Byla 2A-2359-910/2018
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir su darbo santykiais susijusių sumų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vilijos Mikuckienės, Astos Pikelienės, Laimos Ribokaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (ieškovo) J. P. apeliacinį skundą civilinėje byloje pagal ieškovo J. P. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir su darbo santykiais susijusių sumų priteisimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Vilniaus lokomotyvų depo viršininko 2017 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. P(LT-1)-18 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo J. P.“; grąžinti jį į darbą - į Vilniaus lokomotyvų depo šilumvežio mašinisto padėjėjo pareigas; priteisti jam iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, 23,41 Eur prieskaitos už ištarnautus metus ir

668,86

7Eur kintamosios atlyginimo dalies.

82.

9Ieškovas nurodė, kad nuo 2000 m. gegužės 2 d. dirbo atsakovės Vilniaus lokomotyvų depo šilumvežio mašinisto padėjėju. Skundžiamu įsakymu jis atleistas iš darbo pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą. Ieškovo manymu, jo atleidimas iš darbo paveiktas Vilniaus lokomotyvų depo viršininko pavaduotojo R. V. keršto už jo kritiką ir veiklą profesinėje sąjungoje. 2016 m. gruodžio 28 d. ieškovui buvo poilsio diena, tą dieną jis darbe nebuvo ir darbo pareigų nevykdė, buvo sporto klube „Impuls“. Šiame klube R. V. išprovokavo incidentą, priekabiaudamas prie ieškovo ir priekaištaudamas ieškovui už išsakytą kritiką dėl piktnaudžiavimo tarnybinėmis pareigomis. Ieškovo teigimu, atsakovė, atleisdama jį iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, kai konfliktas, dėl kurio jis buvo atleistas, įvyko ne darbo metu ir jam neatliekant darbo pareigų, pažeidė DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, 228, 234, 235 straipsnius.

103.

11Be to, atsakovė, taikydama ieškovui drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo, pagal Bendrovės kolektyvinės sutarties 4 susitarimo „Dėl darbo užmokesčio“ 5.7 punktą nepagrįstai neišmokėjo jam 23,41 Eur prieskaitos už ištarnautus metus už 2017 m. sausio mėnesį bei pagal generalinio direktoriaus 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1-277 „Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų bazinės kintamosios atlyginimo dalies už asmeninį indėlį į bendrovės (padalinio) veiklos rezultatus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ VII dalies 21 punktą neišmokėjo jam 100 procentų bazinės ir papildomos kintamosios atlyginimo dalies už 2017 m. sausio mėnesį -

1268,86

13Eur.

14II.

15Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų bei kasacinio teismo procesinių sprendimų esmė

164.

17Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu ieškinį atmetė.

185.

