Byla 2A-804-56/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko

3Petro Jaržemskio

4kolegijos teisėjų

5Virginijos Volskienės

6Tatjanos Žukauskienės

7sekretoriaujant

8Janinai Butautienei

9dalyvaujant ieškovo atstovui

10adv.G. Š.

11trečiųjų asmenų atstovams

12adv. J. P., V. Z.

13teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens AB SEB bankas apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 11 d. sprendimo už akių, pagal ieškovės L. S. ieškinį atsakovui UAB ,,Atkirtos būstas“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia.

14Kolegija išnagrinėjusi bylą

Nustatė

15I.Ginčo esmė

16Ieškovė L. S. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė pripažinti galiojančiu buto, esančio Visorių g. 12, Vilniuje, pirkimo-pardavimo sandorį.

17Nurodė, kad 2004-08-17 ji sudarė sutartį su Balsio statybos įmone dėl buto ( - ), Vilniuje, pastatymo ir perdavimo jai nuosavybėn. Ieškovė 2004-08-18 sumokėjo 70 000 Lt sutartą buto kainą. 2006-07-10 ji su Balsio statybos įmone pasirašė sutarties Priedą Nr. 4, kuriame patvirtino buto kainos perskaičiavimą pagal faktinį buto plotą. 2006-07-13 papildomai sumokėjo statytojui 6146 Lt buto kainos. Statytojui visas savo teises perleidus naujam statytojui UAB „Atkirtos būstas“ 2009-04-06 ieškovė su atsakovu pasirašė Preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo pabaigęs statybos darbus perduoti butą nuosavybės teise ieškovei. 2009-04-06 ieškovė su UAB „BSI kompanija“ (buvusi Balsio statybos įmonė) pasirašė susitarimą dėl 2004-08-17 sutarties nutraukimo. Taip pat buvo sudaryta trišalė skolų užskaitymo sutartis, kuria ieškovės pirminiam statytojui sumokėta 76 146 Lt suma buvo užskaityta kaip tinkamas kainos sumokėjimas atsakovui pagal 2009-04-06 Preliminarią sutartį. Ieškovė tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, tačiau atsakovas su ja nesudarė pagrindinės buto pirkimo-pardavimo sutarties bei buto neperdavė ieškovės nuosavybėn. Teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose ieškovė nurodė, kad atsakovo ir trečiojo asmens pasirašyta kreditavimo sutartis neturi reikšmės šiam ginčui, kadangi ji nesukuria teisių bei pareigų ieškovei. Be to, įstatymas numato, kad perleidus įkeistą daiktą nuosavybėn hipoteka seka paskui daiktą. Ji neprašė panaikinti hipotekos. Tretysis asmuo visiškai nepagrįstai kėlė abejones dėl buto rinkos kainos, nes pagrindo abejoti kasos pajamų orderio kvituose esančiais parašais bei kvitų teisėtumu nebuvo. Kvitai nebuvo vieninteliai įrodymai dėl buto kainos sumokėjimo. Be to, atsakovas niekada neneigė, kad ieškovė yra sumokėjusi už butą visą kainą. Nurodytais argumentais prašė ieškinį tenkinti, o nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

18Atsakovas UAB ,,Atkirtos būstas“ per įstatyme nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

19Tretysis asmuo AB SEB bankas atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

20Nurodė, kad tarp AB SEB bankas ir UAB „Atkirtos būstas“ buvo sudaryta kreditavimo sutartis, kurios vykdymas inter alia užtikrintas pastato ( - ), Vilniuje, hipoteka. Preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis viešame registre yra registruota tik 2009-05-07, tuo tarpu buto hipoteka yra registruota 2008-11-05. 2004-08-17 sutartis viešame registre nebuvo registruota. AB SEB bankas laikytinas sąžiningu teisių, kylančių iš hipotekos teisinių santykių, įgijėju. Atsakovas iki šiol nėra pervedęs sutartos sumos už butą. Kol atsakovas neįvykdė nurodytos pareigos, bankas negali panaikinti hipotekos šiam turtui. Be to, buto kaina yra pernelyg maža. Atsakovas nėra kreipęsis į jį dėl leidimo išdavimo parduoti butą.

21Atsakovui UAB ,,Atkirtos būstas“ nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas priėmė sprendimą už akių.

22II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

23Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimu už akių ieškinys patenkintas. Pripažintas galiojančiu buto, esančio ( - ), Vilniuje, pirkimo-pardavimo sandoris, sudarytas tarp L. S. ir UAB „Atkirtos būstas“, kurio pagrindu L. S. įgyja nuosavybės teisę į šį butą; Iš atsakovo UAB „Atkirtos būstas“ ieškovės naudai priteista 2284 Lt žyminio mokesčio.

24Teismas pažymėjo, kad preliminaria sutartimi šalys susitarė dėl konkretaus nekilnojamojo turto objekto - buto, esančio ( - ), Vilniuje, pirkimo-pardavimo už kurį ieškovė Balsio statybos įmonei sumokėjo 76 146 Lt. 2009-04-06 ieškovė su atsakovu UAB „Atkirtos būstas“ sudarė Preliminariąją sutartį dėl buto, esančio ( - ), Vilniuje, pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo, kurios 2 dalyje nustatė, 76 146 Lt buto kainą. 2009-04-06 Trišale skolų užskaitymo sutartimi Nr. 06/04/09, sudaryta tarp L. S., UAB „BSI kompanija“, UAB „Atkirtos būstas“, kurios pagrindu buto statytojui UAB „BSI kompanija“ ieškovės sumokėta 76 146 Lt buto kaina, buvo užskaityta kaip tinkamas kainos sumokėjimas atsakovui UAB „Atkirtos būstas“ pagal 2009-04-06 pasirašytą Preliminariąją buto pirkimo-pardavimo sutartį.Preliminaria sutartimi atsakovas UAB „Atkirtos būstas“ įsipareigojo sudaryti su ieškove pagrindinę buto pirkimo-pardavimo sutartį, pasirašyti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, perduoti butą ieškovės nuosavybėn (preliminarios sutarties 3.2.4 p., 3.2.7 p., 4.1 p.). Ieškovė L. S. įsipareigojo sumokėti buto kainą bei pasirašyti pagrindinę buto pirkimo-pardavimo sutartį, buto perdavimo –priėmimo aktą. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes bei pateiktus rašytinius įrodymus, teismas padarė išvadą, jog atsakovas, priimdamas ieškovės sumokėtus pinigus už butą, aiškiai išreiškė savo valią sudaryti nuosavybės teisių į butą perleidimo ieškovei sandorį (CK 6.123 str.2 d., 6.156 str.), todėl konstatavo, jog ieškovė buvo tinkamai įvykdžiusi preliminaria sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir už butą sumokėjusi šalių sutartą kainą 76 146 Lt. Tuo tarpu duomenų, jog butas būtų perduotas ieškovės nuosavybėn, teismas byloje nenustatė, todėl sandorį sudarytą tarp ieškovės ir atsakovo UAB Atkirtos būstas“ pripažino galiojančiu.

25Teismas, trečiojo asmens, AB SEB bankas atsiliepime, nurodytus argumentus pripažino nepagrįstais, kadangi daikto įkeitimas netrukdė perleisti daikto kito asmens nuosavybėn, o įkeistą daiktą perleidus, hipoteka seka paskui daiktą. Ieškovė ieškiniu neprašė panaikinti buto, esančio ( - ), Vilniuje, hipotekos, todėl teismo vertinimu, nagrinėtoje byloje priimtas sprendimas, negalėjo turėti įtakos trečiojo asmens AB SEB bankas teisėms. Įvertinęs trečiojo asmens argumentus dėl per mažos buto kainos bei įrodymų, pagrindžiančių jos sumokėjimą tinkamumo, teismas pripažino juos nepagrįstais, bei konstatavo, kad tretysis asmuo, nėra buto pirkimo-pardavimo sandorio šalis ir negali įtakoti sandorio šalių sutartos buto kainos dydžio (CK 6.154 str. 1 d., 6.189 str. 1 d.). Remiantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, iš atsakovo ieškovės naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos – 2284 Lt žyminio mokesčio.

26III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

27Tretysis asmuo AB SEB bankas apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškinį atmesti; priteisti AB SEB banko naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

28Nurodo, kad teismas priimdamas skundžiamą sprendimą, neįvertino aplinkybės, jog AB SEB bankas (toliau-bankas) nedavė sutikimo dėl ieškovės buto esančio ( - ) Vilniuje, pardavimo ir nepagrįstai pripažino ieškovės ir atsakovo sudarytą pirkimo-pardavimo sandorį galiojančiu. Atsakovas UAB ,,Atkirtos būstas“, 2007 m. kovo 27 d. su banku sudarė kreditavimo sutartį Nr. 0040611011360-31, iš kurios gauti pinigai buvo panaudoti statant namą ( - ), Vilniuje. Kreditavimo sutartis užtikrinta hipoteka. Hipotekos sutartyje šalys susitarė, kad atsakovas be raštiško banko sutikimo neturi teisės perleisti įkeisto turto tretiesiems asmenims. Tačiau nepaisant sudaryto susitarimo, ieškovės butas esantis name ( - ), Vilniuje, be banko sutikimo, preliminariają pirkimo-pardavimo sutartimi buvo jai perleistas už labai žemą kainą, 76 146 Lt. Tuo tarpu 2009 metų VĮ ,,Registrų centras“ duomenimis, buto kaina yra 248 000 Lt. Nepagrįstas teismo argumentas, jog teismo sprendimas neturės įtakos AB SEB banko teisėms ir pareigoms. Buto perleidimas, už 76 146 Lt kainą, iš esmės pažeidė AB SEB banko teises, nes buto kaina turi esminės reikšmės bankui, kadangi iš gautų lėšų turi būti padengiamas atsakovo gautas kreditas. Atsakovui neatsiskaitant su banku pagal kreditavimo sutartį, bankas patirs nuostolius dėl negrąžinto kredito. Nepagrįstas teismo argumentas, jog bankas nėra sandorio šalis ir negali įtakoti parduodamo buto kainos. Bankas duodamas sutikimą parduoti butą, gali nustatyti tam tikras jo pardavimo sąlygas (pvz. minimalios kainos parduodamam butui reikalavimus), tokiu būdu bankas gali įtakoti parduodamo buto kainą. Atsakovas parduodamas butus už labai žemą kainą, elgiasi nesąžiningai ir siekia išvengti kredito grąžinimo bankui. Priimdamas skundžiamą sprendimą, pirmos instancijos teismas pažeidė Civilinio proceso kodekso 260 straipsnį ir neatskleidė bylos esmės. Teismas neįvertino, jog atsakovo finansinė būklė yra sunki, jo sąskaitos areštuotos, jis neatsiskaito su kreditoriais ir siekia nesąžiningai turtą perleisti tretiesiems asmenims. Dėl atsakovo veiksmų yra pradėta ne viena analogiška civilinė byla (Vilniaus apygardos teisme civilinės bylos Nr. 2-73550798; 2-21481-803/2009; 2-7330-104/2009). Teismas, nepagrįstai netenkino banko atstovo prašymų apklausti liudytoją UAB ,,BSI kompanija“ buhalterę A. K. bei ieškovės dalyvavimą teismo posėdžiuose pripažinti būtinu, tuo buvo pažeistos Civilinio proceso kodekso 2 straipsnio bei 246 straipsnio 3 d. nuostatos. Teismas nepagrįstai iš UAB BSI kompanija“ neišreikalavo finansinių dokumentų už 2004-2006 metus, todėl nebuvo galimybės nustatyti ar iš buto pirkimo-pardavimo gautos lėšos buvo apskaitytos įmonės buhalterijoje. Teismas pažeidė teisės būti išklausytam principą ir nepagrįstai priėmė sprendimą už akių, nes nagrinėtoje byloje, sprendimo už akių priėmimas buvo negalimas, nes tokio prašymo ieškovas nepateikė (CPK 142 str.). Teismas priėmė sprendimą už akių grubiai pažeisdamas trečiojo asmens teises ir teisėtus interesus, todėl toks sprendimas už akių negalėjo būti priimtas ir turi būti panaikintas (CPK 2 str.,6 str., 42 str. 1 dalis, 47 str. 2 d.).

29 Ieškovė L. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistu; priteisti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas apelaicinės instancijos teisme.

30Nurodo, kad pirmos instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, teisingai taikė materialinės bei procesinės teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, patenkindamas ieškovės ieškinį.

31Banko sutikimas dėl buto pardavimo ieškovei, negalėjo būti gautas, kadangi hipoteka buvo įregistruota 2008 m. kovo 14 d., o ieškovė didžiają buto kainos dalį (70 000 Lt) sumokėjo 2004 m rugpjūčio 18 d., likusi 6 146 Lt suma buvo sumokėta 2006 m. liepos 13 d. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, jog atsakovas neatsiskaitydamas su banku, nesilaiko sutartinių įsipareigojimų, nes šis argumentas nagrinėjant ginčą neturi teisinės reikšmės. Kreditavinmo sutartis buvo sudaryta tarp atsakovo ir trečiojo asmens, todėl ieškovei ji teisių ir pareigų nesukuria. Nepagrįstas apelianto argumentas dėl buto kainos, nes šalys turi teisę dėl kainos susitarti (CK 6.313 str.). Be to, ieškovė į bylą pateikė 2009 m. lapkričio 9 d nekilnojamojo turto vertintojo nuomonę dėl buto rinkos vertės, kurioje nurodyta, jog 2004 m. rugpjūčio 17 sutartimi tarp šalių suderėta kaina yra reali ir pagrįsta, atitinkamnti tuometines rinkos kainas. Nepagrįstas apelianto argumentas, dėl jos ir atsakovo piktnaudžiavimo procesu, nes ieškovė siekę operatyvaus ginčo išsprendimo, bylos nagrinėjimo nevilkino ir kitokių veiksmų, sudarančių pagrindą pripažinti piktnaudžiavimą procesu, neatliko. Kadangi ieškovės reikalavimų patenkinimas nedarė jokios įtakos trečiojo asmens teisėms ir nepažeidė jo interesų, apeliantas nepagrįstai remiasi aplinkybe, jog teismo sprendimas už akių iš viso negalėjo būti priimtas.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

33Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

34Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

35Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bei įvertinęs bylos medžiagą, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą teisinius argumentus (CPK 183 str., 185 str.,) sprendžia, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimas negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu (CPK 263 str., 265 str 1 d.) dėl esminių procesinės teisės pažeidimų (CPK 329 str.).

