Byla 2VP-3929-985/2016
Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolės Svajonės Žukaitienės pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą

Nustatė

2antstolė Svajonė Žukaitienė prašo skirti baudą uždarosios akcinės bendrovės „Stabara“ direktorei A. Ž. už antstolio reikalavimų nevykdymą.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Nustatyta, kad antstolė Svajonė Žukaitienė vykdomojoje byloje Nr.0076/12/00860 dėl skolos išieškojimo iš skolininko R. G. išieškotojo Valstybės naudai pagal 2012 vasario 29 d. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariato priimtą nutarimą Nr.36N-1467453-12, atliekant vykdymo veiksmus, 2013 m. birželio 12 d. išsiuntė uždarajai akcinei bendrovei ,,Stabara“, kurioje dirba skolininkas R. G. patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš skolininkui priklausančio darbo užmokesčio. Minėtame patvarkyme nurodyta, jeigu pinigus bus vėluojama pervesti daugiau nei 15 dienų, darbdavys privalo apie tai pranešti antstoliui ir nurodyti vėlavimo priežastis. Kadangi patvarkymas nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio nebuvo vykdomas ir nenurodytos priežastys dėl kurių patvarkymas nėra vykdomas, 2016 m. birželio 9 d. uždarajai akcinei bendrovei ,,Stabara“ išsiųstas reikalavimas per penkias dienas nuo jo gavimo dienos raštu informuoti antstolę dėl kokių priežasčių nevykdomas patvarkymas dėl esamo įsiskolinimo dengimo iš skolininko R. G. darbo užmokesčio, kuris įteiktas 2016 m. birželio 14 d. apskaitininkei K. P.. Antstolio reikalavimas iki šiol neįvykdytas, byloje nėra duomenų dėl kokių priežasčių antstolio reikalavimas neįvykdytas. Valstybės įmonės Registrų centro 2016 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenys patvirtina, kad A. Ž. uždarosios akcinės bendrovės „Stabara“ direktorė.

5Išdėstytos aplinkybės duoda pagrindą pripažinti, kad A. Ž. nevykdė teisėtų antstolės reikalavimų. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, (...) privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnio 1 dalis). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų dydžio baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas (CPK 585 straipsnio 3 dalis). Antstolio reikalavimai buvo teisėti ir suinteresuotas asmuo jų nevykdė be svarbių priežasčių, todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad nėra duomenų, jog už antstolio reikalavimų nevykdymą šioje vykdomojoje byloje atsakingas asmuo būtų buvęs baustas anksčiau, jam skirtina 5 eurų bauda už kiekvieną antstolio 2016 m. birželio 9 d. reikalavimo nevykdymo dieną nuo antstolio kreipimosi į teismą dienos, t.y. 2016 m. birželio 23 d. ir skaičiuotina iki antstolio reikalavimo pradėjimo vykdyti (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 616 straipsnis).

6Asmeniui, kuriam skiriama bauda, išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia įmonės vadovo nuo pareigos įvykdyti antstolio patvarkymus bei reikalavimus. Taip pat išaiškintina, kad baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų (CPK 106 straipsnio 3 dalis).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 290-291 straipsniais,

Nutarė

8pareiškimą tenkinti.

9Uždarosios akcinės bendrovės „Stabara“ direktorei A. Ž., a.k. ( - ) gyv. 9duomenys neskelbtini), skirti baudą po 5 eurus (penkis eurus) už kiekvieną uždelstą įvykdyti antstolės Svajonės Žukaitienės 2016 m. birželio 9 d. reikalavimo dieną, skaičiuojant nuo 2016 m. birželio 23 d. iki antstolio reikalavimo įvykdymo.

10Išaiškinti A. Ž., kad baudos paskyrimas neatleidžia įmonės vadovo nuo pareigos įvykdyti antstolio patvarkymus bei reikalavimus. Taip pat išaiškintina, kad baudos, paskirtos juridinių asmenų vadovams, išieškomos iš jų asmeninių lėšų (CPK 106 straipsnio 3 dalis).

11Nutarties kopiją išsiųsti A. Ž., antstolei Svajonei Žukaitienei.

12Nutartis per 7 d nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai