Byla 2-8782-907/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Asta Čebatoriūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Ž. V. ir atsakovo UAB „Grūstė“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo,

Nustatė

22016-08-31 teisme buvo iškelta civilinė byla pagal ieškovės Ž. V. ieškinį atsakovui UAB „Grūstė“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo.

32016-09-15 teisme gauta 2016-09-13 šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartis, šalys prašė teismo ją patvirtinti rašytinio proceso tvarka ir civilinę bylą nutraukti, nurodė, kad bylos nutraukimo pasekmės šalims yra žinomos.

4Prašymas tenkintinas.

5Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kad šalys, sudarydamos taikos sutartį, išreiškė abiejų šalių suderintą valią, sudaryta taikos sutartis neprieštarauja šalių interesams, imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str. 2 d.), nenustatyta kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negalėtų būti teismo patvirtinta, šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

6Kadangi ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo paduodant ieškinį yra atleista (LR CPK 83 str. 1 d. 1 p.), vadovaujantis LR CPK 96 str. 1 d. iš atsakovo valstybei turėtų būti priteistos bylinėjimosi išlaidos: 25 procentai žyminio mokesčio ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad šalys abipusių nuolaidų būdu išsprendė ginčą ir priėmė joms abiems naudingą sprendimą, tai nurodydamos taikos sutartyje, minėtus veiksmus atliko pradinėje proceso stadijoje, t. y. teismui priėmus ieškinį ir rengiantis bylą nagrinėti, išsiuntus atsakovui procesinius dokumentus ir pranešimą dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo, atsižvelgiant į procesinį šalių elgesį, į tai, kad bylinėjimosi išlaidų suma nedidelė, o procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma laikytina mažesne nei minimali (3,00 Eur), minėtos bylinėjimosi išlaidos valstybei iš atsakovo nepriteistinos (LR CPK 93 str. 4 d., 96 str. 5 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“). Šalys susitarė, kad atsakovas atlygins ieškovės patirtas 300,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti (taikos sutarties 4.2. p.).

7Šalims išaiškintina, kad, pagal LR CK 294 str. 2 d., bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

8Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (LR CK 6.985 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983- 6.985 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 - 295 str., teismas

Nutarė

10prašymą tenkinti.

11Patvirtinti ieškovės Ž. V., a. k. ( - ) ir atsakovo UAB „Grūstė“, į. k. 166576122, pasirašytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad šia Taikos sutartimi išsprendė visus nesutarimus civilinėje byloje Nr. 2-8782-907/2016 ir jokių pretenzijų viena kitai nebeturi.
 2. Šalys susitaria pakeisti Ieškovės atleidimo iš darbo pagrindą iš DK 136 str. 3 d. 1 p. į DK 125 str. (Šalių susitarimu). Šį pakeitimą Atsakovas įsipareigoja užfiksuoti VSDFV sistemoje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Teismo nutarties, kuria tvirtinama ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.
 3. Ieškovė atsisako visų ieškinyje civilinėje byloje Nr. 2-8782-907/2016 pareikštų reikalavimų ir nurodo, kad nebeturi jokių pretenzijų Atsakovui dėl darbo sutarties vykdymo/nevykdymo, nutraukimo ir, jeigu Taikos sutartis bus vykdoma, ateityje nereikš jokių reikalavimų, susijusių su darbo sutarties vykdymu/nevykdymu, nutraukimu, darbo užmokesčiu, darbo sutarties sąlygomis, materialine, civiline atsakomybe bei kitais reikalavimais.
 4. Atsakovas šia Taikos sutartimi įsipareigoja:
  1. Per 5 darbo dienas nuo Teismo nutarties patvirtinti šią Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos sumokėti ieškovei 1200 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų) neturtinės žalos atlyginimą;
  2. Per 5 darbo dienas nuo Teismo nutarties patvirtinti šią Taikos sutartį įsiteisėjimo dienos sumokėti Ieškovei 300 Eur (trijų šimtų eurų) advokato pagalbai apmokėti patirtas išlaidas.

125. Šios Taikos sutarties 4.1. ir 4.2. punktuose nurodytos sumos turi būti sumokėtos | Ieškovės banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“ banke, banko kodas 73000.

13Tuo atveju, jeigu Atsakovas šios Taikos sutarties 4.1 ir 4.2. punktuose nurodytais terminais nesumoka Ieškovei Taikos sutarties 4.1. ir 4.2. punktuose nurodytų sumų, už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną Atsakovui skaičiuojamos 0,1% dydžio netesybos nuo uždelstos sumokėti sumos.

 1. Šalys nurodo, kad, jų nuomone, ši Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, taip pat patvirtina, kad nedaro žalos nei viešajam interesui, nei Šalių interesams. Šalys patvirtina, kad ši Sutartis yra abiem Šalims priimtinas susitarimas.
 2. Teismo patirtas su procesinių dokumentų įteikimu susijusias išlaidas atlygina Atsakovas.
 3. Ši taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną Ieškovei, Atsakovui ir Šiaulių apylinkės teismui į civilinę bylą Nr. 2-8782-907/2016.
 4. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

14Civilinę bylą Nr. 2-8782-907/2016 nutraukti.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai