Byla eB2-602-227/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ juridinio asmens kodas 155449725 (buveinės vieta: Parko g.14, Visaginas)

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė,

2Sekretoriaujant Lolitai Kudabienei

3žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB “Conlex“ , juridinio asmens kodas 302538171 (buveinės vieta: Kęstučio g.50, Vilnius) ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ juridinio asmens kodas 155449725 (buveinės vieta: Parko g.14, Visaginas) ir

Nustatė

4apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta ieškovei ir atsakovei. Gautas atsakovės ir ieškovės prašymai bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Kliūčių nagrinėjimui- nenustatyta.

5Ieškovė- atsakovė kreditorė, 2017-04-27 reikalavimo perleidimo sutartimi ir jos priedu Nr.3A, perėmusi reikalavimo teisę iš UAB „Pastolių centras“ į atsakovę 12.587,71 € sumai, prašo iškelti atsakovei bankroto bylą , nes ji ir po įspėjimo dėl atsiskaitymo ir galimo bankroto bylos inicijavimo neatsiskaito Mano, kad ji nemoki.

6Nurodo, kad perimtas reikalavimas pagal Visagino miesto apylinkė teismo sprendimą ir 2017-03 vykdomąjį raštą. Apie reikalavimo perėmimą informavo atsakovę 2017-04-28 pranešimu, elektroniniais laiškais atsiskaityti Atsakovė nemoki, turi rimtų finansinių sunkumų ir šiuo metu negali atsiskaityti su kreditoriais. Turi 32.850,98 € mokestinę nepriemoką VMI, 64.171,32 €- SODRAI, 23 bylose dalyvavo kaip atsakovė, per paskutinius metus įregistruoti 7 turto areštai, iš kurių 5 galiojantys. 2017-04-20 dirbo 45 darbuotojai, šiuo metu-38.

7Atsakovė atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Pripažįsta, kad turi laikinų finansinių sunkumų, susijusių su tuo, kad skolininkai laiku nesumoka skolų ir dėl šios priežasties neatsiskaitė su ieškove.

8Teigia, kad turimas turtas kelis kartus viršija įsipareigojimus. Balanso duomenimis už 2016 metus turi turto už 1.571.147 €, iš kurio ilgalaikio už 495.748 €, trumpalaikio už 458.301 €.Ilgalaikį turtą sudaro: žemė, pastatai ir statiniai, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, kita įranga ir kt. turtas, kurių vertė balanse nurodyta 272.575 €., o turimų pastatų ir statinių balansinė vertė yra 150.314 €. Faktiškai jų vertė ženkliai didesnė. Remiantis vien masiniu vertinimu jų vertė 383.703 €, t.y. 233.389 € didesnė nei apskaityta balanse. .Balanse apskaityta įsipareigojimų už 281.277 €, iš kurių per vienerius metus mokėtinų už 256.306 €, o po vienerių metų- už 24.971 €. Pradelsti įsipareigojimai sudaro 250.029,40 €.Bendrovės sąskaitoje sukaupta 30.406,90 €, kurie bus panaudoti atsiskaitymui su kreditoriais., t.y. pradelsti įsipareigojimai dar sumažės.

9Pateiktame sąraše bendrovė birželio 1 dienai turėjo 17.140,80 € skolą darbuotojams už gegužės mėnesį, kuri likviduota birželio mėnesį.

10Atsakyme ieškovei atsakė nurodė, kad skolą ieškovei išieško antstolė ir ji perveda išieškomą sumą.

11Atsisakoma iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ juridinio asmens kodas 155449725 (buveinės vieta: Parko g.14, Visaginas) .

12Iš byloje esančių dokumentų ir viešai skelbiamos informacijos matyti, kad balanso už 2016 metus duomenimis atsakovė turėjo turto už 1.571.147 €, iš kurio ilgalaikio už 495.748 €, trumpalaikio už 458.301 €. Ilgalaikį turtą sudaro: žemė, pastatai ir statiniai, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, kita įranga ir kt. turtas, kurių vertė balanse nurodyta 272.575 €., o turimų pastatų ir statinių balansinė vertė yra 150.314 €. Atsakovė teigia, kad pastarasis turtas dar didesnės vertės nei paskaitytas balanse ir šį teiginį grindžia masiniu vertinimu-jų vertė 383.703 €, t.y. 233.389 € didesnė nei apskaityta balanse. Tačiau šis turtas neįvertintas nepriklausomo vertintojo ir balanso duomenys nenuginčyti. Todėl teismas sprendžia, kad turto vertė tokia, kokią nurodė atsakovė balanse.

13Balanse apskaityta įsipareigojimų už 281.277 €, iš kurių per vienerius metus mokėtinų už 256.306 €, o po vienerių metų- už 24.971 €. Atsakovės teigimu pradelsti įsipareigojimai sudaro 250.029,40 €. Įrodymų., leidžiančių spręsti apie didesnę pradelstų įsipareigojimų dydį, byloje nėra ir teismui nežinoma. Todėl teismas sprendžia, kad pradelsta įsipareigojimų už 250.029,40 €.

14Įvertinus apskaityto turto vertę ir pradelstų įsipareigojimų dydį, darytina išvada, kad nemokumo nėra.

15Pažymėtina, kad nenuginčyta, jog bendrovės sąskaitoje yra sukaupta 30.406,90 €, kuriuos ar dalį jų atsakovė galės panaudoti atsiskaitymui su kreditoriais. Tokiu būdu pradelsti įsipareigojimai dar sumažės.

16Bendrovė vykdo veiklą. Joje dirba 44 darbuotojai. Skolų darbuotojams nėra. Atsakovė skolinga VSDFV, tačiau, išanalizavus skolų pokytį, darytina išvada, kad jos nedidėja. Taip 2017-07-20 buvusi 55.588,46 € skola 2017-08-17 sudarė 30.070,28 € ,t.y. sumažėjo 25.418,18 € pastoviai mažėdama.

17Kiti kreditoriai nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo ir neprisijungė prie nagrinėjamos bylos.

18Teismas sprendžia, kad labiau tikėtina, jog atsakovės pastangomis ji išliks aktyvia rinkos dalyve ir subalansuos savo finansus. Šiuo metu dėl laikinų finansinių sunkumų ji neatsiskaitė su ieškove, perėmusią 2017-04-27 finansinį reikalavimą iš atsakovės kreditoriaus ir to pasekoje tapusia kreditore.

19Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, teismui nenustačius nei vienos iš sąlygų bankroto bylos iškėlimui, t.y., kad įmonė nemoki, negali ir negalės vykdyti savo įsipareigojimų, atsisakoma atsakovei iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d).

20Priešingu atveju nukentėtų labiausiai pažeidžiama visuomenės dalis- net 44 darbuotojai, kuriems įsidarbinti šios dienos sąlygomis bei įvertinus jų gyvenamą vietą- būtų ytin sudėtinga. Tuo pačiu nukentėtų įmonės kreditoriai, nes turtas bankroto bylose parduodamas skubiai ir dėl to pigiai, o didžioji dauguma gautų lėšų panaudojama administravimo išlaidoms padengti, o ne atsiskaitymui su kreditoriais. Ieškovės interesai bus mažiau pažeisti, nes dėl skolos išieškojimo iš atsakovės 2017-04-03 išduotas vykdomasis raštas ir ieškovė turi teisę ir realią galimybę savo teisę apginti priverstinio sprendimo vykdymo eigoje.

21Atsakovei tęsiant veiklą didesnė tikimybė, kad bus sumažinti kreditoriniai reikalavimai

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290- 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi,

Nutarė

23Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ juridinio asmens kodas 155449725 (buveinės vieta: Parko g.14, Visaginas) .

24Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui , atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

25Nutarties nuorašą išsiųsti atsakovei.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė,... 2. Sekretoriaujant Lolitai Kudabienei... 3. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB “Conlex“ , juridinio... 4. apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta ieškovei ir atsakovei.... 5. Ieškovė- atsakovė kreditorė, 2017-04-27 reikalavimo perleidimo sutartimi ir... 6. Nurodo, kad perimtas reikalavimas pagal Visagino miesto apylinkė teismo... 7. Atsakovė atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Pripažįsta, kad turi laikinų... 8. Teigia, kad turimas turtas kelis kartus viršija įsipareigojimus. Balanso... 9. Pateiktame sąraše bendrovė birželio 1 dienai turėjo 17.140,80 € skolą... 10. Atsakyme ieškovei atsakė nurodė, kad skolą ieškovei išieško antstolė ir... 11. Atsisakoma iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Visagino tiekimas ir... 12. Iš byloje esančių dokumentų ir viešai skelbiamos informacijos matyti, kad... 13. Balanse apskaityta įsipareigojimų už 281.277 €, iš kurių per vienerius... 14. Įvertinus apskaityto turto vertę ir pradelstų įsipareigojimų dydį,... 15. Pažymėtina, kad nenuginčyta, jog bendrovės sąskaitoje yra sukaupta... 16. Bendrovė vykdo veiklą. Joje dirba 44 darbuotojai. Skolų darbuotojams nėra.... 17. Kiti kreditoriai nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo ir neprisijungė... 18. Teismas sprendžia, kad labiau tikėtina, jog atsakovės pastangomis ji išliks... 19. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, teismui nenustačius nei vienos iš... 20. Priešingu atveju nukentėtų labiausiai pažeidžiama visuomenės dalis- net... 21. Atsakovei tęsiant veiklą didesnė tikimybė, kad bus sumažinti kreditoriniai... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290- 291... 23. Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Visagino tiekimas ir... 24. Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama... 25. Nutarties nuorašą išsiųsti atsakovei....