Byla e2-613-314/2019
Dėl pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo ir kitų su tuo susijusių klausimų išsprendimo bei dėl be teisinio pagrindo įgyto turto vertės priteisimo, tretieji asmenys V. G., notarė Elena Jachimavičienė, UAB „Dzūkijos mediena“, UAB „Dzūkijos miškas“, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Smilgiai“, Z. M

1Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėjas Antanas Šeštokas, sekretoriaujant Loretai Žukevičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Dariui Matulevičiui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „NVX projektai“ atstovui direktoriui Vaidotui Piliui, atsakovų G. B. ir A. B. atstovui advokato padėjėjui Mindaugui Macedulskui, trečiajam asmeniui V. G., jo atstovui advokatui Vytautui Klimavičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrela Fund“ subfondo „INVL Baltijos miškų fondas I“, valdomo „INVL Asset Management“ (toliau ir - Ieškovas), ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei (toliau ir – UAB) „NVX projektai“, J. B., G. B. ir A. B. dėl pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo ir kitų su tuo susijusių klausimų išsprendimo bei dėl be teisinio pagrindo įgyto turto vertės priteisimo, tretieji asmenys V. G., notarė Elena Jachimavičienė, UAB „Dzūkijos mediena“, UAB „Dzūkijos miškas“, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Smilgiai“, Z. M..

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį 2018 m. spalio 4 d. patikslinęs, prašo: 1) perkelti ieškovui dalį pirkėjo teisių ir pareigų, kurių pagrindu pagal 2018 m. vasario 2 d. pirkimo-pardavimo sutartį sudarytą tarp atsakovų J. B., G. B., A. B. ir UAB „NVX projektai“ buvo perleistas 4.2300 ha dydžio miškų ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ); 2) įpareigoti ieškovą pagal 2018 m. vasario 2 d. prikimo-pardavimo sutartį sudarytą tarp atsakovų J. B., G. B., A. B. ir UAB „NVX projektai“ sumokėti UAB „NVX projektai“ 21 000 Eur; 3) priteisti iš atsakovės UAB „NVX projektai“ ieškovo naudai 27 820,27 Eur sumą už be teisinio pagrindo įgytą turtą; 4) panaikinti atsakovės UAB „NVX projektai“ vardu esančią teisinę registraciją valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke į 4.2300 ha dydžio miškų ūkio paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ); 5) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodoma, kad uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinis investicinis fondas „INVL Alternative Assets Umbrela Fund“ subfondo „INVL Baltijos miškų fondas I“, valdomas „INVL Asset Management“, veikdamas kaip investicinis fondas valdo investicinio fondo dalyvių nuosavybę, į kurią įeina 0.7500 ha dydžio miškų ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantis ( - ). 2018 m. gegužės 9 d. gavo Nacionalinės žemės tarnybos 2018 m. gegužės 9 d. raštą, jog UAB „NVX projektai“ parduoda 4,23 ha dydžio miškų ūkio paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) (toliau ir – ginčo žemės sklypas), kuris ribojasi su ieškovui priklausančiu miškų ūkio paskirties žemės sklypu. Pagal turėtus duomenis parduodamo ginčo žemės sklypo paskutiniai žinomi bendraturčiai buvo kiti asmenys, todėl patikrinus viešai prieinamus duomenis tapo žinoma, kad UAB „NVX projektai“ ginčo žemės sklypą kartu su dar kitu žemės sklypu iš bendraturčių J. B., G. B. ir A. B. nupirko 2018 m. vasario 2 d. Apie žemės sklypo pardavimą ieškovas informuotas nebuvo, todėl 2018 m. gegužės 11 d. kreipėsi į VĮ „Registrų centras“ dėl pirkimo pardavimo sutarties kopijos pateikimo. Iš sutarties sužinojo, kad ginčo žemės bendraturčiai sklypo pirkimo-pardavimo procedūras tariamai pradėjo 2014 m. sausio 1 d. sudarę preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį su būsimu pirkėju V. G.. Taip pat sužinojo, jog 2018 m. sausio 29 d. V. G. sudarė sutartį su UAB „NVX projektai“, kuria perleido savo teises ir pareigas, kylančias iš minėtos preliminariosios sutarties. Papildomai patikrinus viešai prieinamus VĮ „Registrų centras“ duomenis paaiškėjo, kad juridinis faktas apie 2014 m. sausio 1 d. tariamai sudarytą preliminariąją sutartį nebuvo įregistruotas. Nurodo, kad neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais, o tai reiškia, kad šalies pirmumo teisė įsigyti ginčo žemės sklypą galėtų būti paneigta tik tuo atveju, jeigu preliminarioji sutartis būtų įregistruota viešame registre. Mano, kad būdamas besiribojančio žemės sklypo savininku turėjo pirmenybę įsigyti ginčo žemės sklypą, todėl prašo perkelti pirkėjo teises ir pareigas į žemės sklypą pagal pirkimo-pardavimo sutartį. Pažymi, jog atsakovė UAB „NVX projektai“ iškart po ginčo objekto įgijimo ginčo sklype atliko medienos kirtimus ir įgijo medieną, kurią tikėtinai realizavo, todėl tenkinus reikalavimą perkelti pirkėjo teises ir pareigas išnyks teisinis pagrindas kuriuo UAB „NVX projektai“ įgijo iškirstą medieną, todėl taip pat prašo priteisti iš atsakovės prarastos medienos vertę, kurią būtų gavęs pažeistų teisių metu.

5Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė tenkinti. Atsižvelgiant į atliktos ekspertizės išvadas reikalavimą priteisti iš atsakovės UAB „NVX projektai“ ieškovo naudai 27 820,27 Eur sumą už be teisinio pagrindo įgytą turtą mažino ir prašė priteisti viso 21 594,60 Eur.

6Atsakovė UAB „NVX projektai“ pateikė atsiliepimus į Ieškovo ieškinį bei patikslintą ieškinį, kuriais su Ieškovo reikalavimais nesutinka ir prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad 2014 m. sausio 1 d. sudaryta preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis, kuria susitarta dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) ir žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) pardavimo, atitinka visus preliminariajai sutarčiai taikomus požymius. 2018 m. sausio 29 d. trišaliu susitarimu pirkėjo teisės ir pareigos, kylančios iš preliminariosios sutarties, buvo perleistos atsakovei, todėl 2018 m. vasario 2 d. notaro akivaizdoje buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis. Ieškovas reikalauti jam perkelti dalį pirkėjo teisių ir pareigų pagal pirkimo-pardavimo sutartį teisės neturi.

7Teismo posėdyje atsakovės UAB „NVX projektai“ atstovas direktorius Vaidotas Pilius palaikė atsiliepimuose į ieškinį bei patikslintą ieškinį išdėstytas aplinkybes ir jų pagrindu Ieškovo reikalavimus prašė atmesti kaip nepagrįstus.

8Atsakovai J. B., G. B. ir A. B. atsiliepimais į Ieškovo ieškinį ir patikslintą ieškinį prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš Ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2014 m. sausio 1 d. su trečiuoju asmeniu V. G. sudarė teisėtą preliminarią pirkimo pardavimo sutartį dėl ginčo žemės sklypo, o 2018 m. sausio 29 d. trišalio susitarimo pagrindu V. G. teisę pagal minėta preliminarią sutartį perleido UAB „NVX projektai“, todėl Ieškovas neturėjo ir neturi jokios pirmumo teisės įsigyti ginčo žemės sklypą, nes pirkimo-pardavimo veiksmai buvo pradėti dar iki Miškų įstatymo nuostatų, suteikiančių Ieškovui pirmumo teisę įsigyti ginčo žemės sklypą, įsigaliojimo bei pirkimo-pardavimo veiksmai atlikti laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų. Nurodo, kad preliminarios sutarties įregistravimas (neįregistravimas) niekaip negalėjo lemti ir nelėmė Ieškovo teisių pažeidimo, nes vien tik tas faktas, jog preliminari sutartis būtų buvusi įregistruota nekilnojamojo turto registre niekaip nepakeistų Ieškovo teisių ir interesų, ir priešingai, jos neįregistravus, taip pat.

9Teismo posėdyje atsakovų atstovas advokato padėjėjas Mindaugas Macedulskas palaikė atsiliepimuose į ieškinį bei patikslintą ieškinį išdėstytas aplinkybes ir jų pagrindu Ieškovo reikalavimus prašė atmesti kaip nepagrįstus.

10Trečiasis asmuo V. G. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, jo atstovas teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti.

11Trečiasis asmuo notarė Elena Jachimavičienė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, gautas prašymas ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra.

12Trečiasis asmuo UAB „Dzūkijos mediena“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, gautas prašymas ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra.

13Trečiasis asmuo UAB „Dzūkijos miškas“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Trečiojo asmens atstovas Andrius Bajorūnas teismo posėdyje (vykusiame 2019-03-13) paaiškino, kad ieškinį palieka spręsti teismo nuožiūra.

14Trečiasis asmuo UAB „Smilgiai“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, gautas prašymas ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra.

15Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimo į ieškinį nepateikė, gautas prašymas ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra.

16Trečiasis asmuo Z. M. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, gautas prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

17Ieškinys atmestinas.

18Ieškovo atstovo, atsakovo UAB „NVX projektai“ atstovo, atsakovo J. B., atsakovų G. B., A. B. ir jų atstovo, trečiojo asmens V. G. ir jo atstovo, trečiojo asmens UAB „Dzūkijos miškas“ atstovo paaiškinimais, bylos duomenimis nustatyta, kad trečiasis asmuo V. G. ir atsakovai J. B., A. B., G. B. 2014-01-01 sudarė preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį (t1, p.b.l. 69;). Pagal sutartį atsakovai įsipareigojo parduoti trečiajam asmeniui du žemės sklypus (vienas iš jų ginčo žemės sklypas). V. G. (pirkėjas) įsipareigojo sklypus nupirkti iki 2018-12-30. Trečiasis asmuo V. G., atsakovai J. B., A. B., G. B. ir atsakovo UAB „NVX projektai“ atstovas 2018-01-29 sudarė trišalį susitarimą kuriuo susitarė, kad atsakovas UAB „NVX projektai“ perima trečiojo asmens V. G. įsipareigojimus pagal preliminarią sutartį atsakovams J. B., A. B., G. B. (t1, p.b.l. 70;). Atsakovai J. B., A. B., G. B. ir atsakovas UAB „NVX projektai“ 2018-02-02 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį (t1, p.b.l. 10-20;), kurios pagrindu atsakovas UAB „NVX projektai“ įsigijo iš pardavėjų du žemės sklypus: ginčo žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), bendro ploto 4,2300 ha (daikto Nr. 1 kaina 21 000 EUR); ir žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ), bendro ploto 1,1200 ha (daikto Nr. 2 kaina 4 500 EUR). Atsakovui nuosavybės teisės į ginčo žemės sklypą įregistruotos 2018-02-05 (t1, b.l. 6;). Ieškovas 2017-11-16 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įsigijo 0,7500 ha miško ūkio paskirties žemės sklypą (t1, p.b.l. 7;). Dalis Ieškovo įsigyto žemės sklypo ribojasi su atsakovo UAB „NVX projektai“ ginčo žemės sklypu (t1 p.b.l. 149;), todėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyrius 2018-05-09 siuntė Ieškovui pranešimą „Dėl parduodamo miškų ūkio paskirties žemės sklypo“. Pranešime nurodoma, kad atsakovas UAB „NVX projektai“ pateikė Druskininkų skyriui pranešimą apie parduodamą 4,23 ha miško ūkio paskirties ginčo žemės sklypą už 7 000 EUR kartu su kitais dviem žemės sklypais, bendra parduodamų žemės sklypų kaina 15 000 EUR (t1, p.b.l. 21-22;). Taigi Ieškovas apie parduodamą besiribojantį ginčo žemės sklypą sužinojo 2018-05-09.

19Dėl privačios miško ūkio paskirties žemės pardavimo tvarkos ir sąlygų

20Lietuvos Respublikos Miškų įstatymas (toliau ir – Įstatymas) byloje sudarytų sandorių laikotarpiu kito. Iki 2014 m. gegužės 1 d. galiojusiame Įstatyme nebuvo reglamentuota pirmumo teisė įsigyti privačią miško ūkio paskirties žemę. Priėmus 2014 m. balandžio 24 d. įstatymą Nr. XII-855 „Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo Nr. I-671 papildymo 41 straipsniu“ buvo papildomai reglamentuota privačios miško ūkio paskirties žemės pardavimo tvarka ir sąlygos. Įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad pirmumo teisę įsigyti privačią miškų ūkio paskirties žemę už tokią pat kainą ir tokiomis pat sąlygomis, išskyrus atvejus, kai ši žemė parduodama iš viešųjų varžytynių, pagal šią eilės tvarką turi: 1) žemės sklypo bendraturčiai – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.79 straipsnyje nustatyta tvarka; 2) asmuo, nuosavybės teise turintis miškų ūkio paskirties žemės sklypą, kuris ribojasi su parduodamu miškų ūkio paskirties žemės sklypu. Be to, šio papildyto straipsnio 7 dalyje nustatyta: jeigu žemės sklypas parduotas pažeidžiant pirmumo teisę jį pirkti, šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas suinteresuotas asmuo per 3 mėnesius nuo sužinojimo apie miškų ūkio paskirties žemės sklypo pardavimą dienos arba nuo momento, kai galėjo apie tai sužinoti, turi teisę per teismą reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos. Taip pat aptariamo 2014 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. XII-855, 2 straipsnyje nustatyta priimto įstatymo įsigaliojimas ir taikymas: 1 dalis „Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. gegužės 1 d.“; ir 2 dalis „Jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.165 straipsnyje nustatyta tvarka yra sudaryta preliminarioji sutartis dėl miškų ūkio paskirties žemės sklypo perleidimo sandorio sudarymo, šis žemės sklypas parduodamas iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyta tvarka.“.

21Ieškovo atstovas ieškinio reikalavimų bylos proceso metu nekeitė – neprašė pripažinti negaliojančiomis, niekinėmis ar kitaip ir neginčijo sudarytų preliminariosios bei trišalės sutarties dėl ginčo sklypo pardavimo, taip pat nenurodė kokių civilinio kodekso normų pagrindu prašo modifikuoti pirkimo pardavimo sutartį. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas (2019 m. lapkričio 15 d., garso įrašas 00:27:20 – 00:28:22; 02:28:25 – 02:29:30;) paaiškino, kad reikalavimas dėl apsimestinio sandorio sudarymo nereiškiamas, kadangi tokio reikalavimo nėra būtina reikšti. Miškų įstatymas yra nustatęs specialų būdą pažeistoms teisėms ginti, netgi sandorio nepripažinus apsimestiniu, o konstatavus, kad yra pažeista pirmumo teisė įsigyti miško paskirties žemės sklypą gali būti ginamos pažeistos teisės nenaikinant sandorio, bet perkeliant pirkėjo teises, be to, atsakovai preliminarios sutarties neišviešino, todėl atsakovai negali remtis neišviešinta sutartimi.

22Nors Ieškovas nereiškia reikalavimų dėl preliminariosios ir trišalės sutarčių pripažinimo niekinėmis, kaip tariamųjų ar apsimestinių sandorių ir neįrodinėja aplinkybių sudarančių tariamųjų ar apsimestinių sandorių negaliojimo pagrindus, t. y. kad šalys, sudarydamos preliminarią sutartį ir trišalį susitarimą iš tiesų nesiekė šiais sandoriais jokių teisinių pasekmių, tačiau teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje būtina įvertinti ar sudarant ir vykdant minėtus sandorius buvo akivaizdžių sandorių negaliojimų pagrindų.

23Teismo posėdžio vykusio 2019 m. kovo 13 d. metu atsakovai G. B. (garso įrašas 00:52:30 – 01:02:50;), A. B. (garso įrašas 01:03:20 – 01:07:20;), J. B. (garso įrašas 01:07:50 – 01:16:10;) paaiškino, kad A. B. rastame skelbime nurodytu telefonu pasiskambino pirkėjui dėl miško žemės sklypo pardavimo sąlygų ir tvarkos. Telefonu bendravo su trečiuoju asmeniu V. G.. Miško žemės sklypo iš karto nepardavė, nes tuo metu miškas buvo nebrandus ir dėl to kaina buvo per maža. Nurodytą preliminarioje sutartyje dieną sudarė preliminarią sutartį su pirkėju V. G. ir sutarė, kad šis pirks mišką kai miškas bus brandus. Sulaukus brandaus miško 2018 metais V. G. neturėjo reikiamo kiekio pinigų, todėl pasiūlė, kad mišką pirktų kitas pirkėjas už sutartą kainą. Su pakeistu pirkėju sutiko, sudarė trišalę sutartį ir mišką pardavė atsakovui UAB „NVX projektai“. To paties teismo posėdžio (2019 m. kovo 13 d.) metu atsakovo UAB „NVX projektai“ atstovas Vaidotas Pilius (garso įrašas 00:35:45 – 00:49:00;) paaiškino, kad su trečiuoju asmeniu V. G. sieja verslo santykiai. V. G. pasiūlė bendrovei pirkti ginčo žemės sklypą, pakeičiant preliminarią sutartį su pardavėjais, kadangi tuo metu laisvų pinigų įsigyti sklypą neturėjo. Miško sklypo pirkimo sąlygos tiko, todėl sutiko. Taip pat teismo posėdžio (2019 m. kovo 13 d.) metu trečiasis asmuo V. G. (garso įrašas 01:16:40 – 01:32:20;) paaiškino, kad jis pagal specialybę yra miškininkas, be kito užsiima ir miško prekyba, nuolat įvairiomis priemonėmis ir būdais skelbia pranešimus ir skelbimus dėl miško pirkimo. Mišką perka pats, kaip fizinis asmuo, taip pat turi dar tris įmones, kurios užsiima verslu susijusius su miškininkyste. Pabendravęs su skambinusiu atsakovu, nuvažiavo į ginčo sklypo vietą. Apžiūrėjęs mišką nustatė, kad reikalinga palaukti iki 2018 metų ir tik tada jį parduoti, nes 2018 metais miškas bus sulaukęs brandaus amžiaus, o už brandų mišką kaina galės būti didesnė. Atsakovai sutiko sudaryti preliminarią ginčo miško pardavimo sutartį, kurioje susitarė, kad mišką jis nupirks būtent sulaukus miško brandaus amžiaus. Atėjus 2018 metams neturėjo laisvų lėšų ginčo sklypui įsigyti, todėl pasiūlė pažįstamam Vaidotui Piliui (UAB „NVX projektai“) perimti pirkėjo teises pagal preliminarią sutartį. Vaidotas Pilius su pasiūlytomis sąlygomis, kaip ir atsakovai G. B., A. B. ir J. B. sutiko. Nurodytus trečiojo asmens, taip pat atsakovų G. B., A. B. paaiškinimus dalyje dėl miško brandumo patvirtina ir Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos ekspertizės išvada (t3 p.b.l. 21-37;). Ekspertinė įstaiga atsakydama į 4 klausimą - kuriais metais ginčo žemės sklype esantis miškas tapo brandus nurodo, kad miško medžiai buvo pasiekę minimalų pagrindinio miško kirtimo amžių t. y. medynas kirtimo metu (2018 metais) buvo brandus (t3 p.b.l. 24;). Taigi preliminarios sutarties sudarymo metu ginčo miškas nebuvo brandus atitinkamai ir kaina tuo metu (2014 metais) buvo mažesnė, todėl atsakovai G. B., A. B., J. B. turėjo pagrįstų motyvų sudaryti preliminarią sutartį su pirkėju tam, kad parduoti ginčo žemės sklypą ne 2014 metais, bet vėliau (2018 metais) kai miškas bus brandus ir atitinkamai tikėtina padidės parduodamo daikto rinkos kaina. Aptartų aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad tiek preliminarios sutarties sandorio šalių valia, tiek trišalio susitarimo šalių valia, jų motyvai ir tikslai buvo nukreipti į ginčo žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo atidėjimą 2018 metams, kas ir buvo padaryta.

24Minėta 2014 m. balandžio 24 d. įstatyme Nr. XII-855 nustatyta, kad jeigu iki 2014 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir CK) 6.165 straipsnyje nustatyta tvarka yra sudaryta preliminarioji sutartis dėl miškų ūkio paskirties žemės sklypo perleidimo sandorio sudarymo, šis žemės sklypas parduodamas iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyta tvarka. Ieškovas neginčija, be to, ir byloje nustatyta, kad trečiojo asmens V. G. ir atsakovų J. B., A. B., G. B. 2014-01-01 sudaryta preliminari pirkimo-pardavimo sutartis (t1, p.b.l. 69;) atitiko sandorį sudariusių šalių valią, motyvus ir tikslus. Taip pat ieškovas neginčija, be to, ir byloje nustatyta, kad 2018-01-29 sudarytas trišalis susitarimas kuriuo atsakovas UAB „NVX projektai“ perėmė trečiojo asmens V. G. įsipareigojimus pagal preliminarią sutartį atsakovams J. B., A. B., G. B. (t1, p.b.l. 70;) atitiko susitarimą sudariusių šalių valią, motyvus ir tikslus. Tokiu būdu preliminarią sutartį sudarius iki 2014 m. gegužės 1 d. privataus miškų ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo procesui privaloma taikyti tvarką buvusią iki 2014 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. XII-855 įsigaliojimo. Miškų įstatymas (galiojęs iki 2014-05-01) žemės sklypo savininkų neįpareigojo pasiūlyti pirmumo teise įsigyti parduodamą miško žemės sklypą savininkams, kurie ribojasi su parduodamu miškų ūkio paskirties žemės sklypu, todėl atsakovai J. B., A. B., G. B. turėjo teisę pabaigti preliminarios sutarties įgyvendinimo procedūrą (pradėtą 2014-01-01) t. y. parduoti ginčo žemės sklypą nesiūlydami pirmumo teise įsigyti asmenims besiribojantiems su parduodamu žemės sklypu.

25Dėl preliminarios sutarties sudarymo fakto išviešinimo

26Ieškovas vienu iš ieškinio pagrindų nurodo, kad 2017-11-16 pirkimo-pardavimo sutartimi įsigydamas 0,7500 ha miško ūkio paskirties žemės sklypą (t1, p.b.l. 7;) besiribojantį su ginčo žemės sklypu nežinojo, kad atsakovai ir trečiasis asmuo V. G. buvo sudarę preliminarią sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, nes sutartis nebuvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Apie egzistavusią preliminarią ginčo žemės sklypo pirkimo-pardavimo 2014-01-01 sutartį ir trišalį 2018-01-29 susitarimą dėl pirkėjo teisių perkėlimo sužinojo 2018-05-09, gavęs pranešimą dėl parduodamo ginčo žemės sklypo. Ieškovas laiko, kad atsakovai neįregistravę sandorių viešame registre negali jų panaudoti prieš Ieškovą ir įrodinėti savo pirmumo teisių prieš Ieškovą, kaip tai numatyta CK 1.75 straipsnio 2 dalyje. Teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais Ieškovo teiginiais.

27Sutinkamai su CK 1.75 straipsnio 1 dalimi įstatymas gali nustatyti privalomą tam tikrų sandorių teisinę registraciją. Šioje įstatymo normoje nustatyta, kad privaloma tam tikrų sandorių teisinė registracija gali būti nustatyta tik joje nurodytos galios teisės aktu, t. y. įstatymu, ir tai reiškia, kad sandorių privalomos teisinės registracijos negalima nustatyti jokiu kitu aktu. Nei anksčiau aptartame Miškų įstatymo pakeitimo įstatyme (2014 m. balandžio 24 d. įstatymas Nr. XII-855), nei CK 6.165 straipsnyje nėra nustatyta privaloma preliminarių sandorių teisinė registracija. CK 6.165 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Pagal kasacinio teismo praktiką preliminarioji sutartis – tai ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010; 2017 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-226-695/2017, 15 punktas; 2018 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-209-695/2018, 25 punktas). Taigi ir sutinkamai su kasacinio teismo išaiškinimu preliminarios sutarties sudarymas nėra tas juridinis faktas, kuris privalomai turi būti registruojamas viešame registre, kaip tai nustatyta CK 4.254 straipsnyje.

28Aptartų aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad atsakovai neatlikę teisinės registracijos 2014-01-01 sudarytos preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties ir 2018-01-29 sudaryto trišalio susitarimo elgėsi teisėtai ir pagrįstai, nes įstatymas neįpareigoja atlikti tokius veiksmus.

29Taip pat svarbu pažymėti, kad Miškų įstatymo 41 straipsnio nuostatos yra imperatyvios, todėl Ieškovo reikalavimo tenkinimas dėl ginčo žemės sklypo dalies pirkėjo teisių ir pareigų pagal 2018 m. vasario 2 d. pirkimo-pardavimo sandorį perkėlimo iš esmės yra negalimas dar ir tuo pagrindu kadangi pažeistų kitų asmenų įstatymo nustatytą pirmumo teisę (UAB „Dzūkijos mediena“, UAB „Dzūkijos miškas“, UAB „Smilgiai“, Z. M.) įsigyti ginčo žemės sklypą. Tai prieštarautų imperatyvioms įstatymo normoms, o imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negaliojantis (CK 1.80 straipsnio 1 dalis).

30Aukščiau aptartų duomenų pagrindu teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo Ieškovo ieškinį tenkinti ir perkelti Ieškovui pirkėjo teises ir pareigas pagal ginčijamą 2018 m. vasario 2 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kuria buvo parduota 4.2300 ha dydžio miškų ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), nes 2014 m. sausio 1 d. sudarius preliminarią miškų ūkio paskirties pirkimo-pardavimo sutartį, taip pat 2018 m. sausio 29 d. sudarius trišalį susitarimą dėl pirkėjo teisių perėmimo Ieškovas neturėjo pirmumo teisės įsigyti ginčo miškų ūkio paskirties žemės sklypą, todėl ieškinys atmestinas. Atmetus pagrindinį ieškinio reikalavimą išvestiniai ieškinio reikalavimai: - įpareigoti Ieškovą pagal 2018 m. vasario 2 d. prikimo-pardavimo sutartį sudarytą tarp atsakovų J. B., G. B., A. B. ir UAB „NVX projektai“ sumokėti UAB „NVX projektai“ 21 000 Eur; - priteisti iš atsakovės UAB „NVX projektai“ ieškovo naudai 27 820,27 Eur sumą už be teisinio pagrindo įgytą turtą; - panaikinti atsakovės UAB „NVX projektai“ vardu esančią teisinę registraciją valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke į 4.2300 ha dydžio miškų ūkio paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ); taip pat atmestini.

31Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

32Išnagrinėjus Ieškovo ieškinį ir priėmus teismo procesinį sprendimą, išnyko poreikis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 150 straipsnio 2 dalis). Dėl nurodytų priežasčių panaikintinos 2018 m. birželio 15 d. (t1, p.b.l. 52-53;) teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – įrašas Nekilnojamojo turto registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo nekilnojamajam turtui – žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), nuosavybės teise priklausančiam UAB „NVX projektai“, įmonės kodas 300510853.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

34Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, todėl ieškinį atmetus visiškai, Ieškovas turi pareigą atlyginti atsakovų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nustatyta, kad atsakovas A. B. pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad bylą nagrinėjant teisme patyrė tokias bylinėjimosi išlaidas 2 000 Eur (1 500 + 500) išlaidų advokato paslaugoms apmokėti. Įvertinus atsakovo atstovo advokato padėjėjo atsakovui suteiktos teisinės pagalbos apimtį, bylos sudėtingumą, sprendžiamų teisinių klausimų pobūdį, vadovaujantis CPK 98 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R 77 ir Lietuvos advokatų tarybos pirmininko 2015 m. kovo 16 d. raštu Nr. 141 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7, 8.2, 8.16, 8.18, 8.19 ir 9 punktais, teismas sprendžia, kad atsakovo turėtos išlaidos advokato teisinei pagalbai laikytinos pagrįstomis, todėl iš Ieškovo atsakovo A. B. naudai priteistinos 2 000 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

35Valstybė byloje patyrė 115,88 Eur pašto išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų siuntimu, kadangi ieškinys atmetamas, nurodytos išlaidos priteistinos iš Ieškovo (CPK 96 straipsnis).

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268 270, 283 ir 399 straipsniais,

Nutarė

37Ieškinį atmesti.

38Priteisti iš ieškovo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrela Fund“ subfondo „INVL Baltijos miškų fondas I“, valdomo „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073) 2 000,00 Eur (du tūkstančius eurų) turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovui A. B. (asmens kodas ( - ).

39Priteisti iš ieškovo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrela Fund“ subfondo „INVL Baltijos miškų fondas I“, valdomo „INVL Asset Management“ (juridinio asmens kodas 126263073) valstybės naudai teismo turėtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 115,88 Eur (šimtą penkiolika eurų 88 ct.), kurios turi būti sumokėtos į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: AB „Citadele“ banke Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, AB SEB banke Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, AB Šiaulių banke Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, Danske Bank A/S Lietuvos filiale Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, Luminor Bank, AB, Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, „Swedbank”, AB, Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, UAB Medicinos banke Nr. LT42 7230 0000 0012 0025. Mokėjimo nurodyme būtina nurodyti gavėjo pavadinimą (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752), surenkamosios sąskaitos numerį, mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens – Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo – asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos – registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį); mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę; įmokos kodą – 5660, sumą.

40Panaikintinos 2018 m. birželio 15 d. teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – įrašą Nekilnojamojo turto registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo nekilnojamajam turtui – žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), nuosavybės teise priklausančiam UAB „NVX projektai“, įmonės kodas 300510853.

41Šios sprendimo kopiją nusiųsti VĮ Registrų centrui.

42Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėjas Antanas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį 2018 m. spalio 4 d.... 5. Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškinį palaikė ir prašė tenkinti.... 6. Atsakovė UAB „NVX projektai“ pateikė atsiliepimus į Ieškovo ieškinį... 7. Teismo posėdyje atsakovės UAB „NVX projektai“ atstovas direktorius... 8. Atsakovai J. B., G. B. ir A. B. atsiliepimais į Ieškovo ieškinį ir... 9. Teismo posėdyje atsakovų atstovas advokato padėjėjas Mindaugas Macedulskas... 10. Trečiasis asmuo V. G. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, jo atstovas teismo... 11. Trečiasis asmuo notarė Elena Jachimavičienė atsiliepimo į ieškinį... 12. Trečiasis asmuo UAB „Dzūkijos mediena“ atsiliepimo į ieškinį... 13. Trečiasis asmuo UAB „Dzūkijos miškas“ atsiliepimo į ieškinį... 14. Trečiasis asmuo UAB „Smilgiai“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, gautas... 15. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 16. Trečiasis asmuo Z. M. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, gautas prašymas... 17. Ieškinys atmestinas.... 18. Ieškovo atstovo, atsakovo UAB „NVX projektai“ atstovo, atsakovo J. B.,... 19. Dėl privačios miško ūkio paskirties žemės pardavimo tvarkos ir sąlygų... 20. Lietuvos Respublikos Miškų įstatymas (toliau ir – Įstatymas) byloje... 21. Ieškovo atstovas ieškinio reikalavimų bylos proceso metu nekeitė –... 22. Nors Ieškovas nereiškia reikalavimų dėl preliminariosios ir trišalės... 23. Teismo posėdžio vykusio 2019 m. kovo 13 d. metu atsakovai G. B. (garso... 24. Minėta 2014 m. balandžio 24 d. įstatyme Nr. XII-855 nustatyta, kad jeigu iki... 25. Dėl preliminarios sutarties sudarymo fakto išviešinimo ... 26. Ieškovas vienu iš ieškinio pagrindų nurodo, kad 2017-11-16... 27. Sutinkamai su CK 1.75 straipsnio 1 dalimi įstatymas gali nustatyti privalomą... 28. Aptartų aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad atsakovai neatlikę... 29. Taip pat svarbu pažymėti, kad Miškų įstatymo 41 straipsnio nuostatos yra... 30. Aukščiau aptartų duomenų pagrindu teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo... 31. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 32. Išnagrinėjus Ieškovo ieškinį ir priėmus teismo procesinį sprendimą,... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 34. Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir... 35. Valstybė byloje patyrė 115,88 Eur pašto išlaidų, susijusių su teismo... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 37. Ieškinį atmesti.... 38. Priteisti iš ieškovo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto... 39. Priteisti iš ieškovo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto... 40. Panaikintinos 2018 m. birželio 15 d. teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias... 41. Šios sprendimo kopiją nusiųsti VĮ Registrų centrui.... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...