Byla 2-282-1025/2018
Dėl skolos už bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir eksploatavimo paslaugas išieškojimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų L. P. ir R. P

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Asta Matulevičienė,

2sekretoriaujant Sandrai Jotautei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fabeta“ (toliau – UAB „Fabeta“) ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kolorina“ (toliau – UAB „Kolorina“) dėl skolos už bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir eksploatavimo paslaugas išieškojimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų L. P. ir R. P..

4Teismas

Nustatė

5ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovės 439,46 Eur skolą, 6 procentų dydžio palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 20,00 Eur žyminį mokestį. Reikalavimų pagrindu nurodė aplinkybes, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-28 įsakymą Nr. 30-2600 vykdo gyvenamojo namo S. S. g. 10, Vilniuje bendrosios dalinės nuosavybės objektų administravimą, bendro naudojimo patalpų ir inžinerinių sistemų priežiūrą bei jų atstatomąjį remontą. Atsakovė 2015-07-28 iš varžytinių nusipirko butą adresu S. S. g. 10-64 Vilniuje ir nuosavybės teise jį valdė iki 2016-09-26. Atsakovei buvo pateiktos PVM sąskaitos faktūros, kuriose nurodytos paslaugų rūšys, tarifai ir apmokėjimo suma, tačiau atsakovė neapmokėjo bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir eksploatavimo išlaidų, kurias patyrė ieškovė.

6Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka. Nurodo, jog butą, adresu S. S. g. 10-64 Vilnius įsigijo iš varžytynių, šio turto savininkai buvo R. P. ir L. P., kurie buvo priverstinai iškeldinti pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-01-13 sprendimą už akių. Kadangi nesinaudojo ieškovės teikiamomis paslaugomis, todėl neprivalo už jas mokėti. Atsakovė niekada nėra samdžiusi ar davusi sutikimą dėl savo turto administravimo, tai buvo padarę buvę savininkai R. ir L. P.. Ieškovės teikiamomis paslaugomis naudojosi R. ir L. P., todėl reikalavimą apmokėti ieškovė turi reikšti buvusiems buto savininkams R. ir L. P.. Be to, atsakovės veikla yra sustabdyta nuo 2017-01-01 ir įmonė nebevykdo jokios veiklos. Kadangi proceso šalies nebėra, todėl tolesnis bylos nagrinėjimas nebetenka prasmės.

72017-11-15 ieškovė pateikė dubliką, nurodė, kad su atsakovės atsiliepime nurodytais argumentais nesutinka ir prašo ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė įsigijusi butą daugiabučiame name, tapo namo pagrindinių konstrukcijų, bendro naudojimo patalpų ir bendrųjų inžinerinių įrenginių bendraturčiu ir įgijo įstatymo numatytą teisę ir pareigas bendrosios dalinės nuosavybės atžvilgiui. Ieškovė sumokėjo už atsakovę išlaidas, susijusias su buto administravimu, bendrosios nuosavybės nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) paslaugomis, buitinių atliekų išvežimu, liftų priežiūra. Ieškinio reikalavimas apskaičiuotas pagal S. S. g. 10 namo butų savininkams 2015-2016 metais taikytus bendrosios dalinės nuosavybės objektų įkainius (tarifus) ir tik už laikotarpį, kai atsakovė buvo buto Nr. 64 savininkė

82017-12-05 teisme gautas atsakovės triplikas, kuriuo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą, argumentuodama tuo, jog neturėjo galimybių naudotis ieškovės paslaugomis, kadangi tuo metu turimomis patalpomis disponavimas buvo apribotas L. ir R. P.. Kadangi nėra gavusi paslaugų, todėl neturi jokių realių galimybių vertinti ieškovės teiktų paslaugų kokybės bei apimties. Be to, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, jog siuntė nors vieną pranešimą, perspėjimą ar sąskaitą dėl paslaugų apmokėjimo.

9Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, elektoriniu paštu pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė bylą nagrinėti nedalyvaujant. Nurodė, kad po buto pardavimo iš varžytinių iki iškeldinimo gyveno tame bute, tačiau mokesčių UAB „Fabeta“ nemokėjo, nes butas jiems nepriklausė.

10Į teismo posėdį šalys neatvyko, ieškovė pateikė prašymą bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant ir ieškinį tenkinti ieškinyje ir dublike nurodytais motyvais, atsakovė bei tretieji asmenys prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl byla išnagrinėta jiems nedalyvaujant.

11Teismas

konstatuoja:

12ieškinys tenkintinas visiškai.

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 30-2447, 2017-12-28 įsakymo Nr. 30-3400 pagrindu vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimą (b. l. 15, 61). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad butas, esantis adresu S. S. g. 10-64, Vilnius, nuosavybės teise priklausė atsakovei 2015-07-28 turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. 13152015072825016/14 pagrindu, minimas butas 2016-09-26 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2944 pagrindu parduotas O. G. ir V. G. (b. l. 6-7, 21). Atsakovei išrašytos 2016-06-30 PVM sąskaitos faktūros FAB Nr. 00010694, 2016-07-31 FAB Nr. 00010791, 2016-08-31 FAB Nr. 00010948, 2015-09-30 FAB Nr. 00011131. Teismui pateiktos UAB „Fabeta“ 2015-2016 metų ataskaitos apie patirtas išlaidas, susijusias su S. S. g. 10 namo administravimu ir priežiūra (b.l. 29-30). Ieškovė įsiskolinimo pažymoje nurodė, kad laikotarpiu nuo 2015-08-01 iki 2016-09-30 buto savininkė UAB „Kolorina“ įsiskolino 439,46 Eur už komunalines paslaugas (b.l. 9).

142016-06-27 iškeldinimo protokoluose Nr. 0011/16/00921, 0011/16/00922 nurodyta, kad antstolė I. B. iškeldina iš ginčo buto R. P. ir L. P. (b.l. 22-23). Atsakovės direktorius A. K. 2017-03-16 sprendimu Nr. 17/1 nusprendė nuo 2017-01-01 iki 2021-12-31 sustabdyti įmonės veiklą, nes įmonė nesudaro jokių sandorių, nevykdo atsikaitymų su ūkio subjektais ir negauna pajamų (b.l. 24).

15Iš 2018-01-22 Valstybinės mokesčių inspekcijos informacijos apie mokesčių mokėtojus/ PVM mokėtojus matyti, jog UAB „Kolorina“ laikinai nevykdo veiklos ir laikinai atleista nuo VMI deklaracijų (dokumentų) pateikimo (b. l. 60). Iš VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registro išplėstinio 2018-03-01 išrašo nustatyta, kad UAB „Kolorina“ įregistruota 2006-12-04, direktorius A. K., finansinės atskaitomybės dokumentai, aiškinamieji raštai pateikti ir 2014 m., 2015 m., 2016 m., 2017 m. (b. l. 80-82).

16Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 str. 1 d.). Iš ieškovės pareikštame ieškinyje nurodytų aplinkybių bei prie ieškinio pridėtų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovei pavesta administruoti daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrąją nuosavybę. Ieškovė administruoja namą, adresu S. S. g. 10, Vilnius, kuriame atsakove buvo įgijusi nuosavybę į butą, adresu S. S. g. 10-64.

17Pagal CK 4.76 straipsnį kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu, taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. CK 4.84 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje, o CK 4.82 straipsnio 3 dalyje – kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Bylos duomenimis, atsakovė, būdama buto S. S. g. 10-64, Vilnius, savininkė, mokesčių už daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir komunalines paslaugas nemokėjo, todėl už laikotarpį nuo 2015-08-01 iki 2016-09-01 susidarė 439,46 Eur įsiskolinimas. Ieškovės pateikta pažyma įrodo apie atsakovės įsiskolinimą (b. l. 9). Taip pat teismui pateiktos PVM sąskaitos faktūros, iš kurių matyti, jog S. S. g. 10 namo, buto Nr. 64 savininkei – UAB „Kolorina“ buvo teikiamos konkrečios paslaugos bei skaičiuojamas mokestis už administravimo paslaugas, avarijų likvidavimą ir lokalizavimą, bendrų patalpų valymą, lifto techninę priežiūrą ir valymą ir t.t. (b.l. 10-13). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškove būtų atsiskaičiusi šiai sumai, 439,46 Eur (CPK 178 str.).

18Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodė, jog butą įsigijo iš varžytinų ir jame liko gyventi tretieji asmenys, kuriuos antstolė turėjo iškeldinti, todėl atsakovei butu neteko naudotis, jai konkrečiai paslaugos nebuvo suteiktos, be to, jos kaip juridinio asmens veikla yra sustabdyta, todėl, jokios pareigos mokėti ieškovei neturi. Teismas atkreipia atsakovės dėmesį, jog buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu. Įvertinus tai, jog atsakovė įsigijo minimą butą 2015-07-28 turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. 13152015072825016/14 pagrindu ir jį pardavė 2016-09-26 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2944 pagrindu, darytina išvada, jog tuo laikotarpiu nuo 2015-07-28 iki 2016-09-26 buvo teisėta buto, esančio S. S. g. 10-64, Vilnius, savininkė, todėl, jai kaip patalpų savininkei kilo pareiga mokėti už bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimą patirtas išlaidas, proporcingai jos daliai bendrojoje dalinėje nuosavybė, nepaisant to, jog tuo metu šiuo butu naudojosi tretieji asmenys.

19Kita vertus, atsakovė mano, jog tokios pareigos neturi, nes jos veikla sustabdyta, toks atsakovės argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Iš Juridinių asmenų registro išrašo matyti, jog jos teisinis statusas nepasikeitęs, teikiami finansinės atskaitomybės dokumentai, todėl negalima daryti išvados, jog atsakovė neturi pareigos vykdyti prisiimtų įsipareigojimų vien dėl to, kad laikinai nevykdo veiklos ir galimai yra atleista nuo mokesčių deklaracijų teikimo.

20Teismas nurodo, jog juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro ir nuo to momento juridinis asmuo nustoja egzistuoti (CK 2.95 str. 3 d.). Bylos duomenys nepatvirtina, jog atsakovė reorganizuojama, ar likviduojama dėl bankroto ir jos veikla pasibaigė, tokiu atveju įmonė nebeegzistuotų kaip teisinių santykių subjektas. Priešingai byloje esantys duomenys patvirtina, jog atsakovė yra registruota Juridinių asmenų registre, jos teisinis statusas nėra pasikeitęs, taigi ji yra tinkamas teisinių santykių subjektas ir gali savo vardu įgyti ir turėti teises ir pareigas.

21Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą, teismų formuojamą praktiką tokios kategorijos bylose darytina išvada, kad atsakovė, būdami buto savininkė, turėjo pareigą mokėti bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir eksploatavimą išlaidas, proporcingai jos daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje, tačiau šios pareigos nevykdė.

22Byloje nustatyta, kad ieškovė patyrė 439,46 Eur išlaidų susijusių su bendrosios dalinės nuosavybės administravimu, išlaikymu ir priežiūrą, atsakovė šių išlaidų ieškovei nesumokėjo. Pagal CK 6.38 straipsnio nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalavimas priteisti jai iš atsakovės 439,46 Eur skolą yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str., 6.1 str., 6.2 str., 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 1 p., 3 d., CPK 178 str.).

23CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Už laiku neįvykdytą piniginę prievolę iš atsakovės ieškovei priteistinos įstatymo numatytos 6 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos (439,46 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2017-09-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. CPK 79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Tenkinus ieškinį visiškai yra pagrindas ieškovei priteisti iš atsakovės jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. 20,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

27ieškinį tenkinti visiškai.

28Priteisti iš atsakovės UAB „Kolorina“, įmonės kodas 300622329, Laukų g. 43, Gargždai, Klaipėdos r., 439,46 Eur skolą, nuo šios sumos 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme – 2017-09-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20,00 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „Fabeta“, įmonės kodas 121452287, S. S. g. 24, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB SEB bankas.

29Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Asta... 2. sekretoriaujant Sandrai Jotautei,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 4. Teismas... 5. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo pareiškė reikalavimus... 6. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka.... 7. 2017-11-15 ieškovė pateikė dubliką, nurodė, kad su atsakovės atsiliepime... 8. 2017-12-05 teisme gautas atsakovės triplikas, kuriuo prašo ieškinį atmesti... 9. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, elektoriniu... 10. Į teismo posėdį šalys neatvyko, ieškovė pateikė prašymą bylą... 11. Teismas... 12. ieškinys tenkintinas visiškai.... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė Vilniaus... 14. 2016-06-27 iškeldinimo protokoluose Nr. 0011/16/00921, 0011/16/00922 nurodyta,... 15. Iš 2018-01-22 Valstybinės mokesčių inspekcijos informacijos apie mokesčių... 16. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir... 17. Pagal CK 4.76 straipsnį kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai... 18. Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodė, jog butą įsigijo iš... 19. Kita vertus, atsakovė mano, jog tokios pareigos neturi, nes jos veikla... 20. Teismas nurodo, jog juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš... 21. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą, teismų formuojamą... 22. Byloje nustatyta, kad ieškovė patyrė 439,46 Eur išlaidų susijusių su... 23. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 270, 279 straipsniais, teismas... 27. ieškinį tenkinti visiškai.... 28. Priteisti iš atsakovės UAB „Kolorina“, įmonės kodas 300622329, Laukų... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo apeliaciniu skundu gali būti...