Byla 2-121-213/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei, dalyvaujant pareiškėjai K. G., suinteresuotam asmeniui A. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos K. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir A. V. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėja K. G. prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po savo motinos J. V., a/k ( - ) mirusios 2000 m. spalio 4d., mirties priėmė palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti: žemės sklypą, esantį ( - ) bendro 0,20 ha ploto; žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį Elektrėnų ( - ) bendro 2,20 ha ploto; gyvenamąjį namą, kurio unikalus ( - ), pastatą-tvartą, kurio unikalus ( - ), pastatą – malkinę, kurio unikalus ( - )., 3. Nurodė, kad jos motina mirė 2000 metais, ji iki mamos mirties gyveno kartu su savo mama, padėjo tvarkytis ūkyje, prižiūrėjo namus, tiek ir po mamos mirties liko ten gyventi rūpinosi ūkiu, prižiūrėjo namus. Nurodė, kad jos mama buvo surašiusi testamentą, kuriuo visą savo turtą paliko dukrai K. G. ir sūnui A. V., tačiau po mamos mirties į notarą nesikreipė, nes neturėjo pinigų. Todėl ir kreipėsi į teismą bei prašė nustatyti juridinę reikšmę turinį faktą.

3Suinteresuotas asmuo A. V. prašė taip pat pareiškimą patenkinti ir nurodė, kad iki mamos mirties gyveno kartu su mama jos name, tiek ir po mamos mirties liko ten gyventi. Gyvendamas tuose namuose padėjo rūpintis ūkiu, prižiūrėjo namus. Nuo palikimo atsisako, o į notarą nesikreipė dėl aplaidumo.

4Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su pareiškimu sutinka.

5Pareiškimas tenkintinas.

6J. V. mirė 2000 m. spalio 4d. (b.l. 5). Byloje esantis gimimo liudijimo nuorašas patvirtina, kad pareiškėja (buvusi V.) yra mirusiosios dukra (b.l. 6), kuriai 1963 m. gruodžio 23d. įregistravus santuoką su Juozu G. G. po santuokos įregistravimo suteikta G. pavardė (b.l. 7). Iš byloje esančios Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 2012m. rugpjūčio 14d. pažymos Nr. (29) 3V-2020 matyti, kad J. V. savo gyvenamąją vietą deklaravo adresu ( - )., mirė 2000-10-04. (b.l. 15).

7Turto įgijimas nuosavybėn paveldėjimo tvarka yra vienas iš nuosavybės teisės atsiradimo būdų. Todėl paveldėto turto teisinis statusas nustatomas remiantis paveldėjimo ir nuosavybės santykius reguliuojančiomis normomis.

8Paveldėjimo būdu nuosavybei įgyti įpėdinis turi priimti palikimą. Laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notarinei institucijai pareiškimą apie palikimo priėmimą (LR CK 5.51 str.). Priimtas palikimas laikomas priklausančiu įpėdiniui nuo palikimo atsiradimo dienos (LR CK 5.50 str.).

9Pagal palikimo priėmimo teisinių santykių principus palikimui priimti įpėdinis turi išreikšti savo valią, o tai galėjo būti padaryta raštu – per tris mėnesius (LR CK 5.50 str. 3d.) arba per šešis mėnesius (1964 metų Civilinio kodekso redakcija) nuo palikimo atsiradimo dienos paduodant pareiškimą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo palikimo atsiradimo vietos notarų biurui ar veiksmais – faktiškai pradedant paveldėtą turtą valdyti.

10Palikimo priėmimas – tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad faktiškai pradėjimu valdyti paveldėtą turtą, patvirtinančiu CK 5.51 straipsnio prasme palikimo priėmimą, suprantami bet kokie įpėdinio veiksmai valdant tą turtą, naudojantis juo, palaikant tinkamoje būklėje, t. y. faktiniu turto valdymu paprastai laikoma tai, kad įpėdinis gyvena paveldimame name, juo naudojasi, jį tvarko ir savo aktyviais veiksmais parodo, kad išreiškė valią siekdamas įgyti teises į atsiradusį palikimą ir faktiškai pradėjo jį valdyti ir juo naudotis. Kilus ginčui dėl palikimo priėmimo fakto, įpėdinis, kuris nėra raštu išreiškęs savo valios palikimą priimti, turi įrodyti, kad jis palikimą priėmė faktiškai pradėjęs paveldėtą turtą valdyti, o šiuos veiksmus atliko per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos.

11Būtent pastarąjį, t. y. faktiško valdymo faktą, įrodinėjo pareiškėja K. G.. Minimo fakto nustatymas arba reikalavimo tokį faktą nustatyti atmetimas yra galimi tik teismo atlikto šalių pateiktų įrodymų objektyvaus ir visapusiško įvertinimo rezultate. Faktinį palikimo priėmimą leidžiama įrodinėti visomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 str.). Įrodymų įvertinimo taisykles nustato CPK 185 str., o reikalavimas įvertinti įrodymus pagal vidinį teisėjo įsitikinimą yra teisėjo nepriklausomumo išraiška.

12Pagal CK 5.51 str. 1d., įpėdinis, pradėjęs valdyti visą palikimą, arba kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą.

13Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėja paaiškino, kad po motinos J. V. mirties nesikreipė į notaro biurą dėl palikimo, atsiradusio po jos mirties, paveldėjimo, tačiau palikimą priėmė ir valdo. Kad pareiškėja nesikreipė į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo patvirtina Elektrėnų savivaldybės 1-ojo notaro biuro notaro M. V. 2012 m. rugpjūčio 13d. raštas, kuriame nurodyta, kad po J. V., a/k ( - ) mirusios 2000-10-04 palikimo priėmimo faktų nėra įregistruota (b.l. 16).

14Pareiškėja savo reikalavimą dėl pripažinimo priėmus palikimą faktiškai pradėjus valdyti motinos turtą grindė savo parodymais, brolio A. V. parodymais, iš kurių matyti, kad po J. V. mirties likusią žemę bei gyvenamąjį namą bei kitus statinius jie prižiūrėjo jais rūpinosi kaip savo, be to, byloje esantis testamento nuorašas patvirtina, kad 1991 m. lapkričio 14d. testamentu J. V. gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus, esančius ( - )., po savo mirties palieka sūnui V. A., gim. ( - ) ir dukrai G. K., gim. ( - ) ir tokiais savo aktyviais veiksmais parodė, kad išreiškė valią siekdama įgyti teises į atsiradusį palikimą, faktiškai pradėjo palikimą valdyti ir juo naudotis. Iš byloje esančių Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad J. V. vardu 2003-02-19 buvo įregistruotas 0,20 ha dydžio žemės sklypas, esantis adresu ( - )., o 2003-02-19 buvo įregistruotas 2,20 ha dydžio žemės sklypas, esantis ( - )., kuriais taip pat rūpinuosi ir juos tvarkė tiek K. G., tiek A. V..

15Todėl teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, pareiškėjos K. G., suinteresuoto asmens A. V. duotus paaiškinimus teisminio nagrinėjimo metu, daro išvadą, kad pareiškėja K. G. po savo motinos J. V., mirusios 2000 m. spalio 4d., mirties, priėmė palikimą, faktiškai pradėdami jį valdyti, valdė ir jį valdo, todėl ir nustato šį juridinę reikšmę turintį faktą.

16Pareiškėjai tokio fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

17Iš pareiškėjos priteistinos išlaidos, susijusios su procesinius dokumentu įteikimu (CPK 92 str.)

18Vadovaudamasis CPK 5, 88, 177, 259, 263, 268, 58, 108, 214-222, 444 - 448 str. str., teismas,

Nutarė

19pareiškėjos K. G. pareiškimą tenkinti.

20Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja K. G., a.k. ( - ) po J. V., a/k ( - ) mirusios 2000 m. spalio 4 d., mirties priėmė palikimą faktiškai pradėdami jį valdyti ir valdė: žemės sklypą, esantį ( - ), bendro 0,20 ha ploto; žemės ūkio paskirties žemės sklypą, ( - ), bendro 2,20 ha ploto; gyvenamąjį namą, kurio unikalus ( - ), pastatą-tvartą, kurio unikalus ( - ), pastatą – malkinę, kurio unikalus Nr ( - ).

21Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

22Priteisti iš pareiškėjos K. G. 21,01 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant... 2. pareiškėja K. G. prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 3. Suinteresuotas asmuo A. V. prašė taip pat pareiškimą patenkinti ir nurodė,... 4. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija į... 5. Pareiškimas tenkintinas.... 6. J. V. mirė 2000 m. spalio 4d. (b.l. 5). Byloje esantis gimimo liudijimo... 7. Turto įgijimas nuosavybėn paveldėjimo tvarka yra vienas iš nuosavybės... 8. Paveldėjimo būdu nuosavybei įgyti įpėdinis turi priimti palikimą.... 9. Pagal palikimo priėmimo teisinių santykių principus palikimui priimti... 10. Palikimo priėmimas – tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais,... 11. Būtent pastarąjį, t. y. faktiško valdymo faktą, įrodinėjo pareiškėja... 12. Pagal CK 5.51 str. 1d., įpėdinis, pradėjęs valdyti visą palikimą, arba... 13. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėja paaiškino, kad po motinos J. V.... 14. Pareiškėja savo reikalavimą dėl pripažinimo priėmus palikimą faktiškai... 15. Todėl teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus,... 16. Pareiškėjai tokio fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės... 17. Iš pareiškėjos priteistinos išlaidos, susijusios su procesinius dokumentu... 18. Vadovaudamasis CPK 5, 88, 177, 259, 263, 268, 58, 108, 214-222, 444 - 448 str.... 19. pareiškėjos K. G. pareiškimą tenkinti.... 20. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja K. G., a.k. ( -... 21. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimui... 22. Priteisti iš pareiškėjos K. G. 21,01 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...