Byla B2-1324-390/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, ieškovų pusėje uždaroji akcinė bendrovė „Darstogva“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Paradis filtai“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“, uždarosios akcinės bendrovės „Autokausta“, akcinės bendrovės „Aksa“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus ir uždarosios akcinės bendrovės „Nergita“ ieškinius atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Algraižė“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, ieškovų pusėje uždaroji akcinė bendrovė „Darstogva“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Paradis filtai“ ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Conlex“ pateikė pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą UAB „Algraižė“. Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pareiškimus pateikė UAB „Autokausta“, AB „Aksa“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius, kuriuos teismas priėmė ir prijungė prie civilinės bylos pagal ieškovės UAB „Conlex“ pareiškimą. Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartimi UAB „Nergita“ įtraukta bendraieškiu. Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 29 d. nutartimi UAB „Darstogva“ įtraukta trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovų pusėje. Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartimi UAB „Paradis liftai“ įtraukta trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, ieškovų pusėje.

3Atsakovei UAB „Algraižė“ keltina bankroto byla.

4Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

6Nustatyta, jog dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Algraižė“ į teismą kreipėsi atsakovės kreditoriai (ieškovai) UAB „Conlex“, UAB „Autokausta“, AB „Aksa“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius ir UAB „Nergita“. 2016 m. sausio 29 d. atsakovė UAB „Algraižė“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį ir finansinę būklę pagrindžiančius dokumentus. Atsiliepime nurodė, kad atsakovė neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriais.

7Iš 2015 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonė turi 499 081,64 Eur turto, kurį sudaro ilgalaikis turtas – 16 807,14 Eur, trumpalaikis turtas: atsargos, išankstiniai apmokėjimai - 19 669,54 Eur, per vienerius metus gautinos sumos 461 057,31 Eur, kitas trumpalaikis turtas – 1 544 Eur. Per metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 1 802 250,31 Eur, t. y. viršija į įmonės balansą įrašytą turto vertę (b. l. 107). Iš pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad įmonė turi 1 480 034,93 Eur pradelstų kreditorinių įsiskolinimų, į kurį neįtrauktas 86 602,03 Eur įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui (b. l. 100–103, 105).

8Atsižvelgiant į tai ir įvertinus atsakovės turimo turto dydį bei kreditorinių įsiskolinimų santykį, darytina išvada, kad tokia UAB „Algraižė“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad atsakovė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

9Dėl administratoriaus kandidatūros.

10Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, t. y. administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į ĮBĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko Vladą Kerpauską, sąrašo eilės Nr. B-FA054, kuris pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

12Iškelti bankroto bylą UAB „Algraižė“, juridinio asmens kodas 249733070, buveinės adresas: Alytaus m. sav. Alytaus m. Alyvų takas 9.

13Paskirti UAB „Algraižė“ bankroto administratoriumi Vladą Kerpauską, kontaktiniai duomenys: ( - ), 36241 Panevėžys, el. p. kerpauskas.vladas@gmail.com (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-FA054).

14Nustatyti, kad UAB „Algraižė“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

15Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį UAB „Algraižė“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

16Išaiškinti UAB „Algraižė“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 2 896 eurų baudą.

17Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ukmergės g. 222, Vilnius), byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui.

18Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

19Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

20Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas UAB „Conlex“ pateikė pareiškimą, kuriuo prašo iškelti... 3. Atsakovei UAB „Algraižė“ keltina bankroto byla.... 4. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 6. Nustatyta, jog dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Algraižė“ į... 7. Iš 2015 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad įmonė turi 499 081,64 Eur... 8. Atsižvelgiant į tai ir įvertinus atsakovės turimo turto dydį bei... 9. Dėl administratoriaus kandidatūros.... 10. Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija,... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 12. Iškelti bankroto bylą UAB „Algraižė“, juridinio asmens kodas 249733070,... 13. Paskirti UAB „Algraižė“ bankroto administratoriumi Vladą Kerpauską,... 14. Nustatyti, kad UAB „Algraižė“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo... 15. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį... 16. Išaiškinti UAB „Algraižė“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 18. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 19. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu... 20. Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl...