Byla e2-3599-155/2017
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB ( - ) ieškinį, pareikštą atsakovui V. C. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

3Teismas

Nustatė

4ieškovas UAB ( - ) pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo V. C.: 1) 544,50 EUR skolos 2) 47,64 EUR delspinigių 3) 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo 4) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovas yra juridinis asmuo, besispecializuojantis automobilių remonto srityje. Ieškovas pagal 2016-05-26 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 1119 suteikė atsakovui automobilio, v/n ( - ), remonto paslaugas ir pateikė apmokėjimui sąskaitą 544,50 EUR sumai. Šią sąskaitą atsakovas vėliausiai turėjo apmokėti iki 2016-06-03, tačiau šios sąskaitos neapmokėjo ir liko skolingas ieškovui. Taip pat ieškovas paskaičiavo 47,64 EUR delspinigius. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti visiškai.

6A. V. C. ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio nustatyta tvarka 2017-03-06, t.y. viešo paskelbimo būdu. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių bei nustačius, kad yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai, esant tik vienos iš šalių įrodymams, teismas priima sprendimą už akių. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas UAB ( - ) 2016-05-26 išrašė atsakovui V. C. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) už atliktus remonto darbus ir suteiktas medžiagas transporto priemonei, v/n ( - ) bendrai 544,50 EUR sumai. Šioje sąskaitoje-faktūroje nurodytas atsiskaitymo terminas – apmokėti per 5 dienas laikotarpį nuo sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Kaip matyti iš sąskaitos-faktūros, ją pasirašė atsakovas. Bylos duomenimis ir ieškovo ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis, atsakovas šios sąskaitos neapmokėjo. Byloje nėra duomenų, kad PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta suma (544,50 EUR) ieškovui būtų sumokėta, taip pat byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų ginčijęs ieškovo nurodytas suteiktas paslaugas ar jų kokybę, atsakovas atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė (LR CPK 178 str.).

9CK 6.716 str. 1 d. nurodyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 544,50 Eur skolą už suteiktas paslaugas pagal 2016-05-26 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.213 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.716 str., 6.720 str.).

10CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Šiuo atveju teismui yra pateikta PVM sąskaitą-faktūra, tačiau joje nėra jokių duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad šalys buvo susitarusios dėl delspinigių, o atsakovas būtų akceptavęs ieškovo vienašališkai nurodytus delspinigius. Be to atsižvelgiama taip pat į PVMĮ 2 str. 30 d. bei į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, kad vienos iš sutarties šalių išrašyta PVM sąskaita–faktūra savaime nėra sutartis, o vertintina kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas (LAT 2008 m. sausio 28 d. nutartis c.b. UAB „Medikona“ v. UAB „Lucerna vaistinės“, bylos Nr. 3K-3-15/2008), taip pat atsižvelgiama į tai, kad rašytinė sutartis dėl remonto paslaugų tiekimo tarp šalių nebuvo sudaryta, o buvo tik žodinis susitarimas, todėl atsižvelgiant į šias visas aplinkybes ieškovo reikalavimas priteisti 47,64 EUR delspinigius iš atsakovo yra nepagrįstas (CPK 177, 185 str.).

11CK 6.37 str. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nustato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl iš atsakovo priteistina ieškovo naudai 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-12-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo

12CPK 93 str. 1 d. nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Šio straipsnio 2 d. numato, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovas turėjo iš viso 15 EUR bylinėjimosi išlaidų sumokėto žyminio, teismas patenkino iš viso 91,96 ieškinio reikalavimų, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 13,79 EUR bylinėjimosi išlaidų.

13Procesinių dokumentų įteikimo pašto išlaidos valstybės naudai iš atsakovo nėra priteisiamos, atsižvelgiant į ekonomiškumo principą, nes jos yra mažos, o jų išieškojimas yra neproporcingai didelis.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 – 288 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB ( - ),j.a.k. ( - ), iš atsakovo V. C., a.k. ( - ) 544,50 EUR skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-12-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 13,79 EUR bylinėjimosi išlaidų.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

19„Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. kovo 21 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-3599-155/2017 pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį dėl skolos ir delspinigių priteisimo atsakovui V. C.. A. V. C. procesinių dokumentų gyvenamosios vietos adresu ir į darbovietę nepavyksta, todėl atsakovui V. C. sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Informacijos teirautis tel. (8 5) 213 7238.“

20Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

21Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai