Byla 2S-997-479/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Savinijaus Katausko, Erikos Misiūnienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens Albino Mankaus atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-10 nutarties civilinėje byloje Nr. P2-6647-546/2008 pagal pareiškėjos antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir Albinas Mankus.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3pareiškėja antstolė A. Rimaitė Žičkuvenė 2008-05-28 pareiškimu prašė skirti skolininkės UAB „Denevera“ vadovui A. Mankui baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą. Nurodė, kad pagal 2008-02-11 Klaipėdos apygardos teismo išduotą teismo įsakymą Nr. L2-488-538/2008 vykdo 664 840,41 Lt skolos išieškojimą iš skolininkės UAB „Denevera“ išieškotojai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai (vykdomoji byla Nr. 0075-00113/08). Skolininkės direktoriui

4A. Mankui 2008-04-15 išsiųstas reikalavimas per 5 dienas nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti antstoliui duomenis apie turimą įmonės turtą ir jo buvimo vietą, lėšas kredito įstaigose, pas trečiuosius asmenis esantį turtą. Per nustatytą terminą antstolės reikalavimas neįvykdytas, todėl antstolė prašė teismo A. Mankui skirti 500 Lt baudą.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-04-10 nutartimi pareiškimą tenkino – skyrė

6A. Mankui 500 Lt baudą.

7Dėl minėtos nutarties suinteresuotas asmuo A. Mankus padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti antstolės prašymo dėl baudos skyrimo. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis nepagrįsta, kadangi jis įvykdė antstolės įpareigojimus – nedelsdamas susisiekė su antstolės kontora ir faksu pateikė įrodymus apie tai, jog nebėra skolininkės direktorius bei nebeturi įmonės dokumentų. Apeliantas teigia, jog nuo

82007-11-28 jis atleistas iš UAB „Denevera“ direktoriaus pareigų, todėl bauda jam paskirta nepagrįstai.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja antstolė A. Rimaitė Žičkuvenė su atskirojo skundo argumentais nesutinka bei prašo jo netenkinti.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria jam už antstolio reikalavimų nevykdymą paskirta bauda. Pažymi, jog nėra skolininkės direktorius, neturi antstolės reikalautų bendrovės dokumentų, antstolė apie tai buvo informuota telefonu bei faksu, todėl bauda paskirta nepagrįstai. Kolegija nesutinka su šiais apelianto argumentais. Antstolė iš A. Mankaus, kaip UAB „Denevera“ direktoriaus, pareikalavo pateikti duomenis apie turimą įmonės turtą ir jo buvimo vietą, lėšas kredito įstaigose, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, kadangi tokia informacija fiksuota VĮ Registrų centro duomenų bazėje (vykd. b. l. 17-19). Įstatymas nustato privalomą duomenų apie juridinius asmenis (jų organus) registraciją, todėl tretiesiems asmenims galioja ta informacija, kuri yra paskelbta viešame registre (CK 2.66 str. 1 d.). A. Mankus siekia įrodyti, jog antstolė buvo informuota apie tai, jog nuo 2007-11-28 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu jis nebėra skolininkės direktorius, be to, 2007-11-28 dokumentų perdavimo aktu visi įmonės dokumentai perduoti bendrovės akcininkei UAB „Belinda“ (b. l. 24-34). Apeliacinės instancijos teismas tikrina skundžiamos nutarties teisėtumą bei pagrįstumą atsižvelgdamas į tuos įrodymus, kurie buvo pateikti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Minėti įrodymai pirmosios instancijos teismui nebuvo pateikti. Vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas įstatymo, šiuo procesu yra ribojamos asmenų teisės taikant valstybinę prievartą, todėl antstolis teisėtai gali atlikti tik tokius veiksmus, kurie yra numatyti įstatymo, laikydamasis tų veiksmų atlikimo tvarkos. Antstolė atlikdama išieškojimo veiksmus bei siekdama nustatyti įmonės vadovą vadovavosi viešo registro duomenimis, šie duomenys iki šiol nepakeisti – A. Mankus nurodytas kaip UAB „Denevera“ vadovas (b. l. 43-45). Įstatymas įpareigoja apie juridinio asmens duomenų pasikeitimą informuoti viešo registro tvarkytoją, kad šie duomenys būtų pakeisti, toks prašymas turi būti pateiktas per trisdešimt dienų nuo pakeitimų padarymo dienos. Už tokios informacijos pateikimą laiku atsako juridinio asmens valdymo organas (CK 2.66 str. 3 d., 2.67 str.). A. Mankus nepasirūpino pateikti informaciją apie pasikeitusį įmonės vadovą juridinių asmenų registrui, toks elgesys vertintinas kaip nepakankamai atidus ir rūpestingas. Įstatymo reikalavimų nepaisymas sukelia neigiamas pasekmes. Dėl šių priežasčių bauda už antstolio įpareigojimų nevykdymą paskirta pagrįstai. Suinteresuoto asmens atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-10 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai