Byla 2-3914-650/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo M. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. S. ir Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėjas M. S. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą su pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po sutuoktinės R. S. mirties 2008m. jis priėmė palikimą, faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti įstatymo nustatytu terminu. Pareiškime nurodyta, kad sutuoktinė R. S. mirė 2008m.; po jos mirties liko santuokos metu įgytas turtas - gyvenamas butas adresu ( - ), Šiauliai. Testamentu mirusi sutuoktinė taip pat buvo išreiškusi valią, kad jai priklausantis turtas atitektų pareiškėjui. Įstatyminis įpėdinis, pareiškėjo sūnus J. S., paveldėjimo bylos neužsivedė. Mirus sutuoktinei, pareiškėjas ir toliau liko gyventi jų įsigytame bute, jį prižiūri ir juo naudojasi, tokiu būdu priėmė atsiradusį palikimą, faktiškai paveldimą turtą valdydamas (b.l. 1-3).

3Suinteresuotas asmuo J. S. pateiktame atsiliepime (b.l.15) nurodė, kad neprieštarauja šio juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui.

4Suinteresuoto asmens Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas atsiliepime (b.l.16) nurodė, kad, neprieštarauja šio juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Iš byloje esančio mirties liudijimo nuorašo (b.l. 6) matyti, kad pareiškėjo M. S. sutuoktinė R. S. mirė 2008m.. Iš Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo kopijos (b.l. 5) matyti, kad nekilnojamasis turtas – butas, esantis ( - ), Šiauliai, įregistruotas M. S. vardu ir įgytas santuokos metu (b.l. 5), todėl laikytinas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Iš byloje esančio 2003-06-12 sutuoktinių testamento nuorašo (b.l. 9) matyti, kad R. S. po savo mirties jai priklausančią ½ dalį buto, esančio ( - ), Šiauliai, palieka savo sutuoktiniui M. S.. Nustatyta, kad pareiškėjas yra nuo 1976-08-24 deklaravęs savo gyvenamąją vietą adresu ( - ), Šiauliai ( išrašas iš Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM –b.l.8).

7Palikimas yra mirusio asmens turtas, pereinantis paveldėjimo būdu jo įpėdiniams. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.50 str. 2 d.). Palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.3 str. 1 d.). Nuo palikimo atsiradimo momento (datos) atsiranda įpėdinių teisė priimti palikimą ir prasideda termino priimti palikimą eiga – 3 mėnesiai nuo palikimo atsiradimo dienos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.50 str. 3 d.). Civilinė teisė numato, kad palikimo priėmimas - tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo. Pareiškėjui suteikta teisė pagal įstatymą paveldėti kartu su pirmos ar antros eilės įpėdiniais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.13 str.). Nustatyta, kad pareiškėjas į notarą dėl sutuoktinės palikimo priėmimo nesikreipė, tačiau priėmė atsiradusį palikimą faktiškai jį valdyti, nes visu paliktu turtu ir toliau naudojosi ir tinkamai jį prižiūrėjo, ir šie veiksmai buvo atlikti per įstatymų reglamentuotą terminą – per 3 mėnesius nuo palikėjos mirties. Pareiškėjo veiksmai, pradedant faktiškai paveldimą turtą valdyti ir juo rūpinantis kaip savu, atitiko įstatymo keliamus reikalavimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.50 str. 2 d.). Kitų įpėdinių, paveldėjusių mirusiosios turtą, nenustatyta.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 445 str. numato, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai negalima kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų. Kadangi bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas mirusios sutuoktinės palikimą priėmė per įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti, pradėjęs faktiškai paveldimą turtą valdyti, nustatytinas šis juridinę reikšmę turintis faktas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 str. 2 d. 8 p.). Šio fakto nustatymas pareiškėjui reikalingas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

9Remdamasis išdėstytu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263 str., 270 str., 307 str.1 d., 448 str., teismas

Nutarė

10pareiškimą patenkinti.

11Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. S., a.k. ( - ) po savo sutuoktinės R. S., a.k. ( - ) mirties 2008m.priėmė atsiradusį palikimą, pradėjęs paveldimą turtą faktiškai valdyti įstatymų nustatytu 3 mėnesių terminu.

12Pareiškėjui juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai