Byla e2-3683-804/2018
Dėl skolos už komunalines paslaugas priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėjas Ričardas Prašmuntas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ieškinį atsakovei A. Š. dėl skolos už komunalines paslaugas priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1474,63 Eur skolą ir 33,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka – įteikti asmeniškai.

4Atsakovė neįvykdė LR CPK 142 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, todėl, ieškovui prašant, nagrinėjamoje byloje priimamas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 285 str. 2 d.).

7Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad atsakovei asmeninės nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ) (toliau – Butas), kurį atsakovė nuo 2017-11-08 paveldėjo po palikėjos O. D. mirties. Iki palikimo priėmimo už komunalines paslaugas už laikotarpį nuo 2016-09-01 iki 2017-10-30 susidarė 1474,63 Eur įsiskolinimas. Pagal LR CK 5.60 str. 1 d. įpėdinis , paveldėjęs turtą, negali atsisakyti dalies palikimo, t. y., paveldint turtą paveldimos ir palikėjo skolos. Todėl susidaręs įsiskolinimas už komunalines paslaugas iki paveldimo turto priėmimo, laikytinas atsakovės skola. Byloje duomenų jog atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškovu nėra.

8Atsižvelgiant į tai, kad atsakovės bute esantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai yra prijungti prie ieškovui priklausančios geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, atsakovė yra geriamojo vandens vartotoja ir privalo atsiskaityti už suteiktas paslaugas (LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 32 str. 4 d.).

9Ieškovas yra daugiabučių namų administratorius Elektrėnų ir Kietaviškių seniūnijose, paskirtas 2002-10-09 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 02.VS-128. Todėl ieškovas vadovaujantis Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais, patvirtintais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831, proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja šiuos mokėjimus ir įmokas už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, namo (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemą ir liftus) techninę priežiūrą, namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą (eksploatavimą) už lifto naudojimą ir priežiūrą, bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją, bendrojo naudojimo patalpų valymą, už kitas paslaugas.

10Ieškovas 2013-11-27 Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus skyrimo“ Nr. TS-283 paskirtas Elektrėnų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriumi. Atsakovė būdama buto savininkė privalo atsiskaityti už atliekų išvežimą, pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius (LR Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 37 p.).

11Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (LR CK 6.59 str.).

12Atsakovė akivaizdžiai nevykdo savo prievolės už suteiktas paslaugas mokėti ieškovui mokesčius, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 1474,63 Eur skolą pagrįstas ir tenkintinas.

13Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovui priteistina 33,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str., 93 str. 1 d.).

14Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-298/1K-290, bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 262 str. 2 d., 279 str., 285-286 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės A. Š., gim. ( - ), 1474,63 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų septyniasdešimt keturių eurų 63 ct) skolą ir 33,00 Eur (trisdešimt trijų eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, į. k. 181613656.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

Proceso dalyviai