Byla 2A-60-71/2009

1

2Šiauliai

3Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Reginos Agotos Gutauskienės, kolegijos teisėjų: Liudvikos Tupienės, Egidijaus Mockevičiaus, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Arūnui Koskui (pateikta atstovavimo sutartis Nr. 008/09, b.l. 131), atsakovės atstovei advokatei Virginijai Pluščiauskienei (pateikta teisinių paslaugų sutartis Nr. 304, b.l. 132),

4teismo posėdyje, apeliacine žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovės M. S. Č. apeliacinį skundą dėl Kelmės rajono apylinkės teismo 2008m. spalio 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-467-446/08 pagal M. S. Č. ieškinį atsakovams M. O. D., Kelmės rajono savivaldybės administracijai ir trečiajam asmeniui Kelmės rajono 1-ojo notaro biuro notarei Nemirai Barčiauskienei dėl pažeistų teisių atkūrimo ir,

Nustatė

6Ieškovė, M. S. Č., ieškiniu (b.l. 3 - 4) kreipėsi į teismą, ir prašė atkurti ieškovės pažeistas teises, t.y. atkuriant iki teisės pažeidimo buvusią padėtį: panaikinti 2008-03-12 santuokos įrašą Nr. 21A, kuriuo įregistruota T. M., mirusio 2008-01-25, santuoka su atsakove M. O. D., sudarytą Kelmės rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje. Ieškovė nurodė, kad 2008-01-25 mirė jos brolis T. M., ji yra ketvirtos eilės mirusiojo įpėdinė. Mirties dieną, T. M. nuosavybės teise valdė 0,23 ha žemės sklypą, esantį ( - ) ir 0,29 ha žemės sklypą, esantį ( - ) ir teisiškai neįregistruotus - gyvenamą namą, ūkinį pastatą, malkinę, garažą, šulinį, esančius ( - ) bei traktorių. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad palikimą priėmė pagal paveldimo turto apyrašą. Ieškovė nurodo, kad pagal LR CK 5.50 str. 2 d. ji laikoma priėmusia palikimą. 2008-04-24 ieškovė sužinojo, kad 2008-03-12 Kelmės rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje buvo sudarytas santuokos įrašas Nr. 21A, pagal kurį buvo įregistruota T. M. ir atsakovės M. O. D. bažnytinė santuoka. Šiuo įrašu buvo pažeistos ieškovės teisės paveldėti brolio turtą. Ieškovės žiniomis, po bažnytinės santuokos sudarymo nebuvo kreiptasi į vietos civilinės metrikacijos įstaigą, pateikiant Teisingumo ministerijos nustatytos formos pranešimą, be to, įrašas padarytas jau mirus T. M., nors pagal LR CK 3.304 str. 3 d., nepateikus pranešimo, santuoka laikoma sudaryta nuo tos dienos, kai ji buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje. Į apskaitą bažnytinė santuoka buvo įtraukta 2008-03-12, todėl laikoma sudaryta nuo 2008-03-12 dienos, tačiau sudaryti santuoką su mirusiu asmeniu negalima.

7Kelmės rajono apylinkės teismas 2008m. spalio 24d. sprendimu (b.l. 113-115) ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad atsakovė M. O. D. ir T. M. 1997 m. vasario 8 d. Tytuvėnų bažnyčioje sudarė bažnytinę santuoką. 2008 m. sausio 25 d. T. M. mirė. Mirusio T. M. ir M.O. D. bažnytinė santuoka Kelmės rajono civilinės metrikacijos skyriuje į apskaitą įtraukta ir santuokos liudijimas išduotas 2008 m. kovo 12 d.

8Teismas konstatavo, kad atsakovės M.O. D. ir T. M. bažnytinė santuoka sudaryta įsigaliojus 1992 m. Konstitucijai, tačiau iki įsigaliojant 2000 m. civiliniam kodeksui. Pagal tuo metu taikomą laikiną bažnytinių santuokų oficialios apskaitos tvarką (Katalikų bažnyčios Vyskupų Konferencijos, Teisingumo ministerijos ir civilinės metrikacijos įstaigų vadovų 1993 m. vasario 26 d. susitarimas, kuriam Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovas pritarė 1994 m. kovo 13 d. rezoliucija) bažnytinė santuoka dar turėjo būti perregistruojama (įtraukiama į apskaitą) civilinės metrikacijos įstaigoje. Atsakovės ir T. M. bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka į apskaitą civilinės metrikacijos skyriuje pagal jos sudarymo metu galiojusią laikiną bažnytinių santuokų apskaitos tvarką įtraukta nebuvo.

92006 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-160 patvirtintos Civilinės metrikacijos taisyklės. Pagal šių taisyklių 72 punkto nuostatas, jei bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoka sudaryta laikotarpiu nuo 1992 m. lapkričio 2 d. iki 2001 m. birželio 30 d., santuokos pradžia laikoma bažnyčios pranešime (bažnytiniame santuokos liudijime) nurodyta data, jeigu santuokos įtraukimo metu vienas iš sutuoktinių jau yra miręs, civilinės metrikacijos įstaiga įrašo atkurtąjį santuokos įrašą. A. M. O. D. prašymu, pateiktu 2008 m. vasario 28 d., t.y. po sutuoktinio T. M. mirties, Tytuvėnų RKb santuokos liudijimu, gimimo ir mirties įrašais, Lietuvos valstybės istorijos archyvo duomenimis, Kelmės rajono Civilinės metrikacijos skyriuje 2008 m. kovo 12 d. surašyta išvada dėl santuokos sudarymo akto atkūrimo, patvirtinta šio skyriaus vedėjos, atkurtas T. M. ir M. O. D. santuokos sudarymo įrašas, išduotas santuokos liudijimas. Teismas konstatavo, kad civilinės būklės akto - T. M. ir M. O. D. santuokos sudarymo įrašas - Kelmės rajono Civilinės metrikacijos skyriuje atkurtas nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų.

10Ieškovė M.S. Č. apeliaciniu skundu (b.l. 118-120) prašo Kelmės rajono apylinkės teismo 2008-10-24 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

111. Teismas neteisingai aiškino ir taikė LR CK 3.304 str. 1 dalies nuostatas, nes po bažnytinės santuokos sudarymo religinės organizacijos įgaliotas asmuo nesikreipė į vietos civilinės metrikacijos įstaigą, pateikdamas Teisingumo ministerijos nustatytos formos pranešimą apie santuokos įregistravimą bažnyčios nustatyta tvarka, o ir kreiptis negalėjo, nes bažnytinės santuokos, sudarytos iki naujojo CK įsigaliojimo nebuvo apskritai registruojamos civilinės metrikacijos įstaigose ir bažnytiniams sutuoktiniams jokių teisinių pasekmių nesukėlė;

122. Teismas neteisėtai taikė LR Teisingumo ministro 2006-05-19 įsakymu Nr. 1R-160 patvirtintų Civilinės metrikacijos taisyklių 72 punktą. Šių taisyklių 72 punktas prieštarauja civilinio kodekso normoms – LR CK 3.304 str. 1-3 dalims. Minėto punkto prieštaravimą civilinio kodekso normoms, teismas privalėjo vertinti pagal LR CK 1.3 str. 3 dalies taisykles, šių taisyklių, prieštaraujančių įstatymui netaikydamas, o taikydamas CK normas. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 124-125) atsakovė M.O. D. prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, o Kelmės rajono apylinkės teismo 2008-10-24 sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime atsakovė nurodo, kad bažnytinę santuoką su T. M. įregistravo 1997-02-08 Tytuvėnų bažnyčioje, tai įrodo Santuokos Sakramento pažymėjimas. 2008-01-25 mirė atsakovės vyras T. M.. Atsakovė, kaip teisėta žmona, priėmė jo palikimą. Su buvusiu vyru atsakovė pripažino bažnytinę santuoką, žinojo, kad Lietuva nuo 1992 m. lapkričio 3d. pripažino bažnytinę santuoką ir iš to kylančias pasekmes. Jokie įstatymai atgal laiko atžvilgiu negalioja, todėl ieškovės nurodytas ieškinio pagrindas – LR CK 3.304 str. 1 d. ir 3 d. taip pat negalioja.

13Apeliacinis skundas atmestinas.

14Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės bylos nagrinėjimo ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR civilinio proceso kodekso 320 str. 1 d., 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde, nustatytų ribų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329 str.).

15LR Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalis numato, kad civilinio kodekso 3.24, 3.25, 3.304 straipsniuose nustatytos normos dėl bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų oficialios apskaitos, taikomos toms santuokoms, kurios sudarytos įsigaliojus šiam kodeksui, t.y. nuo 2001 m. liepos 1 d. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovės M. O. D. ir T. M. santuoka buvo užregistruota Tytuvėnų Švč. M. M. parapijoje 1997-02-08 (b.l. 61), todėl naujojo civilinio kodekso 3.304 straipsnis, kuriuo yra grindžiamas apeliacinis skundas, negalėjo ir nebuvo taikomas priimant sprendimą šioje civilinėje byloje. Minėtos civilinio kodekso normos 2 dalis numato, kad nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo (1992-11-02) iki civilinio kodekso įsigaliojimo (2001-07-01) bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų registravimo duomenis religinės bendruomenės ir bendrijos perduoda civilinės metrikacijos įstaigoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir religinių organizacijų susitarimo nustatyta tvarka. Iš minėtos normos matyti, kad laikotarpiu nuo 1992-11-02 iki 2001-07-01 bažnyčioje įregistruotos santuokos duomenis dar reikėjo perduoti vietinės civilinės metrikacijos įstaigai. 2006 m. gegužės 19 d. LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-160 patvirtintų Civilinės metrikacijos taisyklių 72 punktas numatė, kad Lietuvos Respublikoje bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo bažnyčios buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje, įrašant santuokos sudarymo įrašą ir išduodant santuokos liudijimą. Įtraukiant į apskaitą, bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką, turi būti pateikiami: bažnytinis santuokos dokumentas, bažnyčios (konfesijos), išskyrus katalikų bažnyčią, įgaliojimas, ištuokos liudijimas, jei sutuoktinis anksčiau buvo sudaręs santuoką, arba buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jeigu sutuoktinis yra našlys (Civilinės metrikacijos taisyklių 73 p.). Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė M.O. D. 2008-02-28 Kelmės rajono civilinės metrikacijos skyriui pateikė prašymą santuokos įrašui atkurti, pateikdama tam reikalaujamus dokumentus (b.l. 26). Civilinės metrikacijos taisyklių 74 punktas numatė, kad jei bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoka sudaryta nuo 1992 m. lapkričio 2 d. iki 2001 m. birželio 30 d., tai santuokos pradžia laikoma bažnyčios pranešime (bažnytiniame santuokos dokumente) nurodyta data. Jeigu santuokos įtraukimo metu vienas iš sutuoktinių yra miręs, civilinės metrikacijos įstaiga įrašo atkurtąjį santuokos sudarymo įrašą ir išduoda atitinkamą pažymėjimą. Iš nurodyto matyti, kad santuokos sudarymo įrašas Nr. 21A (b.l. 24) 2008-03-12 padarytas pateikus įstatymo reikalaujamus dokumentus ir santuokos sudarymo įrašas atkurtas nepažeidus teisės normų bei įstatymų ar suinteresuotų asmenų interesų, todėl naikinti jo nėra įstatyminio pagrindo.

16Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas. Ieškovės apeliaciniame skunde nurodytais motyvais naikinti Kelmės rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 24 dienos sprendimą nėra įstatyminio pagrindo. Apeliacinis skundas yra atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas. Iš apeliantės, M. S. Č., priteistinos atsakovės M. O. D. turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinėje instancijoje t.y. advokato pagalbai apmokėti surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą bei atsakovės atstovavimą teisme (LR CPK 88 str. 1d. 6p., 93 str. 1d.), o taip pat išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3p.).

17Kolegija, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Kelmės rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti iš ieškovės M. S. Č. (a/k ( - ) gyv. ( - ) atsakovei M. O. D. 400 Lt (keturis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme ir septynis litus išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje valstybei.

Proceso dalyviai