Byla 2-14879-329/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai Rutienei, dalyvaujant pareiškėjoms S. S., K. B., nedalyvaujant suinteresuotų asmenų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovams, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų S. S. ir K. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėjos pareiškimu prašo jų prašymą patenkinti ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad politinio kalinio S. B., gim. ( - ), įkalinimo metu nuo 1950-07-12 iki 1953-03-01 jo dukros S. S., gim. ( - ), ir K. B., gim. ( - ), būdamos nepilnametės, negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje adresu ( - ) nurodo, kad juridinis faktas nustatytinas nuo 1939-1990 m. okupacijų nukentėjusių asmenų teisinio statuso pripažinimo tikslu (2-3 b.l.).

3Pareiškėja S. S. teismo posėdžio metu palaikė pareiškimą, prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad ji yra S. B. dukra, S. B. iki suėmimo dirbo Kauno m. milicijos 2-ajame skyriuje, padėdavo tremties išvengusiems asmenims gauti dokumentus, padėjo jiems slapstytis, taip pat padėjo gauti dokumentus iš tremties grįžusiems asmenims, už tai 1950-07-12 buvo suimtas, nuteistas ir įkalintas Komijos ATSR lageryje. Iki tėvo suėmimo šeima gyveno valdiškame bute ( - ), suėmus tėvą legaliai savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje gyventi negalėjo dėl galimo ištrėmimo, pareiškėjų motina E. B. su pareiškėjomis slapstėsi, pareiškėjos tuo metu buvo mažametės – kai tėvą suėmė S. S. buvo 2 metai, o K. B. – 5 mėnesiai. Kiek laiko teko slapstytis, tiksliai nepamena, bet žino, kad kai 1953 metais tėvas grįžo iš įkalinimo, šeima jau gyveno ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ), kiek laiko iki tėvo grįžimo šeima jau gyveno ( - ), tiksliai neprisimena. Slapstytis teko keliose vietose, nes mama bijojo, kad šeimos nesuimtų. Slapstėsi ( - ), pas tėvo pažįstamus Z., vėliau apie pusę metų slapstėsi pas L. M. ( - ), vėliau – ( - ) gatvėje pas ( - ), pas tėvo seserį N. Š., kuri gyveno kaimynystėje.

4Pareiškėja K. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad kai tėvą suėmė, jai buvo 5 mėnesiai, tėvą suėmė, nes paskundė kaimynė. Tėvą suėmus, nuteisus ir įkalinus, šeima negalėjo gyventi ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ), slapstėsi, gyveno ( - ) šeimoje ( - ) taip pat gyveno ( - ) šeimoje, slapstėsi, nes bijojo, kad neištremtų. Prašė pareiškimą tenkinti.

5Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų Genocido ir rezistencijos tyrimo centras atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pagrįsti liudytojų parodymai leistų daryti prielaidą, kad slapstymosi faktas yra buvęs, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka (30, 33, 35 b. 1.), byla išnagrinėta suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

6Suinteresuotas asmuo VSDFV Kauno skyrius atsiliepimu į pareiškimą prašė teismo sprendimą priimti savo nuožiūra, bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka (24-25, 36 b. 1.), byla išnagrinėta suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

7Liudytoja L. D. L. paaiškino, kad pareiškėjas pažįsta. Teigė, jog 1950 metais pati buvusi maža, bet prisimena, kad pas jos tėvus, tuo metu gyvenusius ( - ), atėjo moteris su dviem mažais vaikais, tai buvo pareiškėjų motina su pareiškėjomis, jos gyvenusios ( - ) šeimoje neilgai, apie kelis mėnesius, nes pačių ( - ) šeimai kilo pavojus. Iš savo motinos žinanti, kad pareiškėjų motina su mažomis pareiškėjomis slapstėsi, nes buvo suimtas pareiškėjų tėvas. Liudytojos tėvai ir pareiškėjų motina buvo visiškai nepažįstami žmonės, bet priėmė pagyventi, nes liudytojos tėvai daug kam padėjo, tačiau pareiškėjos su savo motina ilgai pas ( - ) gyventi negalėjo, nes pačių ( - ) šeimai kilo pavojus būti išvežtiems. Parodė, kad ( - ) šeima buvo iš miesto, bet kur tiksliai gyveno iki to laiko, kai pradėjo slapstytis, nežino.

8Liudytojas A. P. V. Č. paaiškino, kad pareiškėjas pažįsta nuo vaikystės, pareiškėjų tėvas labai padėjo jo motinai S. Z. Č., kuriai grįžus iš tremties, pareiškėjų tėvas padėjo legalizuotis, gauti dokumentus, iki pareiškėjų tėvo suėmimo B. šeima ir liudytojo tėvų šeima draugavo. Tuo metu, kai pareiškėjos su savo motina slapstėsi jo tėvų namuose, jis buvęs dar vaikas. Žino, kad suėmus S. B., pareiškėjos su savo motina negalėjo gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, buvo priverstos slapstytis, gyveno tai vienoje, tai kitoje vietoje.

9Pareiškimas tenkinimas.

10Byloje nustatyta, jog pareiškėjos S. S. (iki santuokos B.), gim. ( - ), ir K. B., gim. ( - ) yra S. B. dukros (5, 10, 11, 12 b.l.). Pareiškėjų tėvas S. B., gim. ( - ), buvo politinis kalinys (6, 7 b.l.). Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros 2013-05-24 pažymėjime Dėl neteisėto kalinimo Nr. 12.11. – 26 nurodoma, kad S. B., K. s., gim. ( - ), gyvenęs Kauno m., buvo neteisėtai represuotas, apkaltinus pagal RTFSR BK 19317a str., 117 str. 2 d., ir buvo kalinamas LTSR MVD vidaus kalėjime Kauno m. ir Komi Respublikoje, Rusijos Federacijoje nuo 1950-07-12 iki 1953-04-20 (8 b.l.). Lietuvos Ypatingojo archyvo 2013-05-16 pažymoje Nr. P2-1949 nurodyta, jog archyve yra duomenų, kad S. B., K. s., gim. ( - ), gimęs ir gyvenęs Kauno m., 1950-07-12 buvo suimtas kaltinant pagal RTFSR BK 198-17 str. ir 117 str. 2 d. ir buvo laikomas MGB vidaus kalėjime Kauno m., Ypatingo Pasitarimo prie TSRS MGB 1951-02-03 nutarimu S. B. buvo nuteistas 10 (dešimčiai) metų laisvės atėmimo, bausmės laiką skaičiuojant nuo 1950-07-14, ir įkalintas Komijos ATSR (taip dokumente), Uchtoižemlage, TSRS MGB 1953-02-14 sprendimu buvo nutarta nekeisti sprendimo, priimto S. B. byloje (9 b.l.). S. B., asmens kodas ( - ) mirė ( - ) (13 b.l.), pareiškėjų motina E. B., asmens kodas ( - ) mirė ( - ) (12A b.l.).

11Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, tai yra faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006).

12Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjos fakto, jog politinio kalinio S. B., gim. ( - ), įkalinimo metu nuo 1950 m. liepos 12 d. iki 1953 m. kovo 1 d., jo dukros S. S. (iki santuokos B.), gim. ( - ), ir K. B., gim. ( - ), būdamos nepilnametės, negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ), kadangi turėjo slapstytis, kitaip, kaip teismo keliu nustatant juridinę reikšmę turintį faktą, įrodyti negali, ir kad prašymo tenkinimas pareiškėjoms sukeltų juridines pasekmes, tai yra galimybę pripažinti pareiškėjoms S. S. ir K. B., kaip tuo metu nepilnametėms politinio kalinio vaikams, tremtinio statusą (Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų teisinio statuso įstatymo 5 str. 2 d. 3 p.).

13Visų aukščiau išvardintų ir teismo ištirtų įrodymų visuma patvirtina pareiškėjų nurodomas aplinkybes, pareiškimas tenkintinas, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad S. B., gim. ( - ), įkalinimo metu nuo 1950 m. liepos 12 d. iki 1953 m. kovo 1 d., jo dukros, S. S. (iki santuokos B.), gim. ( - ), ir K. B., gim. ( - ), būdamos nepilnametės, negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ), kadangi turėjo slapstytis. Suinteresuotiems asmenims neprieštaraujant, pareiškėjų prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas yra pagrįstas, įrodytas ir prašymas tenkintinas – CPK 444 str. 2 d. 9 p., 445 str., 446 str.

14Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti reikalinga dėl nuo okupacijų nukentėjusiųjų asmenų – tremtinių teisinio statuso įsigijimo.

15Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 bei atsižvelgiant į tai, kad procesinių dokumentų siuntimo išlaidos yra mažesnės nei 10,00 Lt, pašto išlaidos nėra išieškomos.

16Vadovaujantis LR CPK 259 str., 260 str., 265 str., 268 str., 270 str., 444 str. 2 d. 4 p. ir 9 p., 448 str., teismas

Nutarė

17pareiškimą tenkinti.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjų S. S., asmens kodas ( - ) ir K. B., asmens kodas ( - ) tėvo S. B., asmens kodas ( - ) įkalinimo metu nuo 1950 m. liepos 12 d. iki 1953 m. kovo 1 d., jo dukros S. S. (iki santuokos B.), asmens kodas ( - ) ir K. B., asmens kodas ( - ) būdamos nepilnametės, negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ).

19Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas dėl nuo okupacijų nukentėjusiųjų asmenų teisinio statuso įgijimo.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai... 2. pareiškėjos pareiškimu prašo jų prašymą patenkinti ir nustatyti... 3. Pareiškėja S. S. teismo posėdžio metu palaikė pareiškimą, prašė jį... 4. Pareiškėja K. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad kai tėvą suėmė,... 5. Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų Genocido ir rezistencijos tyrimo... 6. Suinteresuotas asmuo VSDFV Kauno skyrius atsiliepimu į pareiškimą prašė... 7. Liudytoja L. D. L. paaiškino, kad pareiškėjas pažįsta. Teigė, jog 1950... 8. Liudytojas A. P. V. Č. paaiškino, kad pareiškėjas pažįsta nuo vaikystės,... 9. Pareiškimas tenkinimas.... 10. Byloje nustatyta, jog pareiškėjos S. S. (iki santuokos B.), gim. ( - ), ir K.... 11. Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 12. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjos fakto, jog... 13. Visų aukščiau išvardintų ir teismo ištirtų įrodymų visuma patvirtina... 14. Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti reikalinga dėl nuo okupacijų... 15. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 16. Vadovaujantis LR CPK 259 str., 260 str., 265 str., 268 str., 270 str., 444 str.... 17. pareiškimą tenkinti.... 18. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjų S. S., asmens... 19. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas dėl nuo okupacijų... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno...