Byla 2S-894-623/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Marijono Greičiaus, teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens R. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. vasario 19 d. nutarties, kuria prašymas dėl baudos paskyrimo tenkintas iš dalies, civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Rimanto Vižainiškio pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB ,,Vantolina“, UAB ,,Briusly“, R. J. , dėl baudos skyrimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3antstolis R. Vižainiškis kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl baudos skyrimo R. J., laikinai ėjusiam UAB „Briusly“ direktoriaus pareigas, už 2009-12-16 Vilniaus apygardos teismo nutarties Nr. 2-7432-232 ir antstolio reikalavimų nevykdymą, bei prašė įpareigoti jį įvykdyti 2009-12-16 Vilniaus apygardos teismo nutartį, nurodydamas, kad vykdo Vilniaus apygardos teismo 2009-12-23 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-7432-232 dėl įpareigojimo UAB „Briusly“ vadovui L. A. H. perduoti paskirtam UAB „Briusly“ turto administratoriui UAB „Vantolina“ visus UAB „Briusly“ dokumentus, turtą, antspaudą ir kitas materialines vertybes. Pažymėjo, kad vykdant nurodytą teismo nutartį, antstolis 2009-12-24 nuvyko adresu ( - ), Vilniuje. Tuo tarpu asmuo, prisistatęs R. J., informavo, kad L. A. H. yra suteiktos kasmetinės atostogos pagal 2009-12-16 įsakymą, o nuo 2009-12-16 iki 2010-01-12, įsakymu Nr. 1-091216-1 „Dėl laikinai einančio direktoriaus pareigų“, UAB „Briusly“ direktoriumi paskirtas R. J. Antstolis nurodė, kad R. J. buvo paprašyta perduoti turto administratoriaus UAB „Vantolina“ vadovui B. V. visus UAB „Briusly“ dokumentus, turtą, antspaudą ir kitas materialines vertybes, tačiau tai atlikti R. J. atsisakė, todėl 2009-09-24 antstolis surašė aktą apie sprendimo neįvykdymą.

4Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010 m. vasario 19 d. nutartimi (b.l. 29-33) antstolio prašymą tenkino iš dalies. Paskyrė UAB ,,Briusly“ laikinai ėjusiam vadovo pareigas R. J. 500 Lt baudą. Įpareigojo UAB ,,Briusly“ vadovą iki 2010-02-24 įvykdyti Vilniaus apygardos teismo 2009-12-16 nutartį. Priteisė iš R. J. 7 Lt 10 ct išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą. Teismas nurodė, kad 2009-12-16, nutarties vykdymo metu, UAB „Briusly“ vadovu buvo R. J. , todėl jam buvo suteikti visi tiek CK, tiek Akcinių bendrovių įstatyme numatyti įgaliojimai, taigi jis privalėjo vykdyti 2009-12-06 teismo nutartį. Teismas pažymėjo, kad daugelis bendrovės vadovo, kaip valdymo organo ir atstovo, pareigų ir teisių, atsiranda būtent įstatymų, o ne vietinių norminių teisės aktų pagrindu, todėl R. J. argumentą, kad 2009-12-16 įsakymu, kuris yra tik lokalinis norminis aktas, jis buvo įpareigotas vykdyti tik įmonės ūkinės veiklos priežiūrą, teismas vertino kritiškai.

5Teismas nurodė, kad R. J. teiginiai, jog Vilniaus apygardos teismo nutartis nebuvo įvykdyta dėl to, kad ja buvo įpareigotas ne jis, o įmonės vadovas L. A. H. pateikti dokumentus, turtą, antspaudą ir kitas materialines vertybes administratoriui, prieštarauja CK 2.81 str. 4 d., 2.82 str. 2 d., ABĮ 37 str. 8 d. Teismas padarė išvadą, jog R. J. neįvykdė 2009-12-16 Vilniaus apygardos teismo nutarties, nors pastarajam 2009-12-16 įsakymu „Dėl laikinai einančio direktoriaus pareigas skyrimo“ buvo įsakyta nuo 2009-12-16 iki 2010-01-12 vykdyti UAB „Briusly“ ūkinės veiklos priežiūrą, t.y. nurodytu įsakymu jis buvo paskirtas laikinai einančiu pareigas įmonės vadovu. Įstatymas laikinai einančiam vadovo pareigas asmeniui veiklos apribojimų ar išimčių nenumato. Teismas konstatavo, kad R. J. buvo kompetentingas vykdyti ABĮ 37 str. 6 d. nurodytas funkcijas, tačiau jis, kaip bendrovės vadovas, nevykdė antstolio patvarkymų ir kliudė jam vykdyti vykdomąjį dokumentą, dėl ko buvo ir iki šiol yra pažeidžiamos pareiškėjų, pareiškusių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisės ir teisėti interesai. Dėl paminėto, teismas atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį – nevykdoma teismo nutartis, kuri pagal CPK 152 str. 1 d., turėjo būti vykdoma skubiai, taip pat nevykdomi antstolio reikalavimai, atsižvelgdamas į pažeidimo tęstinį pobūdį, į aplinkybę, jog R. J. disponavo įmonės turtu, skyrė UAB „Briusly“ laikinai ėjusiam vadovo pareigas R. J. 500 Lt dydžio baudą.

6Teismas įpareigojo UAB „Briusly“ vadovą iki 2010 m. vasario 24 d. įvykdyti Vilniaus apygardos teismo 2009-12-16 nutartį, kadangi byloje nutarties vykdymo pažeidimas konstatuotas antstolio 2009-12-24 aktu, o 2009-12-16 nutartis nėra iki šiol įvykdyta.

7Atskiruoju skundu (b.l. 38-40) atsakovas R. J. prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010-02-19 nutartį nurodydamas, kad teismas įpareigojo būtent L. A. H. perduoti įmonės turtą ir kitas vertybes teismo paskirtam laikinam administratoriui, todėl daro išvadą, jog R. J. pareigos vykdyti individualaus taikymo akto, skirto kitam asmeniui, neturėjo ir nieko perduoti administratoriui neprivalėjo.

8Apeliantas teigia, kad jis neturėjo visų UAB ,,Briusly“ vadovo teisių ir pareigų, faktiškai nedisponavo UAB ,,Briusly“ dokumentais, antspaudu ir kitu turtu, todėl ne tik neturėjo nei teisės, nei pareigos vykdyti Vilniaus apygardos teismo nutartį, o ir fiziškai negalėjo to padaryti.

9Pirmosios instancijos teismas nustatydamas pareigą kitam asmeniui vykdyti Vilniaus apygardos teismo sprendimą, taip pat nurodydamas sprendimo įvykdymo terminą, peržengė savo kompetencijos ribas, taip pažeisdamas procesinės teisės normas.

10Antstolis Rimantas Vižainiškis atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 44-45) prašo atskirąjį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą nurodydamas, kad laikinai einantis UAB ,,,Briusly“ vadovo pareigas R. J. pats yra patvirtinęs, kad ėjo laikino vadovo pareigas, taigi jam buvo suteikti visi tiek CK, tiek Akcinių bendrovių įstatyme numatyti įgaliojimai. Apelianto teiginiai, jog jis vykdė tik ūkinės veiklos priežiūrą, dėl ko jo, kaip vadovo, funkcijos buvo apribotos, prieštarauja įstatymo imperatyviai formai, kuri nustato, jog kiekvienas juridinis asmuo turi turėti vienasmenį ar kolegialų valdymo organą.

11Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama (CPK 337 str. 2 p.).

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Byloje nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2009-12-16 nutartimi paskyrė dalinį UAB „Briusly“ administravimą, leidžiantį L. A. H. vykdyti UAB „Briusly“ vadovo funkcijas tik kartu su teismo paskirto UAB „Briusly“ administratoriaus UAB „Vantolina“ pritarimu. Taip pat teismas nutartimi įpareigojo L. A. H. ne vėliau kaip per tris dienas nuo šios nutarties priėmimo dienos perduoti paskirtam administratoriui bendrovės dokumentus, turtą, antspaudą ir kitas materialines vertybes (b.l. 1). Vilniaus apygardos teismas 2009-12-23 išdavė išieškotojui UAB „Briusly“ administratoriui UAB „Vantolina“ vykdomąjį raštą (b.l. 2). Antstolis 2009-12-24 patvarkymu priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą, t.y. Vilniaus apygardos teismo 2009-12-16 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-7432-232 dėl įpareigojimo skolininkui UAB „Briusly“ (b.l. 3). 2009-12-24 antstolis priėmė patvarkymą įvykdyti sprendimą, kuriuo įpareigojo UAB „Briusly“ vadovą nedelsiant nuo šio patvarkymo gavimo dienos įvykdyti Vilniaus apygardos teismo sprendimą: perduoti administratoriui UAB „Vantolina“ visus UAB „Briusly“ dokumentus, turtą, antspaudą ir kitas materialines vertybes (b.l. 4). Šis patvarkymas 2009-12-24 buvo įteiktas laikinai einančiam UAB „Briusly“ direktoriaus pareigas R. J. . Tai patvirtina jo paties parašas ant nurodyto patvarkymo. Tačiau R. J. 2009-12-24 patvarkymo neįvykdė (b.l. 5).

14Taip pat vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad 2009-12-16 įsakymu UAB „Briusly“ direktoriui buvo suteiktos kasmetinės atostogos nuo 2009-12-16 iki 2010-01-12 (b.l. 7). 2009-12-16 įsakymu „Dėl laikinai einančio direktoriaus pareigas skyrimo“ rinkodaros vadovas R. J. buvo paskirtas į laikinai einančio direktoriaus pareigas nuo 2009-12-16 iki 2010-01-12 (b.l. 6) Šiuo įsakymu įsakyta R. J. nuo 2009-12-16 iki 2010-01-12 vykdyti UAB „Briusly“ ūkinės veiklos priežiūrą. Kadangi R. J. neįvykdė 2009-12-16 teismo nutarties, antstolis 2009-12-24 surašė aktą, kuriame nurodė, jog R. J. , laikinai einantis UAB „Briusly“ direktoriaus pareigas, atsisakė perduoti UAB „Vantolina“ direktoriui B. V. UAB „Briusly“ turtą, antspaudą, materialines vertybes, ir dokumentus (b.l. 5).

15Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, kad 2010 m. sausio 29 d. antstolis pakartotinai priėmė patvarkymą dėl sprendimo įvykdymo, kuriuo įpareigojo UAB „Briusly“ vadovą L. A. H. nedelsiant nuo šio patvarkymo gavimo dienos įvykdyti Vilniaus apygardos teismo nutartį - perduoti administratoriui UAB „Vantolina“ visus UAB „Briusly“ dokumentus, turtą, antspaudą ir kitas materialines vertybes (b.l. 11). Nurodytas patvarkymas UAB „Briusly“ vadovui įteiktas nebuvo, o bendrovės darbuotojai šį patvarkymą atsisakė priimti, nurodydami, jog savininkas atostogauja (b.l. 17-19).

16Laikinoji apsaugos priemonė – dalinis UAB ,,Briusly“ administravimas buvo paskirta byloje pagal pareiškėjų T. G. , M. P. ir T. S. pareiškimą atsakovams UAB ,,Briusly“ ir L. A. H. dėl UAB ,,Briusly“ veiklos tyrimo. O kaip matyti iš nustatytų aplinkybių, Vilniaus apygardos teismas 2009-12-16 nutartimi įpareigojo L. A. H. ne vėliau kaip per tris dienas nuo šios nutarties priėmimo dienos perduoti paskirtam administratoriui bendrovės dokumentus, turtą, antspaudą ir kitas materialines vertybes. Ir šios nutarties pagrindu išdavė vykdomąjį raštą.

17Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, kolegija sprendžia, jog L. A. H. kaip fizinis asmuo, o ne kaip UAB ,,Briusly“ vadovas, buvo įpareigotas perduoti paskirtam administratoriui bendrovės dokumentus, turtą, antspaudą ir kitas materialines vertybes. Dėl paminėto, teisėjų kolegija konstatuoja, jog 2009-12-16 teismo nutartį buvo įpareigotas įvykdyti konkretus fizinis asmuo - L. A. H., todėl atsakovas R. J. , nors ir būdamas laikinu UAB ,,Briusly“ vadovu, pareigos vykdyti minimą nutartį taigi ir antstolio reikalavimų (CPK 585 str.) neturėjo, todėl darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepragrįstai atsakovui R. J. paskyrė baudą bei įpareigojo iki 2010-02-24 įvykdyti Vilniaus apygardos teismo 2009-12-16 nutartį.

18Teismas atkreipia dėmesį, kad proceso normos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, numato šių priemonių pakeitimo pagrindus bei tvarką. Pagal CPK 146 str. nuostatas, išieškotojas UAB „Briusly“ administratorius UAB „Vantolina“, esant pagrindui, turi teisę prašyti pirmosios instancijos teismą pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita.

19Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, pirmosios instancijos nutartis panaikinama, o antstolio Rimanto Vižainiškio prašymas dėl baudos R. J. paskyrimo bei įpareigojimo įvykdyti nutartį atmestinas.

20Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 2 p., kolegija

Nutarė

21Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. vasario 19 d. nutartį panaikinti ir atmesti antstolio Rimanto Vižainiškio prašymą dėl baudos R. J. paskyrimo bei įpareigojimo įvykdyti Vilniaus apygardos teismo 2009-12-16 nutartį.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. antstolis R. Vižainiškis kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl baudos... 4. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010 m. vasario 19 d. nutartimi (b.l.... 5. Teismas nurodė, kad R. J. teiginiai, jog Vilniaus apygardos teismo nutartis... 6. Teismas įpareigojo UAB „Briusly“ vadovą iki 2010 m. vasario 24 d.... 7. Atskiruoju skundu (b.l. 38-40) atsakovas R. J. prašo panaikinti Vilniaus... 8. Apeliantas teigia, kad jis neturėjo visų UAB ,,Briusly“ vadovo teisių ir... 9. Pirmosios instancijos teismas nustatydamas pareigą kitam asmeniui vykdyti... 10. Antstolis Rimantas Vižainiškis atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.... 11. Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 13. Byloje nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2009-12-16 nutartimi paskyrė... 14. Taip pat vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad 2009-12-16 įsakymu UAB... 15. Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, kad 2010 m. sausio 29 d.... 16. Laikinoji apsaugos priemonė – dalinis UAB ,,Briusly“ administravimas buvo... 17. Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, kolegija sprendžia, jog L. A. H. kaip... 18. Teismas atkreipia dėmesį, kad proceso normos, reglamentuojančios laikinųjų... 19. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, pirmosios instancijos nutartis... 20. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 2 p., kolegija... 21. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. vasario 19 d. nutartį panaikinti...