Byla I-4593-437/2014
Dėl neišmokėtos teisėjo valstybinės pensijos dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Violetos Balčytienės ir Jūros Marijos Strumskienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos R. S. A. skundą atsakovėms Nacionalinei teismų administracijai, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Nacionalinė teismų administracija dėl neišmokėtos teisėjo valstybinės pensijos dalies priteisimo,

Nustatė

2Pareiškėja R. S. A. su skundu (b. l. 1-4) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama:1) panaikinti Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2012-04-12 įsakymą Nr. 9FB-10-(4.46) ,,Dėl teisėjų valstybinės pensijos skyrimo R. S. A.“ ir 2012 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. 9FB-17-(4.46) ,,Dėl teisėjų valstybinės pensijos skyrimo R. S. A.“, Nacionalinės teismų administracijos 2012-06-05 sprendimą Nr. 4R-1147-(4.34) ,,Dėl teisėjo valstybinės pensijos“; 2) įpareigoti Nacionalinę teismų administraciją skirti teisėjų valstybinę pensiją darbo stažą netaikant šios pensijos ribojimo; 3) priteisti skirtumą per laikotarpį nuo 2012-04-04 iki teismo sprendimo.

3Skunde paaiškino, kad nuo 1999-06-07 iki 2012-04-03 dirbo teisėja. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2012-04-12 įsakymu Nr. 9FB-10-(4.46) nuo 2012-04-04 jai paskirta 1 715,35 Lt teisėjų valstybinė pensija. Nacionalinė teismų administracija 2012-04-16 raštu Nr. 40-792-(4.34) informavo, kad ši pensija bus mokama pritaikius Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo (toliau – ir Valstybinių pensijų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – ir Laikinasis įstatymas) nuostatas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2012-05-30 įsakymu Nr. 9FB-17-(4.46) pensija perskaičiuota ir paskirta 1 777,82 Lt nuo 2012-04-04. Vetrina, kad šie įsakymai yra neteisėti, nes priimti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijai (toliau – ir Konstitucija) prieštaraujančiomis Valstybinių pensijų įstatymo normomis. Be to, valstybinė teisėjų pensija paskirta neteisingai nustačius darbo teisėju stažą. Teisėjų valstybinė pensija pareiškėjai paskirta vadovaujantis Teisėjų valstybinių pensijų skyrimo komisijos 2012-04-11 išvada Nr. 15FB-05-(4.46) ir 2012-05-24 išvada Nr. 15FB-12-(4.46), kuriomis nustatytas 10 metų teisėjo darbo stažas. Šios išvados surašytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo (toliau – ir Teisėjų valstybinių pensijų įstatymas) 5–7 straipsniu, neįskaitant faktiškai išdirbto laiko (12 metų ir 10 mėnesių). Iki 13 metų stažo šiuo atveju trūksta 2 mėnesių. Kadangi pareiškėja išdirbo beveik visus metus, būtų teisinga šiuos metus skaičiuoti kaip pilnai dirbtus. Už kiekvienus dirbtus metus priklauso po 2 procentus, taigi atsakovas turėjo pripažinti 13 metų darbo stažą ir paskaičiuoti 26 procentus per paskutinius 5 metus gauto atlyginimo vidurkio dydžio teisėjų valstybinę pensiją. Teismui nesutikus 10 mėnesių stažą suapvalinti iki pilnų metų, turėtų būti skirta 1,5 procento už nepilnai dirbtus metus. Kadangi atsakovas, skirdamas teisėjų valstybinę pensiją, vadovavosi negaliojančiais įstatymais, skundžiami įsakymai turi būti panaikinti, įpareigojant atsakovą paskaičiuoti pensiją pagal Konstituciją. Tais pačiais motyvais naikintinas ir Nacionalinės teismų administracijos 2012 m. birželio 5 d. sprendimas Nr. 4R-1147-(4.34).

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012-10-29 sprendimu pareiškėjos R. S. A. skundą tenkino iš dalies: panaikino Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2012-05-30 įsakymą Nr. 9FB-17-(4.46) ir Nacionalinės teismų administracijos 2012-06-05 sprendimą Nr. 4R-1147-(4.34), priteisė pareiškėjai iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kuriai atstovauja Nacionalinė teismų administracija, 1 294,82 Lt teisėjų valstybinės pensijos nepriemoką už laikotarpį nuo 2012-04-04 iki 2012-06-30, įpareigojo Nacionalinę teismų administraciją R. S. A. nuo 2012-07-01 apskaičiuojant ir išmokant teisėjų valstybinę pensiją netaikyti Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje ir Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto pensijos dydžio ribojimo iki to laiko, kol įsigalios atitinkamos įstatymo normos dėl teisėjų valstybinių pensijų skaičiavimo ir mokėjimo (b. l. 86-93).

5Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs tiek pareiškėjos, tiek atsakovės apeliacinius skundus 2013-11-28 nutartimi panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012-10-29 sprendimo dalį dėl įpareigojimo Nacionalinės teismų administracijos R. S. A. nuo 2012-07-01 apskaičiuojant ir išmokant teisėjų valstybinę pensiją netaikyti Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nurodyto pensijos dydžio ribojimo ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto pensijos dydžio ribojimo iki to laiko, kol įsigalios atitinkamos įstatymų normos dėl teisėjų valstybinių pensijų skaičiavimo ir mokėjimo, ir bylą dalyje dėl pareiškėjos reikalavimo priteisti teisėjų valstybinės pensijos skirtumą per laikotarpį, nuo 2012 m. liepos mėn. iki teismo sprendimo perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, likusioje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012-10-29 sprendimą pakeitė (b. l. 137-145).

6Teisme 2014-01-03 gautas pareiškėjos R. S. A. patikslintas skundas (b. l. 150), kuriame prašoma priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vyriausybės, kurią atstovauja Nacionalinė teismų administracija, teisėjų valstybinės pensijos nepriemoką už laikotarpį nuo 2012-07-01 iki 2013-01-01 pagal atsakovės atstovo pateiktą skaičiavimą. Patikslintame skunde paaiškino, kad LVAT 2013-11-28 nutartyje konstatavo, kad pareiškėjos darbo stažas teisėjo valstybinei pensijai gauti yra 12 metų, ir atsižvelgiant į tai, kad šį stažą įgijo prieš įgyvendindama teisę į teisėjų valstybinę pensiją, nuo pat pradžių jai paskirta teisėjų valstybinė pensija turėjo būti apskaičiuojama taikant 12 metų teisėjų darbo stažą. Minėtoje nutartyje nurodyta, kad ankstesnis sumažinto, 10 metų stažo taikymas laikytinas neteisėtu ir pareiškėjai priteistina dėl to susidariusi teisėjų valstybinės pensijos nepriemoka. LVAT 2013-11-28 nutartimi iš dalies tenkinant pareiškėjos skundą buvo priteista 2459,65 Lt pensijos nepriemoka už laikotarpį nuo 2012-04-04 iki 2012-06-30. Už laikotarpį nuo 2012-07-01 iki 2013-01-01 pensijos nepriemoka liko neatlyginta, todėl už šį laikotarpį turėtų būti priteista pagal atsakovo pateiktą paskaičiavimą.

7Teismo posėdyje pareiškėja nedalyvavo, jai apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, 2014-09-24 teisme registruotas pareiškėjos prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b. l. 195).

8Nacionalinė teismų administracija savo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atstovaujančios Lietuvos valstybę, vardu pateikė atsiliepimą į patikslintą pareiškėjos skundą (b. l. 159-160), kuriame paaiškino, kad sutinka, jog pareiškėjai būtų priteista sumažinta ir neišmokėta teisėjų valstybinės pensijos dalis 4 900,74 Lt iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

9Teismo posėdyje atsakovių atstovas nedalyvavo. Atsakovams apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

10Skundas tenkintinas.

11Teismas šioje byloje nagrinėja pareiškėjos reikalavimą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovaujamos Nacionalinės teismų administracijos teisėjų valstybinės pensijos nepriemoką už laikotarpį nuo 2012-07-01 iki 2013-01-01 - 4900,74 Lt.

12Byloje nustatyta, kad pareiškėja R. S. A. teisėja dirbo laikotarpiu nuo 1999-06-07 iki 2012-04-03 (b. l.49-50).

13Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2012-04-12 įsakymu Nr. 9FB-10-(4.46) pareiškėjai buvo paskirta teisėjų valstybinė pensija – 1 715,35 Lt nuo 2012-04-04. Ji 2012-05-30 įsakymu Nr. 9FB-17-(4.46) paskirta perskaičiuota – 1 777,82 Lt, apskaičiuojant nuo teisėjo 10 metų darbo stažo (b. l. 43, 36).

14Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2013-01-22 įsakymu Nr. 9FB-1-(4.46) „Dėl teisėjų valstybinių pensijų“ buvo nustatyta, kad teisėjų valstybinės pensijos nuo 2013-01-01 bus skaičiuojamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010-06-29 nutarimu: apskaičiuojant teisėjų valstybines pensijas netaikomas Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3088) 6 straipsnio 3 dalyje nurodytas pensijos dydžio ribojimas; apskaičiuojant teisėjų valstybinės pensijos dydį, įskaitomi kiekvieni teisėjo darbo stažo metai; išmokant teisėjų valstybines pensijas taikomas Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 152-6820) 1 priede nustatytas koeficientas, taikomas skaičiuojant valstybinių pensijų, rentų ir kompensacijų dydį (b. l. 123-124).

15Vadovaujantis anksčiau minėtu Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2013-01-22 įsakymu Nr. 9FB-1-(4.46) „Dėl teisėjų valstybinių pensijų“ R. S. A. paskirta teisėjų valstybinė pensija nuo 2013 m. sausio mėn. perskaičiuota ir jos dydis už 12 metų teisėjo darbo stažą yra 2 311,17 Lt. Tai matyti iš Nacionalinės teismų administracijos 2013-01-29 rašto Nr. 4R-298-(4.34) (b. l. 121-122).

16Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, siekdama suvienodinti administracinių teismų praktiką dėl teisėjų valstybinių pensijų nepriemokų, susidariusių dėl antikonstitucinėmis pripažintų teisės normų taikymo, priteisimo, administracinėje byloje Nr. A502-673/2013 2013-09-12 priėmė nutartį, kurioje pažymėjo, kad ginčo laikotarpiu (2010 m. sausio 1 d. - 2012 m. gruodžio 31 d.) pareiškėjui turi būti grąžinta pensijos nepriemoka, susidariusi nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. taikant Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 151-6778) nustatytą 1,3 dydžio pensijos ribojimą, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje (2002 m. liepos 2 d. redakcija; Žin., 2002, Nr. 73-3088) nustatytą 1,5 dydžio ribojimą bei Laikinojo įstatymo 5 straipsnio 2 dalį (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 152-6820; 2010 m. spalio 26 d. redakcija; Žin., 2010, Nr. 132-671). Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog pensijos mažinimas taikant Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies (2009 m. gruodžio 9 d. redakcija; Žin., 2009, Nr. 152-6820) nuostatas, t. y. pagal Laikinojo įstatymo 1 priede nustatytą formulę, buvo teisėtas, ir šiuo pagrindu pareiškėjui pensijos dalis buvo neišmokėta pagrįstai.

17Nacionalinė teismų administracija 2014-01-09 rašte teismui Nr. 4R-62-(1.28) pažymėjo (b. l. 153-156), kad laikotarpiu nuo 2012-07-01 iki 2012-08-31 R. S. A. buvo mokama 2012-05-30 įsakymu Nr. 9FB-17-(4.46) paskirta 1 777,82 Lt teisėjų valstybinė pensija, apribota pagal Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalį - 1,3 (t. y. sudėjus senatvės pensiją ir paskirtą teisėjų valstybinę pensiją, bendra suma vienam asmeniui negalėjo viršyti už praeito ketvirčio, prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio) bei sumažinta pagal Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, 5 straipsnio 1 dalį. Išmokėtos sumos už paminėtą laikotarpį (nuo 2012-07-01 iki 2012-08-31) nurodytos 2014-01-07 pažymos Nr. 3R-20 1-oje ir 2-oje eilutėse (b. l. 157-158). Nacionalinė teismų administracija minėtame rašte akcentavo, kad įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų 3 straipsnio pakeitimo įstatymui (Žin., 2012 Nr. 82-4275) bei Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 5, 8 straipsnių ir 2 priedo pripažinimo netekusiais galios įstatymui (Žin., 2012, Nr.82-42745) bei Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 5, 8 straipsnių ir 2 priedo pripažinimo netekusiais galios įstatymui, pagal kurį netaikytinas mažinimas turintiems draudžiamųjų pajamų teisėjų valstybinių pensijų gavėjams, nuo 2012-09-01 iki 2012-12-31 apskaičiuojant išmokamos teisėjų valstybinės pensijos dydį, paskirta teisėjų valstybinės pensijos suma buvo ribojama 1,5 dydžiu pagal Lietuvos Respublikos teisėjų valstybinių pensijų įstatymo (Žin., 2002, Nr.73-3088) 6 straipsnio 3 dalies nuostatas ir mažinama pagal Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį. Nuo 2013 m. sausio mėn., vadovaujantis 2013-01-22 Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 9FB-1-(4.46) „Dėl teisėjų valstybinių pensijų“ (b. l. 173), R. S. A. teisėjų valstybinės pensijos suma paskirta už 12 metų teisėjo darbo stažą -2 311,17 Lt mažinama, taikant Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 152-6820) 1 priede nustatytą koeficientą, todėl išmokama suma nuo 2013 m. sausio mėn. sudarė 1 848,94 Lt (2 311,17 Lt padauginta iš apskaičiuoto koeficiento 0,8).

18Pareiškėjai laikotarpiu nuo 2012-07-01 iki 2013-12-31 susidariusi teisėjų valstybinės pensijos nepriemoka, nurodyta Nacionalinė teismų administracijos 2014-01-07 d. pažymoje Nr. 3R-20 (dvyliktas stulpelis) yra 4 900, 74 Lt (b. l. 157). Nepriemoka apskaičiuota atsižvelgiant į 12 metų teisėjo darbo stažą (b. l. 153).

19LVAT 2013 m. rugsėjo 12 d. administracinėje byloje Nr. A502-673/2013 pažymėjo, kad teisėjo tarnybos santykiai susiklosto taip valstybės ir teisėjo, kaip valstybės pareigūno. Teisėjui valstybinę pensiją teisės aktais nustato valstybė, o Nacionalinė teismų administracija ją tik išmoka. Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 2 straipsnyje, apibrėžiančiame teisėjų valstybinės pensijos mokėjimo šaltinį, nurodoma, kad teisėjų valstybinė pensija mokama iš valstybės biudžeto. Tai yra, būtent valstybės biudžetas yra teisėjų valstybinių pensijų mokėjimo šaltinis. Išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, kad susidariusi teisėjų valstybinės pensijos nepriemoka priteistina iš Lietuvos valstybės, o ne iš Nacionalinės teismų administracijos.

20Teismas priteisia pareiškėjai iš Lietuvos valstybės teisėjų valstybinės pensijos nepriemoką, susidariusią laikotarpiu nuo 2012-07-01 iki 2013-01-01 - 4900,74 Lt.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str.,

Nutarė

22Pareiškėjos R. S. A. skundą patenkinti.

23Priteisti pareiškėjai R. S. A. iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vyriausybės, kurią atstovauja Nacionalinė teismų administracija 4 900,74 Lt (keturis tūkstančius devynis šimtus litų, 74 ct) teisėjų valstybinės pensijos nepriemoką už laikotarpį nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2013 m. sausio 1 d.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja R. S. A. su skundu (b.... 3. Skunde paaiškino, kad nuo 1999-06-07 iki 2012-04-03 dirbo teisėja.... 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012-10-29 sprendimu pareiškėjos... 5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs tiek... 6. Teisme 2014-01-03 gautas pareiškėjos R. 7. Teismo posėdyje pareiškėja nedalyvavo, jai apie posėdžio vietą ir laiką... 8. Nacionalinė teismų administracija savo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės,... 9. Teismo posėdyje atsakovių atstovas nedalyvavo. Atsakovams apie posėdžio... 10. Skundas tenkintinas.... 11. Teismas šioje byloje nagrinėja pareiškėjos reikalavimą priteisti iš... 12. Byloje nustatyta, kad pareiškėja R. 13. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2012-04-12 įsakymu Nr.... 14. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2013-01-22 įsakymu Nr.... 15. Vadovaujantis anksčiau minėtu Nacionalinės teismų administracijos... 16. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,... 17. Nacionalinė teismų administracija 2014-01-09 rašte teismui Nr. 4R-62-(1.28)... 18. Pareiškėjai laikotarpiu nuo 2012-07-01 iki 2013-12-31 susidariusi teisėjų... 19. LVAT 2013 m. rugsėjo 12 d. administracinėje byloje Nr. A502-673/2013... 20. Teismas priteisia pareiškėjai iš Lietuvos valstybės teisėjų valstybinės... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. Pareiškėjos R. 23. Priteisti pareiškėjai R. S. A. iš... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...