Byla 2A-338/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Vinco Versecko ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Ernestai Jevaitytei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Gintui Gustaičiui, atsakovo atstovei adv. Kornelijai Janonytei, trečiojo asmens atstovui adv. Zigmui Pečiuliui, viešajame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Relinė apsauga“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-331-45/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Relinė apsauga“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Rytų skirstomieji tinklai“ dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Neiluva“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo pripažinimo neteisėtu ir nuostolių atlyginimo, išsprendė civilinės bylos sustabdymo klausimą.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Relinė apsauga“ kreipėsi su ieškiniu į teismą ir prašė: pripažinti neteisėtu atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ viešųjų pirkimų komisijos (toliau tekste – Komisija) sprendimą dėl pasiūlymo pirkti darbus atmetimo bei pasiūlymų pirkti darbus eilės sudarymo vykdant darbų pirkimo konkursą supaprastintų derybų būdu; įpareigoti atsakovą AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atlyginti ieškovo nuostolius – 262 086,51 Lt ir bylinėjimosi išlaidas; grąžinti permokėtą žyminį mokestį. Ieškinys be kita ko, grindžiamas ir Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio įtvirtintų lygiateisiškumo bei skaidrumo principų pažeidimu.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 1 d. sprendimu ieškinį patenkino, priteisė iš AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 122 474 Lt nuostolių atlyginimo, 3 449,48 Lt žyminio mokesčio ir grąžino permokėtą žyminį mokestį.

5Atsakovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 1 d. sprendimo dalį, kuria buvo patenkintas ieškovo ieškinys ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

6Ieškovas UAB „Relinė apsauga“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad skundas nepagrįstas, todėl atmestinas.

7Tretysis asmuo UAB „Neiluva“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą patenkinti. Nurodo, kad skundas pagrįstas, todėl tenkintinas.

8Ieškovas pateikė Viešųjų pirkimų tarnybos raštus Nr. 4S-1239 ir Nr.4S-1473 dėl atsakovo viešųjų pirkimų procedūrų įvertinimo.

9Atsakovas pateikė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutartį, kuria priimtas atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ skundas dėl Viešųjų pirkimų tarnybos rašto Nr. 4S-1239 galiojimo.

10Bylos nagrinėjimas stabdytinas.

11Vadovaujantis CPK 163 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama administracine tvarka.

12Iš ieškovo pateikto Viešųjų pirkimų tarnybos 2007 m. balandžio 23 d. rašto Nr. 4S-1239 (IV TŠ., b.l. 28-32) matyti, kad Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo atsakovą atlikus veiksmus tiesiogiai susijusius su Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio įtvirtintų lygiateisiškumo bei kitų pagrindinių pirkimo principų pažeidimu. Ieškovas ieškinio reikalavimus grindžia tais pačiais pažeidimais - Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio įtvirtintų lygiateisiškumo bei skaidrumo principų pažeidimu. Iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutarties (IV T., b.l. 35) matyti, kad teismas priėmė atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ skundą, kuriuo prašoma panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos 2007 m. balandžio 23 d. sprendimą Nr. 4S-1239. Taigi, administraciniame teisme bus sprendžiamas atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ veiksmų, kuriais grindžiamas ieškinys, teisėtumo klausimas ir šis klausimas nagrinėtinas šioje civilinėje byloje. Administracinio teismo priimtas teismo aktas turės prejudicinę galią šioje byloje, todėl yra privalomas bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindas ir bylos nagrinėjimas stabdytinas iki bus įsiteisės teismo priimtas aktas byloje nagrinėjamoje administracine tvarka (CPK 166 str. 1 d. 3 p.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 166 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

14Sustabdyti bylos nagrinėjimą apeliacine tvarka iki įsiteisės galutinis teismo aktas byloje nagrinėjamoje administracine tvarka.

Proceso dalyviai