Byla 2-1002-264/2010

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Daivai Danylienei ir Dovilei Stoškuvienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Iksprintas“ administratoriaus UAB „Valnetas“ įgaliotam asmeniui Aurelijui Galveliui, advokatui Aurelijui Gruodžiui, atsakovo atstovui advokatui Arūnui Vaišvilai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios UAB „Iksprintas“ ieškinį atsakovui K. Mickevičiaus leidyklai „Briedis“, tretysis asmuo AB Turto bankas, dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas patikslintu ieškiniu ( 2 t. b. l. 5-7) prašo priteisti iš atsakovo 12 953,77 litų skolą, 1 745,23 litų palūkanų; 12,70 (dvylikos ir septynių dešimtųjų) procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas ieškinyje nurodo bei ieškovo atstovai teisme paaiškino, kad iškėlus ieškovui bankroto bylą, patikrinus buhalterinę apskaitą nustatyta atsakovo skola 12 953, 77 Lt pagal 2008-08-27 PVM sąskaitą faktūrą XP Nr. 20080399, rasti du krovinio gabenimo važtaraščiai, kuriais buvo įformintas PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytų spaudinių pervežimas. Ieškovo administratoriui apklausus buvusius ieškovo darbuotojus pastarieji nurodė, jog dėl spausdinimo gamybinių procesų (derinant gaminių kokybę ir pan.) ieškovui vykdant (spausdinant) atsakovo užsakymus visada atsakovas pagamindavo (atspausdindavo) daugiau gaminių nei jos užsakydavo atsakovas, kurie buvo saugomi ieškovo sandėliuose. 2008 m. inventorizavus sandėlio likučius paaiškėjo, jog pas ieškovą yra likęs nemažas kiekis atsakovui anksčiau gamintų gaminių. Atsakovo buvo paklausta ar pastarasis nenorėtų įsigyti pas ieškovą likusios produkcijos, ar likusią produkciją atiduoti į makulatūros supirktuvę. Pradžioje atsakovas pageidavo visą produkcija atsiimti nemokamai, tačiau ieškovas su tuo nesutiko, nes atitinkamus gaminius atidavus į makulatūros supirktuvę būtų gauti tam tikri pinigai. Po derybų buvo susitarta dėl gaminių kainos, už kurią atsakovas nupirks pas ieškovą likusią produkciją. Atsakovas 2008 08 20 išsivežė dalį gaminių (10 000 vnt.). Likusius atrinktus gaminius 2008 08 28 atsakovui nuvežė ir perdavė pats ieškovas. Visi kiti atsakovo nenupirkti gaminiai buvo supjaustyti į makulatūra. Tokiu būdu atsakovas nupirko iš ieškovo 2008 08 28 d. PVM sąskaitoje-faktūroje XP Nr. 20080399 nurodytas prekes. Šias aplinkybes patvirtina buvę ieškovo darbuotojai R. B. ir K. Š., byloje esantys važtaraščiai ir PVM sąskaita faktūra. Salys buvo sutarusios, jog už parduotus gaminius atsakovas turi atsiskaityti iki 2008 09 28 d. ir atitinkamą sąlyga buvo įrašyta PVM sąskaitoje faktūroje, tačiau atsakovas už įsigytus gaminius neatsiskaitė su ieškovu dėl ko ieškovas kreipiasi į teismą ir prašo šią sumą priteisti iš atsakovo. Remiantis LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 3 straipsnio 1 ir 4 dalimis, prašo iš atsakovo priteisti 15,21 procento dydžio metinių palūkanų už praleistą terminą atsikaityti 2009 m. pirmąjį pusmetį, viso Atsakovas privalo sumokėti palūkanų už laikotarpį iki kreipimosi į teismą (2009 09 23) 1 745,23 Lt. CK 6.37 str. 2 d. ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo ieškinio pareiškimo iki sprendimo visiško įvykdymo dienos. Ieškovas kreipėsi į teismą 2009 m. antrąjį pusmetį. Vadovaujantis LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 3 straipsnio 4 dalimi ir aukščiau detalizuota palūkanų apskaičiavimo tvarka, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo priteisti 12,70 procento dydžio metinių palūkanų. Nurodo, kad ieškovas išrašydamas atsakovui 2008 08 28 d. PVM sąskaitą faktūrą XP Nr. 20080399 joje nurodė ir atitinkamai Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai sumokėjo 1 976,00 Lt pridėtinės vertės mokesčio. Tuo atveju, jei paaiškėtų, kad atitinkama PVM sąskaita faktūra buvo išrašyta be pagrindo, kaip teigia atsakovas, tokiu atveju ieškovas be pagrindo sumokėjo Kauno apskrities VMI 1976,00 pridėtinės vertės mokesčio ir atitinkama suma turėtų būti grąžinta (mažintinas kreditorinis reikalavimas) ieškovui.

5Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Atsakovas savo atsiliepime nurodė (1 t. b. l. 27-31) bei jo atstovas teisme paaiškino, kad su ieškovu bendradarbiavo 2006-2008 m.. Atsakovas pateikdavo užsakymus ieškovui žemėlapių atspausdinimui, kuriuos pagal važtaraščius atsakovas gaudavo ir apmokėdavo pagal pateiktą sąskaitą. 2008 m. rugpjūčio mėnesio viduryje ieškovas pranešė atsakovui, kad turi didelį kiekį įvairių atsakovo leidinių. Visi atsakovo užsakymai buvo įvykdyti, tarp šalių nebuvo sudaryta jokia sutartis dėl naujų ar papildomų leidinių atspausdinimo, nei dėl jų pardavimo kainos, kiekio bei asortimento. Leidiniai yra 2006-2007 m. Visi atsakovo leidiniai (žemėlapiai, knygos, brošiūros), kuriuos atsakovas buvo užsakęs atspausdinti pas ieškovą, yra autorių teisių objektai, atsakovas kaip šių leidinių leidėjas ir autoriaus turtinių teisių turėtojas, turintis teisę ginti pažeistas autorių teises, pareikalavo iš ieškovo nedelsiant grąžinti neteisėtas kopijas. Tokią teisę atsakovui suteikė LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Ieškovas sutiko grąžinti. 2008-08-20 atsakovas nuvyko pas ieškovą, kur ieškovas perdavė 10 000 vnt. įvairių atsakovo leidinių neteisėtų kopijų, o 2008-08-28 ieškovas pats savo transportu pristatė ir perdavė atsakovui jų dar 7281 vnt. Atsakovas iš ieškovo 2008-08-28 gavo PVM sąskaitą-faktūrą Nr.20080399 12 953, 77 Lt sumai, kurios nepasirašė ir nepriėmė. Atsakovas turėjo teisę šiuos leidinių kopijas sunaikinti, tačiau kilus ginčui tarp šalių, to nepadarė. Ieškovas atgamindamas leidinius be atsakovo leidimo ir jas laikydamas komerciniais tikslais, pažeidė atsakovo kaip autoriaus teisių turtinių teisių turėtojo ir leidėjo teises. Susitarimo dėl kainos bei produkcijos pirkimo nebuvo.

6Trečiojo asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta tinkamai. Apie savo neatvykimo priežastis teismui nepranešė.

72008 m. lapkričio 12 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civ. byloje Nr. B2-1672-527/2008 ieškovui iškelta bankroto byla. Ieškovo administratoriumi paskirtas UAB ..Valnetas", įgaliotu asmeniu Aurelijus Galvelis.

8Ieškinys atmestinas. Iš byloje pateiktų sutarčių kopijų ( 2 t. b. l. 48-50) matyti, kad 2006-2007m. tarp šalių buvo pasirašytos sutartys dėl poligrafinių darbų atlikimo ( CK 6.644 str.). Sutarties 3, 4, 6 p. numatė, kad kiekvieno atskiro leidinio tiražą ir technines specifikacijas, medžiagos pateikimo Spaustuvei (ieškovui) laiką, darbų atlikimo terminą Užsakovas (atsakovas) nurodo užsakydamas leidinį, kiekvienam darbui rašomas atskiras užsakymo lapas, užsakovas prieš pateikdamas užsakymą kiekvieno leidinio kainą derina su Spaustuve, kaina nurodoma užsakymo lape. Iš 2008-08-28 PVM sąskaitos-faktūros Nr.20080399 matyti, kad sąskaita atsakovo nepasirašyta ( 1 t. b. l. 21-22). Važtaraščiai Nr.08-739 ir Nr.08-755 patvirtina, kad 17 281 vnt. žemėlapių atsakovas 2008-08-20 ir 2008-08-28 gavo (1 t. b. l. 23, 24). Iš atsakovo paaiškinimų, pateiktų sutarčių bei užsakymų kopijų (1 t. b. l. 35-187) matyti, kad ieškovas atspausdindavo leidinius pagal atsakovo pateiktus užsakymus (prašymus), pateikiant savo popierių ir kt. medžiagas, nurodant leidinių pavadinimus, tiražą, atlikimo terminus, visi atsakovo užsakymai ( paskutinis buvo 2008-07-31, 1 t. b. l. 35-37) įvykdyti, už juos pilnai atsiskaityta iki 2008-08-13 ( 1 t. b. l. 32-34), dėl jų ginčo tarp šalių nėra. Iš atsakovo 2008-09-16 rašto ( 1 t. b. l. 198) matyti, kad atsakovas atsisakė apmokėti pateiktą sąskaitą faktūrą Nr.20080399, nurodydamas, kad visuotinai priimta, kad brokas įskaičiuojamas į pradinę leidinių kainą, tai reiškia, kad vieną kartą jau sumokėta, o broko kiekis neatitinka jokių broko normatyvų. Ieškovo atstovai pripažįsta, kad ieškovas spausdindavo daugiau leidinių dėl broko, ginčas yra dėl virš užsakymų pagaminto kiekio produkcijos, ieškovo paskaičiuota kaina yra apie 76 procentai nuo pagrindinės gaminių kainos ( 2 t. b. l. 41-43). Teisme apklausti liudytojai R. B. ir K. Š. paaiškino, kad vykdydami atsakovo užsakymus, pagamindavo daugiau vienetų dėl galimo gamybos broko, kurį nurašydavo arba atiduodavo užsakovui, tačiau apie tarpusavio atsiskaitymus jokių aplinkybių nežinojo (2 t. b. l. 43-44). Ieškovo atstovai teigia, kad tarp šalių susiklostė pirkimo-pardavimo santykiai. Atsakovo atstovas nurodo, kad ieškovas perteklinės produkcijos niekam kitam parduoti negalėjo, o tik sunaikinti ar grąžinti atsakovui, nes kitaip būtų autorių teisių pažeidimas. Šalys neginčija ir byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad atsakovas dėl 10 000 vnt. leidinių atspausdinimo jokio užsakymo nepateikė, byloje nėra įrodymų, patvirtinančių šalių susitarimą dėl leidinių kainos, asortimento, todėl vien produkcijos perdavimas atsakovui, nesant kitų esminių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų (CK 6. 162 str., 6. 305, str.) nelaikytinas pirkimo – pardavimo sutartimi. Ieškovo perduoti leidiniai pagal važtaraščius Nr.08-739 ir Nr.08-755 atsakovui pagal LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4 str. 1, 2 d. (priimto 1999-05-18 įstatymo Nr. VIII-1185, 2006-10-12 įstatymo Nr. X-855 red.) yra autorių teisių objektai, todėl pagal CK 6. 307 str. nuostatas ieškovas, nebūdamas šių leidinių savininku, neturi teisės šios produkcijos pardavinėti. Kadangi byloje nėra įrodymų, patvirtinančių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą, todėl atsakovas neįgijo reikalavimo teisės, o atsakovas neturi pareigos mokėti ieškovui už leidinius, kuriuos ieškovas atspausdino savo rizika ir yra pats atsakingas už netinkamą medžiagų sunaudojimą (CK 6.154 str., CK 6. 648 str. 3 d.). Ieškovo išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr. 20080399 dėl 12 953, 77 Lt apmokėjimo ir pateikta atsakovui be teisėto pagrindo. Ieškinys dėl skolos priteisimo nepagrįstas, neįrodytas, todėl atmestinas (CPK 178 str.). Kiti reikalavimai yra išvestiniai iš pagrindinio, todėl taip pat atmestini (CPK 178 str.). Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos už advokato pagalbą byloje (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.). Atsakovo atstovas į bylą pateikė įrodymus apie atsakovo turėtas 3388 Lt advokato pagalbos išlaidas. Atsižvelgiant į bylos apimtį, sudėtingumą, sugaištą laiką posėdžiuose (5 val.), į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalius dydžius, prašomos priteisti išlaidos mažintinos: už atsiliepimo surašymą - iki 1200 Lt, už pasiruošimą bei atstovavimą teisme iki 800 Lt. Iš ieškovo priteistinos 2000 Lt advokato pagalbos išlaidos atsakovui. Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl bylinėjimosi išlaidos valstybei iš jos nepriteistinos (CPK 83 str.1 d. 8 p., 96 str.). Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais,

Nutarė

9ieškinį atmesti. Iš bankrutuojančios UAB „Iksprintas“, įmonės kodas 300059507, priteisti 2000 Lt (du tūkstančius litų) advokato pagalbos išlaidas K. Mickevičiaus leidyklai „Briedis“, įmonės kodas 120275624. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai