Byla P2-1028-769/2014
Dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys UAB „(duomenys neskelbtini)“, UAB „(duomenys neskelbtini)“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos antstolį A. Z. pavaduojančios antstolės V. V. pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys UAB „( - )“, UAB „( - )“,

Nustatė

22014-11-18 teisme gautas pareiškėjos antstolį A. Z. pavaduojančios antstolės V. V. pareiškimas dėl baudos už antstolės reikalavimų nevykdymą skyrimo UAB „( - )“ vadovui L. A.. Nurodė, kad skolininkė UAB „( - )“, būdama įpareigota pateikti duomenis ir dokumentus apie įmonės turtinę padėtį bei nurodyti tikslią turto buvimo vietą, taip pat pristatyti turtą apžiūrai, antstolės nurodymų nevykdo.

3Prašymas dėl baudos skyrimo tenkintinas.

4Iš vykdomosios bylos Nr. 0017/14/0013 duomenų matyti, kad antstolį A. Z. pavaduojanti antstolė V. V. vykdo Kauno apylinkės teismo 2014-01-08 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-22039-877/2013 dėl 7299,48 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „( - )“ išieškotojos UAB „( - )“ naudai (v. b. l. 2). Vykdant skolos išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą, antstolė 2014-10-22 patvarkymu dėl įpareigojimo raštu pateikti duomenis ir dokumentus apie įmonės turtinę padėtį bei nurodyti tikslią turto buvimo vietą įpareigojo skolininkę UAB „( - )“ per tris dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti patvarkyme nurodytus duomenis ir dokumentus, apie bendrovės turtinę padėtį ir bendrovės turto buvimo vietą (v. b. l . 74); patvarkymas UAB „( - )“ įteiktas 2014-10-31 (v. b.l. 73). 2014-10-28 patvarkymu dėl reikalavimo pristatyti apžiūrai turtą, antstolė įpareigojo UAB „( - )“ per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti apžiūrai patvarkyme nurodytas, 2014-02-27 turto arešto aktu antstolės areštuotas, UAB „( - )“ priklausančias transporto priemones (v. b. l. 76); patvarkymas UAB „( - )“ įteiktas 2014-10-29 (v. b. l. 75).

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas (CPK 645 str. 1, 2 d.).

6Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, jog UAB „( - )“ nepateikė antstolei informacijos apie įmonės turtinę padėtį, nenurodė tikslios turto buvimo vietos, nepateikė apžiūrai areštuotų transporto priemonių. Antstolės procesiniai dokumentai UAB „( - )“ įteikti tinkamai, tačiau iki antstolės kreipimosi į teismą dienos neįvykdyti, vykdomojoje byloje duomenų, pateisinančių antstolės įpareigojimų nevykdymą, nėra. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis). Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „( - )“ vadovas L. A. (v. b. l. 11-12).

7Nustatant baudos dydį, atsižvelgtina į tai, kad UAB „( - )“ vadovas L. A. anksčiau nebaustas, todėl vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, jam už antstolės teisėtų reikalavimų, nurodytų 2014-10-22 ir 2014-10-28 patvarkymuose, nevykdymą skirtina 50,00 Lt bauda už kiekvieną antstolės reikalavimų nevykdymo dieną. Bauda skirtina nuo nutarties priėmimo dienos,- 2014-11-20.

8Vadovaudamasis LR CPK 290 – 291, 585 straipsniais, teismas

Nutarė

9pareiškėjos antstolį A. Z. pavaduojančios antstolės V. V. pareiškimą tenkinti.

10Skirti UAB „( - )“, į. k. ( - ), vadovui L. A., a.k. ( - ) 50,00 Lt (penkiasdešimt Lt) (14,48 Eur) baudą už kiekvieną antstolį A. Z. pavaduojančios antstolės V. V. reikalavimų, nurodytų 2014-10-22 ir 2014-10-28 patvarkymuose, nevykdymo dieną nuo 2014-11-20.

11Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0017/14/0013 grąžinti antstolį A. Z. pavaduojančiai antstolei V. V..

12Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai