Byla e2-4725-794/2018
Dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

2sekretoriaujant Justei Gibavičiūtei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Onninen“ atstovei advokatei Kristinai Balandytei, nedalyvaujant atsakovės atstovui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB ) „Onninen“ ieškinį atsakovei UAB „Priešgaisrinės sistemos“ dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

51.

62018 m. rugsėjo 13 d. teisme priimtas ieškovės UAB „Onninen“ ieškinys atsakovei UAB „Priešgaisrinės sistemos“, kuriuo prašoma priteisti iš atsakovės UAB „Priešgaisrinės sistemos“ 100.822,22 EUR dydžio skolą, 6 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2016 m. gruodžio 21 d. šalys sudarė neterminuotą pirkimo-pardavimo sutartį Nr.103005-161221, pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei užsakytas prekes, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Per šį laikotarpį ieškovė pardavė atsakovė priekių už 101.298,14 EUR. Tai patvirtina nurodytu laikotarpiu ieškovės išrašytos 35 PVM sąskaitos – faktūros. Atsakovei pateiktose apmokėjimui PVM sąskaitose - faktūrose buvo nurodyta už įsigytas prekes su ieškove atsikaityti per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų išrašymo dienos. Atsakovė nors ir buvo raginta, tačiau su ieškove už įsigytas prekes nei nustatytais terminais, nei vėliau pilnai neatsiskaitė, įsiskolinimas siekia 100.82,22 EUR.

93.

10Atsakovė UAB „Priešgaisrinės sistemos“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinio tenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, jog 2018 m. spalio 5 d. pasikeitus UAB „Priešgaisrinės sistemos“ vadovui, naujam atstovui yra sudėtinga įvertinti kiek ieškovės ieškinys yra pagrįstas, nes buvęs įmonės vadovas R. S. nevykdo pareigos perduoti naujai paskirtam vadovui visų įmonės dokumentų ir turto.

114.

12Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti visiškai.

135.

14Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti atsakovei nedalyvaujant, todėl byla nagrinėjama nedalyvaujant atsakovei (CPK 246 str. 2 d.).

15Ieškinys tenkintinas

166.

17Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2016 m. gruodžio 21 d. šalys sudarė neterminuotą pirkimo-pardavimo sutartį Nr.103005-161221, pagal kurią ieškovė UAB „Onninen“ įsipareigojo parduoti atsakovei UAB „Priešgaisrinės sistemos“ užsakytas prekes, o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Per šį laikotarpį ieškovė pardavė atsakovė priekių už 101.298,14 EUR Ieškovė atsakovei išrašė PVM sąskaitas - faktūras. Nepaisant suėjusių PVM sąskaitų – faktūrų apmokėjimo terminų bei ieškovės raginimų sumokėti visą sumą už parduotas prekes, atsakovė apmokėjo tik dalinai, sprendimo priėmimo metu atsakovės įsiskolinimo suma ieškovei yra 100.82,22 EUR.

187.

19Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1-6.4, 6.38, 6.154, 6.156, 6.305, 6.344 straipsniai). Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Vienos šalies pareiga vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos šalies reikalavimo teisę, kuri yra ginama įstatymu, nes už sutartinių prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą gali būti taikoma sutartinė atsakomybė (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Ieškovės išrašytos PVM sąskaitos faktūros iki nustatyto termino nebuvo apmokėtos, atsakovė šių aplinkybių neginčijo. Kadangi teismas neturi duomenų, kurie patvirtintų sąskaitų apmokėjimą, spręstina, kad ieškovės reikalavimas priteisti nesumokėtą 100.82,22 EUR skolą yra pagrįstas, todėl ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovės priteistina 100.82,22 EUR skola (CPK 178, 185 straipsniai).

208.

21CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Atsakovė yra praleidusi terminus įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos priteistinos procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, taikytinos įstatymo nuostatos. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 (šešių) procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 2 d.). Todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 (šešių) procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018 m. rugsėjo 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

239.

24Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

2510.

26Ieškovė pateikdama ieškinį teisme sumokėjo 1.769,00 EUR žyminį mokestį, taip pat patyrė 250,00 EUR bylinėjimosi išlaidas, susijusias su advokato pagalba. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys yra patenkintas visiškai, ieškovei iš atsakovės priteisiama 2.019,00 EUR bylinėjimosi išlaidų. Teismas pažymi, jog visos nurodytos išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Lietuvos advokatų tarybos pirmininko patvirtintose rekomendacijų 8.2, 8.3, 8.19, 9 punktuose nustatytų maksimalių dydžių už procesinių dokumentų paruošimą ir dalyvavimą teismo posėdžiuose dydžių, todėl atsižvelgiant ir į bylos apimtį bei sudėtingumą, šių išlaidų mažinti pagrindo nėra (CPK 98 str.).

27Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

2811.

29Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - ieškovės UAB „Onninen“ reikalavimams užtikrinti taikytos laikinosios apsaugos priemones – atsakovės UAB „Priešgaisrinės sistemos“ 100.822,22 EUR sumai nekilnojamojo turto, esančio pas atsakovę ir/arba trečiuosius asmenis, areštą, uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims (2018-09-13 turto arešto akto Nr. ( - )). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkinamas, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

3012.

31Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia, grąžinant 75 % sumokėto žyminio mokesčio. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjusius teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese (CK 1.5 str., 1.137 str., 6.145 str. - 6.153 str., CPK 7 str., 8 str., 79 str., 80 str., 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 150 str. 2 d., 177 str. - 179 str., 182 str. 1 p., 185 str.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-268, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2, 1.5 straipsniais, teismas

Nutarė

33ieškinį tenkinti visiškai.

34Priteisti ieškovei UAB „Onninen“ iš atsakovės UAB „Priešgaisrinės sistemos“ 100.822,22 EUR (šimtas tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt du eurai 22 ct) skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2018 m. rugsėjo 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2.019,00 EUR (du tūkstančiai devyniolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

35Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi (2018-09-13 turto arešto akto Nr. ( - )) pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovei UAB „Priešgaisrinės sistemos“ palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

36Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia, grąžinant 75 % žyminio mokesčio. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjusius teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese (CK 1.5 str., 1.137 str., 6.145 str. - 6.153 str., CPK 7 str., 8 str., 79 str., 80 str., 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 150 str. 2 d., 177 str. - 179 str., 182 str. 1 p., 185 str.).

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas... 2. sekretoriaujant Justei Gibavičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Onninen“ atstovei... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės... 5. 1.... 6. 2018 m. rugsėjo 13 d. teisme priimtas ieškovės UAB „Onninen“ ieškinys... 7. 2.... 8. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2016 m. gruodžio 21 d. šalys sudarė... 9. 3.... 10. Atsakovė UAB „Priešgaisrinės sistemos“ atsiliepimu į ieškinį prašė... 11. 4.... 12. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė procesiniuose dokumentuose... 13. 5.... 14. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta... 15. Ieškinys tenkintinas... 16. 6.... 17. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2016 m.... 18. 7.... 19. Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp... 20. 8.... 21. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 23. 9.... 24. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 25. 10.... 26. Ieškovė pateikdama ieškinį teisme sumokėjo 1.769,00 EUR žyminį mokestį,... 27. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 28. 11.... 29. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi pritaikytos... 30. 12.... 31. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 33. ieškinį tenkinti visiškai.... 34. Priteisti ieškovei UAB „Onninen“ iš atsakovės UAB „Priešgaisrinės... 35. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi (2018-09-13 turto... 36. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...