Byla 2A-1992-605/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Venckienės, kolegijos teisėjų Aušros Baubienės, Dalės Burdulienės, sekretoriaujant Audronei Stulginskaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Mersenas“ atstovui advokatui P. A., atsakovo UAB „Lapo“ atstovams G. L. ir A. Š. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Lapo“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 30 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-3279-584/2010 pagal ieškovo UAB „Mersenas“ ieškinį atsakovui UAB „Lapo“, išvadą teikiančios institucijoms: Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie Ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos Valstybinei darbo inspekcijai dėl pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo bei restitucijos taikymo. Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas prašė (1 t., b.l. 76-80) nutraukti tarp ginčo šalių sudarytą kantavimo staklių FBJ350 pirkimo – pardavimo sutartį esant esminiam sutarties pažeidimui, taikyti restituciją priteisiant iš atsakovo ieškovo naudai 12980 Lt, sumokėtų už stakles, ir įpareigojant atsakovą atsiimti stakles paties atsakovo sąskaita, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodyta, kad 2007-12-07 iš atsakovo UAB „Lapo“ už 12 980 Lt nusipirko kantavimo stakles FBJ350. Rašytinė sutartis nebuvo pasirašyta. Kadangi staklės neveikė taip, kaip jos turi veikti, atsakovas nuolat buvo kviečiamas atvykti pašalinti gedimus bei atlikti staklių reguliavimą. Atsakovo atstovas, manydamas, kad staklių neveikimo priežastis yra ieškovo naudojamo kompresoriaus sukuriamas per mažas oro slėgis, nurodė ieškovui įsigyti galingesnį kompresorių. 2008-05-21 atsakovo atstovas pakeitė pneumo cilindrą į galingesnį, tačiau staklės tinkamai neveikė. Įsigytos staklės neatitinka tokioms staklėms keliamų reikalavimų – neatlieka reikiamų operacijų, naudojant stakles dėl netinkamai atliekamos nukirpimo operacijos yra gadinamos medžiagos ir produkcija, tai yra daroma žala. Įsigijus stakles atsakovas garantavo, kad jos yra kokybiškos ir atitinka visus reikiamus reikalavimus bei standartus, yra sertifikuotos. Pateiktas CE sertifikatas neatspindi tų įrengimo savybių, kurių ieškovas tikėjosi. Ieškovas nebūtų pirkęs staklių, žinodamas, kad jos neturi galiojančios CE atitikties sertifikato. Po staklių pateikimo išryškėjo ir kitas gedimas – stakles įjungus į tinklą jaučiamas elektros srovės nuotėkis į korpusą, šio gedimo atsakovas garantiniu laikotarpiu nepašalino. Įsigytos staklės neatitinka kokybės reikalavimų (LR CK 6.333 str. 6 p.). Ieškovas iš esmės negavo to, ko tikėjosi iš sutarties, atsakovo atstovas neatvyksta atlikti garantinio remonto, kas laikytina tyčiniu prievolės pažeidimu. Ieškovas nesitiki, kad sutartis bus tinkamai įvykdyta ateityje.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. birželio 30 d. sprendimu (2 t., b.l. 105-108) ieškinį tenkino. Nutraukė tarp ieškovo UAB „Mersenas“, į.k. 166884433, ir atsakovo UAB „Lapo“, į.k. 300595476, 2007 m. gruodžio 7 d. sudarytą kantavimo staklių FBJ350 pirkimo – pardavimo sutartį. Priteisė iš atsakovo UAB „Lapo“, į.k. 300595476, buveinė Kauno m., Dangės g. 17, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, b.k. 70440, ieškovo UAB „Mersenas“, į.k. 166884433, buveinė Mažeikių m., Geležinkelio g. 2, naudai 12980 Lt (dvylika tūkstančių devynis šimtus aštuoniasdešimt litų) sumą už stakles, 389 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt devynis litus) žyminio mokesčio, 655,86 Lt (šešis šimtus penkiasdešimt penkis litus ir 86 ct) išlaidų už ekspertizę, 1250 Lt (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt litų) išlaidų už advokato teisinę pagalbą. Įpareigojo atsakovą UAB „Lapo“, į.k. 300595476, pasiimti kantavimo stakles FBJ350 iš ieškovo UAB „Mersenas“, į.k. 166884433, paties atsakovo sąskaita. Nusprendė grąžinti ieškovui UAB „Mersenas“, į.k. 166884433, buveinė Mažeikių m., Geležinkelio g. 2, iš Kauno miesto apylinkės teismo specialiosios sąskaitos 844,14 Lt (aštuonių šimtų keturiasdešimt keturių litų ir 14 ct) sumą už ekspertizę. Priteisė iš atsakovo UAB „Lapo“, į.k. 300595476, buveinė Kauno m., Dangės g. 17, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, b.k. 70440, valstybei 45,39 Lt (keturiasdešimt penkis litus ir 39 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

6Sprendime nurodyta, kad nustatyta, jog ieškovas 2007 m. gruodžio 7 d. pagal sąskaitą – faktūrą, kurios serija LAP Nr. 139, įsigijo iš atsakovo briaunų kantavimo stakles FBJ350 už 12 980 Lt sumą, tačiau visos sumos nesumokėjo, tą pačią dieną staklės buvo pristatytos į ieškovo buveinę, sumontuotos ir nustatyta, kad neveikia manometras (1 t., b.l. 7, 8). Staklėms atsakovas suteikė vienerių metų garantijos terminą nuo staklių perdavimo momento (1 t., b.l. 23). Kaip matyti iš 2008 m. gegužės 21 d. staklių reguliavimo – remonto akto, atsakovas pakeitė staklių pneumocilindrą (1 t., b.l. 9). Sprendžiant iš ieškovo raštų, adresuotų atsakovui nuo 2008 m. gegužės 22 d., ieškovas reikalavo pateikti mašinos sertifikatą, tinkamą naudojimosi instrukciją, galiausiai pasiūlė atsakovui atsiimti stakles ir grąžinti sumokėtus 11 000 Lt (1 t., b.l. 28-31). Mažeikių rajono apylinkės teismas 2008 m. spalio 1 d. sprendimu tenkino pardavėjo UAB „Lapo“ ieškinį ir priteisė jo naudai iš pirkėjo UAB „Mersenas“ likusią skolą – 1980 Lt – už stakles, konstatavęs, kad pirkėjas nepateikė jokių leistinų įrodymų, jog 2008 m. gegužės 21 d. pakeitus staklių pneumocilindrą, t. y. pašalinus staklių gedimą, dar buvo kokių nors parduoto daikto (staklių) kokybės neatitikimų (1 t., b.l. 26-27). Briaunų kantavimo staklių ekspertizės akte užfiksuota, kad staklės neatitinka techninio reglamento „Mašinų sauga“ I priedo reikalavimų (dėl nevisiškai uždengtos klijų tepimo veleno krumpliaratinės pavaros išlieka rankos pirštų traiškymo rizika, taip pat rankų nudegimo rizika ir kt.), nenukerta juostos, kurios išmatavimai yra 1,98x42 mm, neužtepa klijų ant išgaubtos juostos (2 t., b.l. 69-70). Nagrinėjamos bylos atveju tarp šalių kilo ginčas dėl briaunų kantavimo staklių FBJ350 kokybės. CK 6.333 str. 1 d. nustatyta, kad pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančius dokumentų reikalavimus. Bylos duomenimis, šalys nebuvo sudariusios pirkimo – pardavimo sutarties dėl staklių ir neaptarė jų kokybės reikalavimų, tačiau perleisdamas ieškovui daiktą, atsakovas suteikė prekei vienerių metų garantiją, tokiu būdu garantuodamas, kad staklių kokybė atitinka tokios rūšies prekei keliamus reikalavimus (1 t., b.l. 23), (CK 6.327 str. 3 d., 6.333 str. 2 d., 4 d.). Staklių, kaip specifinės paskirties daikto, kokybės reikalavimai taip pat yra nustatyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 patvirtintame techniniame reglamente „Mašinų sauga“ (toliau – Reglamentas), kuriuo šalys privalo vadovautis (Reglamento 2 p.). Pastarojo teisės akto normos įpareigoja gamintoją ar jo atstovą išleidžiant mašinas į rinką parengti EB atitikties deklaracijas bei prie mašinų pritvirtinti CE ženklą, tokiu būdu deklaruojant, kad į rinką išleidžiamos mašinos atitinka visus esminius joms keliamus sveikatos ir saugos reikalavimus, nekelia pavojaus žmonių saugai ir sveikatai, priešingu atveju tokias mašinas eksploatuoti draudžiama (Reglamento 7 p., 18 p., 30 p.). Nagrinėjamoje byloje išvadą teikusių institucijų atstovai ir ekspertė vienareikšmiai patvirtino, kad atsakovo pateikta staklių deklaracija įvairiais aspektais neatitinka minėto Reglamento reikalavimų, nors staklės ir yra paženklintos CE ženklu (1 t., b.l. 117-119; 2 t., b.l. 100). Teismas, padaręs išvadą, kad atsakovo pateikta staklių EB atitikties deklaracija negalioja, preziumavo, kad staklės kelia pavojų dirbančiųjų saugai ir sveikatai. Teismo vertinimu, atsakovo argumentas, jog staklių deklaracijos turinio formalus neatitikimas teisės aktų reikalavimams visiškai neįtakoja ir neturi jokios reikšmės staklių kokybiniams parametrams, ir todėl ši aplinkybė negali būti pagrindu nutraukti sutartį, nebetenka prasmės, kadangi teisės aktų reikalavimus atitinkančios deklaracijos turėjimas būtent ir nulemia, ar staklės kaip pavojingas įrenginys apskritai gali būti leidžiamas į rinką ir eksploatuojamas. Faktą, kad ginčo staklės neturi teisės aktų reikalavimams atitinkančios deklaracijos, teismas laikė pagrindiniu įrodymu, kad staklės yra nekokybiškos. Spręsdamas iš ekspertizės akto ir teismo posėdžio metu ekspertės V. P. duotų paaiškinimų, kad stakles eksploatuoti yra nesaugu: dėl nevisiškai uždengtos klijų tepimo veleno krumpliaratinės pavaros išlieka rankos pirštų traiškymo rizika, taip pat rankų nudegimo rizika, kadangi klijų kaitinimo ir tepimo įrenginio paviršius įkaistantis iki 130 laipsnių Celsijaus, neturi apsaugos, taip ir dėl kitų techninių reikalavimų neatitikimo, teismas padarė išvadą dėl staklių nekokybiškumo, kas nulemia esminį sutarties pažeidimą (1 t., b.l. 11; 2 t., b.l. 69, 99). Ištyręs ekspertizės išvadas, įvertinęs byloje išvadas teikusių institucijų atstovų ir ieškovo atstovo paaiškinimus, teismas sprendė, kad esminės aplinkybės, jog staklių EB atitikties deklaracija neatitinka Techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimų ir kelia akivaizdžią grėsmę dirbantiesiems, neginčytinai nustatytos šios bylos nagrinėjimo teisme metu, šios aplinkybės nebuvo tirtos Mažeikių rajono apylinkės teisme nagrinėjant šalių ginčą dėl likusios skolos dalies priteisimo, dėl ko atsakovo argumentus, kad ieškovas negalėjo antrą kartą kreiptis į teismą dėl staklių kokybės atmetė kaip teisiškai nepagrįstus (CPK 178 str.). Taip pat teismas atmetė atsakovo argumentus dėl ieškinio senaties taikymo byloje, motyvuodamas tuo, kad ieškinio pašalinti staklių trūkumus ieškovas teismui nereiškė, dėl ko pagrindo taikyti CK 1.125 str. 5 d. 2 p. nėra. Visų aptartų aplinkybių kontekste teismas konstatavo, kad staklės yra nesaugios, kelia grėsmę dirbančiųjų saugai ir sveikatai, negali būti eksploatuojamos, vadinasi, yra netinkamos kokybės, kas pagrįstai nulemia ieškovo teisę CK 6.334 str. 1 d. 4 p. pagrindu nutraukti sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą, todėl sutartį tarp ginčo šalių nutraukė, ieškovo naudai iš atsakovo priteisė sumokėtą už stakles sumą – 12980 Lt, įpareigojant atsakovą pasiimti kantavimo stakles FBJ350 iš ieškovo paties atsakovo sąskaita (CK 6.217 str. 2 d. 1 p., 6.222 str. 1 d., 6.334 str. 1 d. 4 p.).

7Atsakovas UAB „Lapo“ apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 109-113) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 30 d. sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Skunde nurodyta, kad teismas skyrė ieškovo vienašališkai pasirinktą staklių ekspertą, tačiau ekspertė V. P. medžio plokščių briaunų klijavimo staklių ekspertizių nėra atlikusi. Teismas staklių neatitikimą darbo saugos reikalavimams konstatavo nemotyvuotai, be to, aiškindamas, kad su staklių dokumentais pateiktas CE sertifikatas, kurį šios serijos staklėms išdavė Jungtinėje Karalystėje dirbantys ekspertai, yra negaliojantis, išėjo už savo kompetencijos ribų. Dėl staklių dokumentų iš vokiečių kalbos vertimo teismas nekvietė vokiečių kalbos ekspertų, kurie galėjo patvirtinti, kad dokumentų vertimas visiškai atitinka originalią versiją. Pardavėjas, siekdamas, kad būtų išvengta galimo lietuviško vertimo pažodinio neatitikimo vokiškam autentiškam tekstui, išverstus dokumentus papildė savo pastabomis dėl įrengimo reguliavimo ir darbo subtilybių, tai yra sąžiningai suteikė pirkėjui papildomą informaciją apie saugų ir kokybišką darbą su įrengimu, jo priežiūrą. Iš esmės teismas negalėjo skirti ekspertizės tokios techninės būklės įrengimui, koks jis buvo pateiktas ekspertams, nes jis privalėjo būti atstatytas į pradinę būseną. Teismas netinkamai netaikė sutrumpinto šešių mėnesių senaties termino ieškiniui pareikšti po paskutinio staklių trūkumo ištaisymo, nes šio ieškinio dalykas yra daikto trūkumų buvimas ar nebuvimas. Teismas nepasisakė dėl atsakovo pateiktų argumentų ir nepagrįstai netyrė nei vieno atsakovo pateikto įrodymo. Iš esmės teismas nieko nepasisakė apie pačių staklių kaip ginčo įrengimo darbą, nepagrįstai vien formaliais pagrindais, kaip įrengimo dokumentų per vėlus pateikimas, išsamesnis nei reikalingas dokumentų vertimas, išgaubtos juostos neapdirbimas, krumpliaračių nepilnas uždengimas, neva CE sertifikato negaliojimas, aiškino, kad įrengimas neatlieka savo funkcijų.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą byloje išvadą teikianti institucija Lietuvos Respublikos Valstybinė darbo inspekcija (2 t., b.l. 125) nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka. Skunde nurodyti teiginiai nėra pagrįsti išvadoje minimų galiojančių teisės aktų normomis, o Valstybinė darbo inspekcija yra pasisakiusi dėl kantavimo staklių FBJ 350 atitikties formaliuoju aspektu.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Mersenas“ (2 t., b.l. 127-130) nurodo, kad apeliantas turėjo teisę pats pasiūlyti ekspertizės įstaigą, tačiau to nepadarė, jokios kitos alternatyvos nepasiūlė, todėl teismas pagrįstai parinko ekspertizės įstaigą. Ekspertizę atlikusi įstaiga VĮ „Mašinų bandymo stotis“ buvo pasiūlyta todėl, kad ji vienintelė Lietuvoje įgyvendina valstybinę politiką atitikties įvertinimo ir sertifikavimo srityje. Ši notifikuota įstaiga - vienintelė turinti teisę atlikti CE sertifikavimą Lietuvoje. Apeliantas jokių įrodymų, kad ekspertai neturėjo tinkamos kvalifikacijos, nepateikė, be to, pirmosios instancijos teisme nebuvo ginčijamos ekspertizės išvados, o apeliacinėje instancijoje kelti naujų reikalavimų ieškovas neturi teisės. Ekspertizę atlikęs asmuo teismo posėdyje buvo apklaustas ir išaiškino savo išvadą žodžiu bei atsakė į pateiktus klausimus. Buvo vienareikšmiškai konstatuota, kad staklės neatitinka CE reikalavimų, yra nesaugios, neatlieka funkcijų, kurioms atlikti jos buvo įsigytos. Tokias ekspertizės išvadas patvirtina ir kiti įrodymai - Valstybinės darbo inspekcijos ir Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos išvados byloje. Apeliantas nepateikė jokių papildomų gamintojo ar sertifikavimą „atlikusios“ institucijos patvirtinimų, kad staklės realiai buvo sertifikuotos Anglijoje. Be to, apeliantas nepateikė įrodymų, kad staklės turėjo sertifikatą (deklaraciją) jų pirkimo-pardavimo momentu. Kadangi instrukcija, apelianto pateikta lietuvių kalba, yra kitų staklių, ja ieškovas naudotis negalėjo, apelianto papildymai neturėjo jokios prasmės. Staklių modifikavimą atliko pats apeliantas, taisydamas trūkumus pakeitė pneumo cilindrą į galingesnį. Ekspertams vertinant staklių atitikimą CE reikalavimams, neturėjo reikšmės laiko faktorius, kiek šios staklės stovėjo pas ieškovą. Teismas teisingai vertino ieškinio senaties terminą, nes ieškinys buvo pareikštas dar galiojant staklių garantiniam terminui. Ieškovas turėjo teisę bet kada reikšti reikalavimus dėl staklių kokybės/trūkumų per garantinį terminą. Taigi šiuo atveju šešių mėnesių ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti pasibaigus garantiniam terminui. Ieškovas staklių kardinaliai nekeitė ir negadino, jų faktiškai neeksploatavo. Ekspertai į suformuluotus ekspertizei klausimus atsakė, ekspertų išvadų apeliantas įstatymų nustatyta tvarka neginčijo.

11Apeliacinis skundas tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

13Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad ginčo staklės yra nekokybiškos (neatitinka darbo saugos reikalavimų), ir tai pripažino esminiu 2007 m. gruodžio 7 d. kantavimo staklių FBJ 350 pirkimo - pardavimo sutarties pažeidimu, kas sudaro pagrindą sutartį nutraukti.

14Teisėjų kolegija, nesutikdama su tokia pirmosios instancijos teismo išvada bei skundžiamame sprendime išdėstytais motyvais, atkreipia dėmesį į tai, kad tarp šalių pirkimo - pardavimo sutartis sudaryta nebuvo. Taigi, nebuvo aptartos sąlygos dėl perduodamų pirkėjui kantavimo staklių kokybinių parametrų privalomo patikrinimo. CK 6.337 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad įstatymuose arba sutartyje gali būti nustatyta pardavėjo pareiga patikrinti pirkėjui perduodamų daiktų kokybę (išbandymas, apžiūra, matavimai ir kt.), kuomet pardavėjas privalo kartu su daiktu perduoti pirkėjui ir dokumentus, patvirtinančius, kad daiktų kokybė patikrinta.

15CK 6.334 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos bendrosios pirkėjo teisės, kad jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti: 1) kad daiktas, sutartyje apibūdintas pagal rūšį, būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl pirkėjo kaltės; 2) kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina; 3) kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti; 4) grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Taigi įstatymų leidėjas numatė alternatyvias pirkėjo pažeistų teisių gynimo priemones, kurių pasirinkimas priklauso nuo pirkėjo valios. Tačiau negalima manyti, kad pirkėjo teisių gynimo būdų pasirinkimo teisė yra absoliuti. Iškilus teisminiam ginčui dėl parduoto daikto kokybės trūkumų, teismas, išanalizavęs konkrečias faktines aplinkybes ir ištyręs įrodymus, turi įvertinti, ar pirkėjo pasirinktas ir įgyvendintas vienoks ar kitoks įstatyme ar sutartyje numatytas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas tikrai laikytinas pagrįstu, teisingu ir sąžiningu pardavėjo atžvilgiu. CK 6.379 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu pardavėjas ją iš esmės pažeidė. Vienas iš šio straipsnio normoje nurodytų esminių pažeidimų yra laikomas atvejis, kai parduoti daiktai yra netinkamos kokybės ir jų trūkumų neįmanoma per pirkėjui priimtiną terminą pašalinti.

16Bylos medžiaga patvirtina, kad 2008-05-21 atsakovo atstovas, bandydamas suderinti įrenginį, pakeitė pneumo cilindrą į galingesnį, be to, pateikė ieškovui kreivalinijinio kantavimo staklių FBJ 350 A eksploatacijos instrukciją, o 2008-05-23 faksu atsiuntė CE atitikties sertifikatą, tai yra ėmėsi veiksmų, kad kantavimo staklės būtų suderintos ir ieškovui būtų pateikti dokumentai, patvirtinantys staklių techninės būklės parametrus bei jų tinkamumą naudoti. Pažymėtina, kad 2010 m. balandžio 28 d. ekspertizės akte Nr. SD – 272 padaryta išvada, kad bandymų metu papildoma rizika dėl pneumocilindro pakeitimo į galingesnį nenustatyta (2 t., b.l. 69-70). Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovo pateikta prekė – kantavimo staklės kaip specifinės paskirties daiktas pirkėjui buvo pristatytos ir perduotos be akivaizdžių trūkumų, kuriems esant staklės negalėtų būti laikomos techniškai tvarkingomis ir negalėtų būti pradėtos eksploatuoti. Iš bylos duomenų matyti, kad staklių kokybės trūkumai išryškėjo jau staklių eksploatacijos procese šio daikto kokybės deklaravimo garantiniu laikotarpiu. Ieškovo nurodytas pagrindinis staklių trūkumas, kad staklės nenukerpa storesnio kaip 2 mm kanto, nelaikytinas esminiu, kadangi ieškovas ir esant šiam trūkumui ginčo staklėmis naudojosi nepertraukiamai daugiau kaip dvejus metus. Vertinant bylos aplinkybes, tame tarpe ir ekspertės paaiškinimus teisme, kad įrenginys yra nesaugus, negalima teigti, jog atsakovas sąmoningai perdavė ieškovui naudotis nekokybiškas stakles. Valstybinės mašinų bandymo stoties atliktos briaunų kantavimo (apklijavimo) staklių FBJ 350 ekspertizės akto išvados dėl staklių defektų ir jų nepilno atitikimo techninio reglamento „Mašinų sauga“ I priedo reikalavimams, dėl ko stakles eksploatuoti nerekomenduojama, nesudaro pagrindo preziumuoti, jog defektų (kokybės trūkumų) bei teisės aktais nustatytų sveikatos ir saugos reikalavimų neatitikimo faktas vertintinas kaip esminis pirkimo - pardavimo sutarties pažeidimas, dėl kurio kaltas yra prekės pardavėjas (atsakovas).

17Kaip jau buvo minėta, šalys, nesudarydamos pirkimo – pardavimo sutarties, nenumatė, kokiais atvejais nukentėjusi sutarties šalis pagrįstai galės konstatuoti, kad sutartinių prievolių, susijusių su daikto kokybės reikalavimų užtikrinimu, neįvykdžiusi arba jas netinkamai vykdžiusi šalis laikytina padariusi esminį sutarties pažeidimą, kuriam esant galimas vienašalis sutarties nutraukimas su visomis iš to išplaukiančiomis teisinėmis pasekmėmis. CK 6.217 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama ir į šiuos kriterijus: ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties; ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; ar prievolė neįvykdyta tyčia arba dėl didelio neatsargumo; ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta (CK 6.217 str. 2 d. 1–5 punktai). Nagrinėjamu atveju negalima daryti išvados, kad griežtas atsakovo prievolės užtikrinti prekės kokybinius reikalavimus laikymasis turi esminę reikšmę, kadangi šalys nesusitarė, jog pardavėjo pareigos užtikrinti prekės atitikimą kokybės reikalavimams netinkamas vykdymas bus laikomas esminiu sutarties pažeidimu. Įvertinusi aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ginčo staklių nekokybiškumas ir jos neatitikimas tokios rūšies prekei keliamiems reikalavimams nelaikytinas esminiu pirkimo - pardavimo sutarties pažeidimu, sudarančiu pagrindą ieškovui vienašališkai atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties.

18Pažymėtina, jog ieškovas kreipėsi į teismą dėl pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo tik tada, kai iš jo buvo priteista likusi nesumokėta skola už stakles (I tomas, b.l.26-27). Iki tol ieškovas staklėmis naudojosi ir jokių pretenzijų nereiškė.

19Pirmosios instancijos teismas, netinkamai taikydamas Lietuvos Respublikos CK 1.125 str. 5 d. 2 p. nuostatas, padarė nepagrįstą išvadą ir dėl ieškinio senaties netaikymo byloje. Būtent minėtos įstatymo normos numato sutrumpinto šešių mėnesių ieškinio senaties termino taikymą, kai ieškinys pareiškiamas dėl parduotų daiktų trūkumų. Nagrinėjamu atveju ieškinio dalykas yra daikto trūkumų buvimas ar nebuvimas. Kadangi nagrinėjamu atveju ieškinys pareikštas praleidus CK 1.125 str. 5 d. 2 p. nustatytą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą, kuris skaičiuojamas nuo paskutinės ieškovo pareikštos pretenzijos dienos – 2008-05-21, ieškinys atmestinas ir šiuo pagrindu.

20Panaikinus teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą – ieškinį atmesti, keistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pirmosios instancijos teisme atsakovas išleido 2500 Lt atstovavimui (II tomas, b.l.27,28), tačiau atsižvelgiant į pateiktus procesinius dokumentus, bylos apimtį, sudėtingumą, iš ieškovo atsakovui priteistina 1500 Lt turėtų atstovavimo išlaidų pirmosios instancijos teisme. Atsakovas apeliacinės instancijos teisme patyrė 338,80 Lt atstovavimo išlaidų (II tomas, b.l.117,118) ir sumokėjo 389,40 Lt žyminio mokesčio pateikdamas apeliacinį skundą (II tomas, b.l.119). Šios atsakovo patirtos išlaidos priteistinos iš ieškovo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

23Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

24Ieškinį atmesti.

25Priteisti iš UAB „Mersenas“ 1838,80 Lt atstovavimo išlaidų ir 389,40 Lt žyminio mokesčio UAB „Lapo“ naudai.

26Priteisti iš UAB „Mersenas“ 60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas prašė (1 t., b.l. 76-80) nutraukti tarp ginčo šalių sudarytą... 4. Ieškinyje nurodyta, kad 2007-12-07 iš atsakovo UAB „Lapo“ už 12 980 Lt... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m.... 6. Sprendime nurodyta, kad nustatyta, jog ieškovas 2007 m. gruodžio 7 d. pagal... 7. Atsakovas UAB „Lapo“ apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 109-113) prašo Kauno... 8. Skunde nurodyta, kad teismas skyrė ieškovo vienašališkai pasirinktą... 9. Atsiliepime į apeliacinį skundą byloje išvadą teikianti institucija... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Mersenas“ (2 t., b.l.... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad ginčo... 14. Teisėjų kolegija, nesutikdama su tokia pirmosios instancijos teismo išvada... 15. CK 6.334 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos bendrosios pirkėjo teisės, kad... 16. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2008-05-21 atsakovo atstovas, bandydamas... 17. Kaip jau buvo minėta, šalys, nesudarydamos pirkimo – pardavimo sutarties,... 18. Pažymėtina, jog ieškovas kreipėsi į teismą dėl pirkimo – pardavimo... 19. Pirmosios instancijos teismas, netinkamai taikydamas Lietuvos Respublikos CK... 20. Panaikinus teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą – ieškinį... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. birželio 30 d. sprendimą panaikinti ir... 24. Ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš UAB „Mersenas“ 1838,80 Lt atstovavimo išlaidų ir 389,40 Lt... 26. Priteisti iš UAB „Mersenas“ 60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių...