Byla 2-1994/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, AB DnB NORD bankas atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutarties, kuria pakeistas išieškotojas vykdymo procese civilinėje byloje Nr. 2-528-259/2011 pagal ieškovo Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybei, Kauno miesto savivaldybės administracijai, Kauno apskrities viršininko administracijai, Lietuvos Valstybei, B. J., R. J., L. B., V. B., V. R., J. N., Ž. R. projektavimo biurui, M. D., E. F., VĮ Registrų centrui, institucijai, duodančiai išvadą civilinėje byloje Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims Kauno 9-jo notarų biuro notarei D. K., akcinei bendrovei DnB NORD bankui, akcinei bendrovei Parex bankui dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, administracinių teisės aktų pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėjas P. J. 2011-04-18 kreipėsi į teismą su prašymu dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, vietoje išieškotojos B. J. nurodant P. J.. Teigia, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. sausio 25 d. nutartimi B. J. iš Kauno miesto savivaldybės priteisė 202 197,47 Lt, tačiau išieškotoja reikalavimo teisę į minėtą skolą 2011-02-10 reikalavimo perleidimo sutartimi perleido pareiškėjui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 3 d. nutartimi prašymą patenkino. Nustatė, kad B. J. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 25 d. nutarties pagrindu įgijo teisę iš Kauno miesto savivaldybės reikalauti 202 197,47 Lt ir 2011-03-31 kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, kuris 2011-04-04 buvo išduotas. Teismas nustatė, jog B. J. 2011-02-10 sutartimi savo teisę į šią skolą perleido pareiškėjui P. J., todėl vadovaudamasis CPK 596 straipsnio 1 dalimi, pakeitė pradinį išieškotoją į naują.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB DnB NORD bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį. Skundą grindžia šiais argumentais:

101) Minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi taikyta restitucija ir iš valstybės atsakovei B. J. priteista 202 197,47 Lt, o iš atsakovių B. J. ir L. B. valstybei priteisti 194 kv. m ir 353 kv. m ploto žemės sklypai, esantys (duomenys neskelbtini), kurie yra įkeisti bankui užtikrinant atsakovių prievolių vykdymą pagal 2008-02-20 Kredito linijos sutartį. Nurodė, jog CK 4.193 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu įkeistas daiktas paimamas visuomenės poreikiams ar konfiskuojamas, hipotekos kreditoriaus reikalavimą patenkina atitinkamai naujasis daikto valdytojas ar valstybė. Apeliantas mano, jog valstybė turėtų atlyginti įkeisto turto vertę iš B. J. lėšų, tačiau įvykdžius reikalavimo perleidimą to padaryti nebus galima ir tokiu būdu bus pažeistos banko turtinės teisės.

112) Teismas turėjo atsisakyti tvirtinti išieškotojo pakeitimą, kadangi minima sutartis prieštarauja viešajai tvarkai. Šioje byloje AB DnB NORD bankas yra B. J. kreditorius, paskolos terminai yra suėję, sutartys neįvykdytos, pradėtas išieškojimas. B. J. turimas turtas nepakankamas skoloms padengti, todėl perleidus šią turtinę teisę, bus padaryta žala kreditoriui.

12Pareiškėjas P. J. atsiliepimu į trečiojo asmens AB DnB NORD banko skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Teigia, jog CPK 596 straipsnis nenumato galimybių išieškotojo nepakeisti, jeigu yra įvykęs teisių perleidimas. Nurodo, kad apelianto skunde minimi B. J. įsipareigojimai trečiajam asmeniui negali būti nagrinėjami sprendžiant išieškotojo pakeitimo klausimą vykdymo procese.

13Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu prašo sustabdyti bylos pagal trečiojo asmens skundą nagrinėjimą iki kol bus išnagrinėtas kasacinis skundas dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 25 d. nutarties, kurios pagrindu B. J. įgijo teisę iš Kauno miesto savivaldybės reikalauti 202 197,47 Lt, o jei teismas netenkintų tokio prašymo – atmesti trečiojo asmens skundą. Teigia, jog teismas pagrįstai pakeitė išieškotoją vykdymo procese, esant CPK 596 straipsnio 1 dalyje nustatytam pagrindui, t. y. sudarius reikalavimo teisės perleidimo sutartį.

14Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu taip pat nesutinka su trečiojo asmens skundu. Pažymi, jog apeliantas nepagrįstai tapatina restituciją su turto konfiskavimu, o nagrinėjamoje byloje teismas būtent taikė restituciją. Mano, jog teismas teisėtai, vadovaudamasis CPK 596 straipsnio 1 dalimi, pakeitė išieškotoją.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino pareiškėjo prašymą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese.

17Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. lapkričio 9 d. nutartimi iš dalies pakeitė Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 25 d. nutartį, panaikino jos dalį, kuria B. J. iš valstybės buvo priteista 158 186,93 Lt, o iš Kauno miesto savivaldybės 158 186,93 Lt ir restitucijos taikymo klausimu priėmusi naują sprendimą, be kita ko, priteisė B. J. iš valstybės 78 869,40 Lt, o iš Kauno miesto savivaldybės 78 869,40 Lt (civilinė byla Nr. 3K-3-355/2011, procesinio sprendimo kategorijos: 21.4.1.1; 41).

18Taigi nagrinėjant trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, AB DnB NORD banko atskirąjį skundą ir tikrinant teisėtumą bei pagrįstumą Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutarties, kuria vykdymo procese pradinis išieškotojas B. J. pakeistas į naują – P. J., buvo panaikintas teismo sprendimas (jo dalis), kurio pagrindu 2011-02-08 buvo sudaryta minima atlygintinė reikalavimo teisių į skolininką Lietuvos valstybę perleidimo sutartis ir šiuo klausimu priimtas naujas sprendimas, kuris, kaip minėta, esmingai skiriasi nuo buvusio. Tuo tarpu, kaip žinoma, pakeisti išieškotoją vykdymo procese yra pagrindas tik tuo atveju, kai byla jau yra galutinai išspręsta ir teisių perėmimas vyksta vykdymo proceso metu ir jeigu teismas, įvertinęs pareiškėjo pateiktus įrodymus, kuriais grindžiamas jo prašymas, nustato, jog kitam asmeniui iš tikrųjų perėjo išieškotojui priklausančios materialinės subjektinės teisės, nes būtent šių teisių perėmimas materialinėje teisėje yra pagrindas perimti ir procesines teises.

19Teisėjų kolegija, remdamasi šiomis naujomis aplinkybėmis, sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis naikintina, o klausimas dėl pareiškėjo P. J. prašymo pakeisti išieškotoją vykdymo procese perduotinas nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 329 str. 1. d., 338 str.). Dėl šios priežasties teisėjų kolegija nenagrinėja apelianto bei kitų proceso dalyvių išdėstytų argumentų, susijusių su skundžiamos teismo nutarties teisėtumu bei pagrįstumu, nes jie nagrinėtini šį klausimą sprendžiant iš esmės.

20Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, jog pirmosios instancijos teismas šioje nutartyje buvo teisingai pažymėjęs, kad sutinkamai su CPK 596 straipsnio 1 dalies nuostatomis, šiame procese nesprendžiamas klausimas, ar materialinių subjektinių teisių perėjimas yra teisėtas, tačiau tai neatima iš suinteresuotų asmenų galimybės pasinaudoti actio Pauliana institutu.

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartį panaikinti ir perduoti šį klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pareiškėjas P. J. 2011-04-18 kreipėsi į teismą su prašymu dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 3 d. nutartimi prašymą patenkino.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB DnB NORD... 10. 1) Minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi taikyta restitucija ir iš... 11. 2) Teismas turėjo atsisakyti tvirtinti išieškotojo pakeitimą, kadangi... 12. Pareiškėjas P. J. atsiliepimu į trečiojo asmens AB DnB NORD banko skundą... 13. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 14. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu taip pat nesutinka su trečiojo... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino... 17. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Lietuvos... 18. Taigi nagrinėjant trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų... 19. Teisėjų kolegija, remdamasi šiomis naujomis aplinkybėmis, sprendžia, kad... 20. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, jog pirmosios instancijos teismas šioje... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartį panaikinti ir perduoti...