Byla 2FB-3179-323/2016

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo M. M. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys Landesjustizkasse Mainz, E. P., G. L., TEO LT, AB, UAB „Creditreform Lietuva“, V. R., „MCB Finance“, UAB, UAB „General financing“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Medicinos bankas“, UAB „Baltijos kredito sprendimai“, UAB „Ūkio banko lizingas“, Swedbank, AB, UAB Snoro lizingas“ (UAB „Mokilizingas“), VSDFV Klaipėdos skyrius, VMI, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, UAB „Baltic franchises“, Lindorff Oy filialas, UAB „Klaipėdos estate“, UAB „Gelvora“, UAB „Tele2“, UAB „Sergel“, antstoliai Aleksandras Selezniovas, M. T., Lina Pužienė, Asta Rimaitė Žičkuvienė, Vida Daugirdienė, Giedrius Jonauskas, Reda Vizgaudienė, Jonas Petrikas, advokatas I. N., AB SEB bankas, AB DNB bankas, AB „Citadele“ bankas,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-02-25 nutartimi iškėlė M. M. bankroto bylą, paskyrė bankroto administratoriumi UAB „Bankroteka“ ir nustatė trijų mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti. Nutartis įsiteisėjo 2015-04-09. Terminas fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projektui pateikti buvo pratęsiamas keletą kartų ir galutinis terminas nustatytas iki 2015-09-10.

42015-10-09 teisme buvo gautas bankrutuojančio M. M. bankroto administratoriaus UAB „Bankroteka“ įgalioto asmens prašymas patvirtinti bankrutuojančio M. M. mokumo atkūrimo planą.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-02-09 nutartimi pareiškėjo M. M. mokumo atkūrimo plano netvirtino ir perdavė pareiškėjui planą keisti. Byloje dalyvaujantiems asmenims buvo išaiškinta, kad pakeisto plano rengimo, pateikimo administratoriui, kreditorių susirinkimui ir teismui procedūros turi būti atliktos Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 1–5 dalyse nustatyta tvarka ir terminais.

62016-04-12 teisme buvo gautas kreditoriaus AB DNB bankas prašymas nutraukti M. M. bankroto bylą. Nurodė, kad po teismo 2016-02-09 nutarties įsiteisėjimo patikslintas mokumo atkūrimo planas nėra pateiktas bankroto administratoriui, kreditorių susirinkimui ar teismui. Kadangi pareiškėjas nesirūpina bankroto procesu, nebendradarbiauja, daugiau kaip vienerius metus neparengia tinkamo mokumo atkūrimo plano, bankroto procesas tapo formaliu, pažeidžiančiu kreditorių interesus, todėl turi būti nutrauktas.

7Bankroto byla nutrauktina.

8Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-02-09 nutartimi pareiškėjo M. M. mokumo atkūrimo plano netvirtino ir perdavė pareiškėjui planą keisti, išaiškinant, kad pakeisto plano rengimo, pateikimo administratoriui, kreditorių susirinkimui ir teismui procedūros turi būti atliktos Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 1–5 dalyse nustatyta tvarka ir terminais. Nutartis įsiteisėjo 2016-02-17. Kadangi planas tikslinamas jo projektas teismui turėjo būti pateiktas per vieną mėnesį. Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui mokumo atstatymo plano projektą, taigi bankrutuojantis asmuo turėjo paruošti patikslintą mokumo atkūrimo planą iki 2016-03-02 (įvertinant tai, kad planas turėjo būti tikslinamas), ir šį planą pateikti bankroto administratoriui. Bankroto administratorius, gavęs plano projektą, likus ne mažiau kaip 20 dienų iki numatomo kreditorių susirinkimo pateikia išvadą ir plano projektą kiekvienam fizinio asmens kreditoriui ir šaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui, suderinęs su fiziniu asmeniu šio susirinkimo vietą ir laiką (FABĮ 8 str. 2 d.). Taigi, bankroto administratoriaus rašytinė išvada dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių turėjo būti parengta iki 2016-03-07 (FABĮ 8 str. 2 d. 1 p.), bei turėjo būti šaukiamas kreditorių susirinkimas. Iš kreditoriaus AB DNB bankas nurodytų aplinkybių matyti, kad patikslintas mokumo atkūrimo plano projektas iki šiol nėra pateiktas bankroto administratoriui, nors tai turėjo būti padaryta dar prieš du mėnesius (iki 2016-03-02), dėl ko nėra parengta rašytinė išvada dėl plano bei nesušauktas kreditorių susirinkimas, patikslintas plano projektas nepateiktas teismui, nors nuo atsisakymo patvirtinti pateiktą planą praėjo bemaž trys mėnesiai.

9FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustatytais terminais planas nepateikiamas teismui tvirtinti.

10Atsižvelgiant į tai, kad būtent parengtame mokumo atkūrimo plane konkretizuojamos fizinio asmens mokumo atkūrimo priemonės, jų įgyvendinimo tvarka, taigi vienas svarbiausių momentų fizinio asmens bankroto procedūroje yra mokumo atkūrimo plano parengimas ir tvirtinimas, į tai, kad patikslintas mokumo atkūrimo plano projektas nustatytu terminu neparengtas ir nepateiktas, kitų priežasčių, sutrukdžiusių nustatytais terminais pateikti patikslintą mokumo atkūrimo plano projektą pareiškėjas nenurodė, į tai, kad draudžiama piktnaudžiauti nemokumu, bankrutuojantis asmuo nerodo intereso, kad bankroto byla būtų nagrinėjama operatyviai, todėl pripažįstama, kad yra pagrindas pareiškėjo M. M. bankroto bylą nutraukti (FABĮ 10 str. 1 d. 1 p.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 straipsniu, teismas

Nutarė

12nutraukti pareiškėjo M. M. bankroto bylą.

13Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

14Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, taip pat Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VĮ Registrų centras Klaipėdos filialui, ir kredito įstaigoms, aptarnaujančioms asmenį, kuriam iškelta bankroto byla – UAB „Medicinos bankas“, AB SEB bankas, AB DNB bankas, AB „Swedbank“, Nordea Bank AB Lietuvos skyriui, Danske Bank A/S Lietuvos filialui, AB „Citadele“ bankas, AB „Šiaulių bankas“.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai