Byla N1-135-733/2013

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Martai Neimantaitei,

3dalyvaujant prokurorui Robertui Kasnauskui,

4nukentėjusiajam E. B.,

5kaltinamojo atstovei pagal įstatymą ir civilinei atsakovei J. B.,

6gynėjui advokatui Vaclovui Juciui,

7viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

8E. B., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo (9 kl.), mokosi ( - ), nevedęs, teistas 2013-01-14 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 str. 1 d. – laisvės apribojimu 10 mėn., įpareigojant per visą bausmės laikotarpį be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, tęsti mokslą ir 6 mėn. būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., teistumas neišnykęs, gyv. ( - ), kaltinamas pagal BK 140 straipsnio 1 dalį,

9Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

102013 m. vasario 23 d., apie 18 val., ( - ), prie T. D. ūkinio pastato, E. B., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia kumščiu trenkė tėvui E. B. į veidą, taip padarydamas nukentėjusiajam veido sumušimą su poodine kraujosruva ir minkštųjų audinių patinimu kairio paakio srityje bei sukeldamas nežymų sveikatos sutrikdymą.

11Kaltinamasis E. B., apklaustas teisiamajame posėdyje dėl jam pareikšto kaltinimo pagal BK 140 straipsnio 1 dalį kaltu prisipažino visiškai ir patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b.l. 30, 34), kad kaltinime nurodytu laiku ir vietoje, jis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, susinervinęs dėl neblaivaus tėvo E. B. keliamo triukšmo, vieną kartą kumščiu trenkė pastarajam į veidą ir pataikė į kairę akį. Po suduoto smūgio tėvas nurimo, jam atgal netrenkė, tačiau apie tai pranešė policijai. Dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi. Tėvo atsiprašė.

12Iš alkotesterio Lion Alcolmeter 500 Nr. 18701 patikrinimo šaknelės matyti, kad 2013 m. vasario 23 d., 23 val. 26 min., policijos pareigūnas E. B. nustatė 1,04 promilių girtumą, kurio pastarasis neginčijo (b.l. 11).

13Nukentėjusysis E. B., apklaustas teisiamajame posėdyje patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b.l. 8), kad kaltinime nurodytu laiku ir vietoje, sūnus E. B., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, vieną kartą kumščiu trenkė jam į kairę akį už tai, jog garsiai kalbėjo. Sūnui atgal netrenkė. Dėl patirto sužalojimo kreipėsi į Šilutės ligoninę ir pranešė policijai. Sūnus E. jo atsiprašė, pažadėjo daugiau nebesmurtauti.

14Iš alkotesterio Lion Alcolmeter 500 Nr. 18701 patikrinimo šaknelės matyti, kad 2013 m. vasario 23 d., 22 val. 50 min., policijos pareigūnas E. B. nustatė 1,94 promilių girtumą, kurio pastarasis neginčijo (b.l. 11).

15Teismo medicinos specialisto 2013-02-28 išvadoje Nr. G416/13(03) nurodyta, kad E. B. nustatytas veido sumušimas su poodine kraujosruva ir minkštųjų audinių patinimu kairio paakio srityje, kurį jis patyrė 2013 m. vasario 23 d. antroje pusėje nuo vieno smūgio kietu buku daiktu. Dėl šio sužalojimo E. B. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (b.l. 16).

16Kaltinamojo atstovė pagal įstatymą ir civilinė atsakovė J. B., apklausta kaip liudytoja teisiamajame posėdyje patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b.l. 25), kad 2013 m. vasario 23 d., vakare iš sūnaus V. sužinojo, jog sūnus E. B. sumušė savo tėvą E. B., kuris apie įvykį pranešė policijai. Nusikaltimo įvykio nematė.

17Iš 2013-02-24 įvykio vietos apžiūros protokolo ir jo priedo – fotolentelės matyti, kad nusikaltimo vieta yra ( - ), prie ūkinio pastato (b.l. 5-7).

18Aptartų faktinių duomenų, kurie laikytini įrodymais, visetas leidžia tiksliai nustatyti visas į įrodinėjimo dalyką įeinančias aplinkybes ir padaryti neabejotiną išvadą, kad kaltinamojo kaltumą patvirtinančių įrodymų, jog jis tyčiniais veiksmais 2013 m. vasario 23 d. nežymiai sužalojo E. B., yra surinkta pakankamai. Kaltinamasis E. B. pripažįsta įvykio dieną naudojęs fizinį smurtą prieš tėvą E. B.. Kaltinamojo parodymus iš esmės patvirtina ir papildo nuoseklūs, tarpusavyje neprieštaringi nukentėjusiojo, liudytojos parodymai, teismo medicinos specialisto išvada, įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuoti duomenys.

19E. B. veika kvalifikuotina pagal BK 140 straipsnio 1 dalį, nes jis tyčia kumščiu trenkdamas E. B. į veidą, padarė poodinę kraujosruvą ir minkštųjų audinių patinimą kairio paakio srityje bei sukėlė jam nežymų sveikatos sutrikdymą.

20Skiriant bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, įvertindamas BK 54 straipsnio 2 dalyje ir 91 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes.

21Kaltinamojo E. B. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 1 p.), jo atsakomybę sunkina tai, jog jis veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kuris turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

22E. B. tyčinį nesunkų nusikaltimą padarė, būdamas nepilnamečiu, turėdamas neišnykusį teistumą už analogišką nusikaltimą (b.l. 37-39, 46, 47), administracine tvarka nebaustas (b.l. 48), ( - ) mokyklos direktoriaus charakterizuojamas neigiamai (b.l. 53), nusikalstamais veiksmais padarytos žalos neatlygino.

23Atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, rūšį, motyvus ir tikslus, kaltinamojo socialinę brandą, jo asmenybę, darančią tyčines nusikalstamas veikas, proporcingą atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybių buvimą, BK 80 straipsnyje numatytą nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų paskirtį, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti E. B. paskyrus BK 140 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą laisvės apribojimo bausmę, kurios dydis neviršytų BK 48 straipsnio 2 dalyje numatytam vidurkiui. Kadangi E. B. naują nusikaltimą padarė neatlikęs paskirtos bausmės, todėl jam taikytinos BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatos bei prie šiuo nuosprendžiu paskirtos laisvės apribojimo bausmės iš dalies pridėtina Šilutės rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 14 d. baudžiamuoju įsakymu paskirtos ir neatliktos laisvės apribojimo bausmės dalis ir skirtina galutinė subendrinta laisvės apribojimo bausmė.

24E. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b.l. 35, 36) naikintina nuosprendžiui įsiteisėjus.

25Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Valstybinė ligonių kasa), atstovaujama Klaipėdos teritorinės ligonių kasos, pareiškė E. B. ir jo atstovei pagal įstatymą J. B. civilinį ieškinį dėl 37,47 Lt žalos atlyginimo už nukentėjusiojo E. B. gydymą sveikatos priežiūros įstaigoje, kuriam už paslaugas buvo apmokėta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų (b.l. 19-23). Kaltinamasis ir jo atstovė pagal įstatymą civilinio ieškinio ir žalos dydžio neginčija. Ieškinys pagrįstas, įrodytas gydymo paslaugų apskaitos išrašu, todėl tenkintinas visiškai. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 str., 6.276 str.). Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013-02-24 nukentėjusiajam E. B. dėl patirto sveikatos sutrikdymo VšĮ Šilutės ligoninės medicinos specialistai suteikė gydymo paslaugas, o Valstybinė ligonių kasa iš PSDF biudžeto lėšų už jos gydymą sumokėjo 37,47 Lt (b.l. 21). CK 6.280 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Kadangi sužalojimai nukentėjusiajam E. B. buvo padaryti tyčiniais, neteisėtais nepilnamečio E. B. veiksmais, todėl pareiga atlyginti padarytą žalą, tai yra Valstybinės ligonių kasos patirtas sužalotojo gydymo išlaidas, apmokėtas iš PSDF biudžeto lėšų, kyla pastarajam, o šiam neturint turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, atitinkamai žalos dalį privalo atlyginti jo mama - civilinė atsakovė J. B. (b.l. 24). Esant šioms aplinkybėms, priteistina iš E. B., o jam turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, neturint – iš J. B., Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos 37,47 Lt žalos atlyginimui (CK 6.283 str. 1 d.).

26Teismas, vadovaudamasis BPK 297 str., 301 str., 302 str., 303 str. 2 d., 304 str., 305 str., 307 str., 308 str.,

Nutarė

27E. B. pripažinti kaltu pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir paskirti laisvės apribojimą vieneriems metams, įpareigojant per tris mėnesius atlyginti Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos nusikaltimu padarytą 37,47 Lt turtinę žalą, šešis mėnesius būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, bei per visą bausmės vykdymo laikotarpį mokytis, gydytis alkoholizmo ir be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos.

28Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos laisvės apribojimo bausmės iš dalies pridėti Šilutės rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 14 d. baudžiamuoju įsakymu paskirtos ir neatliktos laisvės apribojimo bausmės dalį ir paskirti galutinę subendrintą bausmę - laisvės apribojimą vieneriems metams trims mėnesiams, įpareigojant per tris mėnesius atlyginti Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos nusikaltimu padarytą 37,47 Lt turtinę žalą, šešis mėnesius būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, bei per visą bausmės vykdymo laikotarpį mokytis, gydytis alkoholizmo ir be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos.

29E. B. kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus.

30Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš E. B., asmens kodas ( - ) o jam turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, neturint – iš J. B., asmens kodas ( - ) Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, įmonės kodas 191351679, atsiskaitomoji sąskaita ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000) 37,47 Lt (trisdešimt septynis litus 47 ct) žalos atlyginimui.

31Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant Martai Neimantaitei,... 3. dalyvaujant prokurorui Robertui Kasnauskui,... 4. nukentėjusiajam E. B.,... 5. kaltinamojo atstovei pagal įstatymą ir civilinei atsakovei J. B.,... 6. gynėjui advokatui Vaclovui Juciui,... 7. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 8. E. B., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 9. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 10. 2013 m. vasario 23 d., apie 18 val., ( - ), prie T. D. ūkinio pastato, E. B.,... 11. Kaltinamasis E. B., apklaustas teisiamajame posėdyje dėl jam pareikšto... 12. Iš alkotesterio Lion Alcolmeter 500 Nr. 18701 patikrinimo šaknelės matyti,... 13. Nukentėjusysis E. B., apklaustas teisiamajame posėdyje patvirtino savo... 14. Iš alkotesterio Lion Alcolmeter 500 Nr. 18701 patikrinimo šaknelės matyti,... 15. Teismo medicinos specialisto 2013-02-28 išvadoje Nr. G416/13(03) nurodyta, kad... 16. Kaltinamojo atstovė pagal įstatymą ir civilinė atsakovė J. B., apklausta... 17. Iš 2013-02-24 įvykio vietos apžiūros protokolo ir jo priedo –... 18. Aptartų faktinių duomenų, kurie laikytini įrodymais, visetas leidžia... 19. E. B. veika kvalifikuotina pagal BK 140 straipsnio 1 dalį, nes jis tyčia... 20. Skiriant bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais,... 21. Kaltinamojo E. B. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs... 22. E. B. tyčinį nesunkų nusikaltimą padarė, būdamas nepilnamečiu,... 23. Atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės... 24. E. B. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti... 25. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir... 26. Teismas, vadovaudamasis BPK 297 str., 301 str., 302 str., 303 str. 2 d., 304... 27. E. B. pripažinti kaltu pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir paskirti laisvės... 28. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, prie šiuo nuosprendžiu... 29. E. B. kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 30. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos civilinį... 31. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...