Byla 1A-408-417-2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Eduardo Maškevičiaus, Teisėjų Arvydo Daugėlos, Lino Pauliukėno, sekretoriaujant Irinai Fiodorovai, dalyvaujant prokurorui Remigijui Bėtkiui, kaltinamajam G. B., kaltinamojo gynėjai advokatei Gražinai Mauručaitienei,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės I. Mačiulienės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nuosprendžio, kuriuo G. B. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 straipsnio 1 dalį atleistas dėl veikos mažareikšmiškumo. Baudžiamoji byla G. B. nutraukta.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu įrodyta, kad G. B., būdamas UAB „duomenys neskelbtini“, įmonės kodas duomenys neskelbtini, registruotos duomenys neskelbtini, Klaipėdoje, direktoriumi, t. y. atsakingu už įmonės veiklą, pažeisdamas 2003-12-11 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. IX-I 889 37 straipsnio 5 dalį, nustatančią, jog bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, 2002-12-05 Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 11 straipsnio 7 dalį, nustatančią, kad įmo­nės, įstaigos, organizacijos gali imtis priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros tu­rėdamos įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 825 ,,Dėl priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo tai­syklių patvirtinimo“ patvirtintų Taisyklių 4 punktą, nustatantį, kad įmonės, pasirengusios vykdyti licencijuojamą veiklą pagal priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, turin­čios būtinas finansines, organizacines, technines tokios veiklos sąlygas, galimybes ir reikiamos kva­lifikacijos darbuotojus, gali imtis šių Taisyklių reglamentuojamos licencijuojamos priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros veiklos tik gavusios licencijas, neturėdamas Priešgaisri­nės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo taisyklių 7.2 punkte nurodytos licen­cijos techniškai prižiūrėti automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų įrengi­nius, laikotarpiu nuo 2005-01-01 iki 2007-09-30 Klaipėdos apskrityje versliškai, t. y. veikdamas pelno siekiančio juridinio asmens UAB „duomenys neskelbtini“ vardu ir siekdamas pelno, pagal priešgaisrinės signalizacijos įrenginių techninio aptarnavimo sutartis, sudarytas 2006-04-27 Nr. J-3/2006 su A. B. individualia įmone „duomenys neskelbtini“, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2003-07-02 Nr. T-9/2003 su G. S. personaline įmone, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Palangoje; 2000-12-01 Nr. T-6/2000 su Klaipėdos teritorine muiti­ne, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2005-03-22 Nr. 32-S su duomenys neskelbtini, įmonės kodas 9309774, buveine duomenys neskelbtini, Klaipė­doje; 2007-06-15 Nr. T-2/2007 su P. D., asmens kodas ( - ) gyvenančiu duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2006 m. gruodžio mėn. Nr. T-9/2006 su duomenys neskelbtini, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2006-08-18 Nr. T-6/2006 su UAB „duomenys neskelbtini“, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2005 metų Nr. T-3/2005 ir 2006-10-12 Nr. T-8/2006 su UAB „duomenys neskelbtini“, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2006-10-12 Nr. T-7/2006 su UAB „duomenys neskelbtini“, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2005 m. kovo mėn. Nr. T-2/2005 su UAB „duomenys neskelbtini“, įmonės kodas duomenys neskelbtini . buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2002-05-01 Nr. T-5/2002 su VšĮ duomenys neskelbtini, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje;

52006-10-31 raštą Nr. 1-128(1.8) su VšĮ duomenys neskelbtini centru, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2006-03-01 Nr. T-2/2006 s, UAB „duomenys neskelbtini “, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2006-06-07 Nr. T-4/2006 su UAB „duomenys neskelbtini“, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2002-04-01 Nr. T-4/2002 su UAB „duomenys neskelbtini“, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2006-06-08 Nr. T-5/2006 su akcinės draudimo bendrovės „duomenys neskelbtini“ Klaipėdos filialu, įmo­nės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2000 m. Nr. T-3/2000 su VšĮ duomenys neskelbtini, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdo­je; 1999-07-01 Nr. T-l/99 su S. S. gamybine įmone „duomenys neskelbtini “, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje, teikė veikiančios priešgaisrinės signalizacijos įrengimų mokamą techninę priežiūrą ir techninio aptarnavimo paslaugą ir pagal išrašytas 274 PVM sąskaitas faktūras gavo už tai 20516,19 litų pajamų.

6Be to, pagal sudarytas apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrenginių techninio aptar­navimo sutartis 2003-05-28 Nr. T-6/2003 su AB „duomenys neskelbtini“, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini; 2000 metų Nr. T-4/2000 su AB „duomenys neskelbtini“, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2003-08-26 Nr. T-l0/2003 su E. S. įmone, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2004-06-01 Nr. T-3/2004 su K. G. individualia įmone „duomenys neskelbtini“, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini. Klaipėdoje; 2005-03-16 Nr. 27 ir 2006-01-23 Nr. 5 su duomenys neskelbtini, įmones kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2005-03-07 Nr. T-l/2005 su UAB „duomenys neskelbtini“, įmones kodas duomenys neskelbtini, buveinė Tilžės g. 49 duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2004-04-01 Nr. T-2/2004 su UAB „duomenys neskelbtini“, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2002-06-18 Nr. T-8/2002 su UAB „duomenys neskelbtini“, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2006-03-01 Nr. T-l/2006 su UAB „duomenys neskelbtini“, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2004-04-30 Nr. T-l/2004 D. L. komercine įmone „duomenys neskelbtini“, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2004-09-21 Nr. RŽ13-147 ir 2005-10-25 Nr. RŽ13-144 su duomenys neskelbtini, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2003-04-01 Nr. T-5/2003 su VšĮ duomenys neskelbtini, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2003-05-16 Nr. R-10/2003 su VšĮ duomenys neskelbtini, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje, laikotarpiu nuo 2005-01-01 iki 2007-09-30 teikė priešgaisrinės signalizacijos įrenginių techninės priežiūros paslaugas ir pagal išrašytas 319 PVM sąskaitas faktūras gavo už tai 97542,03 litų pajamų.

7Taip pat G. B. pagal sudarytas priešgaisrinės, apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo įrengi­nių techninio aptarnavimo sutartis – 2005 m. gruodžio mėn. Nr. 101 ir 2007 m. vasario mėn. Nr. T-1/2007 su duomenys neskelbtini, įmonės kodas 8878197, buveinė duomenys neskelbtini, Klaipėdoje; 2007-07-02 Nr. T-4/2007 su UAB „duomenys neskelbtini“, įmonės kodas duomenys neskelbtini, buveinė duomenys neskelbtini Klaipėdos r., laikotarpiu nuo 2005-01-01 iki 2007-09-30 teikė priešgaisrinės signali­zacijos įrenginių techninės priežiūros paslaugas ir pagal išrašytas 23 PVM sąskaitas faktūras gavo už tai 10574,24 litų pajamų.

8Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorė I. Mačiulienė pateiktame apeliaciniame skunde prašo panaikinti ir G. B. priimti apkaltinamąjį nuosprendį – pripažinti G. B. kaltu pagal BK 202 str. 1 d. ir skirti jam 50 MGL (6500 Lt) baudą.

9UAB „duomenys neskelbtini“ buhalterinės apskaitos dokumentus, saugomus FNTT prie LR VRM Klaipėdos apskrities skyriuje, esančiame duomenys neskelbtini, Klaipėdoje, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti UAB „duomenys neskelbtini“ teisėtam atstovui ar jo įgaliotam asmeniui.

10Prokurorė nurodo, kad apylinkės teismo išvada, jog G. B. taikant baudžiamajame įstatyme numatytas bausmes, būtų pažeisti ir protingumo bei proporcingumo tarp padarytos veikos ir taikytinos bausmės principai, todėl baudžiamoji byla nutraukta, yra nepagrįsta, kadangi teismas netinkamai aiškino ir pritaikė baudžiamąjį įstatymą.

11Anot apeliantės, teisės aktais siekiama visomis įmanomomis priemonėmis užtikrinti priešgaisrinę saugą tam, kad būtų apsaugotas žmogus ir turtas nuo gaisrų. Taigi akivaizdu, jog šiuo konkrečiu atveju nusikalstama veika, numatyta LR BK 202 str. 1 d., turi fakultatyvinį objektą – visuomenės, žmonių sveikatos bei nuosavybės saugumą, kurio apsaugai užtikrinti teisės aktai ir kelia tam tikrus reikalavimus, būtinus siekiant gauti licenciją, susijusią su priešgaisrinės įrangos technine priežiūra. Klaipėdos miesto apylinkės teismas nuosprendžiu nevertino, kokia žala padaryta šiems fakultatyviniams objektams. Tai, kad nė vienoje įmonėje, kuriai priešgaisrinės įrangos techninės priežiūros paslaugą teikė UAB „duomenys neskelbtini“ neįvyko gaisras, nereiškia, jog jų suteiktos paslaugos – techniškai prižiūrėti automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų įrenginius – buvo suteiktos kokybiškai. Be to, pažymėtina, kad tokią paslaugą teikianti UAB „duomenys neskelbtini“ neturėjo šios srities specialistų, dėl to neatitiko reikalavimų ir jai iki 2008-02-08 nebuvo išduota licencija.

12Prokurorės įsitikinimu, Klaipėdos miesto apylinkės teismas nustatytas faktines aplinkybes vertino netinkamai, nes neatsižvelgė į tai, jog 2004-08-31 UAB „duomenys neskelbtini“ direktorius G. B. priėmė įsakymą, kurio 2 p. nurodyta, jog „įsigaliojus LR priešgaisrinės saugos įstatymui bei LR Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 825, kol įmonės veikla nėra pilnai licencijuota, įmonės personalui, įrenginėjančiam gaisrinę signalizaciją, nesiūlyti klientams sudarinėti gaisrinių signalizacijų aptarnavimo sutarčių. Sutartys sudaromos išimtinai užsakovui pageidaujant“. Be to, prokurorė atkreipia dėmesį, jog daug sutarčių dėl priešgaisrinės įrangos techninės priežiūros buvo sudarytos naujai, o ne siekiant pagal anksčiau sudarytas sutartis tęsti prisiimtus įsipareigojimus (pvz., 2005-03-16 Nr. 27 ir 2006-01-23 Nr. 5 su duomenys neskelbtini, 2005-03-07 Nr. T- 1/2005 su UAB „duomenys neskelbtini“; 2006-03-01 Nr. T-l/2006 su UAB „duomenys neskelbtini“,

132004-09-21 Nr. RŽ13-147 ir 2005-10-25 Nr. RŽ13-144 su Klaipėdos teritorine muitine, 2005 m. gruodžio mėn. Nr. 101 ir 2007 m. vasario mėn. Nr. T-l/2007 su Lietuvos saugios laivybos administracija ir t. t.). Tuo tarpu licenciją UAB „duomenys neskelbtini“ gavo tik pradėjus ikiteisminį tyrimą.

14Prokurorė akcentuoja, jog bendrovė nuo 2004 m. iki 2008 m. teikė priešgaisrinės įrangos techninės priežiūros paslaugas neturėdama šios srities specialistų, dėl to jai ir nebuvo išduodama licencija šiai veiklai. Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu G. B. patvirtino, kad 2004 m. UAB „duomenys neskelbtini“ kreipėsi į Klaipėdos priešgaisrinę priežiūros inspekciją dėl tokios licencijos gavimo, tačiau iš jos buvo gautas sąrašas reikalavimų licencijai gauti. Šiuos reikalavimus įvykdė ir licenciją UAB „duomenys neskelbtini“ gavo tik 2008-02-28. G. B. pripažino, kad nuo 2004 m. iki 2008 m. įmonė negalėjo gauti licencijos dėl to, jog neturėjo specialistų, galinčių teikti priešgaisrinės signalizacijos įrenginių techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugą, be to, ir pats G. B. taip pat neturėjo įgijęs reikiamos kvalifikacijos.

15Taip pat apeliantė pažymi, kad UAB „duomenys neskelbtini“ neturėdama licencijos versliškai vykdė ūkinę veiklą (teikė priešgaisrinės įrangos techninės priežiūros paslaugas) ir iš jos gavo pajamų. Ir tai, anot prokurorės, neabejotinai patvirtina, jog G. B. sąmoningai, be licencijos vykdydamas ūkinę veiklą, siekė pažeisti būtent įstatymų ir kitų norminių aktų nustatytą tvarką.

16Prokuroras prašo apeliacinį skundą tenkinti.

17Kaltinamasis ir jo gynėja prašo prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

18Skundas atmestinas.

19Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nuosprendis teisėtas ir pagrįstas. Naikinti jo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais teisėjų kolegija neturi pagrindo.

20Įstatymų leidėjas Baudžiamojo kodekso 37 str. įtvirtina atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės nuostatą, kai asmens padaryta veika, nors formaliai vertinant ir yra nusikalstama veika, tačiau realiai jos pavojingumas yra nedidelis, todėl ji traktuojama mažareikšme, nes vien formalaus veikos panašumo į nusikaltimą ir vien nedidelio jos pavojingumo nepakanka, kad būtų galima ją įvertinti kaip pagrindą baudžiamajai atsakomybei kilti.

21Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies normų nuostatomis, vertinant veikos pobūdį mažareikšmiškumo požiūriu atsižvelgiama į tai, ar kėsinimusi į baudžiamuoju įstatymu ginamas vertybes asmuo siekė padaryti joms esminę žalą, ar veikos tikslai ir motyvai, veikos padarymo būdas ir pasekmės rodo, kad šia veika nebuvo siekiama tokią žalą padaryti.

22Kaip matyti iš faktinių bylos aplinkybių, tai konstatavo ir apylinkės teismas, kaltinamasis G. B. kaltu dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo prisipažino visiškai, parodydamas, jog neteisėtai komercine, ūkine veika užsiėmė neturėdamas licencijos veiklai, tik siekdamas toliau tęsti jau pradėtą įmonės veiklą, tačiau tikslo ignoruoti ar pažeisti įstatymų neturėjo. Be G. B. prisipažinimo, kaltinamojo kaltė taip pat įrodyta ir kitais skundžiamame nuosprendyje aptartais bei pirmosios instancijos teismo ištirtais įrodymais.

23Iš byloje esančių VĮ Registrų centro pateiktų duomenų matyti, kad G. B. G. B. įmonę įregistravo1999 m. birželio 15 d. 2002 m. liepos 26 d. šios pavadinimas buvo pakeistas į G. B. įmonė „duomenys neskelbtini“, o 2004 m. rugsėjo 29 d. G. B. įmonė „duomenys neskelbtini“ pertvarkyta į UAB „duomenys neskelbtini“ (t. 2, b. l. 76–90).

24Tuo tarpu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus: 2002 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą ir įstatymo įgyvendinamąjį aktą – 2003 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ,,Dėl priešgaisrinės įrangos gamybos ir jos techninės priežiūros licencijavimo tai­syklių patvirtinimo“ reglamentuotą tvarką nuo 2003 m. liepos 1 d., kai įsigaliojo 2002 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas, UAB „duomenys neskelbtini“ vykdomai priešgaisrinės signalizacijos įrenginių techninio aptarnavimo ir priežiūros veiklai licencija buvo būtina. Tačiau priešgaisrinės apsaugos įrenginių techninio aptarnavimo veiklą G. B. vykdė nuo 2003 metų, o licencija minėtai veiklai UAB „duomenys neskelbtini“ buvo išduota tik 2008 m. Tačiau iš objektyvių faktinių bylos duomenų nustatyta, jog G. B. jau 2004 m. vis dėlto ėmėsi veiksmų leidimui gauti. Kreipėsi į Klaipėdos priešgaisrinės priežiūros inspekciją, įgijo kvalifikacinius pažymėjimus, įdiegė kokybės valdymo sistemą įmonėje. Teisėjų kolegija be abejo įvertina, kad iki licencijos gavimo beveik ketverius metus G. B. bendrija vykdė veiklą, neturėdama tam leidimo, tačiau kartu akcentuoja, kad visą minėtąjį laiką kaltinamasis G. B. kaip vadovaujamos bendrovės vadovas mokėjo privalomus mokesčius į valstybės biudžetą, taip valstybės finansinei sistemai iš esmės realios finansinės žalos nesukeldamas. Nors, kaip matyti iš byloje pateiktos N. Z. buhalterinės apskaitos ir audito įmonės 2008-01-20 išduotos pažymos apie UAB „duomenys neskelbtini“ buhalterinės apskaitos duomenis atliktų pajamų, išlaidų ir pelno paskirstymo pagal veiklos sritis – gaisrinės signalizacijos aptarnavimas už 2005–2006 bei 2007 m. sausio–rugsėjo mėnesius, 2005 m. ši bendrovė turėjo 425, 87 Lt pelno, 2006 m. – 4129, 02 Lt nuostolių, 2007 m. sausio–rugsėjo mėn. – 20747, 57 nuostolių (t. 8, b. l. 149).

25Teisėjų kolegija pažymi, kad vienareikšmiškai negali būti pateisinama G. B. veikla, t. y. darbų atlikimas neturint jiems įstatymo nustatyta tvarka gautų leidimų, tačiau šiuo atveju teisėjų kolegija vertina ir G. B. padarytos formaliai nusikalstamos veikos tikslą – siekimą užtikrinti tolimesnę įmonės veiklą. Atsižvelgiant į tai, kokių veiksmų ėmėsi kaltinamasis G. B. siekdamas įteisinti bendrovės vykdomą veiklą, teisėjų kolegijai leidžia sutikti su apylinkės teismo išvada, jog vis dėlto G. B. vykdomos veikos tikslai ir motyvai iš tiesų nebuvę nukreipti padaryti ne tik esminės, bet ir kokios nors kitos žalos įstatymo saugomoms vertybėms ar valstybėms interesams. Tuo tarpu analizuodama prokurorės apeliacinio skundo argumentą, jog G. B. ne vykdė anksčiau prisiimtus įsipareigojimų, o priešingai, sudarė nemažai naujų sutarčių, teisėjų kolegija pažymi, jog konstatuotoji aplinkybė nepaneigia kaltinamojo G. B. tikslo – taip užtikrinti tolimesnę įmonės veiklą. Kaip matyti iš byloje esančio 2004-08-31 G. B. priimto įsakymo, jog „įsigaliojus LR priešgaisrinės saugos įstatymui bei LR Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 825, kol įmonės veikla nėra visiškai licencijuota, įmonės personalui, įrenginėjančiam gaisrinę signalizaciją, nesiūlyti klientams sudarinėti gaisrinių signalizacijų aptarnavimo sutarčių. Sutartys sudaromos išimtinai užsakovui pageidaujant“. Tačiau prokurorės nurodyti apeliacinio skundo argumentai nepaneigia aplinkybės, jog būtent užsakovų iniciatyva sutartys buvo sudaromos, buvo užsakomi darbai, o G. B., kaip atsakingas ir rūpestingas bendrovės direktorius, suinteresuotas įmonės klestėjimu, tik priėmė šiuos pasiūlymus. Ir teisėjų kolegijos įsitikinimu, tai, kad sutartys buvo sudaromos po minėtojo įsakymo priėmimo, niekaip neįrodo, jog G. B. veikė tyčia, siekdamas piktybiškai pažeisti galiojančius teisės aktų reikalavimus dėl leidimų gavimo.

26Akcentuotina, kad sprendžiant veikos mažareikšmiškumo klausimą, turi būti atsižvelgiama tiek į būtinus veikos objektyviuosius, tiek į subjektyviuosius požymius.

27Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos konstatavimu, jog G. B. veiką vertinant kaip mažareikšmę pirmiausia akcentuotina ir vertintina subjektyvioji padarytos veikos pusė. Būtent tyčios turinys ir jos kryptingumas apibūdina, kokią žalą asmuo siekė padaryti įstatymo ginamoms vertybėms (objektui). Tuo tarpu, kaip jau buvo konstatuota, G. B. tyčia vis dėlto buvo nukreipta ne pažeisti įstatymą, ne padaryti žalą valstybės saugomiems interesams ir vertybėms, o užtikrinti bendrovės, esančios vienu iš pagrindinių pajamų šaltiniu, veiklos tęstinumą.

28Kaip minėta, vienas iš veikos vertinimų kriterijų yra požymių, apibūdinančių ją kaip nusikalstamą, buvimas. Tačiau taip pat akcentuotina, jog vien formalaus šių požymių buvimas negali būti besąlyginis pagrindas baudžiamajai atsakomybei atsirasti. Įstatymų leidėjas, formuodamas baudžiamuosius įstatymus, Baudžiamojo proceso kodekse įtvirtino ir baudžiamosios teisės principus, kaip pamatines nuostatas, kuriomis būtina vadovautis nagrinėjant baudžiamąsias bylas. Vienas šių principų – tikslingumo principas, kurio esmė proceso nutraukimo galimybė, atleidžiant kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės Baudžiamojo kodekso numatytais pagrindais, tarp jų ir dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo, nes apkaltinamojo nuosprendžio priėmimas ir kaltininko nubaudimas teisinei santarvei atkurti nėra būtinas.

29Teisėjų kolegijos nuomone, aptartos faktinės bylos aplinkybės leidžia pagrįstai teigti bei sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad G. B. veika, nors formaliai ir atitinka BK 202 str. 1 d. įtvirtintos nusikalstamos veikos požymius, tačiau dėl savo itin nedidelės žalos, pasireiškiančios tik formalių teisės aktų reikalavimų nepaisymu, nėra tokia pavojinga, ar juolab griaunanti teisinę valstybės santarvę, jog būtinas G. B. nuteisimas ir atitinkamos baudžiamosios sankcijos paskyrimas, siekiant atkurti pažeidimu padarytą žalą.

30Vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

31Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės I. Mačiulienės apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu įrodyta, kad G. B., būdamas UAB... 5. 2006-10-31 raštą Nr. 1-128(1.8) su VšĮ duomenys neskelbtini centru,... 6. Be to, pagal sudarytas apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos... 7. Taip pat G. B. pagal sudarytas priešgaisrinės, apsauginės signalizacijos ir... 8. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorė I. Mačiulienė... 9. UAB „duomenys neskelbtini“ buhalterinės apskaitos dokumentus,... 10. Prokurorė nurodo, kad apylinkės teismo išvada, jog G. B. taikant... 11. Anot apeliantės, teisės aktais siekiama visomis įmanomomis priemonėmis... 12. Prokurorės įsitikinimu, Klaipėdos miesto... 13. 2004-09-21 Nr. RŽ13-147 ir 2005-10-25 Nr. RŽ13-144 su Klaipėdos teritorine... 14. Prokurorė akcentuoja, jog bendrovė nuo 2004 m. iki 2008 m. teikė... 15. Taip pat apeliantė pažymi, kad UAB „duomenys neskelbtini“... 16. Prokuroras prašo apeliacinį skundą tenkinti.... 17. Kaltinamasis ir jo gynėja prašo prokuroro apeliacinį skundą atmesti.... 18. Skundas atmestinas.... 19. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nuosprendis... 20. Įstatymų leidėjas Baudžiamojo kodekso 37 str. įtvirtina atleidimo nuo... 21. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies normų nuostatomis,... 22. Kaip matyti iš faktinių bylos aplinkybių, tai konstatavo ir apylinkės... 23. Iš byloje esančių VĮ Registrų centro pateiktų duomenų matyti, kad G. B.... 24. Tuo tarpu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus: 2002 m. gruodžio 5 d.... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad vienareikšmiškai negali būti pateisinama G.... 26. Akcentuotina, kad sprendžiant veikos mažareikšmiškumo klausimą, turi būti... 27. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos konstatavimu, jog G. B.... 28. Kaip minėta, vienas iš veikos vertinimų kriterijų yra požymių,... 29. Teisėjų kolegijos nuomone, aptartos faktinės bylos aplinkybės leidžia... 30. Vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija... 31. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės I. Mačiulienės...