Byla 2-10669-841/2015
Dėl antstolio Tomo Ubarto veiksmų

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundą dėl antstolio Tomo Ubarto veiksmų, ir

Nustatė

2teisme gautas antstolio Tomo Ubarto patvarkymas, kuriuo buvo atsisakyta patenkinti skolininko UAB „ECAA Europe“ skundą dėl antstolio veiksmų. Antstolis nurodė, kad vykdomojoje byloje atliekami priverstinio vykdymo veiksmai 2015-10-21 Šiaulių apylinkės teismo išduoto vykdomojo dokumento pagrindu, o ne 2015-10-20 dienos, kuriuo grindžiami visi skolininko skunde išdėstyti argumentai, todėl visuose priimtuose dokumentuose pagrįstai ir teisingai nurodomas priteistos sumos dydis.

3Pareiškėjas skundu prašo panaikinti antstolio 2015-10-23 patvarkymą Nr. S027633, vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S027631 ir raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S027632, nes šiuose dokumentuose klaidingai nurodyta vykdomojo dokumento data ir numeris, bei išieškotina suma.

4Skundas netenkintinas.

5Iš pateiktų duomenų matyti, kad antstolio Tomo Ubarto kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0136/15/02361, pagal 2015-10-21 Šiaulių apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-254-772 (1-3 v.b.l.) dėl 76109,46 Lt nuostolių, 8,75 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą 2806,85 Eur sumą ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą 19235,98 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2014-06-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3276,00 Lt bylinėjimosi išlaidų: 856,00 Lt žyminio mokesčio ir 2420,00 Lt išlaidų už procesinių dokumentų parengimą, bei 956,47 Eur išlaidų už procesinių dokumentų parengimą ir atstovavimą teisme iš atsakovo UAB „ECAA Europe“ ieškovui UAB „Spedman“. Išieškotojas UAB „Spedman“ antstoliui pateikė pranešimą dėl tarpusavio reikalavimų įskaitymo (6 v.b.l.), todėl iš priteistos sumos antstolis išskaitė 102,24 Eur ir priimtuose dokumentuose nurodė, kad vykdo išieškojimą dėl 23845,86 Eur sumos.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas principas, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per kiek įmanoma trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau. Įgyvendindamas šį principą, antstolis, kaip valstybės įgaliotas asmuo vykdyti vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Šiuo atveju, antstolis skundžiamus dokumentus: 2015-10-23 patvarkymą Nr. S027633, vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S027631 ir raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S027632, surašė turėdamas tam teisinį pagrindą, t.y. vadovaudamasis 2015-10-21 Šiaulių apylinkės teismo išduotu vykdomuoju raštu Nr. 2-254-772, bei įvertinęs tarpusavio reikalavimų įskaitymo faktą, todėl nėra pagrindo išvadai, kad antstolis skundžiamuose dokumentuose klaidingai nurodė vykdomojo dokumento datą ir numerį, bei išieškotiną sumą.

7Vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Dėl to antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu turi nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo (2008 m. lapkričio 14 d. įstatymo redakcija) 3 straipsnio 1 dalis).

8Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes teismas pripažįsta, kad antstolis Tomas Ubartas ėmėsi teisėtų priemonių išieškotojo UAB „Spedman“ interesams apginti, jo atlikti veiksmai yra pagrįsti ir teisėti, jais nėra pažeidžiami skolininko UAB „ECAA Europe“ interesai, jų panaikinti nėra juridinio pagrindo, todėl pareiškėjo skundas netenkintinas.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510-513 straipsniais teismas

Nutarė

10skundo netenkinti.

11Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai