtinti 2010 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų dalių: I dalis po 5 000 Lt nuo dalininko; II dalis: 1. po 0,067 Lt nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu toje teritorijoje gyvena mažiau nei 50 tūkstančių žmonių arba 2. po 0,052 Lt nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu teritorijoje gyvena 50 tūkstančių ir daugiau žmonių, dalininko nario mokestį pervedant į ieškovės sąskaitą iki 2010 m. rugsėjo 30 d.;

14- patvirtinti 2011 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų dalių: I dalis po 5 000 Lt nuo dalininko; II dalis: 1. po 0,067 Lt nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu toje teritorijoje gyvena mažiau nei 50 tūkstančių žmonių arba 2. po 0,052 Lt nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu teritorijoje gyvena 50 tūkstančių ir daugiau žmonių, dalininko nario mokestį pervedant į ieškovės sąskaitą iki 2011 m. balandžio 30 d.;

15- patvirtinti 2012 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų dalių: I dalis po 5 000 Lt nuo dalininko; II dalis: 1. po 0,067 Lt nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu toje teritorijoje gyvena mažiau nei 50 tūkstančių žmonių arba 2. po 0,052 Lt nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu teritorijoje gyvena 50 tūkstančių ir daugiau žmonių, dalininko nario mokestį pervedant į ieškovės sąskaitą iki 2012 m. liepos 31 d.;

16- patvirtinti 2013 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų dalių: I dalis po 5 000 Lt nuo dalininko; II dalis: 1. po 0,067 Lt nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu toje teritorijoje gyvena mažiau nei 50 tūkstančių žmonių arba 2. po 0,052 Lt nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu teritorijoje gyvena daugiau nei 50 tūkstančių žmonių, dalininko nario mokestį pervedant į ieškovės sąskaitą iki 2013 m. liepos 30 d.;

17- patvirtinti 2014 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų dalių: I dalis po 5 000 Lt nuo dalininko; II dalis: 1. po 0,067 Lt nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu toje teritorijoje gyvena mažiau nei 50 tūkstančių žmonių arba 2. po 0,052 Lt nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu teritorijoje gyvena daugiau nei 50 tūkstančių žmonių, dalininko nario mokestį pervedant į ieškovės sąskaitą iki 2014 m. liepos 31 d.;

18- patvirtinti 2015 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų dalių: I dalis po 1 450 Eur nuo dalininko; II dalis: 1. po 0,02 Eur nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu toje teritorijoje gyvena mažiau nei 50 tūkstančių žmonių arba 2. po 0,015 Eur nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu teritorijoje gyvena daugiau nei 50 tūkstančių žmonių, dalininko nario mokestį pervedant į ieškovės sąskaitą iki 2015 m. gegužės 31 d.;

19- patvirtinti 2016 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų dalių: I dalis po 1 450 Eur nuo dalininko; II dalis: 1. po 0,02 Eur nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu toje teritorijoje gyvena mažiau nei 50 tūkstančių žmonių arba 2. po 0,015 Eur nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu teritorijoje gyvena daugiau nei 50 tūkstančių žmonių, dalininko nario mokestį pervedant į ieškovės sąskaitą iki 2016 m. rugsėjo 30 d.;

20- patvirtinti 2017 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų dalių: I dalis po 1 450 Eur nuo dalininko; II dalis: 1. po 0,02 Eur nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu toje teritorijoje gyvena mažiau nei 50 tūkstančių žmonių arba 2. po 0,015 Eur nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu teritorijoje gyvena daugiau nei 50 tūkstančių žmonių, dalininko nario mokestį pervedant į ieškovės sąskaitą iki 2017 m. rugsėjo 30 d.;

21- patvirtinti 2018 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų dalių: I dalis po 1 450 Eur nuo dalininko; II dalis: 1. po 0,02 Eur nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu toje teritorijoje gyvena mažiau nei 50 tūkstančių žmonių arba 2. po 0,015 Eur nuo dalininko teritorijoje gyvenančio asmens – jeigu teritorijoje gyvena daugiau nei 50 tūkstančių žmonių, dalininko nario mokestį pervedant į ieškovės sąskaitą iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

22Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m. birželio 4 d. priėmė sprendimą Nr. T1-99 (t1, p. b.l. 77;), kuriuo nusprendė nedalyvauti ieškovės veikloje rengiant projektus ir juos įgyvendinant bei nuo 2007 m. dalininkės mokesčio nemokėjo, todėl ieškovės paskaičiavimu už laikotarpį nuo 2007 m. iki 2018 m. atsakovei, įgyvendinančiai Druskininkų savivaldybės tarybos teises ir pareigas, susidarė 20 183 Eur dydžio dalininko nario mokesčio įsiskolinimas bei kilo pareiga sumokėti 4 055 Eur dydžio palūkanas. Atsakovė su tokiu ieškovės reikalavimu nesutinka nurodydama, jog šalių nesieja jokie prievoliniai santykiai, joks įstatymas nenumato atsakovei pareigos mokėti dalininko nario mokestį, todėl ieškovė skolą skaičiuoja neturėdama tam teisinio pagrindo. Taigi iš nurodytų aplinkybių matyti, kad byloje tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovės visuotinių dalininkų susirinkimų metu patvirtintų dalininkų mokesčių mokėjimo privalomumo ieškovės dalininkams.

23Viešųjų įstaigų steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą ir likvidavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas (toliau – VšĮĮ). VšĮĮ 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad viešoji įstaiga – tai pagal šį ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą. To paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad viešoji įstaiga savo veikloje vadovaujasi savo įstatais, Civiliniu kodeksu, šiuo ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais. Viešoji įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, viešosios įstaigos įstatams ir veiklos tikslams (VšĮĮ 3 straipsnio 1 dalis). Viešosios įstaigos dalininko sampratą apibrėžia VšĮĮ 7 straipsnio 1 dalis numatanti, jog viešosios įstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris VšĮĮ ir viešosios įstaigos įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs viešajai įstaigai įnašą ir turi šio Įstatymo, kitų įstatymų ir įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka. To paties straipsnio 5 dalis nustato, kokias neturtines teises turi viešosios įstaigos dalininkas, tačiau pažymėtina, kad nei VšĮĮ, nei kiti įstatymai nenumato, jog viešosios įstaigos dalininkas, kaip juridinio asmens dalyvis, įgyja pareigų, susijusių su juridiniu asmeniu.

24Ieškovės steigimo sutarties I dalies 3 punkte ieškovės steigėjai – Marijampolės rajono taryba ir Marijampolės miesto taryba susitarė ieškovės įkūrimui ir išlaikymui skirti steigėjų visuotinio susirinkimo nustatytus įnašus. Sutarties III dalies 1 punkte ieškovės steigėjai susitarė, kad Marijampolės rajono savivaldybės taryba įneša 10 000 Lt piniginį įnašą, o 2 punkte kokio dydžio piniginį įnašą įneša Marijampolės miesto savivaldybės taryba, nenurodė. Steigimo sutartyje apie dalininkų mokesčius nepasisakyta (t1, p. b. l. 8-9;).

25Ieškovės įstatų, įregistruotų 1998 m. liepos 13 d. Marijampolės rajono savivaldybėje, ir galiojusių Druskininkų savivaldybės tarybai tampant ieškovės dalininke 1.5 punkte buvo nustatyta (t1, p. b. l. 125-129;), kad ieškovė yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti organizacija, <...>; kurios tikslas koordinuojant Lietuvos Respublikos institucijų euroregione „NEMUNAS“ veiksmus sukurti geresnes sąlygas visuomeniniam-ekonominiam vystymuisi ir moksliniam-kultūriniam bendradarbiavimui su kaimyninių valstybių pasienio regionais (2.2 punktas). Įstatų 3.1.4 ir 3.1.5 papunkčiuose buvo nustatyta, kad ieškovė, užsiimdama įstatuose numatyta veikla, turi teisę teikti bei gauti paramą, naudoti lėšas įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti, o 5.1.1–5.1.5 papunkčiuose nustatyta, kad ieškovės lėšų šaltiniai – ieškovės veikloje dalyvaujančių savivaldybių skiriamos lėšos; pajamos, gautos už paslaugas ir sutartinius darbus; Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai; lėšos, gautos kaip labdara, parama, dovana; kitos teisėtai įgytos lėšos. Pagal įstatų 4.2 punktą ieškovės aukščiausias valdymo organas – visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę keisti ir papildyti įstatus; nustatyti paslaugų, darbų kainas ir tarifus bei jų apskaičiavimo taisykles, jeigu to nenustato Vyriausybė; skirti ir atleisti iš pareigų ieškovės administracijos vadovą ir nustatyti jo atlyginimą; tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę; reorganizuoti ar likviduoti ieškovę; tvirtinti biuro etatų skaičių; vadovaujantis biuro administracijai pateiktu prašymu, svarstyti dalininko teisių suteikimą ar atšaukimą (4.4.1–4.4.7 papunkčiai).

26Ieškovės 2006 m. balandžio 19 d. įstatų, 2006 m. rugsėjo 26 d. įregistruotų juridinių asmenų registre (t1. p. b. l. 103-109;), 13 punkte buvo nustatyta, kad ieškovė gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems įstatams ir veiklos tikslams. Pagal įstatytų 14 punkto 4‑5 papunkčius ieškovė, vykdydama įstatuose nustatytą veiklą, turėjo teisę teikti bei gauti paramą bei naudoti lėšas įstatuose nustatytų tikslų įgyvendinimui. Įstatų 33 punkte buvo nustatyta, kad visuotinis dalininkų susirinkimas keičia ieškovės įstatus; nustato paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles; skiria ir atleidžia ieškovės vadovą, nustato jo darbo sutarties sąlygas; tvirtina metinę finansinę atskaitomybę; priima sprendimus dėl naujų dalininkų priėmimo; nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie ieškovės veiklą; priimą sprendimą dėl ieškovei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal perdavimo, panaudos ar įkeitimo sutartį; priima sprendimą dėl ieškovės reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo; priima sprendimą pertvarkyti ieškovę; priima sprendimą likviduoti ieškovę ar atšaukti likvidavimą; sprendžia kitus VšĮĮ ir ieškovės įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

27Šiuo metu galiojančių ieškovės įstatų, 2015 m. vasario 2 d. įregistruotų juridinių asmenų registre (t1, p. b. l. 96-102;), 13 punkte nustatyta, kad ieškovė gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems įstatams ir veiklos tikslams. Pagal įstatytų 14 punkto 4‑5 papunkčius ieškovė, vykdydama įstatuose nustatytą veiklą, turėjo teisę teikti bei gauti paramą bei naudoti lėšas įstatuose nustatytų tikslų įgyvendinimui. Įstatų 33 punkte nustatyta, kad visuotinis dalininkų susirinkimas keičia ieškovės įstatus; nustato paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles; skiria ir atleidžia ieškovės vadovą, nustato jo darbo sutarties sąlygas; tvirtina metinę finansinę atskaitomybę; priima sprendimus dėl naujų dalininkų priėmimo, dalininko teisių perleidimo/įgijimo, nutraukimo; nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie ieškovės veiklą; priimą sprendimą dėl ieškovei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal perdavimo, panaudos ar įkeitimo sutartį; priima sprendimą dėl ieškovės reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo; priima sprendimą pertvarkyti ieškovę; priima sprendimą likviduoti ieškovę ar atšaukti likvidavimą; sprendžia kitus VšĮĮ ir ieškovės įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus; nustato ieškovės veiklos vertinimo kriterijus.

28Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad parama – paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas, išskyrus pagal šio įstatymo 8 straipsnį leidžiamus gavėjo įsipareigojimus, paramos dalykų teikimas šiame įstatyme nurodytiems paramos gavėjams šio įstatymo nustatytais tikslais ir būdais, įskaitant tuos atvejus, kai paramos dalykai perduodami anonimiškai ar kitu būdu, kai negalima nustatyti konkretaus paramos teikėjo. Paramos tikslas – teikti paramos dalykus šiame įstatyme nurodytiems paramos gavėjams jų įstatuose, nuostatuose ar kitose normose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose numatytiems šio straipsnio 3 dalyje nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams (LPĮ 3 straipsnio 2 dalis).

29Teismas, sistemiškai įvertinęs VšĮĮ ir LPĮ nuostatas, ieškovės steigimo sutarties, anksčiau ir šiuo metu įregistruotų įstatų turinį, sprendžia, kad nei VšĮĮ, nei LPĮ, nei ieškovės įstatai nenumatė ir nenumato pareigos ieškovės dalininkams privalomai mokėti ieškovės visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytą dalininko mokestį. Pažymėtina, jog pagal ieškovės steigimo sutarties I dalies 3 punktą ieškovės steigėjai susitarė ieškovės įkūrimui ir išlaikymui skirti steigėjų visuotinio susirinkimo nustatytus įnašus. Pagal VšĮĮ 7 straipsnio 1 dalį viešosios įstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris šio Įstatymo ir viešosios įstaigos įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs viešajai įstaigai įnašą ir turi šio Įstatymo, kitų įstatymų ir įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka. Analogiška nuostata yra perkelta ir ieškovės įstatų 16 punkte. VšĮĮ 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad viešosios įstaigos dalininkų kapitalas yra lygus dalininkų įnašų vertei. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik dalininkų įnašais (VšĮĮ 13 straipsnio 6 dalis). Taigi sistemiškai aiškinant ieškovės steigimo sutarties, įstatų ir VšĮĮ nuostatas pripažintina, kad viešosios įstaigos dalininkams privalomai kyla pareiga mokėti viešajai įstaigai lėšas tik tuomet, kai yra didinamas dalininko kapitalas viešojoje įstaigoje arba fiziniam ar juridiniam asmeniui tampant viešosios įstaigos dalininku. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog atsakovė tapdama ieškovės dalininke sumokėjo ieškovės nustatyto dydžio įnašą, ir byloje nenustatyta, kad atsakovė būtų siekusi ar padidinusi turėtą kapitalą. Pažymėtina ir tai, kad priešingai negu nurodo ieškovė, ieškovės steigimo sutarties I dalies 3 punktas pagal savo lingvistinę reikšmę numato ne ieškovės teisę reikalauti iš savo dalininkų mokėti dalininko mokestį, tačiau apibrėžia kaip bus nustatomas asmenų, siekiančių tapti ieškovės dalininkais, įnašų dydis bei jo naudojimo paskirtis. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas sprendžia, kad ieškovė neįrodė atsakovės pareigos mokėti dalininko mokestį, todėl ieškovės ieškinys atmestinas. Kadangi pagrindinis ieškovės reikalavimas yra atmestas, atmestinas ir išvestinis reikalavimas dėl palūkanų priteisimo. Konstatavus, kad ieškovė neturi teisės reikalauti iš atsakovės priteisti dalininko mokestį, teismas plačiau dėl kitų atsakovės nurodytų ieškinio atmetimo pagrindų nepasisako.

30Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašo priimti atskirąją nutartį dėl ieškovės veiklos, nurodydama, kad ieškovė faktiškai veikė ne kaip viešoji įstaiga, o kaip dokumentų rengimo ir konsultavimo įmonė, už surinktus „dalininko nario mokesčius“ teikianti savo dalininkams mokamas paslaugas – projektų rengimo, konsultavimo ir pan., tokiu būdu, ne konkurso tvarka įsigyjant paslaugas ir jas apmokant per „dalininko nario mokesčius“, pažeidžiami Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, Biudžeto sandaros įstatymo reikalavimai, Konkurencijos įstatymo reikalavimai. CPK 299 straipsnyje nustatyta, kad jeigu teismas nagrinėdamas civilinę bylą padaro išvadą, kad asmenys pažeidė įstatymus ar kitas teisės normas, jis priima atskirąją nutartį ir nusiunčia ją atitinkamoms institucijoms ar pareigūnams, informuodamas juos apie pažeidimus. Nagrinėjamu atveju teismas iš byloje esančių įrodymų visumos negali padaryti vienareikšmės išvados dėl ieškovės veiksmų prieštaravimo įstatymams, todėl atskiroji nutartis byloje nepriimtina.

31Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atmetus ieškinį, ieškovė turi pareigą atlyginti atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Iš atsakovės pateiktų duomenų matyti, kad atsakovė už atsiliepimo į ieškinį parengimą turėjo 1 097,76 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų. Įvertinus atsakovės atstovo advokato atsakovei suteiktos teisinės pagalbos apimtį, vadovaujantis CPK 98 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R 77 ir Lietuvos advokatų tarybos pirmininko 2015 m. kovo 16 d. raštu Nr. 141 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7, 8.2 ir 9 punktais, teismas sprendžia, kad atsakovės turėtos išlaidos advokato teisinei pagalbai laikytinos pagrįstomis, todėl iš ieškovės atsakovės naudai priteistinos 1 097,76 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

32Ieškinį atmetus, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis)

33Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš ieškovės nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis, teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 264, 265, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

35ieškinį atmesti.

36Priteisti iš ieškovės VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras, juridinio asmens kodas 165823751, atsakovės Druskininkų savivaldybės, juridinio asmens kodas 111100394, naudai 1 097,76 Eur (vieno tūkstančio devyniasdešimt septynių eurų 76 ct) bylinėjimosi išlaidas.

37Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėjas Antanas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 5. Teismo posėdyje ieškovės atstovė ieškinį palaikė ir prašė tenkinti.... 6. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kurio prašo ieškinį atmesti,... 7. Teismo posėdyje atsakovės atstovė palaikė atsiliepime į ieškinį... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Ieškovės atstovės, atsakovės atstovės paaiškinimais, bylos duomenimis... 10. Ieškovės 2007 m. vasario 12 d., 2008 m. vasario 29 d., 2010 m. birželio 3... 11. - patvirtinti 2007 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų... 12. - patvirtinti 2008 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų... 13. - patvirtinti 2010 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų... 14. - patvirtinti 2011 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų... 15. - patvirtinti 2012 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų... 16. - patvirtinti 2013 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų... 17. - patvirtinti 2014 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų... 18. - patvirtinti 2015 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų... 19. - patvirtinti 2016 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų... 20. - patvirtinti 2017 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų... 21. - patvirtinti 2018 m. dalininko nario mokesčio dydį, susidedantį iš dviejų... 22. Druskininkų savivaldybės taryba 2007 m. birželio 4 d. priėmė sprendimą... 23. Viešųjų įstaigų steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą,... 24. Ieškovės steigimo sutarties I dalies 3 punkte ieškovės steigėjai –... 25. Ieškovės įstatų, įregistruotų 1998 m. liepos 13 d. Marijampolės rajono... 26. Ieškovės 2006 m. balandžio 19 d. įstatų, 2006 m. rugsėjo 26 d.... 27. Šiuo metu galiojančių ieškovės įstatų, 2015 m. vasario 2 d.... 28. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) 2... 29. Teismas, sistemiškai įvertinęs VšĮĮ ir LPĮ nuostatas, ieškovės... 30. Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašo priimti atskirąją nutartį dėl... 31. Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir... 32. Ieškinį atmetus, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės... 33. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 35. ieškinį atmesti.... 36. Priteisti iš ieškovės VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras,... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...