Byla 2A-882-56/2008

3Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko

4Petro Jaržemskio, kolegijos teisėjų

5Algirdo Auruškevičiaus,

6Dalios Kačinskienės, sekretoriaujant

7Editai Kurdeikienei, dalyvaujant ieškovo atstovui

8adv. R. P. , atsakovo atstovei

9adv. R. D. , teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 1-o apylinkės teismo 2008 m. gegužės 23 d. sprendimo, kuriuo patenkintas UAB „Tanagra“ ieškinys atsakovui A. V. dėl skolos priteisimo.

10Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

12I.Ginčo esmė

13Ieškovas UAB „Tanagra“ į.k. 222042160 kreipėsi į teismą su ieškinio pareiškimu ir prašė priteisti iš atsakovo A. V. a.k. ( - ) , 7 838,82 Lt skolos, 232,98 Lt palūkanų, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

14Nurodė, kad atsakovas pateikė ieškovui užsakymą atlikti automobilių Mercedes-benz E 320 CDI Classic, valst. Nr. ( - ) bei Buick Rendezvuos, valst. Nr.

15( - ), remontą. Už pirmojo automobilio remontą atsakovui buvo pateikta PVM sąskaita-faktūra VMIK06 Nr. 00129, kurią dalinai apmokėjo UAB Ergo Lietuva, o atsakovas ieškovui liko skolingas 400 Lt franšizės. Už antrojo automobilio remontą atsakovui buvo pateikta PVM sąskaita-faktūra VMIK06 Nr. 00415, 7438,82 Lt sumai, kurios atsakovas neapmokėjo (b.l. 1-3, 20-26, 87-93).

16Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir nesąžiningą.

17Nurodė, kad pagal pirmąją sąskaitą-faktūrą už automobilio Mercedes-benz E 320 CDI Classic, valst. Nr. ( - ) remontą sumokėjo 400 litų, o už automobilio Buick Rendezvuos, valst. Nr. ( - ), remontą yra pilnai atsiskaitęs (b.l. 56-57, 87-93). UAB „Tanagra“ turėjo kitokią automašinų remonto tvarką savo darbuotojams, t.y. buvo atsiskaitoma grynais ir žymiai mažesnėmis kainomis nei už darbą mokėjo klientai. Atlikti pigesni remonto darbai buvo pateikiami kaip netiesioginis darbuotojų premijavimas. Nuolaidas kiekvienu konkrečiu atveju nustatydavo bendrovės generalinis direktorius. Kadangi atsakovas buvo UAB „Tanagra“ darbuotojas nuo 2003 m. iki 2007 m. pagal individualios veiklos sutartį, 7 438,82 Lt suma už automobilio Buick Rendezvuos remontą direktoriaus buvo sumažinta iki 3 300 Lt už remontą, o šią sumą atsakovas sumokėjo tiesiogiai direktoriui vokelyje, ir 2 000 Lt sumokant pavedimu UAB „Solutionlab“ už salės nuomą (b.l. 57,89). PVM sąskaita-faktūra už antrojo automobilio remontą išrašyta buvo tik 2007 m. gegužės mėn., jos atsakovas negavo ir nepasirašė, ji buvo išrašyta atbuline data (b.l.89).

18II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

19Vilniaus miesto1-o apylinkės teismo 2008 m. gegužės 23 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas ir iš atsakovo A. V. , a.k. ( - ) priteisti 7 838, 82 litai įsiskolinimas, 232, 98 litai palūkanų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2007-10-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 742,15 litai bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB ,,Tanagra”, į.k. 222042160, naudai (b.l. 111-113).

20Teismas sprendė, kad ieškovas įrodė aplinkybes, kuriomis rėmėsi kaip savo reikalavimų pagrindu, tuo tarpu atsakovas savo atsiskaitymo su ieškovu jokiais objektyviais rašytiniais įrodymais nepagrindė ir atsiskaitymo už pastarojo atliktus automobilio remonto darbus fakto neįrodė (CPK 178 str.). Prašomų priteisti sumų dydžio atsakovas neginčijo ir neneigė todėl teismas neturėjo pagrindo nesutikti su ieškovo pateiktais paskaičiavimais ar laikyti juos neteisingais. (CK 6.2 str., 6.4 str., 6.644 str.,6.37 str., 6.210 str.; b.l. 2, 20-26, 32-33, 58). Tam tikros apmokėjimo už suteiktas paslaugas saviems žmonėms (darbuotojams ar pažįstamiems) tvarkos buvimas, galima nuolaidų sistema ar tam tikros atsiskaitymo tvarkos ydingumas (sąskaitų išrašymas praėjus tam tikram laikui po užsakymo atlikimo ar sąskaitos-faktūros išrašymas atbuline data), į kuriuos faktiškai nurodė atsakovas, nėra besąlyginis pagrindas nagrinėjamam ieškiniui atmesti ar pakankamu pagrindu pripažinti atsakovo nesutikimo motyvaciją teisėta, pagrįsta ir įrodyta, be to, šios aplinkybės tiesioginio sąsajumo su įrodinėjimo dalyku pagal pareikštą ieškinį neturi. Atsakovas neįrodė atsiskaitymo už atliktus remonto darbus fakto, šalys neginčijo kad atsakovas pateikė ieškovui suremontuoti du automobilius, t.y. nustatyta, kad šalis siejo tam tikri rangos teisiniai santykiai (CK 6.644 str.; b.l. 31-33, 87-93). Aplinkybė, jog PVM sąskaita-faktūra dėl automobilio Buick Rendezvuos, valst. Nr ( - ), remonto (b.l. 32-33) atsakovo nėra pasirašyta, neatleidžia jo nuo prievolės sumokėti už šių darbų atlikimą (CK 1.5 str.).

21Teismas iš atsakovo ieškovo naudai priteisė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.) – 242,15 Lt žyminio mokesčio (b.l. 5) ir 2 500 Lt advokato pagalbos išlaidų (b.l. 99-100). Teismas neturėjo pagrindo manyti, kad prašomos išlaidos advokato pagalbai apmokėti viršija 2004-04-02 Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 nustatytus tarifus: pagal šiame įsakyme nustatytus kriterijus advokatas vien už ieškinio surašymą galėtų prašyti iki 2 400 Lt, prašo 1 000 Lt; už atstovavimą teisme prašo priteisti 1 500 Lt, ši suma, teismo įsitikinimu, nepaisant to, kad byla nėra sudėtinga, nelaikytina didele (CK 1.5 str.).

22III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

23Atsakovas (toliau-apeliantas) apeliaciniu skundu prašo sprendimą pakeisti, atmesti ieškinį dalyje dėl Buick Randezvouz remonto; priteisti apelianto turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l.114-115).

24Atsakovas nesutinka su teismo sprendimu dalyje, dėl ieškovo naudai priteistos skolos ir palūkanų už automobilio Buick Randezvouz remontą. Nurodė, kad atsakovas tinkamai įrodė, jog už automobilio remontą jis atsiskaitė tiesiogiai su UAB ,,Tanagra“ ieškovo generaliniu direktoriumi. Byloje pakankamai įrodymų, kad remontuojant automobilius darbuotojams yra atsiskaitoma mokant pinigus tiesiogiai ieškovui į rankas. Teismui padarius užklausą ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau-VMI) būtų gautas atsakymas dėl ieškovo PVM deklaracijų ir paaiškėtų, kad ginčijama sąskaita faktūra buvo išrašyta atbuline data ir dėl jos buvo perrašinėjama ieškovo 2006 metų gruodžio mėnesio PVM sąskaita faktūra.

25Teismas neįvertino ir kitų byloje esančių aplinkybių.

26Nurodė, kad automobilio remonto metu jo savininkas buvo ne atsakovas, o, UAB ,,Aggrit“, kuriam ir turėjo būti išrašoma sąskaita už remontą. Ieškovas faktiškai pasipelnė atsakovo sąskaita.

27Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti (b.l. 123).

28Nurodė, kad atsiliepime į apeliacinį skundą nepasisakoma dėl skunde nurodytų aplinkybių nesusijusių su nagrinėjama byla. Apeliantas pripažino ir neginčijo, kad automobilio Buick Rendezvous remontą jis užsakė pats ir atliktų darbų kaina 7 438,82 litai. Dėl nurodytų priežasčių teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, o, apelianto argumentai, kad automobilio savininkas remonto metu yra ir buvo UAB ,,Aggrit“ ir sąskaita už atliktus darbus turėjo būti išrašoma jai nepagrįsti.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

30Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

31Apeliacinis skundas netenkintinas.

32Bylos medžiaga patvirtina, kad tarp ginčo šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai, kuriuos reguliuoja CK 6.644 str., atsakovas atliktų darbų ir jų apimties neginčija. Apeliacinės instancijos teisme atsakovo atstovė nurodė, kad automobilių atidavimo remontui bei remonto darbų atlikimo metu atsakovas nebuvo darbo teisiniuose santykiuose su ieškovu, todėl ieškovo teiginys, jog ieškovas neturėjo pagrindo taikyti atsakovo atžvilgiu automobilių remontui mažesnius įkainius, atitinka faktines aplinkybes (CPK 176 str.).

33Ieškovas yra juridinis asmuo, veikiantis savo įstatų bei Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

34Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (2002-03-05 Nr.IX-751) 94 str. nustato, kad PVM sąskaita – faktūra yra dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas, kuris atitinka visus šiame Įstatyme tokiam dokumentui nustatytus privalomus reikalavimus.

35Ieškovas į bylą pateikė PVM sąskaitą – faktūrą serija VMIK Nr.00415 už automobilio Buick Randezvouz v.n. TAN 0195 remontą 7438,82 Lt sumai, taigi ieškovas įvykdė įstatymo reikalavimą. Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, jog PVM sąskaita – faktūra yra išrašyta atbuline data, o tai esą patvirtina atsakovo teiginį, kad atsakovas už automobilio remontą sumokėjo ieškovui grynais pinigais, nes šis apelianto argumentas nėra reikšmingas bylai. Atsakovas neįrodė (CPK 178 str.) atsiskaitymo grynais pinigais už automobilio remontą fakto, užrašai ant sąskaitos – faktūros, kurie nėra PVM sąskaitos – faktūros privalomaisiais rekvizitais, negali būti laikomi įrodymais (CPK 177 str.), patvirtinančiais atsakovo atžvilgiu remonto darbų ar detalių vertės nuolaidas.

36Nurodytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniaus m. 1-o apylinkės teismo 2008 m. gegužės 23 dienos sprendimas atitinka faktines bylos aplinkybes, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl atsakovo A. V. apeliacinis skundas atmestinas kaip teisiškai nepagrįstas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

38Vilniaus m. 1-o apylinkės teismo 2008 m. gegužės 23 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo A. V. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
3. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 4. Petro Jaržemskio, kolegijos teisėjų... 5. Algirdo Auruškevičiaus,... 6. Dalios Kačinskienės, sekretoriaujant... 7. Editai Kurdeikienei, dalyvaujant ieškovo atstovui... 8. adv. R. P. , atsakovo atstovei... 9. adv. R. D. , teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 10. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 12. I.Ginčo esmė... 13. Ieškovas UAB „Tanagra“ į.k. 222042160 kreipėsi į teismą su ieškinio... 14. Nurodė, kad atsakovas pateikė ieškovui užsakymą atlikti automobilių... 15. ( - ), remontą. Už pirmojo automobilio remontą atsakovui buvo pateikta PVM... 16. Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir... 17. Nurodė, kad pagal pirmąją sąskaitą-faktūrą už automobilio Mercedes-benz... 18. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 19. Vilniaus miesto1-o apylinkės teismo 2008 m. gegužės 23 d. sprendimu... 20. Teismas sprendė, kad ieškovas įrodė aplinkybes, kuriomis rėmėsi kaip savo... 21. Teismas iš atsakovo ieškovo naudai priteisė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93... 22. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 23. Atsakovas (toliau-apeliantas) apeliaciniu skundu prašo sprendimą pakeisti,... 24. Atsakovas nesutinka su teismo sprendimu dalyje, dėl ieškovo naudai priteistos... 25. Teismas neįvertino ir kitų byloje esančių aplinkybių.... 26. Nurodė, kad automobilio remonto metu jo savininkas buvo ne atsakovas, o, UAB... 27. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti (b.l. 123).... 28. Nurodė, kad atsiliepime į apeliacinį skundą nepasisakoma dėl skunde... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 30. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 31. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 32. Bylos medžiaga patvirtina, kad tarp ginčo šalių susiklostė rangos... 33. Ieškovas yra juridinis asmuo, veikiantis savo įstatų bei Lietuvos... 34. Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (2002-03-05... 35. Ieškovas į bylą pateikė PVM sąskaitą – faktūrą serija VMIK Nr.00415... 36. Nurodytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad Vilniaus m. 1-o... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 38. Vilniaus m. 1-o apylinkės teismo 2008 m. gegužės 23 d. sprendimą palikti...