Byla e2-1124-385/2018
Dėl išlaikymo vaikui dydžio pakeitimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjas Vaclovas Jurjonas,

2sekretoriaujant Renatai Majauskienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei adv. A. M., atsakovei O. B., savivaldybės institucijos atstovei D. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo A. S. ieškinį atsakovei O. B., trečiajam asmeniui Ž. S., savivaldybės institucijai - Šilutės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo vaikui dydžio pakeitimo,

Nustatė

4Ieškovas, trečiasis asmuo į posėdį neatvyko, apie posėdį informuoti.

5Ieškovo atstovė prašo pakeisti Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-01-31 įsakymu priteisto iš jo išlaikymo dukrai S. dydį, priteisiant po 140 Eur per mėnesį nuo kreipimosi į teismą dienos iki jos pilnametystės ir paaiškino, kad ieškovas su atsakove turi dukrą S. S., gim. ( - ). 2011-01-31 teismo įsakymu jai priteistas išlaikymas po 700 Lt vaikui kas mėnesį, tai yra 202,73 Eur. ( - )gimė kita dukra – S. S., kurios mama yra Ž. S.. Šiuo metu pasikeitė kai kurios aplinkybės: atsirado dar vienas išlaikytinis, išlaikymo priteisimo metu jis dirbo, dabar atleistas iš darbo ir neaišku ar susiras kitą darbą, neturi jokio nekilnojamojo turto, transporto priemonių, todėl nepajėgia mokėti tokio išlaikymo.

6Atsakovė ieškinio nepripažįsta, prašo jį atmesti ir paaiškino, kad ji viena augina dukrą. Dukra yra neįgali, dėl jos sveikatos būklės negali dirbti, turi būti nuolatos su ja. Šiuo metu pragyvena iš neįgalumo pensijos ir iš tėvų pagalbos. Verčiasi sunkiai, nes dukrai reikia įvairiausių priemonių, procedūrų, kurios reiškia papildomas išlaidas. Ji taip pat yra serganti, registruota psichikos sveikatos centre, jai skirtas nuolatinis gydymas. Dėl dukros priežiūros negali susitvarkyti savo neįgalumo, nes nėra kaip praeiti visas būtinas procedūras, tame tarpe gulėti atitinkamą laiką stacionare. Ieškovas yra jaunas, sveikas vyras, todėl gali dirbti ir užsidirbti ir normaliai prisidėti prie savo vaikų išlaikymo.

7Savivaldybės institucijos atstovė D. D. paaiškino, kad ieškinio nepripažįsta ir mano, kad nėra jokio pagrindo mažinti išlaikymo dydį. Skyrius neturi jokių duomenų apie atsakovės šeimą, ji tinkamai rūpinasi vaiku, pati būdama rimta ligone. Ji negali sutikti, kad mergaitei būtų sumažintas išlaikymas, nes jis ir taip nėra didelis.

8Ieškinys atmestinas.

9Kaip matyti iš bylos medžiagos, ( - ) ieškovui su atsakove gimė dukra S., kurios išlaikymui Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-01-31 įsakymu priteistas išlaikymas po 700 Lt kas mėnesį, kas lygu 202,73 Eur. ( - ) ieškovui gimė kita dukra – S. S., kurios mama yra ieškovo sutuoktinė, trečiasis asmuo Ž. S.. Ieškovo teigimu, pastaruoju metu pasikeitė kai kurios aplinkybės: atsirado dar vienas išlaikytinis, išlaikymo priteisimo metu jis dirbo, turėjo pakankamai pajamų, dabar yra atleistas iš darbo ir neaišku ar susiras kitą darbą, neturi jokio nekilnojamojo turto, transporto priemonių, todėl nepajėgia mokėti tokio išlaikymo. Dėl to prašo sumažinti priteistą išlaikymą iki 140 Eur per mėnesį.

10Pagal LR CK 3.192 str. abu tėvai privalo teikti išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams, proporcingai savo turtinei padėčiai. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas iš jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį (CK 3.194 str. 1 d.). Pagal įstatymą, vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. CK 3.192 str. 2 d. įtvirtinta nepilnamečių vaikų teisių ir interesų apsaugos garantija reiškia, kad išlaikymo dydis turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Iš šalių nurodytų aplinkybių matyti, kad 2011-01-31 teismo įsakymu priteisto išlaikymo dydis tenkino ir ieškovą, ir atsakovę. Vadinasi, pareiškėja toje byloje teisingai nurodė teismui skolininko turtinę padėtį, vaiko poreikius ir kitas aplinkybes, dėl to skolininkas su įsakymu sutiko ir jį 7 metus vykdė. Ieškovas savo ieškinį grindžia CK 3.201 straipsniu, kuris numato, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Ieškovas inicijavo procesą ir įrodinėja iš esmės pablogėjusią savo turtinę padėtį. Viena iš jo turtinės padėties pablogėjimo priežasčių – ( - ) atsiradęs naujas išlaikytinis. Šią aplinkybę jis įrodė, pateikdamas dukters gimimo liudijimą. Įrodinėdamas kitą priežastį, kad dabar yra atleistas iš darbo, ieškovas pateikė priedo prie darbo sutarties Nr. 287 nepatvirtintą kopiją, kurios turinys kelia abejones, dėl to šis dokumentas prie bylos neprijungtas. Taigi, aplinkybė, jog ieškovas yra atleistas iš darbo, laikytina neįrodyta. Iš ieškovo pateiktų pažymų (puslapiai 16, 18, 19) matyti, kad jo darbo užmokestis per mėnesį sudaro apie 1 500 Eur. Sutuoktinė taip pat yra dirbanti, gauna nuolatines pajamas. Tai, kad šiuo metu ieškovas Lietuvoje neturi jokio nekilnojamojo turto, kad yra įregistravęs savo vardu vieną transporto priemonę, nereiškia jo turtinės padėties pablogėjimo laikotartpiu nuo išlaikymo priteisimo 2011 m.

11Atsakovės turtinės padėties pagerėjimo iš esmės, ieškovas neįrodinėja, taigi ši aplinkybė nėra nagrinėjimo dalykas. Tačiau atsakovė bendrais bruožais apibūdino savo turtinę padėtį, sveikatos būseną, iš ko yra aišku, kad jos turtinė padėtis yra bloga. Iš pateiktos pažymos (61 puslapis) matyti, kad 2017 m. ji gaudavo 112 Eur per mėnesį išmoką vaikui ir šalpos neįgalumo pensiją. 2018 m. sausio mėn. ši išmoka sudarė 160,02 Eur. Iš S. S. neįgalumo lygio pažymos (62 puslapis) matyti, kad nuo 2016-05-21 iki 2026-07-04 nustatytas lengvas neįgalumo lygis. Iš UAB Medicinos centras „Puriena“ pažymos (72 puslapis) matyti, kad S. serga nuo gimimo. Po išlaikymo priteisimo, 2011 m. mergaitei diagnozuotos čiurnų sąnarių kontraktūros ir spazminis dipleginis cerebrinis paralyžius, 2017 m. – trumparegystė. Atsakovė negali dirbti dėl dukros sveikatos būklės, nes reikalinga nuolatinai būti su ja kartu, taip pat sudėtinga būtų dirbti ir dėl savo susirgimo – diagnozuota šizofrenija. Yra skirtas nuolatinis gydymas. Vaiko poreikiai su amžiumi tik didėja, nes vis ryškėja susirgimo simptomai, reikalingos įvairios procedūros, kurių mokamomis negali pasinaudoti dėl lėšų trūkumo.

12Įvertinant byloje surinktus įrodymus galima daryti išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog nuo išlaikymo priteisimo momento iš esmės pasikeitė – pablogėjo jo turtinė padėtis. Tėvai - ir ieškovas, ir atsakovė privalo dėti visas pastangas, ieškoti visų įmanomų galimybių gauti pakankamai pajamų vaikams išlaikyti. Ieškovas yra jaunas, sveikas, darbingas vyras, todėl privalo dirbti ir uždirbti lėšų vaikų išlaikymui. Teismo įsakymu priteistas išlaikymas S. ir pagal šiandienos šalių situaciją, nėra per didelis. Ieškovo nurodytos priežastys negali būti pagrindu sumažinti priteistą išlaikymą. Todėl ieškinys atmestinas.

13Iš ieškovo atsakovei priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti bei pašto išlaidos valstybei (CPK 92-93 str., 96 str., 98 str.).

14Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263-268 str., 270-271 str.,

Nutarė

15Ieškinį atmesti.

16Priteisti iš A. S. O. B. 500 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

17Priteisti iš A. S. valstybės naudai 5 Eur pašto išlaidų.

18Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliaciniu skundu per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Proceso dalyviai