19Teismas, įvertinęs nagrinėjant bylą nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, kad ieškovas pripažino, jog atliko tyčinius veiksmus, dėl kurių R. V. buvo sutrikdyta sveikata; įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas būtų nukentėjęs nuo R. V. įvykio dieną, nėra. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas teismui teikė prieštaringus paaiškinimus dėl 2016 m. gruodžio 28 d. įvykio, t. y. ieškinyje nurodė, jog sporto klube su R. V. vyko pokalbis apie tarnybines pareigas, o teismo posėdyje jis jau teigė, kad pokalbio darbo klausimais nebuvo, ieškovo paaiškinimus vertino kritiškai. Teismas, įvertinęs atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų etikos kodekso, patvirtinto generalinio direktoriaus 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. Į-671, (toliau - Etikos kodeksas), kuris ieškovui įteiktas pasirašytinai 2014 metais, nuostatas, sprendė, kad Etikos kodekso nuostatų privalu laikytis tiek darbe, tiek viešojoje veikloje. Kadangi Etikos kodeksas neišskiria konkrečių galimų skirti drausminių nuobaudų už jo nuostatų pažeidimus, teismas padarė išvadą, kad gali būti taikomos visos DK įtvirtintos drausminės nuobaudos. Vien tai, kad atsakovės šiurkščių darbo drausmės pažeidimų sąraše nenurodyti Etikos kodekso nuostatų pažeidimai, teismo vertinimu, nesudaro pagrindo teigti, jog tokių pažeidimų negalima vertinti kaip šiurkščių darbo drausmės pažeidimų. Teismas pripažino nepagrįstu ieškovo teiginį, kad 2016 m. gruodžio 28 d. jam buvo poilsio diena ir jis savo darbo vietoje darbo pareigų nevykdė, todėl jo atleidimas yra neteisėtas. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas darbdavės iniciatyva lankėsi viešojoje vietoje, kad darbdavė iš dalies kompensavo šį jo apsilankymą socialinėms reikmėms skirtimis lėšomis, kad ieškovas klube darbo klausimais bendravo su atsakovės atstovu (bendradarbiu), teismas padarė išvadą, kad ieškovas privalėjo laikytis Etikos kodekso nuostatų. Teismo vertinimu, darbuotojo pareigų negalima vertinti itin siaurai, priešingai, net ir ne darbo metu bendraudamas su bendradarbiu darbo klausimais viešojoje vietoje, kurioje apsilankymas iš dalies kompensuotas atsakovės, darbuotojas privalo išlikti lojalus darbdavei, nepažeisti elementarių padoraus elgesio taisyklių. Teismas, įvertinęs bylos įrodymus, taip pat ieškovo pateiktus raštus dėl R. V. netinkamo tarnybinių pareigų vykdymo, sprendė, kad byloje neįrodyta, jog ieškovo atleidimas iš darbo buvo kerštas už išsakytą kritiką ir (ar) kad drausminė nuobauda jam buvo skirta už jo veiklą profesinėje sąjungoje. Aplinkybės, kad ieškovui yra pradėtas ikiteisminis tyrimas ir kad R. V. nedarbingumo pažymėjime nenurodyta, jog traumą jis patyrė darbo metu, teismo nuomone, nesudaro pagrindo panaikinti ieškovui skirtą drausminę nuobaudą. Teismas priėjo prie išvados, kad ieškovo elgesys 2016 m. gruodžio 28 d. sporto klube pažemino atsakovės vardą ir reputaciją viešojoje vietoje, todėl pagrįstai atsakovė jį laikė Etikos kodekso 3.7.2, 3.7.5, 3.9.1 punktų reikalavimų pažeidimu. Atsakovė, atsižvelgdama į tai, kad ieškovas nesugebėjo tolerantiškai, pagarbiai, nereikšdamas paniekos, nesiimdamas prievartos elgtis su bendradarbiu (aukštesnes pareigas einančiu asmeniu, kuriam ieškovas pavaldus), pagrįstai prarado pasitikėjimą tokiu darbuotoju. Dėl šios priežasties teismas sprendė, kad atsakovė, atleisdama ieškovą iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, nepažeidė DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkto, 235 straipsnio 2 dalies 11 punkto nuostatų. Atmetęs ieškovo reikalavimą pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu, teismas taip pat atmetė išvestinius reikalavimus - grąžinti ieškovą į darbą ir priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

206.

21Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą, 2017 m. lapkričio 30 d. nutartimi paliko Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 28 d. sprendimą nepakeistą.

227.

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2018 m. liepos 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-310-403/2018 panaikino Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutartį ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 28 d. sprendimą bei priėmė naują sprendimą - ieškinį tenkinti iš dalies: panaikino atsakovės akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Vilniaus lokomotyvų depo viršininko 2017 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. P(LT- 1)-18 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo J. P.“; pripažino, kad 2000 m. gegužės 2 d. darbo sutartis Nr. 1217 su ieškovu J. P. nutraukta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. liepos 12 d. nutartimi; priteisė ieškovui iš atsakovės 4522,50 Eur išeitinės išmokos, 23,41 Eur prieskaitos už ištarnautus metus už 2017 m. sausio mėnesį, 68,86 Eur kintamosios atlyginimo dalies už 2017 m. sausio mėnesį, 1250 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo; priteisė iš atsakovės valstybei 5,88 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; bylos dalį dėl ieškovui priteistino vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo nutarties įsiteisėjimo dienos arba darbo užmokesčio skirtumo už šį laikotarpį, jeigu jis buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje, dydžio perdavė iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

24III.

25Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentais ir išvados

268.

27Apeliacinio proceso paskirtis - laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar nustatytoms faktinėms aplinkybėms teisingai taikė materialiosios teisės normas, ar nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso teisės normų. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

289.

29Nagrinėjamu atveju apeliacinio nagrinėjimo dalykas - ieškovui priteistino vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki kasacinio teismo nutarties, kuria ieškovo atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtu, dydžio nustatymas.

3010.

31Byloje nustatyta, kad pagal 2000 m. gegužės 2 d. sudarytą darbo sutartį Nr. 1217 ieškovas nuo 2000 m. gegužės 2 d. dirbo AB „Lietuvos geležinkeliai“ šilumvežių mašinisto padėjėju. Krovinių vežimo direkcijos Vilniaus lokomotyvų depo viršininko 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. P(LT- 1 )-l8 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo J. P.“ ieškovas buvo atleistas iš darbo pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, 235 straipsnio 2 dalies 11 punktą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu atmetė ieškovio reikalavimą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą, 2017 m. lapkričio 30 d. nutartimi paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2018 m. liepos 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-310-403/2018 panaikino pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų procesinius sprendimus bei priėmė naują sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį patenkino iš dalies: pripažino ieškovo atleidimą iš darbo 2017 m. sausio 30 d. neteisėtu, tačiau į darbą nusprendė negrąžinti ir pripažino, jog 2000 m. gegužės 2 d. darbo sutartis Nr. 1217 su ieškovu nutraukta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. liepos 12 d. nutartimi. Kasacinis teismas priteisė ieškovui iš atsakovės 4522,50 Eur išeitinės išmokos, 23,41 Eur prieskaitos už ištarnautus metus už 2017 m. sausio mėnesį,

3268,86

33Eur kintamosios atlyginimo dalies už 2017 m. sausio mėnesį, 1250 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Bylos dalį dėl ieškovui priteistino vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo nutarties įsiteisėjimo dienos kasacinis teismas perdavė iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, nurodęs, jog byloje nėra duomenų apie tai, ar nuo atleidimo iš darbo dienos iki kasacinio teismo nutarties priėmimo dienos ieškovas buvo įsidarbinęs, jeigu buvo, koks jo darbo užmokestis, ar jis buvo registruotas darbo biržoje. Kasacinis teismas pažymėjo, kad, nesant šių duomenų, negalima išspręsti klausimo dėl ieškovui priteistino darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką arba darbo užmokesčio skirtumo už šį laikotarpį, jeigu jis buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje.

34Dėl ieškovui priteistino vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką

3511.

36Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į jam privalomus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. liepos 12 d. nutartyje pateiktus išaiškinimus, nagrinėjamoje byloje sprendžia klausimą dėl ieškovui iš atsakovės priteistino vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą dydžio (CPK 362 straipsnio 2 dalis).

3712.

38DK 300 straipsnio 4 dalyje (2012 m. birželio 26 įstatymo Nr. XI-2127, įsigaliojusio 2013 m. sausio 1 d., redakcija) nustatyta, jog teismas, pripažinęs darbuotojo atleidimą iš darbo neteisėtu, nustatęs, kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia jam DK 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką bei vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos arba darbo užmokesčio skirtumą už šį laikotarpį, jeigu darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje. Šiuo atveju laikoma, kad darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos.

3913.

40Pažymėtina, kad DK 300 straipsnio 4 dalies normos paskirtis - kompensuoti darbuotojui, kurio atleidimas pripažintas neteisėtu, dėl neteisėto atleidimo negautas lėšas. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad ši teisės norma turi būti taikoma atsižvelgiant įjos paskirtį ir tikslus, taip pat neatskirtai nuo darbo teisės subjektų principų: lygybės, protingumo, sąžiningumo, teisingumo ir pan., įtvirtintų DK 2, 35, 36 straipsniuose. Pagal DK 300 straipsnio 4 dalį priteistina suma turėtų būti skirta kompensuoti darbuotojui praradimus dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir kartu būti proporcinga suvaržymo priemonė darbdaviui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 107/2014; 2015 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-522-421/2015; 2016 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37-469/2016). Tais atvejais, kai visiškas reikalavimo priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką tenkinimas prieštarautų sąžiningumo ir teisingumo principams ir sukeltų atsakovui sunkias finansines pasekmes, priteistina suma gali būti mažinama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2012; 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209-469/2015; kt).

4114.

42Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, spręsdamas dėl kompensacijos už priverstinės pravaikštos laiką dydžio, teismas turi įvertinti, ar konkretus priteistinas dydis nepaneigia šio instituto socialinės funkcijos, t. y. kompensuoja darbuotojo dėl neteisėto atleidimo iš darbo patirtus praradimus, tačiau nėra neadekvatus DK nustatytam kompensavimo tikslui, nelemia darbdaviui pernelyg sunkių padarinių, dėl kurių būtų pažeisti kitų darbuotojų teisėti interesai, nepaneigia darbo teisinių santykių šalių sąžiningumo ir nesukelia kolizijos su kitų darbuotojų garantijomis. Nustatęs, kad prašomos priteisti kompensacijos dydis prieštarauja teisingumo principui, yra iš esmės neproporcingas ar sukelia sunkių neigiamų padarinių, teismas kompensacijos už priverstinę pravaikštą dydį gali mažinti. Sprendžiant dėl priteistino kompensacijos dydžio atitikties tokios kompensacijos tikslui ir paskirčiai, atsižvelgtina į tokias reikšmingas aplinkybes: darbdavio turtinę padėtį ir galimybę sumokėti tam tikro dydžio kompensaciją, darbdavio, kaip juridinio asmens, specifinį teisinį statusą, funkcijas ir darbuotojo pareigų ypatumus, į šalis siejusių darbo teisinių santykių trukmę, darbuotojo nepertraukiamo darbo stažą, šalių tarpusavio santykių pobūdį, taip pat aplinkybes, susijusias su teisminio ginčo nagrinėjimo laikotarpio trukme ir ją Įėmusiomis priežastimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2015; 2016 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37-469/2016).

4315.

44Kasacinio teismo pažymima, kad šis teismų praktikoje suformuluotas aplinkybių, reikšmingų kompensacijos už priverstinės pravaikštos laiką dydžio vertinimui, sąrašas nėra baigtinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-131-686/2017).

4516.

46Nagrinėjamoje byloje iš atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Vilniaus lokomotyvų depo 2017 m. kovo 8 d. pažymos apie ieškovo vidutinį darbo užmokestį nustatyta, kad ieškovo vidutinis vieno mėnesio darbo užmokestis - 904,50 Eur. Taigi ieškovui priteistinas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo

472017

48m. sausio 30 d. iki 2018 m. birželio 30 d. būtų 15 376,50 Eur (904,50 Eur x 17 mėnesių), o už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 1 d. iki kasacinio teismo nutarties priėmimo (įsiteisėjimo)

492018

50m. liepos 12 d. - 350,13 Eur ((904,50 Eur : 31 dienos) x 12 dienų). Bendras ieškovui priteistinas vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2017 m. sausio 30 d. iki 2018 m. liepos 12 d. būtų 15 726,63 Eur.

5117.

52Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 12 d. nutartyje nurodytus argumentus, spręsdamas klausimą dėl ieškovui priteistino vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, pareikalavo ieškovo pateikti į bylą duomenis, ar po atleidimo iš darbo 2017 m. sausio 30 d. atsakovės bendrovėje buvo įsidarbinęs, jeigu taip, tai kokio dydžio darbo užmokestį gavo (gauna), taip pat duomenis apie po 2017 m. sausio 30 d. ieškovo gaunamas kitokias pajamas (kompensacijas, pašalpas, pensijas).

5318.

54Ieškovo pateiktais duomenimis, laikotarpiu nuo 2017 m. balandžio 16 d. iki 2017 m. spalio 15 d. ieškovui buvo paskirta nedarbo socialinio draudimo išmoka. Už laikotarpį nuo 2017 m. balandžio 16 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. ieškovui išmokėta suma sudarė 499,80 Eur, už laikotarpį nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. - 333,20 Eur, už laikotarpį nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d. - 313,06 Eur, už laikotarpį nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. - 294,17 Eur, už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. - 294,17 Eur, už laikotarpį nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. spalio 15 d.— 142,34 Eur. Ieškovas nuo 2017 m. spalio 16 d. įsidarbino ( - ). Nurodytoje bendrovėje ieškovo pajamos už laikotarpį nuo 2017 m. spalio 16 d. iki 2018 m. birželio 30 d. sudarė iš viso 8609,73 Eur; ieškovas taip pat gavo 559,56 Eur ligos išmokų.

5519.

56Minėta, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką už priverstinės pravaikštos laiką priteistina išmoka turi kompensuoti darbuotojo praradimus. Ji nėra darbdavio nubaudimo priemonė, taip pat negali būti pagrindas darbuotojui nepagrįstai praturtėti. Kompensacija už priverstinę pravaikštą, mokėtina neteisėtai iš darbo atleistam darbuotojui, užtikrina dėl neteisėtų darbdavio veiksmų negautų pragyventi būtinų lėšų kompensavimą; kompensacija turi būti adekvati, proporcinga nukentėjusios šalies (darbuotojo) patirtiems netekimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K- 3-363/2011; 2017 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-131-686/2017).

5720.

58Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laikotarpį priteisimas, tiek nedarbo socialinio draudimo išmokos išmokėjimas atlieka socialinę funkciją - saugo darbuotojus nuo pajamų netekimo. Šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju ieškovui apskaičiuota vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2017 m. sausio 30 d. iki 2018 m. liepos 12 d. suma - 15 726,63 Eur - mažintina tiek ieškovui įsidarbinus kitoje darbovietėje nuo 2017 m. spalio 16 d. iki 2018 m. birželio 30 d. gauto darbo užmokesčio suma (8609,73 Eur) ir ligos išmokų suma (559,56 Eur), tiek iki įsidarbinimo naujoje darbovietėje gautų nedarbo socialinio draudimo išmokų suma (1876,74 Eur). Jeigu nurodytos sumos nebūtų išskaitytos iš ieškovui apskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką sumos, tai ieškovas gautų daugiau, negu būtų gavęs, jeigu 2017 m. sausio 30 d. nebūtų neteisėtai atleistas iš darbo ir vykdęs darbo funkcijas. Tokia situacija neatitiktų kompensacijos už priverstinės pravaikštos laiką paskirties ir tikslo, taip pat teisingumo, proporcingumo principų, nes ieškovui būtų kompensuota daugiau, negu jis būtų gavęs dirbdamas atsakovės Bendrovėje darbą, iš kurio buvo neteisėtai atleistas. Pažymėtina ir tai, kad kompensacija už priverstinės pravaikštos laiką skirta kompensuoti neteisėtai atleisto darbuotojo turtiniams praradimams. Dėl neturtinio pobūdžio praradimų gali būti reikalaujama neturtinės žalos atlyginimo (iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusio DK 250 straipsnis; galiojančio DK 151 straipsnis). Taigi, priteisiant ieškovui kompensaciją už priverstinės pravaikštos laiką, nėra pagrindo priteisti daugiau, nei jis būtų gavęs darbo užmokesčio pajamų, jeigu 2017 m. sausio 30 d. nebūtų atleistas iš darbo AB „Lietuvos geležinkeliai“.

5921.

60Išdėstytų motyvų pagrindu ieškovui iš atsakovės priteistina 4680,60 Eur vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2017 m. sausio 30 d. iki 2018 m. liepos 12 d. (15 726,63 Eur - 8609,73 Eur (darbo užmokestis, gautas įsidarbinus naujoje darbovietėje) - 559,56 Eur (ligos išmokos už nedarbingumo laikotarpius) - 1876,74 Eur (gautos nedarbo socialinio draudimo išmokos) (DK 300 straipsnio 4 dalis).

6122.

62Byloje nenustatyta kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą dar labiau mažinti priteistiną kompensaciją, tokių aplinkybių byloje nenurodė ir atsakovė. Nenustatyta, kad šiuo teismo sprendimu pareiškėjui priteistos išmokos dydis būtų neadekvatus įstatyme nustatyto kompensavimo tikslui, lemtų darbdaviui pernelyg sunkius padarinius, dėl kurių būtų pažeisti kitų darbuotojų teisėti interesai. Atsakovė UAB „Lietuvos geležinkeliai“ yra privatus pelno siekiantis juridinis asmuo, ji byloje neįrodinėjo tokios savo finansinės padėties, kuri sudarytų pagrindą mažinti aptariamą kompensaciją. Byloje taip pat nenustatytas netinkamas ieškovo naudojimasis procesinėmis teisėmis teikiant apeliacinį skundą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apskaičiuotos kompensacijos priteisimas atitinka DK 300 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto instituto tikslą, DK 2, 35 straipsnių principus, šio konkretaus darbo ginčo šalių interesų pusiausvyrą.

6323.

64Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pagrindas tenkinti ieškovo apeliacinio skundo reikalavimą dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo ir priteisti ieškovui 4680,60 Eur vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

65Dėl bylinėjimosi išlaidų

6624.

67Iš esmės patenkinus ieškovo pareikštus reikalavimus, ieškovas turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

6825.

69Ieškovas prašo priteisti 600 Eur išlaidų, patirtų už advokato pagalbą rengiant apeliacinį skundą. Prašoma priteisti suma yra pagrįsto, protingo dydžio, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 7, 8.10 punktuose nustatyto dydžio. Dėl šios priežasties ieškovui iš atsakovės priteistina visa prašomų atlyginti patirtų atstovavimo išlaidų suma - 600 Eur.

70Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

71tenkinti ieškovo J. P. apeliacinio skundo reikalavimą dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo.

72Priteisti ieškovui J. P. (a. k. ( - ) iš atsakovės akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ (juridinio asmens kodas 110053842) 4680,60 Eur (keturis tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt eurų 60 et) vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą.

73Priteisti ieškovui J. P. (a. k. ( - ) iš atsakovės akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ (juridinio asmens kodas 110053842) 600 Eur (šešis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti neteisėtu ir... 6. 68,86... 7. Eur kintamosios atlyginimo dalies.... 8. 2.... 9. Ieškovas nurodė, kad nuo 2000 m. gegužės 2 d. dirbo atsakovės Vilniaus... 10. 3.... 11. Be to, atsakovė, taikydama ieškovui drausminę nuobaudą - atleidimą iš... 12. 68,86... 13. Eur.... 14. II.... 15. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų bei kasacinio teismo procesinių... 16. 4.... 17. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu ieškinį... 18. 5.... 19. Teismas, įvertinęs nagrinėjant bylą nustatytas aplinkybes, padarė... 20. 6.... 21. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. 7.... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 24. III.... 25. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentais... 26. 8.... 27. Apeliacinio proceso paskirtis - laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 28. 9.... 29. Nagrinėjamu atveju apeliacinio nagrinėjimo dalykas - ieškovui priteistino... 30. 10.... 31. Byloje nustatyta, kad pagal 2000 m. gegužės 2 d. sudarytą darbo sutartį Nr.... 32. 68,86... 33. Eur kintamosios atlyginimo dalies už 2017 m. sausio mėnesį, 1250 Eur... 34. Dėl ieškovui priteistino vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės... 35. 11.... 36. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į jam privalomus Lietuvos... 37. 12.... 38. DK 300 straipsnio 4 dalyje (2012 m. birželio 26 įstatymo Nr. XI-2127,... 39. 13.... 40. Pažymėtina, kad DK 300 straipsnio 4 dalies normos paskirtis - kompensuoti... 41. 14.... 42. Pagal kasacinio teismo jurisprudenciją, spręsdamas dėl kompensacijos už... 43. 15.... 44. Kasacinio teismo pažymima, kad šis teismų praktikoje suformuluotas... 45. 16.... 46. Nagrinėjamoje byloje iš atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių... 47. 2017... 48. m. sausio 30 d. iki 2018 m. birželio 30 d. būtų 15 376,50 Eur (904,50 Eur x... 49. 2018... 50. m. liepos 12 d. - 350,13 Eur ((904,50 Eur : 31 dienos) x 12 dienų). Bendras... 51. 17.... 52. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo... 53. 18.... 54. Ieškovo pateiktais duomenimis, laikotarpiu nuo 2017 m. balandžio 16 d. iki... 55. 19.... 56. Minėta, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką už... 57. 20.... 58. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek vidutinio darbo užmokesčio už... 59. 21.... 60. Išdėstytų motyvų pagrindu ieškovui iš atsakovės priteistina 4680,60 Eur... 61. 22.... 62. Byloje nenustatyta kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą dar labiau... 63. 23.... 64. Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pagrindas... 65. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 66. 24.... 67. Iš esmės patenkinus ieškovo pareikštus reikalavimus, ieškovas turi teisę... 68. 25.... 69. Ieškovas prašo priteisti 600 Eur išlaidų, patirtų už advokato pagalbą... 70. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 71. tenkinti ieškovo J. P. apeliacinio skundo reikalavimą dėl vidutinio darbo... 72. Priteisti ieškovui J. P. (a. k. ( - ) iš atsakovės akcinės bendrovės... 73. Priteisti ieškovui J. P. (a. k. ( - ) iš atsakovės akcinės bendrovės...