Byla eB2-548-425/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. Š. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB ) „Arbusas“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3Ieškovas su ieškiniu 2018-07-10 kreipėsi į teismą, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Arbusas“. Pareiškime nurodė, kad Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmai civilinėje byloje Nr. e2-48-1000/2018 nusprendė priteisti ieškovui A. Š. 13 580,75 Eur dienpinigių už komandiruotėse išbūtą laiką,1 000 Eur kompensaciją už uždelstą atsiskaityti laiką bei 1 632,49 Eur bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės UAB ‚Arbusas“. Iš viso nurodytu teismo sprendimu priteista ieškovui 16 213,24 Eur. Teismo sprendimo pagrindu 2018-04-17 buvo išduotas vykdomasis raštas ir pateiktas vykdyti antstolei Irmai Ežerskienei. Antstolė I. Ežerskienė 2018-06-27 priėmė Patvarkymą Nr. S-18-163-18867 dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, konstatavus išieškojimo negalimumo faktą, nes įmonė turto ir pajamų, į kuriuos galima nukreipti išieškojimą, neturi, tikėtina, kad įmonė registracijos adresu veiklos nevykdo, įmonė apdraustųjų darbuotojų neturi. Ieškovas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostata, skolininkei neturint turto ar pajamų, iš kurių gali būti išieškoma skola ir antstolei grąžinus vykdomuosius dokumentus, ieškovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkei atsakovei UAB „Arbusas“.

4Teismas 2018-07-11 raštu įpareigojo atsakovės UAB „Arbusas“ administracijos vadovą pateikti teismui UAB „Arbusas“ kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, UAB „Arbusas“ praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį ir t.t., tačiau teismo įpareigojimas nebuvo įvykdytas. Lietuvos paštas grąžino teismui siųstus atsakovei UAB „Arbusas“ procesinius dokumentus nurodydamas, kad gavėjas „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“, nors reikalavimas buvo siunčiamas buveinės adresu: Pasvalio r. sav. Pagojo II k., 10.

5LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p. įmonės nemokumą apibrėžia kaip įmonės būseną, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų, kad: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

6Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmai civilinėje byloje Nr. e2-48-1000/2018 nusprendė priteisti ieškovui A. Š. 13 580,75 Eur dienpinigių už komandiruotėse išbūtą laiką,1 000 Eur kompensaciją už uždelstą atsiskaityti laiką bei 1 632,49 Eur bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės UAB ‚Arbusas“. Iš viso nurodytu teismo sprendimu priteista ieškovui 16 213,24 Eur.

7Ieškovo pateiktais teismui antstolės Irmos Ežerskienės 2018-06-27 Patvarkymais dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo, išieškant 1 632,49 Eur ir 14 580,75 Eur skolas iš skolininko UAB „Arbusas“, išieškotojui A. Š., nustayta, kad grąžino išieškotojui vykdomuosius dokumentus CPK 632 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

8Ieškovo pateiktu teismui antstolės Irmos Ežerskienės 2018-06-27 Išieškojimo negalimumo aktu Nr. S-18-163-18867 išieškant 1 632,49 Eur skolą iš skolininko UAB „Arbusas“ nustatyta, kad skolininkas UAB „Arbusas“ turto ir pajamų, į kuriuos galima nukreipti išieškojimą, neturi, tikėtina, kad įmonė registracijos adresu veiklos nevykdo, įmonė apdraustųjų darbuotojų neturi.

9Ieškovo pateiktu teismui antstolės Irmos Ežerskienės 2018-06-27 Išieškojimo negalimumo aktu Nr. S-18-163-18869, išieškant 14 580,75 Eur skolą iš skolininko UAB „Arbusas“ nustatyta, kad skolininkas UAB „Arbusas“ turto ir pajamų, į kuriuos galima nukreipti išieškojimą, neturi, tikėtina, kad įmonė registracijos adresu veiklos nevykdo, įmonė apdraustųjų darbuotojų neturi.

10Iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija 2018-08-01 laikui nustatytos šios aplinkybės apie UAB „Arbusas“:

  1. Buveinės adresas: Pasvalio r. sav. Pagojo II k., 10;
  2. Nuo 2014-05-14 bendrovės direktorius R. K., kuris pagal bendrovės įstatus bendrovės vardu veikia kaip vienasmenis vadovas;
  3. Bendrovė už 2017 metus nepateikė VĮ Registrų centrui finansinės atskaitomybės dokumentų.

11Iš UAB „Arbusas“ Balanso (trumpo) už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 nustatyta, kad bendrovė apskaitė turto iš viso už 166 304 Eur, o per metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 270 423 Eur.

12Iš UAB „Arbusas“ Pelno (nuostolių) ataskaitos (trumpos) už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 nustatyta, kad bendrovė apskaitė nuostolio 146 248 Eur.

13UAB „Arbusas“ direktorius R. K. 2017-04-29 Aiškinamajame rašte prie 2016 m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų nurodė, kad bendrovė per 2016 metus patyrė 146 248 Eur nuostolio.

14Virš nurodytos aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, kad atsakovė UAB „Arbusas“ nebeturi jokio turto ar pajamų, bendrovė realiai nebevykdo jokios pajamas generuojančios veiklos, nes bendrovėje nėra nei vieno darbuotojo, su bendrovės valdymo organais nėra galimybės susiekti, todėl darytina išvada, kad valdymo organai nefunkcionuoja. Antstolė nustatė, kad įmonė registracijos adresu veiklos nevykdo, įmonė apdraustųjų darbuotojų neturi, bendrovė 2017 metais neteikė Finansinių ataskaitų VĮ Registrų centras. Atsakovė UAB „Arbusas“ pagal Balanso (trumpo) už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31 duomenis jau buvo realiai bankrutavusi, nes per metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 270 423 Eur, o formaliai balanse apskaityta turto iš viso už 166 304 Eur, todėl atsakovė įmonė pripažintina bankrutavusia, jai iškeltina bankroto byla, nes realiai atsiskaityti su ieškovu atsakovė neturinti jokių galimybių.

15UAB „Arbusas“ buveinės registracijos adresas yra Pasvalio r. sav. Pagojo II k., 10, t.y. tuo pačiu adresu deklaruota bendrovės direktoriaus R. K. gyvenamoji vieta, tačiau teismo siųsti procesiniai dokumentai šiuo adresu nebuvo priimami.

16Nenustatyta pagrindų dėl kurių bankroto byla atsisakytina iškelti (LR Įmonių bankroto įstatymo 10str.3 d.).

17Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 str. nustatyta tvarka, naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa teisme UAB „Arbusas“ bankroto administratoriumi parinktas UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ (sąrašo eilės Nr. B-JA030).

18Teismas vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, CPK 290-291 straipsniais,

Nutarė

191. Uždarąją akcinę bendrovę „Arbusas“ ( įmonės kodas 303309122, buveinės registracijos adresas yra Pasvalio r. sav. Pagojo II k., 10) pripažinti nemokia ir iškelti bankroto bylą. 2. Bankrutuojančios UAB „Arbusas“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ (sąrašo eilės Nr. B-JA030). 3. Nustatyti terminą bankrutuojančios UAB „Arbusas“ kreditoriams per 45 dienas, įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, pareikšti savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Arbusas“, juos perduodant teismo paskirtam bankroto administratoriui UAB “Bankroto administravimo paslaugos”. 4. Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuoti UAB „Arbusas“ (įmonės kodas 303309122 buveinės adresas: Pasvalio r. sav. Pagojo II k., 10) priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą, pinigines lėšas bankų sąskaitose ir įmonės kasoje, pas trečiuosius asmenis. 5. Nustatyti, kad ne vėliau kaip per 10 dienų, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, bankrutavusios UAB „Arbusas“ administracijos vadovas R. K. arba kitas jo įgaliotas asmuo privalo perduoti teismo paskirtam bankroto administratoriui UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ arba jo įgaliotam asmeniui įstaigos turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, įmonės antspaudą ir visus dokumentus. 6. Pranešti Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmams, kad UAB „Arbusas“ (įmonės kodas 303309122 buveinės adresas: Pasvalio r. sav. Pagojo II k., 10) iškelta bankroto byla, todėl teisme nagrinėjamos civilinės bylos, kuriose atsakovei UAB „Arbusas“ pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, sustabdytinos ir perduotinos Panevėžio apygardos teismui, prijungimui prie bankroto bylos. 7. Pavesti bankrutuojančios UAB „Arbusas“bankroto administratoriui UAB “Bankroto administravimo paslaugos” atlikti kitus veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 ir 4 punktuose. 8. Pavesti bankrutuojančios UAB „Arbusas“ bankroto administratoriui UAB “Bankroto administravimo paslaugos” nustatyta tvarka sušaukti pirmąjį bankrutuojančios UAB „Arbusas“ kreditorių susirinkimą. 9. Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą UAB „Arbusas“, panaikinti visų teismų, institucijų ir pareigūnų taikytus areštus ir apribojimus UAB „Arbusas“ (įmonės kodas 303309122 buveinės adresas: Pasvalio r. sav. Pagojo II k., 10) kilnojamam ir nekilnojamam turtui bei piniginėms lėšoms, esančioms įmonės kasoje, bankų sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis. 10. Šios nutarties nuorašus nusiųsti ieškovui A. Š., atsakovės UAB „Arbusas“ administracijos vadovui direktoriui R. K., UAB „Arbusas“ bankroto administratoriui UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmams ir šio teismo veiklos teritorijoje dirbantiems antstoliams.

20Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Ieškovas su ieškiniu 2018-07-10 kreipėsi į teismą, prašydama iškelti... 4. Teismas 2018-07-11 raštu įpareigojo atsakovės UAB „Arbusas“... 5. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p. įmonės nemokumą apibrėžia kaip... 6. Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmai civilinėje byloje Nr.... 7. Ieškovo pateiktais teismui antstolės Irmos Ežerskienės 2018-06-27... 8. Ieškovo pateiktu teismui antstolės Irmos Ežerskienės 2018-06-27... 9. Ieškovo pateiktu teismui antstolės Irmos Ežerskienės 2018-06-27... 10. Iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija 2018-08-01... 11. Iš UAB „Arbusas“ Balanso (trumpo) už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki... 12. Iš UAB „Arbusas“ Pelno (nuostolių) ataskaitos (trumpos) už laikotarpį... 13. UAB „Arbusas“ direktorius R. K. 2017-04-29 Aiškinamajame rašte prie 2016... 14. Virš nurodytos aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, kad atsakovė UAB... 15. UAB „Arbusas“ buveinės registracijos adresas yra Pasvalio r. sav. Pagojo... 16. Nenustatyta pagrindų dėl kurių bankroto byla atsisakytina iškelti (LR... 17. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 str. nustatyta tvarka,... 18. Teismas vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi,... 19. 1. Uždarąją akcinę bendrovę „Arbusas“ ( įmonės kodas 303309122,... 20. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų gali būti skundžiama...