36Dalyvaujančiais byloje asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (CPK 37 str. 1 d.). Tokiu asmeniu šioje byloje laikytinas tretysis asmuo – apeliantas, kurio teises nustato Civilinio proceso kodekso 42 straipsnis, 245 straipsnio 2 dalis.

37Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad teismas, priimdamas sprendimą už akių iš esmės pažeidė Civilinio proceso kodekso nustatytą šalių procesinio lygiateisiškumo principą. Atsiliepimu į ieškinį, tretysis asmuo pateikė teismui prašymus, kuriuos teismas privalėjo išspręsti Civilinio proceso kodekso 245 straipsnio nustatyta tvarka. Tenkindamas ieškovės prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo, tokia tvarka išspręsdamas ginčą, teismas iš esmės nenagrinėjo trečiojo asmens teisinių argumentų pagrįstumo, nors į bylą pateiktas Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (CPK 177 str., 178 str.) įrodo, kad buto ( - ) statyba pradėta 2007 metais, jo rinkos vertė 227 000 Lt, o atsakovas kreditavimą namo statybai gavo 2007 metų kovo 27 dieną (b.l. 89), o sutartinė hipoteka užtikrino paskolos grąžinimą 2008 m. kovo 13 d., kai statyba dar nebuvo baigta.

38Teismas, neištyręs bei neįvertinęs įrodymų padarė išvadą, kad butas galėjo būti pastatytas 2004 metų statybų kainomis. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas iš esmės pažeidė įrodinėjimo taisykles (CPK 176 str.), neatskleidė bylos esmės, todėl yra pagrindas skundžiamąjį teismo sprendimą panaikinti (CPK 327 str. 1 d. 2 p.).

39Kadangi atsakovui UAB ,,Atkirtos būstas“ 2010 m sausio 11 d. yra iškelta bankroto byla, nutartis bankroto byloje Nr. B2-3237-450/2010 yra įsiteisėjusi, todėl Civilinio proceso kodekso 27 straipsniu, 34 straipsnio pagrindu byla perduotina Vilniaus apygardos teismui, prijungti prie bankroto bylos ir bylą išnagrinėti pirmąja instancija.

40Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

41Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš esmės, kartu su bankroto byla B2-3237-450/2010.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininko... 3. Petro Jaržemskio... 4. kolegijos teisėjų... 5. Virginijos Volskienės ... 6. Tatjanos Žukauskienės... 7. sekretoriaujant... 8. Janinai Butautienei... 9. dalyvaujant ieškovo atstovui... 10. adv.G. Š.... 11. trečiųjų asmenų atstovams... 12. adv. J. P., V. Z. ... 13. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 14. Kolegija išnagrinėjusi bylą... 15. I.Ginčo esmė... 16. Ieškovė L. S. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir... 17. Nurodė, kad 2004-08-17 ji sudarė sutartį su Balsio statybos įmone dėl buto... 18. Atsakovas UAB ,,Atkirtos būstas“ per įstatyme nustatytą terminą... 19. Tretysis asmuo AB SEB bankas atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 20. Nurodė, kad tarp AB SEB bankas ir UAB „Atkirtos būstas“ buvo sudaryta... 21. Atsakovui UAB ,,Atkirtos būstas“ nepateikus atsiliepimo į ieškinį,... 22. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 23. Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimu už... 24. Teismas pažymėjo, kad preliminaria sutartimi šalys susitarė dėl konkretaus... 25. Teismas, trečiojo asmens, AB SEB bankas atsiliepime, nurodytus argumentus... 26. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 27. Tretysis asmuo AB SEB bankas apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir... 28. Nurodo, kad teismas priimdamas skundžiamą sprendimą, neįvertino... 29. Ieškovė L. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą... 30. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes,... 31. Banko sutikimas dėl buto pardavimo ieškovei, negalėjo būti gautas, kadangi... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 33. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 34. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 35. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bei įvertinęs bylos... 36. Dalyvaujančiais byloje asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį... 37. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad teismas, priimdamas... 38. Teismas, neištyręs bei neįvertinęs įrodymų padarė išvadą, kad butas... 39. Kadangi atsakovui UAB ,,Atkirtos būstas“ 2010 m sausio 11 d. yra iškelta... 40. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 41. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimą...