Byla N2-1753-796/2015
Dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės rūpybos ir rūpybos vietos nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant ieškovo atstovei V. S., atsakovui A. M., trečiajam asmeniui R. K., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui A. M., trečiajam asmeniui R. K. dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės rūpybos ir rūpybos vietos nustatymo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo neterminuotai apriboti A. M. tėvo valdžią į dukrą R. M., gim. ( - ), nustatyti R. M. nuolatinę rūpybą ir nuolatine rūpintoja skirti jos tetą R. K., rūpybos vietą nustatyti rūpintojos gyvenamojoje vietoje, priteisti iš atsakovo A. M. nepilnametės R. M. išlaikymui po 300,00 Lt (86,89 Eur) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo iki vaiko pilnametystės bei priteisti bylinėjimosi išlaidas valstybei. Nurodė, kad atsakovas turi du vaikus – pilnametį sūnų T. M. ir nepilnametę dukrą R. M., gim. ( - ). Šeima dėl nepakankamos vaikų priežiūros yra įtraukta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Atsakovas su vaikų motina V. M. yra išsituokęs, jos gyvenamoji vieta nėra žinoma, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-06-05 sprendimu jai neterminuotai apribota tėvų valdžia į vaikus. Dirbant socialinį darbą su šeima nustatyta, kad atsakovas stokoja tėvystės įgūdžių, neužtikrina vaiko poreikių (sveikatos, ugdymo, higienos ir kt.), neužtikrina tinkamos ir tvarkingos šeimos gyvenamosios aplinkos. Atsakovas veda asocialų gyvenimo būdą, piktnaudžiauja alkoholiu, šeimos gyvenamosios vietos adresu nuolat lankosi asocialūs, dažniausiai neblaivūs asmenys. Atsakovui buvo sudaryta galimybė pakeisti savo gyvenimo būdą, tačiau jis to nedaro, todėl tai sudaro pagrindą neterminuotai apriboti tėvo valdžią dukrai. Dėl netinkamos vaiko priežiūros šeimoje 2012-12-15 R. M. paskirta intensyvi krizių įveikimo pagalbos paslauga. Nuo 2013-03-01 vaikui paskirta laikinoji globa Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre, o nuo 2013-09-01 jai paskirta laikinoji globa šeimoje, laikinąja globėja paskirta jos teta R. K., kurią ieškovas siūlo skirti nuolatine vaiko rūpintoja. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, todėl iš atsakovo priteistinas išlaikymas dukrai.

3Atsakovas A. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad gauna invalidumo pensiją, yra registruotas darbo biržoje, tačiau įsidarbinti sunku, nes dėl prastos klausos jam sunku susikalbėti su žmonėmis. Nurodė, kad nėra asocialus asmuo, nevalkatauja, tačiau dėl silpnos sveikatos neturi galimybės patenkinti visų dukros poreikių. Nesutinka su reikalavimu priteisti išlaikymą dukrai, nes prašoma suma jam yra per didelė, kurios jis negalės mokėti.

4Teismo nustatytu terminu trečiojo asmens atsiliepimas į ieškinį negautas.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad mergaitės tėvas veda asocialų gyvenimo būdą, ja tinkamai nesirūpino, savo gyvenimo būdo nekeičia, todėl vaikas grįžti į šeimą neturi galimybės. Šias aplinkybes patvirtino ir skyriuje apklausta pati mergaitė. Vaiku šiuo metu rūpinasi jos teta R. K.. Su teta vaikas gyvena nuo 2013-09-01, ji paskirta laikinąja vaiko globėja. Tetos namuose yra sudarytos tinkamos sąlygos vaiko gyvenimui. Trečiasis asmuo yra tinkama būti paskirta vaiko rūpintoja, į savo pareigas žiūri atsakingai.

6Teismo posėdžio metu atsakovas A. M. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Papildomai paaiškino, kad Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovai nuolat ateidavo kontroliuoti šeimos. Namuose su draugais vartodavo alkoholį, tačiau mano, jog tai šiuo atveju reikšmės neturi. R. jau nebėra mažas vaikas, todėl gali pati savimi pasirūpinti. Šiuo metu nedirba, gauna invalidumo pašalpą, yra susidaręs įsiskolinimas už butą. Jeigu nereikėtų mokėti išlaikymo dukrai, neprieštarautų, kad dukra gyventų su teta.

7Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo R. K. su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad R. pas ją pradėjo gyventi nuo tada, kai iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus jai buvo pranešta, kad vaiką ketina apgyvendinti vaikų namuose, todėl nusprendė ją apgyvendinti pas save. R. gyvenant su tėvu, vaikui nebuvo sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos. Atsakovas ateina aplankyti dukros, tačiau jos reikalais nelabai domisi. Ji yra dirbanti, gauna apie 1040 Lt darbo užmokestį, taip pat 520 Lt išmoką už vaiką. Yra neteista, administracine tvarka nebausta. Gyvena dviejų kambarių socialiniame bute. Šiame bute vaikui sudarytos tinkamos gyvenimo ir mokymosi sąlygos. Su jos gyvenimo draugu R. sutaria gerai. Pagal galimybes stengiasi aprūpinti vaiką materialiai, su ja daug bendrauja, deda pastangas auklėti vaiką.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas A. M. yra nepilnametės R. M., gim. ( - ), tėvas, o V. M. yra jos motina (b.l. 17). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-06-28 įsakymu Nr. AD1-1510 A. M. ir V. M. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (v.b.l. 23-24). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-06-05 sprendimu V. M. neterminuotai apribota motinos valdžia į vaikus T. M. ir R. M. (b.l. 39-40). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-29 sprendimu buvo nutraukta A. M. ir V. M. santuoka, nepilnametės R. M. gyvenamoji vieta nustatyta su tėvu A. M. (b.l. 33-38). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2012-12-12 sprendimu Nr. VT9-115 nuspręsta R. M. paimti iš jos gyvenamosios vietos, nes mergaitės tėvas ir pamotė negali užtikrinti vaikui saugumo ir tinkamai ją prižiūrėti (b.l. 113). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-02-25 įsakymu Nr. AD1-488 R. M. nustatyta laikinoji globa, globos vietą paskiriant BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro trumpalaikės socialinės globos skyriuje, o Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-28 įsakymu Nr. AD1-2102 nuo 2013-09-01 R. M. laikinąja globėja paskirta R. K. (b.l. 75-77).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.180 straipsnis numato, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Pažymėtina, kad bent vienos šių sąlygų buvimas yra pakankamas pagrindas taikyti laikiną ar neterminuotą tėvų valdžios apribojimą. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tada, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ir (ar) motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.). Esminė tėvų valdžios apribojimo sąlyga yra tėvų veiksmai, kuriais tėvų valdžia neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad atsakovo šeima dėl nepakankamos vaikų priežiūros į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą įrašyta nuo 2007-06-28. Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojams, taip pat Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojams dirbant socialinį darbą su atsakovo šeima nustatyta, kad atsakovas tinkamai neužtikrina dukros sveikatos priežiūros, jos ugdymo proceso, nėra užtikrintos būtinos šeimos gyvenimo ir higienos sąlygos, atsakovas piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, namuose nuolat lankosi nuo alkoholio apsvaigę neblaivūs pašaliniai asmenys, nėra tinkamai paskirstomas šeimos biudžetas. Dėl šios priežasties nuo 2012-12-12 buvo priimtas sprendimas nepilnametę R. M. paimti iš jos gyvenamosios vietos. Atsakovui buvo sudarytos sąlygos pakeisti savo gyvenimo būdą bei sudaryta galimybė imtis priemonių, kad dukra galėtų grįžti į šeimą, tačiau atsakovas savo gyvenimo būdo nekeičia, realių pastangų susigrąžinti dukrą nededa. Teismo posėdžio metu atsakovas neginčijo aplinkybės, jog dažnai vartoja alkoholį, tačiau savo elgesio nebuvo linkęs vertinti kritiškai. Nors atsakovas su ieškinio reikalavimu dėl tėvo valdžios apribojimo nesutiko, tačiau savo nesutikimą grindė iš esmės tuo, jog neturėtų iš ko teikti išlaikymą dukrai. Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad atsakovas tinkamai nesirūpina savo nepilnamete dukra, neįgyvendina įstatyme numatytų tėvo pareigų vaikui, t.y. tinkamai neįgyvendina tėvo valdžios, todėl konstatuotina, jog gyvenimas su atsakovu neatitinka nepilnametės R. M. interesų, neužtikrina jai tinkamos ir saugios gyvenamosios aplinkos, būtinos vaikui tinkamai augti, vystytis ir tobulėti. Pagal byloje esančius duomenis nėra pagrindo daryti išvados, jog padėtis gali pasikeisti. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą neterminuotai apriboti A. M. tėvo valdžią į dukrą R. M. (CK 3.180 str. 1 d.). Išaiškintina, kad apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams.

11Tėvo valdžios apribojimas sudaro pagrindą nustatyti nuolatinę vaiko globą (rūpybą) (CK 3.183 str. 4 d., 3.251 str.). Ieškovas prašo nuolatine vaiko rūpintoja skirti jos tetą R. K.. Trečiasis asmuo su šiuo ieškinio reikalavimu sutinka. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-28 įsakymu Nr. AD1-2102 nuo 2013-09-01 R. M. laikinąja globėja paskirta R. K.. Nustatyta, kad R. K. yra nepilnametės R. M. teta, su ja faktiškai gyvena nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio. Pokalbio su ieškovo atstovais metu R. M. paaiškino, jog su teta gyventi jai yra gerai, norėtų su ja gyventi iki pilnametystės, o gal ir ilgiau (b.l. 137-138). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2013-06-07 sprendimu R. K. pripažinta tinkama būti skiriama vaiko rūpintoja. R. K. gyvena su sugyventiniu R. J., į bylą yra pateiktas jo rašytinis sutikimas dėl trečiojo asmens skyrimo vaiko globėja (rūpintoja). Jos sveikatos būklė yra tinkama būti paskirtai vaiko rūpintoja. R. K. dirba UAB ( - ), darbovietės yra charakterizuojama teigiamai. Bylos duomenimis, R. K. neteista, administracine tvarka nebausta. Jos sugyventinis R. J. Skuodo rajono apylinkės teismo 2003-04-15 nuosprendžiu teistas už vengimą išlaikyti vaikus, taip pat keletą kartų baustas administracine tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad R. J. teistas 2003 metais, t.y. daugiau nei prieš 10 metų, teismo vertinimu, ši aplinkybė šiuo atveju nėra kliūtis R. K. būti paskirtai nepilnamečio vaiko rūpintoja. Iš 2013-06-07 Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto matyti, jog šeima gyvena dviejų kambarių socialiniame bute, kuriame sąlygos vaiko globai yra palankios, užtikrinti visi vaiko poreikiai ir jų tenkinimas. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, taip pat įvertinus tai, kad R. K. nuo 2013-09-01 faktiškai prižiūri ir rūpinasi nepilnamete R. M., yra jos teta bei išreiškė norą būti paskirta nuolatine vaiko rūpintoja, atsižvelgiant į tai, kad pagal savo sveikatos būklę ir asmenines savybes ji gali būti skiriama rūpintoja, konstatuotina, jog yra pagrindas R. K. paskirti R. M. nuolatine rūpintoja, nustatant rūpybos vietą rūpintojos gyvenamojoje vietoje (CK 3.264 str. 3 d., 3.265 str. 1 d. 1 p.). Rūpintojai išaiškintinos rūpintojos teisės ir pareigos (CK 3.243-3.245 str., 3.271 - 3.276 str.).

12Nustatyta, kad nepilnametė R. M. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-04-29 sprendimo pagrindu turi daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, t.y. 1/4 dalį buto, esančio ( - ), todėl nagrinėjant šią bylą sprendžiamas klausimas dėl turto administravimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.245 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 493 straipsnis) (b.l. 44, 52). Įvertinus byloje esančius įrodymus bei tai, kad nepilnametės R. M. rūpintoja skirtina R. K., ji taip pat skirtina ir R. M. turto administratoriumi (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4. 236-4.252 straipsniai). Turto administratoriui išaiškintinos jo teisės ir pareigos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.240, 4.241, 4.242, 4.243, 4.244 straipsniai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 508 straipsnio 4 dalis).

13Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo A. M. nepilnametės R. M. išlaikymui po 300,00 Lt (86,89 Eur) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo iki vaiko pilnametystės. Pažymėtina, kad tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir apribojus tėvų valdžią, todėl tėvo valdžios apribojimas šiuo atveju nešalina atsakovo pareigos išlaikyti savo nepilnametę dukrą (CK 3.192, 3.195 str.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis, todėl, nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo, teismas privalo nustatyti tėvo (motinos) turtinę padėtį, t. y. visas jų gaunamas pajamas, turtą, būtinas išlaidas ir vaiko poreikius. Teismų praktikoje orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo dydį, laikoma CK 6.461 str. 2 dalies nuostata, pagal kurią vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą, kuri šiuo metu yra 300 Eur. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovui yra nustatytas 50 procentų darbingumas, jo gaunamas pajamas sudaro Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos mokama netekto darbingumo pensija – 96,79 Eur per mėnesį (b.l. 15, 28, 142). Teismo posėdžio metu atsakovas paaiškino, jog šiuo metu yra registruotas darbo biržoje, tačiau dėl prastos klausos darbą susirasti sunku, be to, yra tik iš dalies darbingas. Taip pat paaiškino, kad papildomai užsidirba dirbdamas įvairius atsitiktinius darbus. Įvertinus byloje esamą situaciją, taip pat atsakovo turtinę padėtį, pripažintina, jog yra pagrindas ieškinį dalyje dėl išlaikymo vaikui priteisimo tenkinti iš dalies ir nukrypti nuo teismų praktikoje taikomo išlaikymo nepilnamečiui vaikui orientacinio dydžio, kadangi pusės minimalios mėnesio algos dydžio išlaikymo priteisimas šiuo atveju neatitiktų atsakovo realios galimybės teikti tokio dydžio išlaikymą vaikui. Esant nustatytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į atsakovo turtinę padėtį, vaiko poreikius, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, iš atsakovo nepilnametės dukros išlaikymui priteistinas 50,00 Eur dydžio išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, jas kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją iki vaiko pilnametystės.

14Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo, rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d., 496 str.).

15Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. l d.). Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybės naudai priteistinas 59,00 Eur žyminis mokestis, t.y. 41,00 Eur žyminis mokestis už reikalavimą dėl tėvo valdžios apribojimo, rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo kaip už neturtinį reikalavimą (CPK 80 str. 1 d. 5 p.) bei 18,00 Eur žyminio mokesčio už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 3 p.).

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270, straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Neterminuotai apriboti atsakovo A. M. a.k. ( - ) tėvo valdžią dukrai R. M., gim. ( - ), a.k. ( - ).

19Nustatyti R. M., gim. ( - ), a.k. ( - ) nuolatinę rūpybą, jos nuolatine rūpintoja ir turto administratore paskiriant R. K. a.k. ( - ).

20Nustatyti R. M., gim. ( - ), a.k. ( - ), gyvenamąją vietą su rūpintoja R. K. a.k. ( - ) rūpintojos gyvenamojoje vietoje.

21Priteisti iš atsakovo A. M. a.k. ( - ) nepilnametės R. M., gim. ( - ), a.k. ( - ) išlaikymui po 50,00 Eur (penkiasdešimt Eur 00 ct) kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, jas indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nuo civilinės bylos iškėlimo dienos, t.y. 2014-09-17, iki R. M. pilnametystės.

22Priteisti iš atsakovo A. M. a.k. ( - ) 59,00 Eur (penkiasdešimt devynis Eur 00 ct) žyminio mokesčio valstybės naudai.

23Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

24Išaiškinti rūpintojai R. K. rūpintojo teises ir pareigas (CK 3.271-3.272 straipsniai), t.y. kad ji yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus, turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jai vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai, privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą, rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi, auklėti vaiką, spręsdama klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis, informuoti artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais, rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdama į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

25Sprendimą dalyje dėl rūpybos nustatymo, rūpintojo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

26Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo neterminuotai... 3. Atsakovas A. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su... 4. Teismo nustatytu terminu trečiojo asmens atsiliepimas į ieškinį negautas.... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį... 6. Teismo posėdžio metu atsakovas A. M. su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 7. Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo R. K. su ieškiniu sutiko ir prašė... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.180 straipsnis numato,... 11. Tėvo valdžios apribojimas sudaro pagrindą nustatyti nuolatinę vaiko globą... 12. Nustatyta, kad nepilnametė R. M. Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 13. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo A. M. nepilnametės R. M.... 14. Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo, rūpybos nustatymo ir rūpintojo... 15. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 17. ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Neterminuotai apriboti atsakovo A. M. a.k. ( - ) tėvo valdžią dukrai R. M.,... 19. Nustatyti R. M., gim. ( - ), a.k. ( - ) nuolatinę rūpybą, jos nuolatine... 20. Nustatyti R. M., gim. ( - ), a.k. ( - ), gyvenamąją vietą su rūpintoja R.... 21. Priteisti iš atsakovo A. M. a.k. ( - ) nepilnametės R. M., gim. ( - ), a.k. (... 22. Priteisti iš atsakovo A. M. a.k. ( - ) 59,00 Eur (penkiasdešimt devynis Eur... 23. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Išaiškinti rūpintojai R. K. rūpintojo teises ir pareigas (CK 3.271-3.272... 25. Sprendimą dalyje dėl rūpybos nustatymo, rūpintojo paskyrimo ir išlaikymo... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...